Sayfalar

650 ) MAHALLE BASKISI !...Osmanlı döneminde mahallenin kendisi de güçlü bir kimlik duygusuna sahipti ; sakinleri mahalle ile güçlü bir biçimde özdeşleşir ve oradaki davranışlarla ortaklaşa ilgilenirdi.. Mahallede, "mahalle baskını" olarak bilinen halk baskısı, davranışları denetim altına alır ve halk tarafından hoş görülmeyen faaliyetler, kolektif saldırıya uğrayabilirdi. Mahalleye dışarıdan gelmiş insanların her hareketi yakından izlenir ve mahalle sakinleri tarafından "gammazlanır", komşu komşuyu dikkatle izleyip, davranışının düzgün ve olması gerektiği gibi olup olmadığını kontrol ederdi. Şüpheli bir kadının evine tanınmayan bir adamın girdiği görüldüğünde ya da duyulduğunda, tüm mahalle harekete geçer ve bir mahalle baskını başlatılırdı..
Bu baskınlar gürültülü, aleni ve son derece tesirliydi. Alakasız bir adamın bir kadının evinde olduğu görülür görülmez, herkese haber salınır ve erkekler baskın düzenlemek üzere kahvehanede toplanırdı. Baskın ekibinde zaptiye, mahallenin imamı, muhtarı, mahallenin önde gelen erkeklerinden bazıları, ellerinde değnekleriyle gece bekçileri ve üstlerinde değnek, hatta silah taşıyan mahalle gençleri bulunurdu. Ekip, ellerinde fenerleriyle gece bekçilerinin öncülüğünde yola koyulur ve hedefe varıldığında, adamın kaçmasını engellemek için evin etrafı kuşatılırdı. Büyük yaygara kopararak, bu ahlaksız davranışa izin veremeyeceklerini haykırırlar ve kapıyı açmalarını isterlerdi. Kapı hemen açılmadığı taktirde, imam kapının kırılmasını emreder, ardından erkekler hep birlikte içeri hücum edip, aşağıdan yukarıya evi aramaya başlarlardı. Adamı bulamazlarsa, muhtemelen kadından özür dileyip dağılırlardı ; oysa kadın zaten her halükarda bir şey yapmaktan acizdi. Adamı bulurlarsa, onu sürükleyerek evden çıkarır ve tüm mahallenin gözü önünde hakaretler ederek, yüzüne tükürerek ve aşağılayarak karakola götürürlerdi. Daha sonra eve geri dönüp kadına ertesi gün mahalleden ayrılmasını söylerler ve kadın böylelikle mahalleden kovulurdu.. Yalnızca kadınları değil, evlerine davet ettikleri kadınlarla içki içmeye ya da başka şeyler yapmaya kalkışan erkekleri de kovan mahalle, epey bir hareket özgürlüğüne sahipti. Bu özgürlük sonucu, mahalle kendisini pratikte özerk kılan bir konumdaydı. Bu da kanunun uygulanmasında epey bir esnekliğe yol açar, Gerlach'ın 1570'lerde dediği gibi, "pek çok sorunu halleden" bir araç olan paranın sunulmasıyla kanunların seyri değiştirilebilirdi. Gerlach, kendi mahallesinin kadısının, mahalledeki iffetsiz kadınları bildirmesi için nasıl talimat aldığını, buna riayet etmezse cezalandırılmakla tehdit edildiğini anlatır :
"Bugün, fahişeleri teftiş etmekle görevlendirilenler, evimizin karşısındaki sokağa geldiler. Bir kadı ve bir emir caminin önüne gelip, oraya yeşil sarıklı bir memur oturttular ve camiden imam ve diğer dini bütün erkekleri çağırıp, mahallelerinde uygunsuz bir hayat süren kadınlar varsa onlara bildirmeleri gerektiğini, bunu yapmazlarsa padişahın onları cezalandıracağını söylediler. Böyle kadınların varlığından haberdar olanlar, onların isimlerini bir kağıda yazıp, kadıya verdiler.(...) evlenmemiş kadınlar ve kocası olmayan kadınlar, din adamlarına rüşvet vererek ihbar edilmekten kurtuldular.."
Bu soruşturma sonucu 250 kadının adı yazılı bir liste ortaya çıkmış, ancak bazıları buna itiraz ederek, kendilerinin haksız yere suçlandığını ve bu iftiranın, Ramazan ve Kurban Bayramlarında, adet olduğu üzere kendilerine pilav ile başka yiyecek ve giyecekler yollamayanları cezalandırmak isteyen mahalle camisinin imam ve yardımcılarının çekememezliğinden doğduğunu söylediler. İmamlara para veren bekar kadınlar ihbar edilmemişti !..Devlet, bölgelerindeki yasadışı faaliyetlerle ilgili bilgi toplamak için mahallenin kadı ve imamlarına güvendiğinden, bunlar yetkilerini yanıltıcı bilgi vermek için de, bilgileri gizlemek için de kullanabilirdi. Ancak devlet aldığı bilginin güvenilirliğine her zaman inanmıyordu. Bürokrasinin tüm basamaklarında yaygın olan rüşvetin gücünün kuşkusuz gayet farkındaydı. Bu olayda, mahalli din görevlilerine verilmesi beklenen hediyeleri vermedikleri için fuhuşla suçlandıkları belli olan kadınların şikayetleri üzerine, padişah, adaletsizliğe meydan vermemek adına, soruşturmanın yeni baştan yapılmasını emretti..
Mahalle sakinleri, yetkililerden bağımsız olarak, keskin gözlerinden hiçbir şey kaçmayan mahallelilerin herkesin hareketlerini mercek altında tuttuğu, komşuların birbirini gözlemesine varan bir yapılanma oluşturmuştu.
Mahalle sakinlerinin "amatör dedektiflik" faaliyeti sayesinde pek çok suç aydınlatılıp cezalandırılıyor, mahallenin bilgisi, menfur faaliyetler içinde olanlara çok pahalıya mal olabiliyordu..
Sarayın yüksek memurlarından ve eski cebecibaşı, Yenikapı'da bir bostan sahibi, "Forsa Halil" adıyla tanınan Halil Ağa, azgın ve menfur, rezil bir adam olarak ün salmıştı. Köle ve hizmetkarlarının fuhuş işiyle uğraştığı ve fahişeleri derdest edip çırılçıplak soyduktan sonra, öldürüp cesetlerini kuyulara ve kuburlara attıkları herkesçe biliniyordu. Kendi cariyeleri bile fahişelik yapıyor, dışarıdan erkekleri müşteri olarak kabul ediyorlardı. Tüm mahalle halkı olan bitenleri takip ediyordu. Halil Ağa evde olmadığı bir sırada, mahalle liderleri eve baskın yaptı ve köleleri yabancı erkeklerle suçüstü yakaladı. Olanları kayıtlara geçtiler, kuyuları ve cesetlerin gömülü olduğu yerleri aradılar ve 10'dan fazla kadın ve erkek cesedi buldular. Hizmetkarlar konuşturuldu ve "efendimizin huyu ve hali böyledir" diye itirafta bulundular. Halil Ağa'nın hizmetkarlarından üçü işkenceyle öldürüldü, kendisi de hapse atıldı..
Yine mahallelinin gözlemleri sayesinde aydınlanan başka çirkin sahtekarlıklar da vardı. 1786-87'de cinayet nedeniyle idam edilen Silivrikapı'dan Mehmed Ağa adında biriyle mahallenin müezzini ve müezzinin karısının dahil olduğu olay buna örnektir. Mehmed Ağa her ay, kendisine müezzinin karısının bulduğu bir ya da iki kadınla evleniyor, kısa bir süre sonra da karısının hasta olup öldüğünü duyuruyor ve müezzinin karısı karısı cesedi yıkayıp cenazeye hazırlıyordu. Bu şekilde pek çok kadın öldürülmüş ve mallarına el konmuştu..
Mahalle sakinleri, bilhassa ahlak meseleleri söz konusu olduğunda çok dikkatli gözcülerdi. 20. yüzyıl başında Ahmet Rasim'in anımsattığı gibi, bu konuda son derece etkindiler :
"Etrafa göz gezdirdikçe, dikkat ettikçe anlıyordum ki fuhuşa karşı dikkatli bulunan yalnız zabıta değil, mahalle delikanlıları, mahalle kodamanları, mahalle kadınları da ayrı ayrı birer gözetleme kurulu şeklinde bulunuyorlar.."
Onun tabiriyle, "bu kadar gözcü arasından", gece vakti ya da sabahın erken saatlerinde, görünmeden evlere girip çıkmak çok güçtü..
Ahmed Cavid'e göre, bu alenen küçük düşürme yöntemi başarılı olmuştu ve böyle bir aşağılamaya maruz kalma korkusu, pek çok erkeği fahişelerden uzak durmaya ikna ediyordu..
Erkekler bir fahişeyle yakalanmanın getireceği küçük düşürücü durumdan kurtulmak için çok yüklü rüşvetler ödeyebiliyor ve deşifre olmamak için epey risk alıyorlardı..
Özetle mahalle, genelde şiddet dolu ortamdaki bir emniyet mekanizması olarak, hem güvenlik hem de sıkı toplumsal denetimi temsil ediyordu. En yoksul mahalleden sarayın korunaklı duvarları arasında yaşayanlara kadar, İstanbul sakinlerinin pek çoğu için, bu ihtişamlı ve devasa metropol, yeniçeri şiddeti, devletin cezaları ya da doğanın kaprislerinin her an belaya yol açabileceği bir ölüm tuzağı idi.. Hayat hem değersiz, hem de belirsizdi..KAYNAKÇA :
ABDÜLAZİZ BEY, "Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri" ; ERTUĞRUL DÜZDAĞ, "Ebussuud Efendi" ; STEPHAN GERLACH, "Türkiye Günlüğü" ; CABİ Tarihi ; SELANİKİ Tarihi ; TAYLESANİZADE Tarihi ; ABDÜLKADİR ÖZCAN, "Anonim Osmanlı Tarihi" ; AHMET RASİM, "Fuhş-i Atik" ; AHMED CAVİD, "Hadika" ; EBRU BOYAR-KATE FLEET, "Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK