Sayfalar

778 ) CUMHURİYET TARİHİMİZDE İLK MUHALİF HAREKETLER..

   

20 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyetin anayasası kabul edildi. Bu anayasada yeni partilerin kurulmasını engelleyen bir madde bulunmuyordu. Nitekim aynı yıl içinde, 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Fırka adlı bir siyasi parti kuruldu. Başkanlığını Kazım Karabekir'in yaptığı bu fırkanın yöneticileri arasında Rauf Orbay, Adnan Adıvar ve Ali Fuat Cebesoy (üstte) gibi tanınmış isimler yer almaktaydı..
Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden daha bir yıl bile geçmemişti. Türkiye'nin Lozan'da kendini egemen, eşit, bağımsız bir ülke olarak kabul ettirmesini bütün ülkeler içine sindirebilmiş değildi. Üstelik Lozan'da Musul meselesi ve dolayısıyla Türk-Irak sınırının nereden geçirileceği karara bağlanmış değildi. Meseleye Türkiye ile İngiltere arasında bir çözüm bulunması kararlaştırılmıştı. İngiltere ikili müzakerelerde makul ve dengeli bir çözme yanaşmadı, hatta Hakkâri'yi bile Türkiye'den koparmayı isteyen aşırı taleplerde bulundu. Türkiye'ye çözüm yolu olarak Lahey'deki Adalet Divanı gösterildi. O zaman uluslararası hukukun bağımsız karar verebileceğine inanıldı ve bu öneri hemen kabul edildi. Ancak kısa zamanda oradan adil bir karar çıkmayacağı anlaşıldı..İşte tam bu sırada, 13 Şubat 1925'de Şeyh Said İsyanı patlak verdi. Bu isyanın çıkarılmasında Musul meselesini kendi istediği doğrultuda çözmeye çalışan İngiltere'nin parmağı olmuş mudur ? İngiliz arşivlerindeki belgeler bunu doğruluyor. Herhalde şu kısa zamanda anlaşılmıştır ki, Türkiye'nin Lozan'daki kazanımlarını huzur içinde hayata geçirmesine engel olunmaya çalışılacak ve ülkenin hızla demokrasiye ve refaha kavuşturulması için çalışanlara rahat ve huzur verilmeyecekti. Bunun ilk adımı Şeyh Said İsyanı olmuştu..
Şimdi cumhuriyet bir sınavla karşı karşıya bulunuyordu : Ya Cumhuriyet devrimi sonuna kadar korunacak ya da temel hedeflerden biri olan demokrasiyi koruma uğruna, Cumhuriyetin temellerinin sarsılmasına razı olunacaktı. Atatürk ve arkadaşları birinci yolu seçti. Cumhuriyet korunacaktı !.. Şeyh Said İsyanı bir işaret fişeğiydi ; devrimi tahrip etmek isteyenlerle kararlılıkla mücadele edilecekti..İşte bu isyanın doğurduğu koşullarda sıkıyönetim ilan edildi. 4 Mart 1925 tarihinde de Takrir-i Sükun (Huzurun Sağlanması) Yasası kabul edildi. Bazı milletvekillerinin basını suçlamasına karşılık Ahmet Emin Yalman tepki gösterdi ve "Memlekette her yapılanı doğru, her yazılanı yanlış göstermek hatadır" dedi. Tevhid-i Efkar, Sebilürreşat, Aydınlık, Resimli Ay ve Vatan gazeteleri kapatıldı ve bazı gazeteciler tutuklandı. Ancak yargılama gene kısa zamanda sonuçlandı. Mahkeme, gazetecilerin devlet otoritesini sarsmaya çalışmak suçunu işlemediklerine karar verdi..Daha sonra basın mensuplarına yönelik tutuklamalar devam etti. Çeşitli vesilelerle gözaltına alınan gazetecilerin yaptıkları savunmalar gerçek bir demokrasi mücadelesine dönüştü. Hüseyin Cahit Yalçın mahkemede "Hür dünyada fikir mesleğine ceza yoktur," diyordu. Gene de bazı gazetecilere hapis cezaları verildi. Zekeriya Sertel'le Cevat Şakir'e (Halikarnas Balıkçısı) üçer yıl sürgün cezası verildi. Başka davalarda Şevket Süreyya Aydemir, Hikmet Kıvılcımlı, Sadrettin Celal gibi aydınlara on yıl, yurtdışında bulunan Şefik Hüsnü Değmer, Nazım Hikmet ile Hasan Ali Ediz'e on beş yıl hapis cezası verildi. 
Bu arada, 5 Haziran 1925'de, Atatürk'ün daha sonra Nutuk'ta "cumhuriyet düşmanlığı, saltanatçılık, halifecilik, İngiliz yandaşlığı, isyan kışkırtıcılığı ve vatan hainliği" ile suçladığı, Cumhuriyet tarihinin İLK muhalif partisi olan Terakkiperver Fırka da kapatıldı..
1926'da İzmir'de Atatürk'e suikast girişiminin ortaya çıkarılmasından sonra yeni bir yargı dalgası başladı ve girişimin sorumluları yargılanarak cezalandırıldılar..
Sıkıyönetim 2,5 yıl sonra, 1927'de kaldırıldı. Takrir-i Sükun Kanunu da beş yıl yürürlükte kaldıktan sonra sona erdirildi. Şeyh Said İsyanı sonrası devlet gerçi gücünü göstermişti ama bunun bedelini ödeyenler çok olmuştu. Onların arasında gazeteciler de vardı..Şimdi ülkedeki havayı yumuşatıp demokrasi yolunda adımlar atmanın zamanı gelmişti. Ceza Yasası'nda yapılan değişiklikler sonunda cezalandırılan gazetecilerin bir bölümü serbest bırakıldı. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın üç yıllığına sürgün olarak gittiği Çorum'dan on sekiz ay sonra İstanbul'a döndü. 1929 yılından itibaren "Yarın" ve "Son Posta" gazeteleri muhalif yayın yapmaya başladılar..
Şeyh Said İsyanı'ndan ve İstiklal Mahkemeleri'nin kurulmasından sonra ülkede sıkıntılı bir hava vardı. O ortamda güvenlik önlemleri alınması doğaldı ama bazı devlet görevlileri ölçüyü biraz kaçırmamışlar mıydı ?.. 
İşte o ortamda "Son Posta" gazetesinde Zekeriya Sertel imzasıyla yayımlanan ve bu sıkıntılı havayı yansıtan başyazı "Boğuluyoruz ! Biraz hava istiyoruz !" başlığı ile çıktı.. Bu yazı ülkedeki aydınlar arasında büyük yankı yaptı. Türkiye'nin artık demokrasi yolunda adımlar atmasının zamanı gelmişti..
Atatürk de demokrasi yolunda ilerleyebilmek için bir muhalefet partisine ihtiyaç olduğunu görüyordu. 1930 yılı Temmuz ayında, Yalova'da, izinli olarak Türkiye'de bulunan Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'ı bir parti kurması yönünde teşvik etti (altta). Hatta kız kardeşi Makbule Hanım'ın bile partiye gireceğine söz verdi.. Parti genel sekreteri Nuri Conker olacaktı.. Ahmet Ağaoğlu da kurucu üyeler arasındaydı.."Serbest Fırka", 12 Ağustos 1930 tarihinde resmen kuruldu.. Siyaset, Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Fırka arasındaki dengeye dayalı olarak yürütülecekti. "Yarın" ve "Son Posta" gazetelerinin yanı sıra "Yeni Asır", "Halkın Sesi" ve "Cumhuriyet" gazeteleri muhalefeti destekleyen yayınlar yapmaya başladılar..
Aynı yılın Eylül ayı başlarında, İzmir'de düzenlenen Serbest Fırka mitinginde (altta) olaylar çıktı, 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.. Halkın yeni parti lehine sergilediği abartılı hezeyan dikkat çektiği kadar, hayret de uyandırdı.. 
Parti mitinglerinde istenmeyen olaylar çıkıp ölenler de olunca, Fethi Okyar, 17 Kasım 1930'da partisini kapatmak zorunda kaldı..  (ONUR ÖYMEN'in "Bir Propaganda Silahı Olarak Basın" adlı kitabından derledim)       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK