Sayfalar

821 ) YILDIZ NASIL DÜŞTÜ ?!..Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girme kararı alınmasından sonra (üstte) Galata Rıhtımı'ndan kalkan gemilerle İstanbul'dan 420 kişi yurtdışına çıkış yapmıştı. Yunanistan'ın Pire ve Mısır'ın İskenderiye limanına giden kişiler arasında Sadrazam Kâmil Paşa'nın oğlu Amiral Sait Paşa da vardı. Kendisi bu isyanın çıkmasında başlıca sorumlulardan biriydi. Herkesten önce o kaçmıştı. İsyan ortamını yaratanlardan Mizancı Murat Bey ve Prens Sabahattin yakalanıp Harbiye Nezaretine hapsedildiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul merkezi tekrar çalışmaya başlamıştı. Kara Kemal Bey Cemiyet'e saldırı yapanları fişlemekle meşguldü. Özellikle kendileri lehine yayın yapan "Tanin" ve "Şurayı Ümmet" gazetesini yakanları tespit etmişlerdi. "Volkan" ve "Serbesti" gazetesi taraftarları da fişleniyordu. Harbiye Nezareti alanında bulunan Bekir Ağa Bölüğü binası tıkış tıkış dolmuştu ve yer yoktu. Yeni tutuklananlar Hassa Ordusu binasının bodrumuna konuluyorlardı..25 Nisan 1909 Pazar günü İstanbul'da hiçbir gazete yayınlanmadı. O gün Hareket Ordusu'nun şehre gelişinin ikinci günüydü. Pazar günü Cağaloğlu, Taksim, Elmadağ ve Harbiye'de çok yoğun çatışmalar olmuştu. İnsanlar evlerine çekilmiş, dükkanlar çatışmalar yüzünden hemen kepenk indirip kapanmışlardı. Halk ne olup bittiğini merak ediyordu. Hareket Ordusu insanları bilgilendirmek için bir bildiri yayınlamıştı. Sokaklarda dağıtılan bu bildiride Hareket Ordusu'nun şehre gelmesine sebep olan olaylar ve bu gerekçe ile neler yapıldığı anlatılıyordu. "Üç beş Bulgar" dedikodusunu kırmak için ordunun bir Türk ordusu olduğu ve kumandanlarının da Türk olduğu, herkesin işine ve gücüne normal olarak devam etmesi gerektiği söyleniyordu. İstanbul, İzmit ve Çatalca'da Sıkıyönetim ilan edildiği, toplumun huzur ve adabını bozacak hareketlerin de derhal cezalandırılacağı ihtar ediliyordu..
Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı her subaya birer görev vermişti. Mesuliyetleri verilen hedefleri ele geçirmek ve sonra bu bölgelerde emniyeti ve sükunu sağlamaktı...

    

Kurmay Binbaşı Enver Bey, Taşkışla'yı ele geçirmek için oldukça zorlanmıştı. Taşkışla alındıktan sonra tüm kuvvetlerini toplayıp Yıldız Sarayı'na karşı yürüyüşe geçti. Bu cüretkâr hareket Mahmut Şevket Paşa'yı çileden çıkardı. Sonuçta Hareket Ordusu düşünce olarak Sultan Abdülhamid'i tahttan indirmek istiyordu ; ama herkesin aklında bu konu olsa da, henüz bu hedef dile getirilmiyordu. Mahmut Şevket Paşa, Meşrutiyet Meclisinin bu yönde bir karar alıp kendisine iletmesini bekliyordu. İşlem, usulüne uygun yürütülmeliydi. Büyük ihtimalle bu görevi, ordu kumandanı olarak, Mahmut Şevki Paşa üstlenecekti. Bir binbaşının kendi kafasına göre harekete geçmesi doğru değildi. Bütün sorun ordu içinde bulunan İttihatçı subaylardan çıkmaktaydı. Bu işler askerlik düzeni ile bağdaşmıyordu ; ancak, Paşa sert bir tutum alsa, yarın İttihat ve Terakki'yi karşısında bulacaktı ve bunu da gözü yemiyordu !..

    

25 Nisan 1909 Pazar günü Binbaşı Enver Bey'in kuvvetleri Yıldız'a yaklaşmıştı. Toplar saraya karşı konuşlandırıldı. Resne ve Manastır gönüllüleri saray istikametine doğru yürümeye başladılar. Yıldız Tepesi kuvvetlerce kuşatılmaya başlamıştı. Saray nöbetçileri bu hareketlenmeyi haber aldılar. Saray içinde telaş başladı. Asker elbisesi giymiş olan ve "piştar" denilen öncü kuvvetlerinin büyük çoğunluğu subaylardı. Bunlar arasında Sandanski ve Paniçe kumandasındaki Bulgar komitacıları da vardı. Gelenlerin arasında Bulgarların olması sarayda maneviyatı epey bozdu. Sultan Abdülhamid, öncesinde, Mahmut Şevket Paşa ile karşılıklı telgraflaşması sonucu rahatlamışken şimdi gördüğü tablo onu huzursuz etmişti. Bulgar çetecilerin sarayı çevirmesi geleceği için endişe vericiydi. İlk tahta çıktığı günden beri padişahın yanında olan Tüfekçibaşı Tahir Paşa, silahhaneyi açtırmış herkese silah dağıtıyordu. Bunu duyan padişah hemen Tahir Paşa'yı çağırdı, bu işi hemen durdurmasını ve dağıttığı silahları toplatmasını emretti. Ardından tüm adamlarını topladı ve tek bir silah patlamayacak, gelmek isteyene kapımız açıktır, diye tembihte bulundu...
Bu olaylar olurken, sarayda, padişahın has adamları diyebileceğimiz "bendegân" takımından kimse kalmamıştı. Otuz üç yıl padişahın büyük nimetlerinden yararlanmış olan bu insanların hepsi ortadan yok olmuştu.. 
O koskoca sarayda, tek yaver, Süvari Binbaşısı Çerkes Mehmet Ali Bey ve Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğlu Yarbay Tarık Bey'den başka kimse kalmamıştı..
Yaver Binbaşı huzura çağrıldı ve ona, gelen kuvvetlere gidip durumu anlatması emri verildi. Saray kapısı açıktı, çünkü saray kimseyle çatışmak istemiyordu. Yaver hemen atına atlayıp karşı tarafa doğru yol aldı. Gördüğü ilk tabur komutanına padişahın mesajını iletti. Tabur Komutanı, "biz yaptığımız işi biliyoruz, kimsenin aklına ihtiyacımız yoktur." cevabını verdi. Yaverin saraya getirdiği bu cevap Sultan Abdülhamid'i büyük bir üzüntüye soktu. Artık hareket alanının kalmadığını anlayan padişah, üzüntü ile harem dairesine çekildi. Bulgar çeteciler ve gönüllülerden meydana gelen ekip sarayın girişini işgal etti. Yıldız Sarayı artık ele geçirilmişti..
Bu haber hemen Mahmut Şevket Paşa'ya ulaştırıldı ve Paşa bu habere çok sinirlendi. Bu konuda kafasında bir program vardı, ama Binbaşı Enver bey bu programı bozmuştu. Mahmut Şevket Paşa Beyazıt'ta Harbiye Nezaretindeki odasında sinirlenip, bir köşeden diğerine yürürken, Yıldız Sarayında işler çok karışık bir hale geldi.. Saray koltuk kapısından içeri giren Manastır ve Drama Taburları, saraydaki sivil muhafızları, aşçı, seyis, bahçıvan ve saray hademelerini birer ikişer tutuklayıp gönderiyordu. En sonunda sarayda Abdülhamid'in iki üç has adamı dışında kimse kalmadı. Bir süre sonra Binbaşı Enver Bey ve Resneli Niyazi Bey saraya ulaştılar. Bazı yanlış tutuklamaları hemen geri aldırdılar... Bu arada, sarayın gazı ve elektriği kesilmişti !...TURAN AKINCI'nın "Selanik" adlı kitabından alıntıdır..      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK