Sayfalar

646 ) ASLA KOKMAYACAK BİLGİLER !...

    

Tarih boyunca kimi zaman "beyaz altın" diye nitelenen tuz konusunda Antikçağ'da mitolojik gelenekler oluşmuş ve Hristiyanlarda tıpkı ekmek ve şarap gibi tuza da bir kutsallık yakıştırılmıştır. İlk tuz pazarları bu dönemde oluşmuş ve tuz üretimi ile tüketimi arasındaki ekonomik aşamaların her adımında devlet denetimi konmuştur. Her halkın kendi özel tuz kaynakları bulunduğu için hiçbir halk, tuz konusunda komşusu ile savaşmamış ve Eskiçağ'da tuz, stratejik bir malzeme olmamıştır..
Ekmek ve tuz, Eskiçağ insanının vazgeçilmez iki temel gıdası idi. Almanca'da "Tuz ve ekmek, yanakları kırmızı yapar, açlığı sona erdirir" şeklinde bir deyiş vardır. Bizdeki, "birinin ekmeğini yemek" deyişine benzer şekilde Batı'da, "birinin tuzunu yemek" deyişi de vardır ve birisine karşı minnet borcunu ifade eder..
Halk inancında tuzun büyüyü bozma ya da kovma rolüne inanılıyordu. Yemek sonunda son ekmek lokmasına tuz serpilip yenmesi bununla bağlantılı olup, ayrıca sindirim kolaylaştırıcı etkisi de vardır. Ortaçağ Avrupa'sında Şeytan'ın yanaşmaması için kadınlar kulaklarının içine, erkekler ise şapkalarının kenarlığına tuz koyarlardı. Tuz cadılara ve cadılığa karşı da koruma sağlardı. Ölüm yatağındaki bir hastayı ziyarette, ateşe tuz serpilir, böylece Şeytan'ın oraya uğraması önlenirdi. Meklenburg kentinin göre, ağır hastalıktan yatan bir hastanın ölüp ölmeyeceğini kestirmek üzere, hasta odasına giren kişi avucunun içine bir miktar tuz koyduktan sonra sessizce içeri girip bir süre beklerdi. Tuz nemlenirse hastanın öleceğine hükmedilir, kuru kalırsa hastanın iyileşeceğine inanılırdı..
Tuz, tanrılara adanır, ilaç olarak, konserve yapımında ve yiyecekleri çeşnilendirmede kullanılırdı.

     

Karadeniz kıyısında, İÖ 1000-500 yılları arası dönemin Kafkasya'sında ve İsviçre'deki Neugenburger Gölü yakınındaki bir sığlık yerden adını alan ve İÖ 450 ile Milat (Takvimdönümü) arası dönemi kapsayan "La-Téne dönemi" Avrupa' sında, tuzlu su ateşte kurutularak tuz elde edilmiş, alttan odun ateşi ile ısıtılan sandık biçimi kaplar kullanılmıştır. Ağrı Dağı yakınlarında Kulp yöresindeki verimli kayatuzu yatakları yüzyıllar boyu işletilmiştir..

Kimyasal açıdan sodyum klorür (NaCl) bileşiği olan adi tuz, çok eski bir dinsel inanç malzemesidir. Eski Mısır'da gıda koruma önlemleri arasında kurutma ve tuzlama yöntemleri en başta geliyordu. Eski Mısır'ı ziyaret eden Herodotos, Teb kentinden on günlük uzaklıkta çöl sınırına yakın bir yerde (bugünkü Libya Çölü Siwah Vahasında) oturduklarını belirttiği kutsal Ammon rahiplerinden söz eder. Bu kutsal kişiler Güneş Tanrısı Amon-Ra'nın rahipleri idi ve burada devasa genişlikte bir tuz yatağı vardı..
Eski Yunan'da, yaşamı ve konukseverliğin kutsallığını simgeler şekilde konuklara tuz ve ekmek ikram edilirdi. 
Latince "salus" (selamet) ve "salubritas" (sağlık) sözcükleri, Latince "sal" (tuz) sözcüğünden türetilmiştir.. Avrupa'nın tuz üreten kentleri, adlarını tuzdan almışlardır : Salzburg, Salzgitter, Salzwedel vb. gibi..
İspanyolcada "salinas" (tuzla) ya da "saline" (tuz) adlı kent ya da bölgelerin pek çoğu da tuz ve tuzla ile ilgilidir..
Keltlerin (Galatlar) vatanları şimdiki Avusturya, Macaristan ve Bavyera olup buralarda tuz madenciliği yaptıklarından, Romalılar onlara, "hal" (tuz) sözcüğünden bozma "Galyalı" adını vermişlerdir. 
Roma İmparatorluğu'nda askerlere günlük bir tuz tayını verilirdi. Tuz dağıtımı şeklinde yapılan bu ödemenin Latince adı "salarium" idi. Daha sonra tuz yerine tuz parası verilmeye başlandı. Batı dillerinde maaş, aylık ücret ya da ödenek anlamına gelen İngilizce "salary" ve Fransızca "salaire" gibi sözcükler Latince "salarium" (tuz parası) ya da "salarius" (tuza ilişkin) sözcüğünden türemiştir..

    

Türk mitolojisine göre ise Nuh Peygamber'in oğullarından Yafes'in Türk adında bir oğlu vardır ; Türk'ün oğlu Tutuk (ya da Tütek), tuzu ilk keşfeden kişi olup avladığı geyiği pişirip yerken eti yere düşürmüş ve onu yerden alıp yediğinde yerin tuzlu olması nedeniyle etin daha da lezzetlendiğini anlayarak tuzu keşfetmiştir..

Kimi yörelerde tuz, özel bir değer ve dinsel açıdan da bir önem kazanmıştır. Ermeniler ve Katolikler vaftizlerini tuz ile yaparlar. 
Anadolu'da çocuk doğduğu zaman korkmasın diye koltuk altlarını tuzlama adeti vardır. Bu bağlamda birisinin fiyakasını bozmamak anlamında, "Tuzlayım da kokma !" şeklinde bir deyişimiz de bulunmaktadır. 

16. ve 17. yüzyılda Avrupa'nın kimi tuz ocaklarında, Tunç Çağı (İÖ 3000-1200) ya da Demir Çağı (İÖ 1200-500) döneminden, ocakta ölen insanların tuz içinde mumyalanmış ; saç, sakal ve giysileriyle birlikte bozulmadan korunmuş halde günümüze ulaşmış cesetlerine rastlanmıştır. 
Ortaçağ'da etin bozulması, kesinlikle tuz ile önleniyordu. Ayrıca Ortaçağ Avrupa' sında da bizde olduğu gibi, suçluların kesilmiş kelleleri ibret için teşhir edilirdi. Uzun süre durmaları ve çeşitli hayvanların saldırılarından korunmaları için kesilen kelleler, tuz ve kimyonla birlikte kaynatılırdı. 
Avrupalı çiftçiler yük taşımacılığı ve damızlık üretiminde kullanılacaklar dışında kalan kesim hayvanlarının ve geyik, yaban domuzu gibi av hayvanlarının etlerini tütsüleyip tuzlayarak saklıyordu. Tuz denen mucizevi madde, günlük yaşam için son derece gerekliydi. Bu tuzlama sırasında büyük oranlarda karabibere de gereksinim duyuluyordu, çünkü karabiber, tuzun yakıcı ve keskin tadını önleyebilmenin tek yoluydu..Çinliler, Romalılar, Franklar, Germenler ve Venedikliler, savaşlar için para bulmak üzere "tuz vergisi" koymuşlardı. 16. yüzyılda Avrupa'da doğrudan vergilerin yanı sıra köylüler, başta tuz, şarap ve tütün olmak üzere günlük ihtiyaç maddeleri için de dolaylı vergi ödemek zorundaydılar."Tuz vergisi", özellikle ağırdı. Halk, kişi başına belli bir miktar tuz satın almak zorundaydı ve aldığını da yalnızca yemeklerde kullanabilirdi. Et tuzlanmasına, aşırı sayılan bir kaşık kadar bile tuz harcayan kişi, büyük cezalara uğruyordu. Ulusal birliğin henüz tam olarak kurulmamış olması yüzünden, fiyatlar da bölgeden bölgeye değişiyor ve tuz kaçakçılığı sıkı bir biçimde kovuşturuluyordu..

16. ve 17. yüzyıllarda edebiyatta ve hicivsel-grafiksel betimlerde "Evli Çiftlerin Tuzlanması", oldukça yaygın bir moda idi. O zamanlar erkekler arasındaki konuşmalarda şaka yollu olarak, "karıları çok tatlı oldukları için onları tuzladıklarından" söz edilirdi. Ancak bu oyun, rollerin karşılıklı olarak değiştirilmiş şekliyle de sık sık dile getirilirdi !..KAYNAKÇA :    

MURAT BELGE, "Tarih Boyunca Yemek Kültürü" ; M. KURLANSKY, "Tuz : İnsanların Tuzlu Tarihi" ; W. SCHIVELBUSCH, "Keyif Verici Maddelerin Tarihi" ; D.J. BOORSTIN, "Keşifler ve Buluşlar" ; SERVER TANİLLİ, "Yüzyılların Gerçeği ve Mirası- İnsanlık Tarihine Giriş- III" ; PROF. DR. ZEKİ TEZ, "Lezzetin Tarihi"

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK