Sayfalar

607 ) LOZAN'A DOĞRU...Türk askerinin İzmir'e girdiği gün, barış konferansı toplanması için diplomatik girişimler de başlamıştır. İzmir kurtarılmış, Anadolu da neredeyse düşmandan temizlenmiş gibiydi ; ama İstanbul, Boğazlar bölgesi ve Trakya halen düşman işgali altındaydı. 
Başkomutan Mustafa Kemal, "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri !" demiş, Türk ordusu İzmir'e çıkmıştı. Şimdi, "İkinci hedefiniz..." diyebilir ve muzaffer Türk orduları İstanbul ve Trakya üzerine yürüyebilirdi. İtilaf Devletleri, yani İngiltere, Fransa ve İtalya İstanbul'u işgal altında tutuyorlardı. 
İtalya, Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyor, savaşmak istemiyordu ve hemen, 9 Eylül günü İngiltere'ye başvurdu ; acele bir konferans toplanmasını istedi. İngiltere kabul etmedi. İngilizler kendi kendilerine Boğazlar bölgesini "Tarafsız Bölge" ilan etmişlerdi ve Mustafa Kemal'in bu bölgeye giremeyeceğini söylüyorlardı.. 
Fransa Yüksek Komiseri General Pellé de alelacele İzmir'e gitti ve Mustafa Kemal'i Trakya üzerine yürümekten vazgeçirmeye çalıştı. Mustafa Kemal, "Türk orduları hedeflerine ulaşmadan duramaz, ancak Trakya Türkiye'ye teslim edilirse oraya asker geçirmeye gerek kalmaz" dedi. Fransa, Meriç'e kadar Doğu Trakya'nın Türklere geri verileceğini açıklayarak Türkiye'nin barış konferansına çağrılması için İngiltere katında girişimlere başladı. Londra ise "Türklere ödün vermeye gerek yok, şu sırada Türkleri konferansa çağırmaya da gerek yok" diyordu. 
Sömürgeler de Fransa'yı kaygılandırıyordu. Türk zaferi ezilen halkları coşturmuştu. Tunus'tan, Cezayir'den ve başka yerlerden Mustafa Kemal'e kutlama telgrafları gönderiliyordu. Fransa, sömürgeleri yatıştırmak için de Türkleri konferansa çağırmayı gerekli görüyordu.
İstanbul'dan İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold da Londra'yı üst üste uyardı. "Konferans için tam zamanıdır, gecikirsek zor durumda kalırız. Meriç'e kadar Trakya'nın geri verileceği bildirilirse Mustafa Kemal'in ileri yürüyüşü önlenebilir" diyordu. 
Hindistan Kral Naibi de Londra'nın dikkatini çekiyordu : "Türk zaferi İslam dünyasında şiddetli yankılar yaptı. İngiltere'nin Hindistan'da karşılaştığı güçlükler arttı. Zaferlerinin meyvelerini Türklerin elinden almaya kalkışmak İslam dünyasında fırtına koparacaktır" diye yazıyordu.
Sonunda Lord Curzon, kalkıp Paris'e gitti. Paris'teki İtalya Büyükelçisini de aralarına alıp üçlü bir toplantı yaptılar. Curzon, Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincaré ile uzun uzun tartıştıktan sonra 23 Eylül 1922'de Müttefikler, Türkiye'yi konferansa çağırdılar, çağırırken Meriç'e kadar Trakya'nın Türkiye'ye bırakılacağını da açıkladılar. 
Türkiye, ateşkes anlaşması yapılması için 29 Eylül'de Müttefiklere cevap verdi : "Askeri harekatı durdurduk. Meriç'e kadar Trakya'nın hemen boşaltılması ve Türkiye BMM Hükumetine devredilmesi gerekir. Konferansta bizi temsil edecek olan İsmet Paşa 3 Ekim'de Mudanya'ya gidecektir..."
Curzon, İstanbul'a talimat gönderdi : "Mudanya Konferansı yalnız askeri konularda karar verecek, siyasi konulara karışmayacak !"

Mudanya  Mütareke Sözleşmesi, "Doğu Trakya'nın, Edirne ile birlikte, TBMM Hükumetine teslim edilmesi kararını" tescil etti ve 11 Ekim 1922 sabahı erken saatte imzalandı..Doğu Trakya'nın acımasız Yunan işgalinden kurtarılıp Türkiye'ye geri verilmesi, yurtdışında "Türklerin Avrupa'ya dönüşü" olarak görüldü ve tepkiyle karşılandı. Amerikan basını, Türklerin Avrupa'ya dönüşüne "üzüntülerini" dile getirdi. Kimi Bulgar tarihçilerinin, Türkiye'ye en dost olan Bulgar devlet adamı olarak andıkları Bulgaristan Başbakanı Stambuliyski, Sofya'daki İngiltere Elçisi Erskine'e, "Türkleri Avrupa'dan neden atmadınız ?" diye sitem etti ve resmen üzüntülerini bildirdi !..  

Müttefikler, Barış Konferansı toplanması işini de ağırdan aldılar. Kendi aralarında görüşüyor, konuşuyor, anlaşıyor ve de hazırlanıyorlardı. İstanbul'daki Yüksek Komiser Rumbold, "Sevr Antlaşması ölmüştür, Müttefikler şimdi Misak-ı Milli ile boğuşmak durumundadırlar" diyordu. 
Türkiye, Barış Konferansının "derhal" toplanmasını isterken, müttefikler, toplantı tarihini bir ay geriye attılar. Türkiye'nin 4 Ekim günlü notasına 27 Ekim günü cevap verdiler ve Ankara Hükumetini, "Doğuda savaşa son verecek bir antlaşma yapmak üzere" 13 Kasım günü İsviçre'nin Lozan şehrinde toplanacak olan Konferansa yetkili delegelerini göndermeye davet ettiler. 
Mustafa Kemal Paşa, "...TBMM ordularının kazandığı kesin zaferin doğal sonucu olmak üzere, (...) Barış Konferansında Türkiye Devleti yalnız ve ancak TBMM Hükumeti tarafından temsil olunur.." diyordu. 
Fakat Müttefikler, aynı notayla, İstanbul Hükumetini de Barış Konferansına çağırdılar !.. Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, notayı alınca, TBMM Başkanlığına edebi bir dille kaleme alınmış tumturaklı bir telgraf gönderdi. Ankara ve İstanbul Hükumetlerinin birlikte Konferansa katılmalarını istedi. İstanbul Hükumetinin dışlanmasının, altından kalkılamayacak büyük sorumluluk gerektireceğini, devletin başına büyük dert açacağını ve İslam dünyasını da üzeceğini iddia etti. 
Tevfik Paşa'nın bu telgrafı TBMM'de şiddetli tepkiyle karşılandı. Yeni Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 30 Ekim günü Meclis'te şöyle konuştu : 
"Türk milletiyle bir Barış Konferansı yapabilmek için, Türkiye'nin meşru ve gerçek temsilcileriyle karşı karşıya bulunmak gerekir.. Yazık ki gaflet içindedirler. Barışı geciktirmek, milletin çilesini uzatmak ve artırmak tehdidiyle karşımıza çıkıyorlar (...) Türkiye'nin Barış Konferansına ancak TBMM temsilcisi göndereceğini ve Türkiye temsilcisi olarak başka yerlerden temsilci gelecek olursa, onların katılmasını bizim katılmamıza engel sayacağımızı (...) söyledik.."
Saatlerce süren heyecanlı konuşmalardan sonra, bu telgrafı yazanlar ve Padişah hakkında yasal işlem yapılması esası kabul edildi. Ardından, Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur Bey ile arkadaşları bir önerge sundular
"Osmanlı İmparatorluğu'na son verilip TBMM Hükumetinin onun yerine geçtiğine, Anayasa ile egemenlik hakkı milletin kendisine verildiğinden Padişahlığın ortadan kalktığına, İstanbul'da meşru bir hükumet tanınmadığına ve Hilafet makamının esir bulunduğuna" karar verilmesini istediler. 
Meclis, 1 Kasım günlü toplantısında, Saltanat ile Halifeliği birbirinden ayırarak Saltanatı kaldırmaya karar verdi. "...Türkiye halkı, şahsi hakimiyete dayalı olan İstanbul'daki hükumet şeklini 16 Mart sene 336'dan (1920) itibaren ve ebediyen tarihe intikal etmiş saymıştır.." diyen karar, alkışlar arasında kabul edildi. Oybirliğiyle denmiş, yalnız bir kişi karşı çıkmıştı..

Bunun üzerine İtilaf Devletleri, 4 Kasım 1922'de, Türkiye'nin tek bir heyetle, TBMM heyetiyle Konferansa katılmasını kabul ettiler.. BİLAL N. ŞİMŞİR'in "Lozan Günlüğü" adlı kitabından alıntıdır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK