Sayfalar

657 ) TARİHİN KAHVE FALI !..Söylenceye göre Hz. Süleyman, kahveyi ilk kullanan kişidir. Buna göre Hazreti Süleyman, yolculuğu sırasında bir kasabaya uğrar ve kasaba sakinlerinin bilinmeyen bir hastalığa yakalandığını görür. Cebrail'in buyruğu üzerine "Yemen'den gelen" kahve çekirdeklerini kavurur ve bundan bir içecek hazırlayarak içerdiği hastaları kurtarır.
Yazar Zeyneddin Abdülkadir ibn Muhammed el-Ensari el Ceziri el-Hanbeli'ye göre Yemen'e kahveyi getiren kişi, Muhammed el-Zebhani adıyla bilinen Cemaleddin Ebu Abdullah Muhammed ibn Said'dir. El-Zebhani, bir olay yüzünden Aden'i terk ederek Etiyopya'ya gitmek zorunda kalmış ve bir süre orada yaşamıştır. Bu arada özellikleri hakkında hiçbir şey bilmediği kahveyi içen insanlarla karşılaşmış, Aden'e döndükten sonra hastalanınca aklına kahve gelmiş, bunu içince iyileşmiş, böylece kahvenin yorgunluk ve uyuşukluğu giderme, vücuda canlılık ve dinçlik kazandırma gibi özellikler taşıdığını belirlemiştir. Ardından tarikat mensupları ile birlikte, kahveden yapılan içeceği kullanmaya başlamış, daha sonra da kahve alışkanlığı, gitgide diğer çevrelere de yayılmıştır. 

   

Zikir ayinlerinin çoğunlukla geceleri yapılması nedeniyle, onları manevi heyecana sürükleyecek ve uykularını giderecek her şeyde, ibadete yardımcı bir yön görülmekteydi. Başka çevreler ise kahvede sohbet ve dostluğa dönük, keyifli bir uyarıcı özellik bulmuştur..
Kahvenin Kahire'de ilk kullanılışı, 16. yüzyıl başlarında El-Ezher Medresesi'ndeki Yemenli öğrenciler tarafından olmuştur. İmam ve dervişler minnettarlıklarını göstermek için bu içeceğe iki anlamlı bir ad vererek ona "kahveh", yani "uyaran, dinçleştiren" demişler..

     

18. yüzyıl yazarlarından Mouradgea d'Ohsson, kahvenin ilk kullanımını, Kızıldeniz kıyısında Babü'l-Mendeb Boğazı yakınlarındaki Moha (Moka/Al-Mukha) kentinden bir sufiye dayandırmaktadır. Buna göre, Arusi tarikatının kurucusu Fas'lı mutasavvıf Şeyh Ebu'l-Hasan Şazeli, çölde bir süre kahve dışında bir şey yiyip içmeden hayatta kalmayı başarmıştır. Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sına göre ise Şazeli adlı derviş, 1258 yılında hacca giderken, Zümrüt Dağı'na altı konak uzaklıkta bir yerde rastladığı müridi Şeyh Ömer'le uzun uzun sohbet ederken kendine bir ağacın meyveleri verilmiş ve bunlar kaynatılıp içilince çekirdeklerinin niteliği anlaşılmıştır. Kahvenin bir tür uyuz hastalığını iyileştirdiğinin ortaya çıkması üzerine, Şeyh Şazeli'nin kimi müritleri, Moha'ya dönerek kahvenin bu yararını bildirmişler ve böylece kısa sürede kahve yaygınlaşmıştır. Söylendiğine göre Şeyh Şazeli, Fas'tan yola çıkıp Kuzey Afrika boyunca gezerek mistik propagandasını yaparken, hem tarikat üyelerine hem de onları ziyarete gelen insanlara kahve içme alışkanlığını kazandırmıştır. Batılıların Arabistan kahvesi için eşanlamlı olarak kullandıkları "Mokka" sözcüğü, Moha'dan gelmedir..
Bugün, yabani yetişen kahve bitkisinin vatanının Kuzeydoğu Afrika (bugünkü Etiyopya) olduğu kesinleşmiş gibidir. Bu yabani tür, Etiyopya yaylalarından Kızıldeniz üzerinden Yemen'e getirilip orada kültüre alınmıştır. Bu olay 11.-14. yüzyıllar arasında gerçekleşmiş olmalıdır. 
Arapça "kahwa" sözcüğü, Güney Habeşistan'ın yüksek yaylalarından Kaffa'ya bağlanmakta ve 1000 yılı dolaylarında oralarda yetiştiği bilinmektedir. O dönemde kahve, hamura karıştırılarak kullanılmıştır. Önceleri dövülüp toz haline getiriliyor, böylece bir tür ezmesi yapılarak ekmek üstüne sürülüp yeniyormuş..

    

Kahve bitkisi, insan müdahalesi olmaksızın 10 metreye kadar büyür. Kahve çekirdeği hasadını kolaylaştırmak için bitkinin büyümesi 2,5 metre ile sınırlandırılır. Çekirdekler bitkinin tohumları olup yumuşak bir kabukla kaplıdır. Meyvesi olgunlaştığında kiraza benzer kırmızı bir renk alır. 

16. yüzyılın ünlü hekimi Davud el-Antaki kahvenin basura ve müzmin baş ağrılarına yol açtığını söyler ; ayrıca cüzama yakalanma korkusundan dolayı kahvenin sütle birlikte içilmemesi gerektiğini belirtir.
16. yüzyıl sonlarına doğru kahve, Orta Doğu'da yalnızca geceleri içilirdi. Kimi sofular, bu siyah suyun içilmemesi gerektiğini, Afrikalıların ve Habeşlerin bu kahve yüzünden renklerinin kara olduğunu, kahve içenlerin kararacağını söylüyorlardı !..

     

Louis Lémery, "A Treatise on Foods" (Gıdalar Kitabı) adlı, 1704 basımı kitabında, mizahi bir İran öyküsü anlatır. Öyküye göre, kahve alışkanlığı edinen bir hükümdar, eşiyle cinsel ilişkiye girme arzusunu yitirir. Bunun üzerine hükümdarın eşi, bir gün bir aygırı iğdiş etmeye çalışan adamlar görünce, sinirli bir ifadeyle onlara seslenerek, hayvana kahve içirme yoluyla da aynı amaca ulaşabileceklerini söyler..
Fransız gezgin Jean de Thévenot, Doğu'da standart kahve hazırlama yöntemini şöyle anlatır : "Kahve içmek istediklerinde ibrik denen özel yapılmış bir kap alıp suyla doldurduktan sonra kaynatmak üzere ateşe koyuyorlar ; her üç fincan su için tepeleme dolu bir kaşık kahve kullanıyorlar. Su yeniden kaynadığında kabın ateşten çarçabuk çekilmesi gerekir, yoksa kabın içinde hızla yükselen kahve taşar. Bu şekilde on ya da on iki kez kaynamaya bırakıldıktan sonra, kahve porselen fincanlara boşaltılıyor.." 

  

Alkol içermeyen ve uyuşturmayan, aksine insanı uyarıp zihnini açan bir içecek olan kahve, sanki alkol kullanımını yasaklayan İslam kültürü için yaratılmıştır. Bu bağlamda kahve, Batılılarca "İslam dünyasının şarabı" diye de nitelenmiştir...
Kahve 16. yüzyıl başında Yemen'den gelen hacılar vasıtasıyla Mekke'ye geçmiş, bir süre sonra orada yasaklanmış, daha sonra Kahire'ye, Şam'a, Halep'e ve 1554'de ilk kahvehanenin açıldığı İstanbul'a yayılmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle Venedikli tüccarların girişimleriyle Avrupa'ya ulaşmış ve Avrupa'da kahvehaneler 17. yüzyıl ortalarında açılmaya başlamıştır. 

    

Osmanlılar 1536 yılında Yemen'i işgal ettiler ve kahve ticaretini denetim altına aldılar. Kahve kenti Moha, Arabistan'ın en önemli ihraç limanlarından biri haline geldi. Buradan gemi üzerinde taşınan kahve ağaççıkları yoluyla Hollandalılar Amsterdam'da kahve tohumu yetiştirdiler. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda kahve üretim tekelini elinde bulundurmuştur. Kahve bitkisi 17. yüzyıl sonlarında Seylan ve Hindistan'da, Hollandalılar aracılığıyla da 1707 yılından itibaren Cava'da yetiştirildi. Ardından Fransızlar 1715'de Ile de Bourbon'da ve 1722'den sonra Antil Adaları'nda ve Karayipler'de aynı şeyi gerçekleştirdiler. Kahve bitkisi oradan da Brezilya'ya geçti.. Bunlar kısa süre içinde Yemen'in kahve tekelini kırdı. 19. yüzyıl ortasında Yemen'in dünya kahve üretimindeki payı % 1'e düştü. Aden'in 1839'da İngilizler tarafından işgalinden sonra Kızıldeniz'deki Yemen liman kentleri önemlerini yitirdiler ve kahve ticareti İngilizlerin eline geçti...KAYNAKÇA :   

MURAT BELGE, "Tarih Boyunca Yemek Kültürü" ; R.S. HATTOX, "Kahve ve Kahvehaneler-Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu'daki Kökenleri" ; M. MONTARANİ, "Avrupa'da Yemeğin Tarifi" ; W. SCHİVELBUSCH, "Keyif Verici Maddelerin Tarihi" ; A. BERRY, "Bilimin Arka Yüzü" ; T.TOROS, "Kahvenin Öyküsü" ; S. TÜRKOĞLU, "Geleneksel Türk kahvesi" ; ZEKİ TEZ, "Lezzetin Tarihi" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK