Sayfalar

680 ) ESKİ ASKERLER ASLA ÖLMEZLER, SADECE GÖZDEN KAYBOLURLAR !..

   

Amerika'da 1951 yılının ilkbaharında başlayan "başkan adayı arama" faaliyeti, gerek Demokrat gerek Cumhuriyetçi çevrelerde de yavaş yavaş ısınırken, ABD'nin o sıradaki en güncel konusunu oluşturmaya devam eden Kore Savaşı devam ediyordu..
Başkanlığının son dönemindeki Truman, Eisenhower kadar şansı olmasa da, Cumhuriyetçilerin başkan adayları arasında gene de adı geçen General MacArthur'u bir "gece yarısı operasyonu" ile görevden alıverdi. 1950 yılı haziran ayından beri süregelen Kore Savaşı sırasında Pasifik'teki tüm ABD kuvvetlerinin komutanı olan MacArthur "Şahin", Başkan Truman ise "Güvercin" olarak nitelendiriliyorlardı ve aralarında keskin sayılabilecek görüş ayrılıkları vardı..
Truman, sadece Pasifik bölgesinde değil, tüm dünyadaki durumla ilgili istihbarat bilgilerine dayanarak, Çin'i de içine alacak bir savaş tırmanmasının Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesine yol açabileceğinden kaygı duyuyordu. MacArthur ise asıl tehlikenin, Çin ile Sovyetler Birliği'nin Asya'daki yayılma stratejisi olduğunu öne sürüyordu. Diyordu ki :
"Çinliler, eğer bu zayıf zamanlarında Kore'de üzerlerine gidilmezse, bir süre sonra yeniden toparlanır, Güney Kore'ye yeniden taarruz ederler. Onunla da kalmazlar, Asya'da yeni yeni hedeflere yönelirler. Bu gelişme, Sovyetler Birliği'ni de yeni hedeflere yöneltir. Sonuçta Avrupa'nın savunulması da güçleşir.."

  

MacArthur, bu görüşünü, Amerika'daki dostlarına yazdığı mektuplarda, "Biz burada, sadece Asya'yı değil, Avrupa'yı da savunuyoruz," diye ifade ediyordu..
Kısacası, başkanının düşüncelerinin ve endişelerinin tam karşıtı bir politikanın temsilciliğini yapıyordu. Sadece temsilciliğini yapsa neyse, o politikasının uygulamacılığını yapmaya başlayabileceğinin işaretlerini veriyordu..
ABD Başkanı ile kendi tayin ettiği komutanı arasındaki bu anlaşmazlık, MacArthur'un Kore'deki birlikleri teftiş ettikten sonra Tokyo'ya gelip basına yaptığı bir açıklamayla kopma noktasına geldi. Bu açıklamada MacArthur, 38. Paralele ulaşan BM birliklerinin, gerekirse, o sınırın kuzeyinde de operasyon yapabileceklerini bildiriyordu. Ve bunu, cephedeki birlik komutanlarının takdirine bırakıyordu..
Başkan Truman, bu basın toplantısından dört gün önce, Kore'deki karşıt güçlerle bir mütareke girişiminde bulunmaya hazırlandığını bildirmişti. Bu yüzden, General'in basın açıklaması, zaten dolmuş olan bardağı taşıran damla oldu..10 Nisan 1951 gününü 11 Nisan gününe bağlayan gece yarısında, Washington'daki Beyaz Saray muhabirleri, bir kısmı yataklarından kaldırılarak, başkanın bir açıklama yapacağını öğrendiler. Merak içinde Beyaz Saray'ın basın bölümüne gittiklerinde, kısa bir süre önce istirahate çekilen Başkan'ın yazılı bir açıklaması dağıtıldı basın mensuplarına. Giriş ve sonuç bölümleri şöyleydi :
"Büyük bir üzüntüyle şunu tespit etmiş bulunuyorum ki, Orgeneral Douglas MacArthur, ABD Hükumeti ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen politika ilkelerini kayıtsız şartsız desteklemesi gerektiğini kabul etmemektedir (....)
Bu nedenle General MacArthur'u görevden aldım ve yerine General Matthew B. Ridgeway'i atadım.."Tabii, kıyamet koptu !.. Beyaz Saray'a telgraflar yağdı. O zamanki bir değerlendirmeye göre, sadece New York'tan çekilen telgraf sayısı 125 bin idi. Bunların 42 bininde Truman şiddetle protesto ediliyordu. 32 bininde de Truman'ın, hakkında Kongre'de soruşturma açılarak, başkanlıktan düşürülmesi isteniyordu..
Kongre içinde de aynı eğilimler vardı. Truman'ı o karar için eleştirenler arasına, sadece Cumhuriyetçiler değil, Truman'ın yandaşı Demokratlar da katılıyordu. Buna karşılık Cumhuriyetçilerin bir kısmı da Truman'ı haklı buluyordu..
MacArthur'u tutup, Truman'a veryansın edenlerden biri, 1950'lerin ABD'sindeki "komünist avcılığı"nın ünlü ismi, Cumhuriyetçi Senatör Joseph McCarthy idi.. Truman'ı komünistlerin emellerine hizmet eden bir sarhoş olmakla suçluyordu !.

   

Kongre'nin dışında, Truman'a karşı olup MacArthur'u tutanların sesi daha çok çıkıyordu. Anketlere göre, sokaktaki her beş Amerikalıdan dördü General'i destekliyordu. Onun lehine birçok şehirde gösteriler yapılıyordu ve gösterilerin çoğunda, MacArthur en güzel sözlerle övülürken, Truman şiddetle yeriliyordu.
Truman'ın bu gelişme karşısındaki tutumu son derece soğukkanlı ve dikkatli oldu. Çeşitli vesilelerle bulup yaptığı yaptığı konuşmalarda, o da MacArthur'u, çok güzel sözlerle övdü. Onun büyük bir kahraman olduğunu vurguladı..
Truman bir şey daha yaptı : Kerr adında bir Demokrat senatör arkadaşı vardı. Truman'ı savunmak için MacArthur'u ağır şekilde suçlayan bir konuşma yapmıştı. Truman onu şiddetle eleştirdi. Kongre'nin tüm Demokrat üyelerine hitap ederek, onlardan MacArthur'a saygılarını eksik etmemelerini istedi..
Ayrıca, Cumhuriyetçi Partililerin bir önerisi vardı : MacArthur'un Kongre'de bir konuşma yapmasını istiyorlardı. Görevinden alınmış bir generalin Kongre'de konuşma yapması o zamana kadar görülmüş bir şey değildi. Buna karşı çıkan Kongre üyeleri vardı. Bir kısmı da doğrudan karşı çıkmıyorlardı ama, "konuşacaksa kütüphanenin toplantı salonunda konuşsun," diyorlardı..
Truman iki itirazın da geri çekilmesini sağladı. MacArthur gibi bir "kahraman", Kongre'de tüm senatörlere ve Temsilciler Meclisi üyelerine hitap edebilmeliydi..
Ve Truman bunu sağladı. Böylece, siyasetçiler ve halk arasında, MacArthur'a hayranlık duyanlar azalmadı ama, hayranlık duydukları generali görevden alanın Truman olduğunu hatırlayanlar azaldı !..
MacArthur'un, Tokyo'dan hareket ederek San Francisco'da karşılanışı görkemli oldu. Havaalanından itibaren yüz binlerce kişi tarafından coşkuyla selamlandı. Orada yaptığı teşekkür konuşmasında siyaset dışında kalacağını belli etti. Başkan Truman'la da, başkalarıyla da bir polemik içine girmek istemediği belliydi...Washington'daki konuşması ise çok iyi hazırlanmıştı. İzleyiciler, onun büyük bir hitabet ustası olduğu kanısına vardılar. 
MacArthur iki bloklu dünyadaki Amerikan siyasetinde Pasifik bölgesinin önemini vurgulayan, bilinen görüşünü savunduktan sonra, konuşmasını Amerikan kamuoyunda derin etkiler yapan cümlelerle bitirdi..
Elli iki yıl önce askeri okuldan mezun olurken, o günlerin bir halk şarkısını dinlemişti. O şarkıyı hiçbir zaman unutmamıştı. Şarkının iki cümlesini de tekrarladı : "Eski askerler asla ölmezler, sadece gözden kaybolurlar.." (Old soldiers never die, they just fade away).. 
Ardından, kendisini dinleyenlere şöyle veda etti : "Ben de bu şarkıdaki gibi, bir eski asker olarak, görevimin gereğini -Tanrı'nın bahşettiği ışık sayesinde- gören ve yerine getirmeye çalışan bir eski asker olarak, kariyerimi bitiriyorum ve gözden kayboluyorum. Allahaısmarladık.."
Konuşmasının sonu, dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. General kürsüden görülmemiş ölçüde büyük bir alkış tufanı içinde ayrıldı.. ABD şehirlerindeki karşılama programları bir hafta devam etti. Bunlardan en görkemlisi New York'taydı. Manhattan Caddesi'nde toplanan insanların sayısı 7,5 milyon tahmin ediliyordu. Arabasının geçtiği yerlere bakan apartmanlardan aşağıya konfeti yağmuru yağıyordu. Konfeti bulamayanlar kağıt parçaları atıyorlardı. Kağıt bulamayanlar ise, telefon kulübelerindeki rehberlere el koymuşlar, MacArthur'un arabasının üstüne rehberlerin sayfalarını yağdırıyorlardı !..
Bu büyük sevgi ve saygı havası içinde, MacArthur'un politikaya girmesini ve başkan adayı olmasını isteyenler arttı. Hatta bunun için bir de komite kurulmuştu. Fakat "eski asker", bunu hiç düşünmediğini belirtiyordu. Bir hafta süren o törenlerden sonra da, gerçekten gözden kayboldu. Bir süre özel bir kuruluşta yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Sonra da emeklilik hayatına çekildi, 1964 yılındaki ölümüne kadar..MacArthur gözden kayboldu ama, konuşmasının sonunda sözünü ettiği eski halk şarkısı Amerikan kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Plak şirketleri o şarkının orijinalini bulmak için çok uğraştılar, ama bulamadılar.. Ya elli küsur yıl önce söylenirken artık unutulmuştu, ya da MacArthur onun sözlerini yanlış hatırlıyordu...
Hatta bir söylenti çıktı : 19. yüzyıl sonlarında, benzer içerikte eski bir İngiliz şarkısı varmış. Ama, öğretmenlerle ilgiliymiş. Sözleri şöyleymiş : "Eski öğretmenler asla ölmez, sadece sınıflarından ayrılırlar" (Old teachers never die, just lose their classes)..
Bu arada bir müzik şirketi, generalin söylediği cümleleri esas alıp MacArthur'u yücelten bir şarkı sözü yazdırıp ona uygun bir de kovboy müziği besteleterek Copyright'ını satın aldı. Plak, hemen çok satanlar listesine yerleşti ve büyük ün kazandı. "Old soldiers never die" adıyla hala hatırlardadır..
General MacArthur'un "eski asker" olarak etkili bir şekilde "gözden kaybolması", yaklaşan başkanlık seçimleri için "eski asker"lere olan ilgiyi artırdı ve bunlardan biri olan General Eisenhower, önce Cumhuriyetçi Parti'nin aday seçiminde Robert Taft'ı, sonra da kasım ayındaki başkan seçiminde Demokrat Parti adayı Stevenson'u açık farkla yenerek ABD'nin 34. Başkanı seçilecekti..
ALTAN ÖYMEN'in "Öfkeli Yıllar" adlı kitabından derlenmiştir..        

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK