Sayfalar

653 ) İSTANBUL'UN BÜYÜK BELASI : YANGINLAR !..

 

İstanbul şehrinde, kaçması vebadan dahi güç olan bir başka bela daha vardı ki, o da belki en büyük ölüm nedeni olan yangındı. ABD'ne gitmek üzere 1880'lerde Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan Ermeni papaz Basmacıyan'ın belirttiği gibi, "İstanbul'da insanları her şeyden çok korkutan bir şey varsa, o da yangındır."
Yangınlar şehrin bazı bölgelerini tümüyle ortadan kaldırıyor ; padişahın cuma selamlığı merasimine gitmesini, Divan'ın toplanmasını engelliyor ; saray mutfaklarını küle çeviriyor, baruthaneleri patlatıyor ve denizdeki gemilerde de çıkabiliyordu..
1870 yılında Pera'da çıkan bir yangın yalnızca altı saat içinde binlerce kişiyi öldürüp sayısız binayı kül ederek semtin üçte ikisini yok etti. Evler, tavernalar, oteller, tiyatrolar ve daha önce de 1831'deki feci yangında yok olan ve kaybı İngilizleri çok sinirlendiren İngiliz sefarethanesi de dahil, tüm elçilik binaları yanıp kül oldu. "Alevlerin yer yer bir mil uzaklığa eriştiği ve güçlü bir rüzgarın etkisiyle akıl almaz bir hızla yol aldığı" yangın çok süratli yayıldı. Rüzgar, tutuşan tahtaları dört bir yana savuruyordu. On üç saat sonra yangın söndürülmüş, geriye harap sokaklar, için için yanan viran evler bırakmıştı ; zemin hala sıcaktı ve yanıyordu. Bu yangın öyle büyüktü ki, "Belfast Newsletter"da, "daha önce kayda geçmiş bu kadar büyük bir felaket pek azdır," deniyordu. Devlet ve özel şahıslar yangın kurbanlarına önemli miktarlarda para, yiyecek ve çadır yardımı yaptılar ; yalnızca padişahın kesesinden 10.000 lira yardım geldi. Mısır Hıdivi de yardım gönderdi. Ayrıca, sultanın tahta çıkışının yıl dönümü kutlamaları için yapılacak ışıklandırmalar için bütçeden ayrılmış 5.000 lira da yardımlara aktarıldı.. Yangın, kasvetli hatıralardan başka, sürekli değişen bir şehir topoğrafyası yaratıyordu. 19. yüzyılın başlarında, Pertusier, "Bir-iki ay öncesinde çok kalabalık olan, ancak büyük bir yangın sonucu artık harabe yığınına dönmüş 'Batala' adlı semt"ten söz eder...
Bu yıkımların hepsi sırf yangınlar yüzünden olmuyordu ; 1589'da Tahtakale yakınlarındaki yangında yeniçerilerin yaptığı gibi, alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla bitişikteki binalar da yıkılabiliyordu. 17. yüzyılda, yangınları söndürmek ve yayılmalarını önlemek için, padişah tarafından ücretleri ödenen "baltacılar" (baltalı itfaiyeciler) görevlendiriliyordu. Yangın bir binayı kapladığında, bunlar binanın yanındaki evleri baltalarıyla yıkarak, alevlerin öncelikle yayılması beklenen istikamette 20-30 kadar evi yerle bir ediyorlardı. Ancak, yangınlar öyle hızla yayılıyordu ki, baltacılar genelde onların hızına yetişemiyordu.
1910'da İstanbul'da bulunan Arap gazeteci ve yazar Reşid Rıza, İstanbul'da yangınla mücadele için seçilen yöntemin, yangın mahalline bitişik evlerin yıkılması olduğunu kaydeder. Yıkım ekiplerinin bu konuda çok ustalık kazandıklarını, zira sürekli bu işi yapıp, bu konuda idmanlı olduklarını söyler :
"Yangından ziyade itfaiyeciler tarafından yıkılan evlerin oranı yüksek olabiliyordu. Mesela, 3 Eylül 1804 gecesinde çıkan yangında yok olan 700 evin 200'ü, alevlerin sıçramasını engellemek için yıkılmış !.."  
1682-83'de Galata'da bir ardiyede başlayan yangın 15 gün boyunca farkına varılmadan devam etti. Ardiye açılıp içeri hava girer girmez, bir patlama oldu ve ardiye, içindeki tüm mallarla birlikte kül oldu. Rumlara ve Avrupalılara ait olan mallar öyle değerliydi ki, "bir Mısır hazinesine" denk idiler..Bazı durumlarda, faciaya yol açan şey yangınla açgözlülüğün birleşmesiydi. 1786'da dönemin sadrazamı Galata'da bir yangına nezaret ederken, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Sadrazam, yandaki bir binanın üst katına çıkıp, gayretleri artırmak için teşvik amacıyla söndürmek için uğraşanlara bolca para saçtı. Bu yaptığı öyle bir izdihama yol açtı ki, ağırlığı kaldıramayan ev yıkıldı, alt katta bulunanlar ezildi !.. Sadrazam da yaralandı ve vücudunda çok sayıda sıyrık oluştu..
18. yüzyılın başlarından önce, itfaiyeci olarak yeniçeriler kullanılıyordu. 16. yüzyılda Venedik bailosu Bernardo Navagero'nun tabiriyle, yangın çıktığında "yangına koşanlar" yeniçeriler idi.. 18. yüzyıl başlarında, Müslümanlığı kabul ederek "Gerçek Davud" adını alan bir Fransız mühendis, "tulumba" adı verilen bir makine icat etti ve bunun yangın söndürmede çok faydalı olduğu görüldü. Bunun üzerine dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa yeniçerilerden oluşan bir "Tulumba Ocağı" kurdu ve Gerçek Davud'u, "ağa" unvanı ile bu birimin başına getirdi. 1826'da yeniçerilik ortadan kalktığında ise, her mahalle kendi tulumbasını tedarik ederek kendi tulumbacı birimini kurdu..
Yangınla ilgili sorunlara bir de kundaklamalar ekleniyordu ve Thévenot'nun 17. yüzyılda öne sürdüğüne göre, yangınlar zaman zaman, kargaşa sırasında evleri yağmalama fırsatı yakalayacağını düşünenler tarafından "kasten" çıkarılıyordu. 1831'de saray cephaneliği, 1833 Eylül'ünde devlete ait tüfek fabrikası ve büyük 1870 yangınlarının hep kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilmişti..
Fırsatçılar her devirde vardı ; 1859'daki büyük bir yangın, pazarları, Yahudi mahallelerini, bir bit pazarını, camileri ve mahalleleri yirmi dört saat içinde yok ederken ; yeniçeriler yağmaya girişerek bu ihmalkarlık ve kayıtsızlıklarıyla şehrin harap olmasına ve vakıfların yıkılmasına yol açtılar..
Bazı durumlarda, yangın yeniçeriler gelmeden sönmüşse, halk buna şükrediyor ve bu memnuniyet, yangından kurtulmaktan çok, "yeniçeri gaddarların" elinden kurtulmalarından kaynaklanıyordu !..1766'da Defterdar İbrahim Şarım Efendi'nin evinde yangın çıktığında, evdeki her şey ya yanmış ya da yağmalanmış, birçok bahçıvan ve uşak kargaşadan yararlanarak hırsızlık yapmıştı. Çeşmizade Mustafa Reşid'in kinayeli bir dille ifade ettiği gibi, gece vakti dışarıdan eve hırsız giriyorsa bu duruma bir çare bulunabilirdi ; ancak, hırsızlar zaten içerideyse, bambaşka bir mesele var demekti !..
1870 Pera yangınında tulumbacılar gittikleri her yeri yağmalamış, insanlar buna karşı çıktığında onları bıçaklarla tehdit etmişlerdi. "Glasgow Daily Herald", 20 Haziran 1870 Pazartesi günlü sayısında, "mülk sahipleri karşılık beklemeden yapmakla görevli oldukları işi yapmaları için onlara rüşvet vermek zorundaydı. İnsanlar kendi mülklerini korudukları için düpedüz öldürülüyor" diye yazmıştı...
1856 Pera yangınında yaşananları aktaran "Belfast Newsletter"ın 25 Temmuz 1856 Cuma günlü sayısında ise şu satırlar okunuyordu :
"..Böyle bir hırsızlık daha önce görülmedi.. Hatta alevlerle yanıp kül olan mallardan daha fazlasının çalındığı söylenebilir.. Çok sayıdaki külhanbeyi ve çoğu Kırım'ın yüz karası soyguncu dışarıdaydı.. İyi ganimet kaldırdılar ; örnek verecek olursam, Türk Birliği'nin cephaneliğine komuta eden Binbaşı Brett'in isim levhasını, hatta nişanlarını yağmaladılar.. Pera bu durumda.."Arap gazeteci-yazar Reşid Rıza ise, şehirde kaldığı süre boyunca, devlet itfaiyecilerinin beceriksizliği kadar hiçbir şeye şaşırmadığını söyler. Rıza, itfaiyecilerin düzensizce, harala gürele yangına hücum eden bu faaliyetine bir anlam veremiyordu. Ona göre, yangına karşı gerekli önlemlerin alınamamasının bir sonucu olarak, 1909'da yanıp kül olan Çırağan Sarayı'nın akıbeti devlete ders olmalıydı :
"...Kendi evinin harap olmaya devam etmesine seyirci kalan kişiler, uzaktaki evleri mamur kılmaktan elbette ki aciz kalacaklardır.."KAYNAKÇA :   
G.Y.BASMAJEAN, "Social and Religious Life in the Orient" ; MEHMET ALİ BEYHAN, "Saray Günlüğü, 1802-1809" ; SELANİKİ TARİHİ, C.I ve C.II ; AHMED LÜTFİ EFENDİ TARİHİ, C. XII ; REŞAD EKREM KOÇU, "İstanbul Tulumbacıları" ; CARERI, "Voyage" ; "Manchester Weekly Times, 2 Haziran 1870" ; "Belfast Newsletter, 25 Haziran 1870 Cumartesi" ; PERTUSIER, "Promenades" ; THEVENOT, "Voyages" ; RASHID RIDA (REŞİD RIZA), "İttihad-ı Osmani'den Arap İsyanına" ; İSAZADE TARİHİ ; AHMED VASIF EFENDİ, "Ahbar" ; İNCİCİYAN, "İSTANBUL" ; COUNT FORBIN, "Travels in Greece, Turkey and the Holy Land in 1817-18" ; ÇEŞMİZADE TARİHİ ; EBRU BOYAR-KATE FLEET, "Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK