Sayfalar

658 ) YENİÇERİNİN POLİS HİZMETİ : KOLLUK

        

Fatih Sultan Mehmed beri İstanbul'da ve büyük şehirlerde yeniçerilerden "kolluk" veya "yasakcı" adı altında polis teşkilatı meydana getirilmiştir. Büyük şehirlerde bu yeniçeriler, kale içinde hisarda oturur ; bey, kadı gibi yerel otoritelere bağımlı değildir, başlıca görevleri Hristiyanları ve Musevileri yağmaya karşı korumaktır. Görevlerinden biri de, tahsildarların yanında "yasakcı" adıyla kanundan çok vergi alınmasını önlemektir..
Şehirlerde ayaktakımı, Hristiyan, Musevi mahallelerine ve ibadethanelerine saldırır, yangın çıkarır, yangını söndürme bahanesiyle yağmaya girişirdi. Şehirde güvenliği sağlamak için İstanbul'da mevcut dört "kolluk" zamanla artırılmıştır. Kumkapı'dakiler 4'ten 13'e, Balat'takiler 3'ten 13'e çıkarılmıştır. "Korucu" yüksek ulufe (25 akçe) alır. Bunlardan ticaret yapanlar da vardır. Kollukcuların rüşvet almalarını, Sultan I. Ahmed döneminde yaşayan ve adı belli olmayan, "Kavanin-i Yeniçeriyan" yazarı eleştirir. Bu iş çok kazançlı olmalı ki, kargaşa döneminde kolluk için 30-40 altın rüşvet verilirmiş. Aşırı vergi toplayanlardan veya eşkıyadan korumak için bir köy, yasakcı yeniçeri isteyebilir. Kollukcular, görevlerini kötüye kullanmasın diye adları özel bir defterde saklı tutulur. Günümüzdeki karakol terimi, karada asayişi koruyan yeniçeri kolluklarından çıkmıştır. Denizde ve ve kıyılarda koruma ise, bostancıbaşının kontrolü altında idi. Bostancıbaşı, Boğaziçi, Adalar ve Anadolu yakası sahillerini denizden kontrol eder, Bostancı Köprüsü'nde İstanbul'a yerleşmek için gelen Türk, Kürt, Arnavut vb. göçmenleri yasakla durdurmaya çalışırdı. Kıyılarda yalı yapmak isteyen, ondan ruhsat almak zorundaydı. Bostancılar da devşirme oğlanlardan seçilirdi..
İstanbul halkı, yeniçeriden korkardı. Yeniçerilerin yangın çıkarıp mahalleyi yağmaladığından kuşku duyulmaktaydı. "Şimdi," diyor "Kavanin" yazarı, "yeniçerilik, ağanın sarayından esnaf takımına (rüşvetle) verilir oldu.."
Acemi-oğlanlığı sırasında sanat öğrenenlerin aralarından çizmeci, çadırcı, terzi, sarrac, gazzaz, kuyumcubaşılar yetişmiştir. Bu gibiler, gedikli askerken rüşvetle 24 akçelik korucu sıfatı ile ayrılırlar, sefere gitmezlerdi. Kanuni Süleyman bir teftişte bir sarracın (deri ustası) yeniçeri olduğunu anlayınca şöyle demişti :
"Sanat ehli hod (kendi kendine) yeniçeri olmaz, kanın değildir."
Bu kayıt doğru ise yeniçerilerden pazarda sanatkar olanlar eskiden beri mevcuttu. 17. yüzyıl sonlarından ihtisab defterlerinde birçok yeniçeri dükkanı buluyoruz..
1585 yılından başlayarak gümüş akçenin yüzde yüzden çok değer kaybetmesi, belli maaşlarla yaşam zorluğunda kalan tüm gündelikçi sınıfların, özellikle yeniçerilerin hoşnutsuzluk nedeni olmuştur. "Kavanin" yazarı, kendi zamanında yeniçerinin başlıca yiyeceği olan et fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eder. 17. yüzyılda yeniçeri sayısında ve gündeliğinde zorunlu artışlar, devlet hazinesine ağır bir yük getirmiştir. Ulufe alacaklar bir defterde dikkatle kaydolunur, sultana arz olunur. Padişahın daima yanında bulunan silahdar-ağa tarafından kontrol edilirdi. Korucu olarak İstanbul'da bırakılacak yeniçeriler deftere kaydedilirdi. Ulufe akçesi üç ayda bir sarayda merasimle torbalar içinde teslim olunurdu. Yeniçeri ulufesindeki artışlar pahalılaşan yaşam koşullarını karşılamıyordu. Ayrıca hazine devamlı açık veriyor, ulufe ödenemiyor, uzun gecikmeler oluyordu. Ulufe ile yaşayamayan binlerce yeniçeri geçim için ister istemez başka yollara başvuruyor, Ocak'ta bir sanat öğrenenler pazar esnafı oluyor veya büyüklerin kapısında hizmet alıyor, Ocak'tan ayrılıyordu. 17. yüzyılda dışarıdan kimseler de "altı-bölük" denilen ve padişahı korumakla görevli sipahi bölüğüne alınır oldu. 

Hezarfen Hüseyin'in "Telhisu'l-Beyan fi Kavanin-i Al-i Osman" da aktardığına göre 1676 yılında tablo şudur
Sipahi Bölüğü : Bunlar çoğu kez eski devlet büyüklerinin evladından seçilir ve padişah tarafından atanır. Bir ayrıcalıkları, devlete ait bir kısım gelirlerin tahsilinde kullanılmalarıdır. Kumandanları ağa, padişahın enderun hizmetlilerinden atanır. Böylece bölük doğrudan padişahın emrindedir. Sonraları ağa, Birun (taşra) ağaları arasından atanmaya başladı. Savaş sırasında ortada bayrak altında yer alırlar. Resmi defterde sayıları 7203 kişidir.. Hezarfen Hüseyin'e göre tüm altı-bölük askeri 15248 neferdir. Tüm maaşları 233.990 akçe tutmaktadır. İki sipahi bölüğü, savaş düzeninde padişah etrafında merkez sağda yer alırdı.. İlerideki bir dönemde sultanın en güvenli maiyet askeri olarak, gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin tahsili görevi onlara verilmiştir.. Cizye tahsilatı, doğrudan doğruya hazineye teslim olunurdu. Sipahiler bu tahsilat sırasında "maişet" adıyla fazladan bir resim ve "destbusi" (el öpme) adı altında oldukça kabarık bahşiş alırlardı. 
Cizye geliri, 1528'de 750.000 altına varmakta, yani bütçenin yaklaşık yüzde 13'ünü bulmaktaydı. Sipahiler bu tahsilat ayrıcalığını ellerinde tutmaya büyük önem verirlerdi. Cizye tahsilinin sarayda harem kadınlarının kahyası Yahudi Kira vasıtasıyla Musevi mültezimlere verilmesi, büyük sipahi zorba ayaklanmasına neden olmuş, Kira'nın feci şekilde katli ve büyük servetine el konulmasıyla sonuçlanmıştır.. Kira ve dışarıdaki akrabası, saray kadınlarının dış dünya ile ilişkilerine aracı oluyor, büyük vergi iltizamlarında mültezimlerden rüşvet sağlayıp kadınlara aktarıyor, onların pazardan lüks eşya almalarına aracı oluyordu..

Kapıkulu sipahileri 1600-1650 döneminde tahsildar hizmetini epey genişletmiş, devlet gelirlerini toplamada imtiyazlı bir grup haline gelmişlerdi. Her yıl tahsilat defterleri kendilerine teslim edilirdi. IV.Murad bu defterleri kendisi kontrol etmek istemiş, bu müdahalesi bunalıma neden olmuştu.. Defterleri ele geçiren kalabalık sipahi grubu, tahsilatta reayayı birtakım ek ödemeler için zorlarlardı. 

Özetle, kargaşa döneminde başlıca mücadele konularından biri, vergi tahsilatındaki bu sipahi tekeli olmuştur.. Öte yandan sipahiler, İkinci Osman'ın ve Sultan İbrahim'in tahttan indirilip öldürülmelerinde onların kan davasını benimseyerek iç savaşlara yol açmışlardır. Sultanlar ve veziriazamlar sipahilere karşı yeniçerileri kullanmışlar, bu da zaman zaman ciddi siyasi çatışmalara neden olmuştur..


       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK