Sayfalar

858 ) ORTA DOĞU'DA İLK ASKERİ DARBE !..

İlgili resim    gülümseyen anılar ile ilgili görsel sonucu

Gazeteci, yazar, iletişim uzmanı Hıfzı Topuz, "Gülümseyen Anılar" adlı kitabının bir bölümünde, "Akşam" gazetesi adına, ilk dış röportaj gezisini 1949 yılında yaptığını anlatıyor..
Hıfzı Topuz henüz bir buçuk yıllık gazetecidir, daha önce hiç yurtdışına çıkmamıştır ve ilk kez uçağa binecektir.. Gidiş sebebi, "Türk dostu" olarak bilinen Suriye Devlet Başkanı Hüsnü Zaim'in öldürülmesi ve yerine Sami Hinnavi adında bir albayın başkanlığında bir cuntanın geçmesidir.. Suriye havaalanları kapatılmış durumdadır. Hıfzı Topuz yaptığı ilk soruşturmada, Şam'a Beyrut üzerinden otomobille gidilebileceğini öğrenmiştir..  Pasaportu ve vizesi yoktur. Ama arada gazete olduğu için bu problem hemen çözülür. Yurtdışına siyasal bir olayı izlemek için muhabir göndermek, aynı zamanda "Akşam" gazetesi için de bir ilktir.. Son dakikada gazete patronu Kâzım Şinasi Dersan'ın aklına bir şey daha gelir. Meğer gazetenin Şam'da bir muhabiri varmış !. Şakir Çeçen adındaki bu muhabir gazeteye sürekli yazı göndermese de, orada "Akşam"ın muhabiri olarak tanınıyormuş. Adresini ve telefon numarasını almayı ihmal etmez, Hıfzı Topuz.. 
Topuz'un Beyrut'a gelir gelmez ilk işi 5 liraya yolcu taşıyan bir dolmuşla Şam'a geçmek olur. Yolculuk, gümrük ve polis kontrolleriyle birlikte, iki saat sürmüş. Başkente varır varmaz da gazetenin Şam muhabiri Şakir Bey ile telefonlaşıp buluşmuş. Onunla birlikte olunca, Şam'da, hem de hükümet darbesinin daha üçüncü gününde, bütün kapılar Hıfzı Topuz'a açılıvermiş.. 
1949 Ağustos'unda Suriye'de yapılan hükümet darbesi önemli bir olaydır. Orta Doğu ülkeleri daha bu tür darbelere alışık değillerdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra genç ülkeler bağımsızlığa kavuşurlarken, bu çeşit darbelerin dışarıda nasıl karşılanacağını, ne biçim yankılar uyandıracağı bilinmediği için, darbeyi düzenleyenler çekingen ve ürkek davranmaktadırlar.. Bundan sonrasını yazarın ağzından dinleyelim..
Albay Sami Hinnavi'nin devirdiği Hüsnü Zaim (altta), Türkiye ile yakın ilişkiler kurmaya hazırlanan ve Atatürk'ü kendine model seçmiş olan bir kişiydi. Kendisini devirenler her şeyden önce Türkiye'den gelecek tepkilerden çekindiler. Oysa, bizden hiç tepki gelmedi, onlar da rahat ettiler. Biz, komşu ülkelerdeki olayları değerlendirmesini daha pek bilmiyorduk..
Hüsnü Zaim bir yandan da Amerikan petrol ortaklıklarıyla anlaşmış ve Trans Arabian petrol boru hattının Suriye'den geçirilmesi için bir anlaşma imzalanmıştı. Böyle bir anlaşma, İngiliz petrol ortaklıklarının çıkarlarına ters düşüyordu. 
Zaim iş başına gelmeden önce, Suriye genelkurmayında Albay Fox ve Albay Sterling adlı iki İngiliz danışman varmış. Zaim göreve gelir gelmez bunları uzaklaştırmış, akabinde de İngiltere ile ilişkiler biraz gerginleşmiş !.. İngiltere o dönemde Suriye, Irak ve Ürdün arasında "Hilâli Hasib" denen büyük bir birliğin kurulmasını istiyormuş. Zaim ise Amerika, Türkiye ve Mısır'la yakın ilişkiler kurmaya kalkınca, İngilizler bunu çok kötü karşılamışlar..
İngiltere'nin o dönemde Irak üzerinde çok etkili olduğunu bilmeyen yoktu. İngilizler, Başbakan Nuri Sait Paşa aracılığıyla olaylara istedikleri yönü veriyorlardı. Bu bakımdan Şam önemli bir odak noktası sayılıyordu. Suriye'de de çeşitli çıkarları savunan partiler kurulmuştu. Ama, Zaim iş başına gelir gelmez bütün partileri kapatmış ve bir dikta rejimine yönelmişti. Bu olay gerginliklere yol açıyordu..
Biz o yıllarda Orta Doğu'ya sırtımızı dönmüş ve kendimizi yalnız Batı'ya adamıştık. Truman Doktrini ve Marshall yardım planı bizi ABD'ye yaklaştırmıştı. NATO'ya girmenin de telaşı içindeydik. Dış politikamızda zaman zaman İngiltere'nin de etkisi oluyordu. 
Hüsnü Zaim'in devrilmesinden kısa bir süre önce Şam'a, Orgeneral Kâzım Orbay'ın başkanlığında bir Türk askeri heyeti gitmiş ve Suriye Genelkurmayı ile görüşmelere başlamıştı. Darbe olur olmaz bu yakınlaşma durduruldu..

     suriye'de 1949 darbesi-hüsnü zaim ile ilgili görsel sonucu

Şam'da ilk konuştuğum devlet adamı Başbakan Haşim Attasi (üstte sağda, altta, solda) oldu. Yaşı yetmişin üstünde olan Attasi, çok saygınlığı olan eski bir devlet adamıydı. Düzgün bir Osmanlı Türkçesi ile konuşuyordu..
"Ben İstanbul Darülfünun'dan mezunum," dedi. "Osmanlı idaresi zamanında çeşitli memuriyetlerde, mutasarrıflıklarda bulundum. Türkiye benim ikinci vatanım sayılır. Ben Türk ve Arap milletlerinin 1300 yıldan beri birleşmiş olduklarına itikat ediyorum. İslam medeniyeti, Türk ve Arap milletlerinin daima kardeş ve dost olmasını gerektirir.."

"Hilali hasib veya Büyük Suriye tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz ?" diye sorduğumda, aldığım cevap, "Böyle şeyler söz konusu değildir. Bugünkü değişikliğin sebebi sırf dahilidir.." oldu.

suriye'de 1949 darbesi ile ilgili görsel sonucu    suriye'de 1949 darbesi-sami hinnavi ile ilgili görsel sonucu  

Haşim Attasi'den (yukarıda, solda) sonra askeri komitenin bakanı Sami Hinnavi (yukarıda, ortada) ile konuştum. Ona, "Darbeyi nasıl hazırladınız ?" diye sordum, şunları söyledi :
"Türkiye'yle ilişkilerimizde hiçbir değişiklik olmayacaktır. General Kâzım Orbay'a da aynı şeyleri söyledim."
"Darbeyi nasıl hazırladınız ?" diye sorumu yineledim..
"Hüsnü Zaim çok eski arkadaşımdı. Eski hükümeti birlikte devirmiştik. Ben kendisinin sağ koluydum. Ama, memleket Hüsnü Zaim'in zulmünden bıkmıştı. Kendisini çok kez uyardım. 'Ben işimi bilirim, sen karışma' dedi. Biz de kendisini devirdik.." cevabını verdi.
Sami Hinnavi, Zaim'i, darbe yaptıkları gece, röportaj yaptığımız bu odada nasıl yargılayıp idam kararı verdiklerini ve hemen o gece nasıl idam ettiklerini büyük bir soğukkanlılıkla anlattı, şaşırıp donakalmıştım. Aradan bir yıl geçti geçmedi, Hinnavi'yi de Edip Çiçekli (yukarıda, sağda) adında başka bir albay devirdi. Hinnavi Beyrut'a sığındı. Onu da 30 Ağustos 1950'de sokak ortasında vuruverdiler. Bugün artık kendisini Suriye'de tanıyan bile kalmadı..
Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Mişel Eflak da Baas Partisi'nin kurucusuydu. Sonraki yıllarda Suriye'de ve Irak'ta önemli roller oynayan Mişel Eflak, Baas Partisi'nin doktrinini de oluşturan kişidir. 

suriye'de 1949 darbesi ile ilgili görsel sonucu 

1940'larda ve 1950'lerde basın genellikle kendisine düşen görevleri yapabilecek durumda değildi. Burnumuzun dibinde geçen olayları bile yabancı haber ajanslarının gözlükleriyle görüyorduk. Olayları bize AFP, AP, UPI veya Reuter aktarıyordu. Gazeteler onların yorumlarını yayınlıyordu. Kamuoyunu onlar oluşturuyordu. Gerçeklerin temeline inebilecek durumda değildik. Şam'daki bu darbeden sekiz yıl sonra Bağdat'da da büyük bir darbe oldu. Başta Kral Faysal ve ailesi olmak üzere, o dönemin bütün yöneticileri öldürüldü. Bize bu olayı da yalnız yabancı haber ajansları duyurdular. Onların yorumlarıyla yetindik. Bırakın gazeteleri, Anadolu Ajansı'nın bile komşu ülkelerde ne bir bürosu vardı, ne de muhabiri !..
Şam'a gittiğim zaman gazetenin başyazarı Necmettin Sadak Dışişleri Bakanı idi. Şam olaylarıyla hiç ilgilenmedi. Biz o dönemde daha büyük ilişkilere yönelmiştik. Orta Doğu ülkelerini çok küçümsüyorduk. Oysa zamanla gelişen olaylar, ne büyük bir yanılgı içinde olduğumuzu bize gösterdi.. 
         

coup d'etat in syrie-1949 ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK