Sayfalar

745 ) YAĞMUR DUASI ..

  

Su hayattır. Yağmur hayat, bereket, bolluk, refah getirir. Azı karar, çoğu da zarardır. İnsanlık tarihi boyunca yağmur yağdırmak veya "gereğinden fazla" yağan yağmuru durdurmak için tanrılara adaklar adanmış, kurbanlar sunulmuş, şölenler verilmiş, ilahiler okunmuş, danslar yapılmış, dualar edilmiştir..
Antik dönemde çok tanrılı dinlerin çoğunda yağmur tanrısı önemli bir ilahtır. İslam'ın gelişinden çok önce, Antik Yunan, Roma, Orta ve Ön Asya medeniyetleri, Hindistan, Çin ve Japonya'da yağmur yağdırmak veya "lüzumundan fazla" yağan yağmuru durdurmak için tanrı veya tanrılara yakarma inancı yaygındı. Katolik Hristiyanlık ve Musevilikte de yüksek yerlere çıkarak yağmur yağdırması için tanrıya yakarmak inancı vardır. İslamiyet'in Sünni mezhepleri, Musevi ve Hristiyanların Müslümanlar ile birlikte kendi inançlarına göre yağmur duası düzenlemesini kabul ve tavsiye eder. Orta Asya Türklerinin yağmur yağdırmak amacıyla bazı Şamanist ayinler ve alaylar düzenledikleri de bilinmektedir. 
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Anadolu'da da yağmur yağmasını sağlamak için özel olarak hazırlanmış ve süslenmiş bir kuklayı kapı kapı dolaştırmak ve "çömçe-gelin", "kepçe-gelin", "gode-gode" ve benzeri adlarla anılan bu kuklayı ıslatmak, kuklayla dolaşırken erzak toplamak, toplanan bu erzakla yemek pişirmek ve fakirlere dağıtmak gibi adetler uygulanmaktadır. Dolaştırılan bu kuklalar eski yağmur tanrısı figürlerinin evrimleşmiş ve artık tanınmaz hale gelmiş şekli olmalıdır..
Yağmurun yağmasını sağlamak için hayvan kurban etmek eski bir gelenek olduğundan, İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinci günü yağmur yağacağı inancı da bu geleneğin İslam dinine uyum sağlamış bir hali olmalıdır. Anadolu'da yağmur yağması için at kafatasına dualar yazarak akarsuya atılması adeti de eskiden kalmış bu tür inanışların bir devamıdır.. (PERTEV NAİLİ BORATAV, "İstiska", İslam Ansiklopedisi, C.5, Kısım II)Eski bir Moğol inanışı olan "yağmur taşı", yani "yada" taşı inanışı da Anadolu'da varlığını zaman içinde biraz değişmiş olarak sürdürmeye devam etmektedir. "Yada" taşıyla ilgili Türk inanışı eski Çin ve Arap kaynaklarına da yansımış, ünlü Osmanlı tarihçisi Mehmet Fuat Köprülü 1925 yılında "Eski Türklerde Dini-Sihri Bir An'ane : Yağmur Taşı" başlıklı bir makale yayınlamıştır.. Efsaneye göre, "yada" taşı Hazreti Nuh'un gemisinden kalmadır. Geminin sellerden kurtulmasından sonra "yada" taşı Yafes'e kalmış, Oğuz bu taşı hileyle elde etmiş.. "Yada" taşı Dokuz Oğuzlar'ın hükümdarının elinde, babadan oğula geçermiş. Bu nedenle Oğuzlar ile diğer Türkler arasında "harb ve darb hiç eksik olmaz" imiş.. (PERTEV NAİLİ BORATAV, a.g.e. s.1222) 
Yağmur duası inanışı İslamiyet öncesi Arap toplumunda da yaygın kabul görmekteydi. Arapça "istiska" adı verilen yağmur duası İslamiyet'in kabulünden sonra da İslam dininin kurallarına uygun olarak varlığını sürdürmüştür. 
İslami usullere göre, yağmur duası yerleşim bölgelerinin dışında, mümkün olduğu kadar yüksekte bulunan açık bir alanda ve sabahleyin yapılmalıdır. Yağmur duasının makbul olabilmesi için büyük bir cemaat halinde yapılması gereklidir. Yağmur duasına rağmen yağmur hala yağmazsa, duanın üç gün arka arkaya yenilenmesi önemlidir. Yağmur duasına kuraklık ve kıtlık yüzünden sıkıntı çeken çocuklar, yaşlılar, hayvanlar ve benzeri çıkarılması da makbul sayılmaktadır. Üçüncü gün yapılan dualardan sonra da yağmur yağmazsa, elbiseler çıkarılarak ters giyilir, tövbeler tekrarlanır, fakirlere sadakalar dağıtılır. Çocuklar annelerinden uzaklaştırılarak ağlatılır, yaşlı ve düşkün ihtiyarlara, bakıma muhtaç sakatlara ve özürlülere dualar ettirilir. Oluşan acıklı görüntülerin Allah'ın merhametini uyandırması ve Allah'ın "rahmet"ini kullarına yeniden kazandırması umulmaktadır..
Yine Pertev Naili Boratav'ın anlattığına göre, Anadolu inanışında çakıltaşlarına birer birer dua okuyarak hepsinin bir torbanın içinde suya bırakmak adeti de vardır. Yağmur fazla geldiği takdirde, torbayı taşları düşürmeden sudan çıkarmak gerekmektedir. Ayrıca bölgedeki yatırlara giderek yağmur duası edilmesi de yaygın bir uygulamadır. Kütahya folklorunda yağmur alayı ve yağmur duası evlenmemiş genç kızlara yaptırılmaktadır. Yağmur duasına rağmen hala yağmur yağmamışsa meczup ve delileri tanrıya kızar gibi ileri geri konuşturma adeti de oldukça yaygındır !.. 
Bu konuyla ilgili, Osmanlı'dan bir anekdot..
T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet Tasnifi, İktisat, No.1906, 27.ZA.1235 belgesi ; 1820 yazında İstanbul ve civarında yaşanan kuraklık sonucunda Dersaadet, Üsküdar, Galata ve Eyüp bölgelerinde bulunan okullardan yağmur duasına çıkarılan talebelere (sibyan) dönemin padişahı Sultan İkinci Mahmud adına ödenen "atiye-i seniyye" hakkındadır. Yani, dönemin İstanbul'unda bulunan tüm idari birimlere bağlı okullardaki bütün öğrenciler padişah fermanıyla 1820 yılının Eylül ayında yağmur duasına çıkarılmış ve katıldıkları dua karşılığında da Hazine-i Amire kaleminden ödenen 15.000 kuruş ile ödüllendirilmişlerdir.  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK