Sayfalar

777 ) SULTAN HAMİD DEVRİNDE KÜRTAJCI BİR ALMAN !..

     

T.C.Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine göre, Alman uyruklu kadın Doktor Mari Zibold hem Mekteb-i Askeriye-i Şahane'de hem de Beyoğlu'nda bulunan özel muayenehanesinde "ıskat-cenin" (kürtaj) uzmanı olarak çalışıyormuş. 
Alman doktorun Beyoğlu'nda para karşılığında ulu orta kürtaj yaptığı bilgisi Sadarete, oradan da 13 Ekim 1904 günü Yıldız Sarayı'na ulaşınca, Madam Mari Zibold'un "icra-yı san'atından men" edilmesi, okuldaki işinden atılması ve Osmanlı topraklarından da kovulması gündeme gelmiştir. Sultan Abdülhamid, doktorun fotoğraflarının çekilmesini ve bir an önce sınır dışı edilmesini emretmiştir.  Çekilen bu fotoğrafların Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün sınır kapılarına dağıtılması ile, Madam Zibold'un bir daha geri dönmesine izin verilmemesi düşünülmektedir, muhtemelen.. 
(T.C.BOA, İradeler, İrade-i Hususiye, Genel No:882(823),Hususi No:11, 4.Ş.1322)
Padişahın bu iradesiyle harekete geçen Sadrazam Mehmed Ferid Paşa, Madam Zibold'un hemen sınır dışı edilmesi için Almanya Sefareti'ne başvurmuş, ancak geri çevrilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde çok önemli bir günah olarak kabul edilmekte olan kürtaj suçunu defalarca işlediği anlaşılan Alman doktorun bir an önce sınır dışı edilebilmesi için, Alman Sefaretinin görüşüne göre ; Osmanlı Hükümeti'nin elinde en azından geçerli bir mahkeme kararı olması gereklidir ve Osmanlı makamları Madam Zibold'un kürtaj yaptığı hakkında resmi ve yazılı olarak yeterli bilgi vermedikçe, doktor sınır dışı edilemez. (T.C.BOA, İradeler, İrade-i Hususiye, Genel No.950 '880',Hususi No:68, 25 Ş.1322)
Ancak, Alman Sefiri soruna pratik bir çözüm önermekten geri kalmamaktadır.. Bu öneriye göre, Osmanlı Hükümeti Madam Zibold'un bir yıllık harcamaları karşılığı olarak 500 lira (500 Sultan Hamid altını) ödediği takdirde, doktor bir daha geri dönmemek üzere ve kendi isteğiyle başka bir ülkeye gitmeye ikna edilecektir.. Sadrazam Mehmed Ferid Paşa, sefirin bu önerisini 2 Kasım 1904 tarihinde Yıldız'a aktarmıştır. Ancak, padişah bu teklife ilk başta pek sıcak bakmamıştır. Sultanın iradesine göre, doktor bu kürtajları yapmakla cinayet işlemiştir. Alman Sefaretinin Osmanlı makamlarının bu konuda verdiği bilgilere itimat etmesi beklenmektedir. Kadın doktorun parayla ödüllendirilmesi değil, bir an önce sınır dışı edilmesi gerekmektedir.. Padişah, iradesinin sonuna, gerekenin yapılması ve sonucun kendisine bildirilmesi notunu da eklemiştir..
Ancak, Padişahın bu sert talimatına rağmen, Madam Zibold'un, sınır dışı edilmek bir yana, kürtaj yapmaya devam ettiği anlaşılmaktadır !.. 19 Kasım 1904 günü kaleme alına bir başka irade-i hususiyede, "bu gibilerin ülke dışına çıkarılması her devletin 'hukuk-ı hariciyesi icabından' olduğu" vurgulanıyor, bu konuda Alman Sefaretine daha fazla taviz verilmeksizin ve daha fazla yazışmayla vakit geçirilmeksizin Madam Mari Zibold'un sınır dışı edilmesi istenmekteydi..
(T.C.BOA, İradeler, İrade-i Hususiye, Genel No.1031'970',Hususi No.47,11 N 1322)
Bu kesin emri aldıktan hemen sonra harekete geçen Sadaret, Hariciye Nezareti'ne 20 Kasım 1904 günü bir yazı göndererek, Nezaret'in Alman Konsolosluğu nezdinde girişimlerde bulunmasını ve doktorun sınır dışı edilmesi için Alman Sefaretinden gerekli izni almasını istedi. Hariciye Nezareti, 21 Kasım 1904 günü Alman Sefaretine ayrıntılı bir yazı gönderdi ve Sadrazamın bu konudaki talebini bildirdi.. 
Uzatmayalım, Sefaret mensupları, görüşmeler sırasında doktorun kendi rızasıyla çekip gitmesi için istenilen 500 lira yerine 300 lira ödenmesine ve mahkeme kararına razı oldular !.. Ayrıca, bu para ödenmediği ve sınır dışı edildiği takdirde, Madam Zibold'un olayı Avrupa basınına aktarmakla tehdit ettiğini de ifade ettiler..
Böylece, 25 Kasım 1904 günü Yıldız'a gönderilen Sadaret tezkeresinde, durum hünkara aktarıldı. Tezkerenin sonunda, suçlama mahkemece kanıtlanmadığına göre, 500 lirayı bir an önce ödememiz gerektiği de arz edilmişti..
Tekrar Sefaret ile müzakerelere girişildi, uzun pazarlıklar sonucunda 19 Ekim'de 500 lira olarak belirlenen para 27 Kasım'da resmen 300 liraya indirildi. 
Bu gelişmeler üzerine, 27 Kasım 1904 günü yazılan bir başka irade-i hususiye ile Madam Mari Zibold'a bu paranın "bir daha dönmemek şartıyla" ödenmesi için emir verilmiştir.   (T.C.BOA, İradeler, İrade-i Hususiye, Genel No.1038 '976', Hususi No.53, 19.N.1322)
Takvimler 17 Aralık 1904'ü gösterdiğinde, Madam Mari Zibold'un hala İstanbul'da olduğu ve 500 lirada ısrar ettiği anlaşılmaktadır.. Sultan Hamid tekrar devreye girmiş, 20 Aralık 1904 günü yazdığı hususi irade ile, doktorun isteğinin yerine getirilmesini ve her ne yapılırsa yapılıp bir an önce sınır dışı edilmesi emrini yinelemiştir. 
Bu keskin dille yazılmış emre ve istediği paranın ödenmesinin kabulüne rağmen, doktor İstanbul'dan ayrılmadığı gibi, "doktorluk" etmeyi sürdürmeye çalışmıştır. Tekrar yazışmalar.. Ve doktor, 5 Ocak 1905 günü, 500 lira daha istemiş, sonuçta sessiz sedasız sınır dışı edilmek için toplam 800 lira almıştır !..
Bu "yılan hikayesi"nin sonunda, 7 Ocak 1905 günü, doktorun İstanbul'dan ayrıldığı görülüyor..

Ancak ortada cevapsız kalmış çok sayıda soru vardır...

Bir Alman doktor Osmanlı İmparatorluğu gibi kürtajın dinen yasak olduğu bir ülkede alenen kürtaj yapma hakkını nasıl bulabilmektedir ?.. Doktorla ilgili belgelerde kürtaj yaptırmış olanlar neden hiç anılmamaktadır ?.. 
Kürtaj yasak ise, yaptıranlar neden cezalandırılmamıştır ?.. 
Kürtaj yaptığı bilindiği halde doktor neden yaklaşık üç ay bir türlü sınır dışı edilememiştir ?..
Etkinliği ve takipçiliğiyle ünlü Osmanlı bürokrasisi doktor konusunda neden bu kadar aciz kalmıştır ?.. 
Madam Zibold kapitülasyonların gölgesine mi sığınmıştır ?.. 

İşin ilginci, bu kürtaj krizi yaşanmadan ve doktor "kovulmadan" dört yıl kadar önce, 2 Kasım 1900 günü, Sultan Abdülhamid "tabibe Madam Mari Zibold'a ikinci dereceden şefkat nişan-ı hümayunu ihsan buyurmuştur." 

İşin daha da ilginci, bu konuyla ilgili toplam sekiz iradenin her biri de "Serkatib-i Hazret-i Şehriyari" sıfatıyla, Yıldız Sarayı Mabeyn Başkatibi Tahsin Paşa tarafından imzalanmıştır. Ancak, daha sonra yaşadıklarını "Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları" adında bir kitap haline getiren Tahsin Paşa'nın anılarında bu konuya ilişkin nedense bir tek satıra rastlanmamıştır !...


  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK