Sayfalar

700 ) SON BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...

    

İstanbul ve çevresini sarsan, 1999'daki depremden önceki son büyük deprem olan, 10 Temmuz 1894 depremi öğlen ezanı okunduğu sırada, saat 12.27'de meydana gelmiştir. Depremin başlangıcı dakikası dakikasına bilinmektedir, çünkü deprem başlar başlamaz şehirdeki bütün büyük duvar saatleri aynı dakikada durmuştur. Depremin merkezinin Yeşilköy açıklarında Marmara Denizi'nde bulunduğu genel olarak kabul edilmekle birlikte, deprem sırasında İstanbul'da sismik ölçüm yapacak bir alet bulunmadığından, bu bilgi biraz tartışmaya açıktır.. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İstanbul'dan Küçükçekmece'ye ve Kadıköy yakasında da Tuzla'ya kadar uzanan sahil şeridinde deniz önce 50 metre geri çekilmiş, beş dakika sonra da dev bir dalga denizdeki her şeyi sahile vurarak sahilde açılmış bu boşluğun tekrar suyla dolmasına neden olmuştur.. 

   

Osmanlı devlet arşivlerindeki belgelerden anlaşıldığına göre, 10 Temmuz 1894 tarihinde meydana gelen büyük depreme kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda bir sismografi aleti ve bir "deprem uzmanı" bulunmamaktaydı. Depremden hemen sonra İstanbul'a davet edilen Atina Rasathanesi Müdürü M.D.Eghinitis, 25 Temmuz günü İstanbul'a gelerek Rasathane-i Şahane Müdürü Kumbari Efendi ve onun yardımcısı Emile Lacoine ile birlikte incelemeler yapmış ve bulgularını bir rapor haline getirmişti.
İstanbul'da toplam 474 kişinin öldüğü, 482 kişinin de yaralandığı bu 17 saniyelik "büyük hareket-i arz" için kaynaklar ; "Şimdiye kadar İstanbul'da duyulan en şiddetli depremdir. Üç sarsıntı ile olmuştur : Birincisi yatay olup yalnız eşyaları düşürmüştür, ikincisi dikey olup bütün hasara sebep olmuştur, üçüncüsü ise yine yatay olmuştur.." şeklinde bahseder.
M.D.Eghinitis, Atina Rasathanesi'nden yaptığı ölçümlere dayanarak, 10 Temmuz 1894 depreminin Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde olduğunu öne sürmüştür. Ancak, deprem sırasında İstanbul'da bir sismik ölçüm aleti bulunmadığı için, depremin sismik ölçümleri İstanbul'dan yapılamamıştır. Atina'da Eghinitis'in yaptığı ölçümlere dayanan tahmininin ise gerçeği pek yansıtmadığı düşünülmektedir..

  

10 Temmuz 1894 depremi Osmanlı toplumsal hayatında, özellikle de İstanbullular arasında önemli etkiler bırakmıştı. Depremden sonra, İstanbul'da yapılacak olan inşaatların kalitesiyle ilgili önlemler alınmıştı. Ahşap evlerin depreme daha dayanıklı olduğu gözlendiğinden, ahşap ev yapımına büyük önem verilmişti. Ayasofya ve Kapalıçarşı gibi depremden zarar gören tarihi yapılar onarılmış ve depreme karşı daha dayanıklı hale gelecek şekilde restore edilmişti. Depremden sonra alınan önlemler arasında, İstanbul'a bir sismografi aletinin alınması da gündeme gelmişti. Bu amaçla Osmanlı İmparatorluğu'nun sefarethanelerine çeşitli yazılar gönderilmiş, sismografi aleti yapımıyla ünlü, İtalya'dan, Roma Hareket-i Arziye Şubesi Müdürü Mösyö Agamemnon karısı ve çocuklarıyla birlikte 1894 Eylül'ünde İstanbul'a getirtilmişti. İstanbul'a geliş ve gidiş yol masrafları Osmanlı hükumeti tarafından karşılanmak şartıyla, Mösyö Agamemnon yıllık 8.500 Frank maaş ve Rasathane içinde bir lojman karşılığında görev yapmaktaydı. Deprem uzmanının gelecekteki deprem ölçümlerinde kullanılması ve nasıl kullanacağını Osmanlı görevlilerine de öğretmesi amacıyla, iki adet sismografi aleti de ısmarlanmıştı. Roma Rasathanesi Müdürü Mösyö Tacchini aracılığıyla tanesi 3.200 Frank'a yaptırılan bu aletlerin bir tanesi Kandilli Rasathanesi'ne, ikincisi ise vehimleriyle ünlü Sultan İkinci Abdülhamid'in ikametgahı olan Yıldız Sarayı'na yerleştirilmişti !..  İstanbul'da yayınlanan hemen hemen bütün gündelik gazetelerde depremin neden olduğu maddi tahribat ve can kaybıyla ilgili haberler yayınlanmıştır. "Sabah" gazetesi depremin ertesi günü depremin yol açtığı hasar ve kayıplarla ilgili olarak ayrıntılı bir başmakale yayınlamış ve bu nedenle de bir günlük kapatma cezası almıştır. 
Depremin yol açtığı yıkım, neden olduğu can kaybı ve yarattığı korku o denli büyüktü ki, Sultan Hamid tarafından verilen 5.000 lira ile başlatılan yardım kampanyası kısa bir süre zarfında geniş katılımın sağlanmasıyla büyük bir "iane"ye dönüşmüştü. Depremin olduğu 10 Temmuz'dan 5 ay 19 gün sonra, 28 Aralık 1894 gününe kadar toplanan yardımların miktarı 82.874 altın liraya ulaşmıştı..
Yardımda bulunanların isimleri gazeteciler aracılığıyla ilan edildiğinden, iş yardım seferberliğine dönüşmüş, devlet görevlileri arasında bir "iane verme yarışı" başlamıştı.. Bunda, yardım listesinin başında 5.000 liralık bağışıyla Padişah'ın yer almasının da etkisi olmuştu tabii !..
Depremden zarar görenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplanan "iane"leri dağıtmak için İstanbul Şehremaneti (Belediye) bünyesinde ve Padişah'ın fahri başkanlığı altında "İane-i Musabin Komisyon-ı Alisi" (Felaketzedelere Yardım Büyük Komisyonu) kurulmuştu. Daha sonra, İstanbul şehrinin her belediye dairesinde depremden zarar gören binaları ve kişileri izlemek amacıyla, birer alt komisyon kurulmuştur.. Bu komisyonların faaliyetleri gündelik gazetelerde ayrıntılarıyla yayınlanmıştır..KAYNAKÇA

M.D. EGHINITIS, "Rapport sur le tremblement de terre de Constantinople 3/15 Aout 1894, Zikreden : FERİHA ÖZTİN, "10 Temmuz 1894 İstanbul Depremi Raporu" ; OSMAN KÖKER, "İstanbul, Adapazarı, İzmit, Yalova, 10 Temmuz 1894: Sansüre Uğramış Bir Deprem" ; NURİYE PINAR ve ERVIN LAHN, "Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu" ; AFİFE BATUR, "1894 Yazı Pek Heyecanlı Geçmişti: Bir Depremin Yüzyıl Dönümü" ; Deprem Uzmanı Mösyö Agamemnon'un İstanbul'a getirilmesiyle ilgili belge olarak : TC. BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri) , İradeler Tasnifi, İrade-i Hariciyye, Genel No : 562 (393), Hususi No:8, 12 RA 1312  ; YAVUZ SELİM KARAKIŞLA, "1894 Depreminde Ölenlerin Ailelerine Yardım" , Toplumsal Tarih, Kasım/1999 ;  MEHMET Ö. ALKAN, "Toplumsal ve Siyasal Açıdan 1894 İstanbul Depremi Üzerine" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK