Sayfalar

674 ) "SVASTİKA", HER YERDE !...

     

Almanlar açısından çok coşkulu bir dönem yaşanıyordu. Yeni Düzen, "can çekişen çağın koruyucularına" karşı üstün gelmişti. Kendilerini, eskisinden çok daha fazla, "tarihi bir dönemde" yaşıyormuş gibi hissediyorlardı. Prag'a girişten sonra Hitler, "Bin yıllık tarihi boyunca Alman Devleti, Orta Avrupa'da düzenin yeniden oluşturulması sorununu çözmenin tek başına kaderi olduğunu kanıtlamıştır" diyor ; Batı seferinden bir gece önce ise, "Şimdi başlayan mücadele, Alman ulusunun gelecek bin yıldaki kaderini tayin edecektir" açıklamasını yapıyordu.. Goebbels, Führer'in "tarihi dehası"nın "yeni bir Avrupa" kurulmasına yardımcı olduğu, "daha önce benzeri yaşanmamış bir dönemi" selamlıyordu. Wehrmacht (Silahlı Kuvvetler) doğuya, Moskova'ya doğru ilerlerken, Führer "Bir otoban aracılığıyla Almanlar tarafından ulaşılabilecek hale getireceğimiz ve bizim Riviera'mız olacak olan Kırım'ın güzellikleri" hakkında büyük hayaller kuruyordu.. "Girit çok sıcak ve kuru. Kıbrıs çok güzel olurdu, ama Kırım'a karayoluyla ulaşabiliriz. O yol üzerinde Kiev var ! Ve bizim için bir turizm cenneti olan Hırvatistan da..Savaştan sonra büyük bir kutlama yaşanacağını sanıyorum.. Yeni Avrupa yolunda ne büyük bir ilerleme !.."
Ekim 1941'de, belki de en büyük heyecan noktasında, İtalya Dışişleri Bakanı Ciano ile sohbet eden Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Hitler'in Avrupa'daki Yeni Düzeni'nin "bin yıl boyunca barışı garanti altına alacağı" tahmininde bulunmuştu. Alaycı İtalyan bunun geçiştirilmesine izin veremezdi. Günlüğüne şöyle yazmıştı : "Bin yılın çok uzun bir süre olduğu yorumunda bulundum. Birkaç nesli, dahi olsa bile bir adamın başarısına bağlamak kolay değil. Ribbentrop konuşmanın sonunda şöyle bir ödün verdi : 'Hadi bir yüzyılda anlaşalım' dedi. Ama eski şampanya satıcısı pazarlık etmekten kendini alamadıysa da Führer'in bu tür kuşkuları yoktu. 'Nasyonal Sosyalizm yeteri kadar uzun süre iktidarda kaldığı zaman,' diye açıkladı bir gece yemekten sonra, 'bizimkinden farklı bir yaşam biçimi hayal etmek mümkün olmayacak'.."  

    

O dönemde Berlin'de hiç kimse, Nazi Almanya'sına tarihi bir fırsat verildiğinden kuşku duymuyordu. Ancak, bundan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı konusu hala cevapsızdı. Askerlerin kazandığını politikacıların yönetmesi gerekiyordu. Ama 1941 sonunda Almanların yönetiminde bulunan toprak kitlesi inanılmaz derecede büyüktü. Kuzey Buz Denizi'nden Sahra Çölü'ne, Atlantik ve Pireneler'den Ukrayna'ya uzanıyordu. Ardı ardına gelen "Blitzkrieg" (Yıldırım Savaşı) saldırıları Hitler'i bir anda, fethetmeyi asla düşünmediği büyük bir imparatorluğun sahibi yapmıştı..
"Mein Kampf / Kavgam"dan itibaren, gelecekteki Büyük Alman İmparatorluğu'nun önerilen mekanı belliydi ; Doğu'daydı ve kabaca, Almanya'nın 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra kısa bir süre egemen olduğu bölgeyi kapsıyordu. "Almanların Avrupa'nın güneyine ve batısına sürekli ilerlemesine son veriyoruz," diye yazmıştı Hitler kitabında, "ve yüzümüzü doğudaki topraklara dönüyoruz." Alman kolonileştirmesi sayesinde Ukrayna "dünyanın en güzel bahçelerinden biri" haline dönüştürülecekti. Bir SS broşürüne göre, "kötü kullanılmış, bir cennet haline, Avrupa'nın Kaliforniya'sı haline getirilebilecek bereketli bir kara topraktı.."
Polonya, Doğu'ya bağlantıyı sağlayacak ve işçi kaynağı ; Hitler'in işgalden kısa bir sonra söylediği gibi, "Herrenvolk" (Ana ırk) için bir "Arbeitsreich" (işçi devleti) olacaktı. 1939 Eylül'ünden sonra ülkenin parçalanması ve halka yapılan vahşi muamele, bu amaçla hangi yöntemlerin kullanılacağını gösteriyordu.. 

    

Peki ama ya İskandinavya, Hollanda ve Belçika, Balkanlar ve Fransa ?.. 
Bu bölgeler Hitler'in zihninde daha az önem taşıyordu. Bütün işaretler, 1939'un sonunda daha fazla askeri taahhüt altına girmek istemediğini gösteriyordu. İttifaka ve boyun eğmeye zorlanabilen ülkeleri işgal etme zahmetine neden girilecekti ki ?..Diplomatik baskı, Romanya, Macaristan ve İsveç'teki hayati kaynakların kontrolünün Almanya'ya geçmesini başarıyla sağlamıştı. 1940'ın başında Hitler, Norveç'in işgaline, İskandinavya'daki madenlerin Almanya'ya sevkiyatında İngiliz planlarının tehdit oluşturduğuna ikna oluncaya kadar, elinden geldiğince direnmişti.. Tabii bu arada Fransa'nın savaşın dışına çıkartılması gerekiyordu, ama Yeni Düzen içindeki rolü belirsizdi. Yunanistan muhtemelen tarafsız kalabilirdi ama beceriksiz İtalyan işgali İngilizlerin dahil olmasına neden olmuş ve Almanya'nın tepkisini gerektirmişti. Yugoslavya'yı işgal etme planlarının aceleyle yapılması gerekmişti çünkü Belgrad'dan gelen haberlere göre, Mihver yanlısı hükumet, askeri darbeyle yıkılmıştı..
Almanların yenilen ülkelerin birçoğuna karşı tavrı başlangıçta, kasıtlı olarak iğretiydi : Savaş bitene kadar kaderleri hakkında karar verilmeyecekti. Mayıs 1940'da, Fransa saldırısının arifesinde Goebbels, savaş hedefleri konusunda hiçbir basın toplantısı olmamasında ısrar etti ; savaş sırasında bunlar yalnızca, basit bir şekilde, "Alman halkı için adil ve sürekli bir barış ve Lebensraum / Yaşam Alanı" olarak düzenlenecekti. Bu politika Nazi liderliğinin dileklerini yansıtıyordu. Hitler, savaş hedefleri konusundaki açıklamaların konuyla ilgisi olmadığında ısrar ediyordu : "Gücümüz yettiği kadarıyla, istediğimizi yapabiliriz ve gücümüzün yetmediğini de zaten yapamayız.."  
Barış anlaşmaları sorunu belirsiz bir süreyle gündemden uzaklaştırılmış, Nazi Almanya'sı Yeni Avrupa'yı geçici sayılabilecek işgal rejimleriyle kaplamıştı. Bir uçta, belirli ülkeler parçalanmış ve ulusal kimlikleri tamamen bastırılmıştı. Polonya, Yugoslavya ve Çekoslovakya bu yaklaşıma katlanmıştı ; adları bile haritadan silinmişti. "Gelecekte," diyordu Goebbels 1940 yazında, "artık işgal edilmiş Polonya topraklarının genel valiliğinden bahsetmeyeceğiz, sadece Genel Valilik diyeceğiz.. O topraklardaki nüfusun tek görevi, bizim işimizi kolaylaştırmak."Lüksemburg da tamamen Alman devletine ilhak edilmişti ve Lüksemburg ile ilgili "Büyük Dükalık" ve "ülke" referansları yasaklanmıştı. Bu tür ülkelerin hukuki statüsü muğlak bırakılmıştı ama nihai gelecekleri konusunda durum öyle değildi. Olağan Alman prosedürü, mevcut yerli kamu görevlileri aracılığıyla yöneten askeri veya sivil komutanlar atamaktı. Savaş içinde bir savaş olan Nazi Almanya'sının bürokratik karmaşasında bu topraklar, farklı bakanlıklardan gelen rakip iddialar nedeniyle birçok nüfuz bölgesine bölünmüş ve değişen derecelerde başarıyla yönetilmişti. Kamu düzenini korumada en başarılı hükumet belki de Danimarka Hükumeti olmuştu çünkü işgalden en az zararı görmüştü. Kralın ve parlamentonun çalışmasına izin verilmişti ve başlangıçta (en azından sözde) önemli ölçüde bağımsızlık yaşamıştı : Çünkü tüm ülkeyi kontrol altında tutan toplam Alman personeli sayısı yüzün altındaydı. Fransa'da, Yunanistan'da, Bohemya-Moravya Protektorası'nda, Sırbistan'da ve Norveç'te kukla hükumetler, fatihlerle kamu hizmeti arasında bir saygı kılıfı oluşturuyordu. Hollanda'da sivil bir Reich Komiseri, bürokrasinin Genel Sekreterleri aracılığıyla idareyi yürütürken, Belçika'da Genel Sekreterler askeri yetkililere karşı sorumluydu. Hırvatistan ve Slovakya'daki sözde bağımsız hükumetler aslında, Alman isteklerine bağlıydı ; Finlandiya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan gibi Mihver ortaklarında, biraz daha fazla manevra alanı vardı..
"Yeni Avrupa Düzeni"nin en önemli özelliği, Alman Düzeni olmasıydı. Her ne kadar çok sayıda Nazi düşünürü Avrupalılık ideolojisi üzerinde durdularsa da, Hitler'in kendisi için önemli olan yalnızca Almanya, daha doğrusu "Deutschtum" idi. Sovyetler Birliği'nin işgalinden sonra Berlin propagandası, bunun "Avrupa için bir haçlı seferi" olduğu görüşünü halka yaydı : Yeni bir "Avrupa Şarkısı" radyoda yayınlandı. "Bolşevizm'e Karşı Birleşik Avrupa Cephesi" sloganını taşıyan pullar çıkarıldı ve basın bile Kasım 1941 sonunda "uyumsuzluk, mücadele ve sefaletten doğan Avrupa Birleşik Devletleri sonunda gerçek oldu" iddiasında bulundu. Yine de bu tür sloganlar, sıradan insanların yaşadığı işgal yönetimi gerçeğiyle çakışıyordu ve bu Avrupalılık kavramının, Almanya dışında da Führer'den daha ciddiye alanlar olduğuna dair bir işaret yoktu..
Stalingrad'dan sonra, Almanlar daha ciddi bir şekilde dost ve müttefik aramaya başladığında, zaten çok geç olmuştu. 
Nazi hukuk sistemindeki "Anti-emperyalizm" deklarasyonlarına yol açan U-dönüşü, özellikle de bunların politika üzerinde belirgin bir etkisi olmadığından, kimseyi ikna edememişti. Kızıl Ordu'nun ilerlemesinin, komünizm karşıtlığını bereketli bir politik savaş tarzı haline getirdiği Doğu Avrupa'da, Nazi ırkçılığı, halkı Goebbels'in erişemeyeceği kadar yabancılaştırmıştı. Sovyet etkisinin ötesindeki Batı'da, komünizm karşıtlığı fazla bir önem taşımıyordu. Ortamı iç savaşa neden olacak kadar zehirlemek sadece Yunanistan'da ve daha az miktarda olmak üzere Yugoslavya ve Kuzey İtalya'da mümkün olabilmişti. Alman ordusu geri çekilirken, arkalarında buruk, ülke içinde kanlı çatışmalara yol açan bir miras bırakmıştı. 1944 yılına gelindiğinde "Soğuk Savaş" çoktan Avrupa'yı gölgelemeye başlamıştı ama bu, Hitler'in imparatorluğunu kurtarmaya yetmemişti..MARK MAZOWER'ın "Karanlık Kıta : Avrupa'nın Yirminci Yüzyılı" adlı kitabından derlenmiş bir yazıdır..  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK