Sayfalar

751 ) ŞEHİTLER VE GAZİLER...

     

Tarihlerden 1 Ağustos 1914 idi. Dünya iki cepheye bölünmüş, İtilaf ve İttifak Devletleri karşı karşıya gelmişlerdi. İngiltere, Rusya, Fransa ve İtalya birinci grupta yer almış ; Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve 2 Ağustos 1914 günü Almanya ile antlaşma imzalayan Osmanlı Devleti de aynı ittifakta birleşmişti.. 
Daha sonraları "Yavuz" ve "Midilli" adlarını alacak olan "Goeben" ve "Breslau" adlı Alman savaş gemilerinin 27 Ekim 1914'de Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması üzerine, Rus ordusu 2 Kasım'da doğudan saldırıya geçecek, İngiliz ve Fransız gemileri de Çanakkale tabyalarını topa tutacaktı. İtilaf Devletleri donanmasının bu saldırısı sırasında cephanelik havaya uçmuş ve 5 subay, 81 erimiz şehit olmuştu. Bunlar, Çanakkale Savaşlarının ilk şehitleriydi. Ama son olmayacaktı..
5 Kasım'da İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor ve "Cihad-ı Ekber" ile 11 Kasım'da bütün Müslümanların, hilafeti temsil eden Osmanlı yanında yer alması çağrısı yapılıyordu..
Osmanlı, Balkan bozgununu yaşamıştı. Şimdi ise Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayacaktı. Trablusgarp, Bağdat ve Yemen'e kadar, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar dokuz ayrı cephede savaşacaktı. 2.900.000 kişi askere alınmıştı. Dört yıl süren savaşlarda 253.000'i Çanakkale'de olmak üzere 400.000 şehit verilmişti. Ayrıca bir milyonun üzerinde yaralı ve esir verilecekti..

Yakup Satar 1917'de sabanı bırakıp, tüfeği eline aldığında henüz 17 yaşında çiçeği burnunda bir askerdi. Savaşın son yıllarında Irak cephesine gönderilecekti. Bağdat'da ilk kez Almanlar tarafından kullanılacak olan gaz için eğitilen 200 seçkin askerden biri olmuştu. Bağdat'da bir yıl kalmış ve gaz kullanımının yasaklanması üzerine 6. Ordu emrine verilmişti. İyi bir nişancıydı ve cephede talim terbiye ile olgunlaşıyordu. Artık 1. Ordu'da eğitim görmeden askere alınanlara talim ve nişancılık öğretebilirdi. 
Bu arada savaş bütün şiddeti ile devam ediyordu.. "Ben, İran, Kafkasya ve Irak cephelerinde savaşan ve Irak'ta İngilizlere esir düşen bir yedek subayım.." Yedek subay Muhiddin Bey'in savaş ve esaret yıllarını anlatan hatıralarının ilk cümlesi buydu ve bu cephe onun, Eskişehirli Yakup ve diğerlerinin de kaderini yazacaktı. 1914 yılında Alman kumandan Rabe tarafından topçu sınıfına dahil edilmiş ve Kadıköy Maltepe'de eğitim gördükten sonra Kuvve-i Seferiye'ye iltihak emri almıştı. Cebel-i Hamrin'de piyadelerle ihtiyata alınmış ve düşman hava hücumlarına karşı koyanlardan biri olmuştu..
"Şehit düşen asker arkadaşlarımızın kullanılmış gömlek, fanilalar ile diğer kişisel eşyaları bir bedel karşılığında değer buluyor ve bu paralar süratle ailelerine gönderiliyordu. Bu satın alma bir tür dayanışmaydı. Şehit arkadaşlarımızın malzemelerini ürpererek değil, seve seve kullanıyoruz. Çünkü bir gün şehit olursak, bizim eşyalarımızın da savaşan gazilerimize intikal edeceğini biliyoruz."
Emekli Tümgeneral Rasim Birtürk'ün komutasındaki dağ taburunda savaşmış ve eski Maraş Valisi Strumcalı Sabri Bey'in komutasındaki İkinci Alay'ın emrine girmişti. Birlikler değiştikçe silah arkadaşları da değişiyordu..
Güçlü İngiliz ordusuyla karşılaştıklarında dağılan birliğin silahlarını hiç olmazsa düşmana vermemeyi düşünmüşlerdi. Toplar ve diğer silahlar nehre atılıyordu. Alay subaylarından Nuri Bey, sağ kolunu bir kılıç darbesiyle kaybetmiş, kumandanlardan Aziz Bey de ruhunu teslim etmişti..
Çaresizdiler.. Teslim saati geldiğinde göz pınarlarından süzülen yaşı kimse görmeyecekti..Eskişehirli Yakup Satar'ın da serüveni, bir imparatorluğun hüzünlü sonu ile onun yedek subayı Muhiddin Bey'in serüveninden farklı değildi. Osmanlı'nın değişik cephelerinde, farklı yerlerde yaşananlar birbirinin benzeriydi. 
İngilizlerin ardı ardına yaptığı saldırılar durmuyor ve çember gittikçe daralıyordu. Tek ümit takviyenin gelmesiydi. Takviye ile düşman püskürtülecek ve birlik çemberi yaracaktı. Vuruşuyor, vuruşuyorlardı. Günde birkaç saat uyuyabiliyor, erzak ve suyu tüketmemeye çalışıyorlardı. Gözler düşmanda, eller tetikteydi..
Takviye hiçbir zaman gelmeyecekti.. 
Siperlerin sessiz ve suskun kaldığı anda etrafına bakıyor ve arkadaşlarını arıyordu. Yoktular.. Ne Kütahyalı Hasan, ne Kastamonulu Celal, ne de diğerleri..
Şehit olan yüzlerce askerden bazılarıydı onlar..
İngilizler tam tersine yeni takviyeler almışlardı. Kalabilen bir avuç askerdi. Yakup yanı başında toprağa düşenlere bakıyor ve sol kolunu delip geçen kurşun yarasının farkında bile olmuyordu. Çünkü yüreğindeki yara, kolundaki yaradan daha büyüktü.. 
Teslim olma ve silahları çatma vakti gelmişti. Kuvvetin silahları önce çatılmış, sonra da ateşe verilmişti. Düşmanın eline silahsız geçmişlerdi. 
"Dörderli kol teşkil ettik ve yürüyüşe geçerek araçlara bindirildik. Üzerimdeki topçu düğmelerini hatıra diye koparıp aldılar. Bir kısmımıza bisküvi ve konserve verildi. Dekovile bindirilip Bağdat'a sevk edildik. Esir subaylar kafile halinde caddelerde dolaştırılarak teşhir edildiler. Bağdatlı Müslümanlar bu bedbahtların geçişini sessiz ve içten ağlayarak selamlarken, muhakkak ki, kan ağlıyorlardı.."Yaralı kolunu bir kumaş parçasıyla sarmıştı ve acısını hiç duymayacaktı. Onu diğer yaralılarla Bağdat'a hastaneye göndermişlerdi. 
Yatak arkadaşları da diğer cephelerde yaralı olarak esir düşmüşlerdi. Yakup Satar'ın iyileşmesi 65 gün sürmüştü. Gabbari, Kasr-ı Nil, Seydibeşir gibi büyük kamplara dağıtılan esirlerin bazıları Hindistan, Birmanya ve Yemen'e nakledilmiş, Yakup Satar da Bağdat'da zor hayata bir yıl direnmişti.. Hem de ne direniş.. Toplu olarak Dicle Nehri kıyısına götürülüyor, hem kendileri hem de çamaşırları yıkanıyordu. Yemekleri yarım ekmek ve tasa doldurulan pirinç, arpa ve yulaf karışımıydı..
Zaman zaman yapılan esir değişiminde talih ona da gülmüş ve 22 gün süren çileli bir deniz yolculuğundan sonra İstanbul'a gelmişti. Bir süre Selimiye Kışlası'nda kalacak ve Anadolu'ya geçmek için fırsat arayacaktı..

İstanbul ve İzmir kan ağlıyor, Anadolu bağımsızlık ateşi ile yanıyordu.. Savaş onlar için bitmemişti.. Dedik ya, bir gidiyor, bin geliyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan, Çanakkale'den önce Balkan yıllarını yaşayanlar olacaktı..

Miras elden ele bir tüfek gibi dolaşıyor ve savaş ceridelerine yeniler ekleniyordu. Osmanlı Devleti için "Balkan" ile savaş bitmiş olabilirdi. Ama Avrupa için bitmediği daha sonra anlaşılacaktı.. O kadar büyüktü ki Osmanlı, Batı onu bir türlü bitiremiyordu..   (ERGUN HİÇYILMAZ'ın "Basın Penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale" adlı kitabından derlenmiştir..)  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK