Sayfalar

874 ) ATATÜRK'ÜN İLK AŞKI !..

Atatürk'ün ilk aşkı Emine Hanım ile ilgili görsel sonucu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk aşkı ne kırk yaşında evlendiği ilk eşi Latife Hanım ne de ondan önce tanıdığı ve birlikte olduğu Fikriye Hanım ! Atatürk'ün ilk aşkı, Emine Hanım !..
Çünkü Mustafa Kemal, daha on iki yaşındayken kendisinden dört yaş küçük olan bu mavi gözlü komşu kızını sevmişti. Tabii komşu kızı da onu ! Söz konusu gönül ilişkisi Mustafa Kemal on sekiz yaşındayken, yani 1899 yılında, "kan ağlatan" zorunlu bir ayrılık ile mutlu sona ulaşamadan noktalandı..
Emine, Selanik Merkez Kumandanı Şevki Paşa'nın kızıydı. O da Atatürk gibi Selanik'in Islahhane semtindeki Subaşı mahallesinde yaşıyordu. Mustafa Kemal, Emine'yi Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gittiği yıllarda tanımıştı. Emine daha çocuk denilecek yaştayken, Mustafa Kemal'i bazen taburuyla birlikte kafesli penceresinin önünden geçerken görürdü. Ona göre Mustafa Kemal, "herkesten başkaydı." Emine, tek sıra ay yıldızlı düğmeleri, üç sıra şeritli manşetleriyle lacivert çuhadan ceketi ve yeşil pantolonu içinde alımlı bir şekilde yürüyen Mustafa Kemal'in zarafetini izlemeye doyamazdı..
Rüştiyeyi başarıyla bitiren ve 1896 yılının Ocak ayında Manastır Askeri İdadisi'ne yazılan Mustafa Kemal, giyimi, kuşamı, yakışıklılığı ve karizması ile mahalledeki genç kızları etkileyebilen farklı bir kişilikti. 
Mustafa ile Emine arasındaki söz konusu ilişkiye dair bildiklerimizi, Gazi'nin mahalle ve gençlik arkadaşı Asaf İlbay ile yaveri Salih Bozok'un anılarına, Yılmaz Çetiner'in araştırmacı gazeteciliğine ve Atatürk'e ait 157 civarında mektubu inceleyen Sadi Borak'ın derleme çalışmalarına borçluyuz..

Atatürk'ün ilk aşkı Emine Hanım ile ilgili görsel sonucu

Asaf İlbay ile Salih Bozok'un anılarında tam adını vermeden "Ş. Paşa'nın kızı E. Hanım" diye bahsettiği Emine Hanım'ın izini yıllar boyu usta gazeteci Yılmaz Çetiner sürdü. Çetiner, Emine Hanım1964 yılında İstanbul'da buldu. Asaf İlbay'ın, bir zamanlar "Selanik'in en güzel kızlarından biriydi" dediği Emine Hanım 77 yaşındaydı ve bir duvarında hâlâ Atatürk'ün resmini asılı tuttuğu, Teşvikiye'de bir evde oturuyordu.
Emine Hanım aradan geçen altmış küsur yıla rağmen ondan, "O bir ilahtı benim için. Ona tapıyordum," diye söz edecek ve buğulu mavi gözleriyle geçmişe, çocukluk günlerine şöyle bir gidip "ilk aşkı" için şunları söyleyecekti :
"Kapının eşiğindeki iki üç dakikalık kaçamak konuşmalar benim için tadına doyum olmayan en büyük zevk halinde bütün benliğimi kaplar, bütün gece O'nun hayaliyle uyurdum. Seneler böylece ben kafes arkasında, o mektepte, zaman zaman aile meclislerinde karşılaşmamızla geçiyordu (...) Nihayet bir gün Rüştiye'yi bitirdi. Manastır Askeri İdadisi'ne yazıldı. Böylece zaten pek nadir olan görüşmelerimiz büsbütün seyrekleşti.."

İlgili resim

Mustafa Kemal 1898 yılı Kasım ayında birinciliği Ahmet Tevfik Efendi ile paylaşarak Manastır İdadisi'ni bitirir. Artık hedefi İstanbul'a giderek Mekteb-i Harbiye-i Şahâne'de (Harp Okulu) okumaktır. 1899 yılının Mart ayında Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeye hazırlanmaktadır. Emine Hanım ise yaklaşan ayrılık dolayısıyla büyük bir üzüntü içindedir. Genç kız bir gün arkadaşları vasıtasıyla Mustafa Kemal'e mesaj ulaştırır ve "Harbiye'ye ne zaman gidiyorsun ?" diye sorar. Mustafa Kemal'den, kendi el yazısıyla Emine'ye gelen mektupta şunlar yazılıdır :
"Bu dakikada vapura gidiyorum. Bu an-ı meş'um bize kan ağlatacak. Bendeniz sizi unutmayacağıma vicdanen yemin eder, sizden de aynı vefayı beklerim, allahaısmarladık.. Mustafa Kemal."
Emine Hanım için bu ayrılık büyük bir sarsıntı anlamına gelmektedir. 13 Mart 1899 Pazartesi günü İstanbul'a ayak basan Mustafa Kemal (üstte) için ise İstanbul'da yeni bir hayat başlamaktadır. Gazi, 13 Mart 1926 tarihinde "Hakimiyet-i Milliye" gazetesinde kendi dikte ettirdiği anılarında, Harbiye'deki ilk yılı için şöyle der :
"Saf gençlik hayallerine tutuldum, dersleri biraz ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğinin farkında olamadım. Ancak dersler sona erince kitaplara asıldım."
Mustafa Kemal, Harbiye'de izinli olduğu dönemlerde Selanik'e gelebilmekte ise de özel hayatına ayıracak pek fazla zaman bulamamaktadır. Ancak Emine Hanım'ın, Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım'dan aldığı bilgilere göre, Mustafa bir gün annesine, "Şevki Paşa'nın kızı evlenmedi mi ?" diye sormuştur. Zübeyde Hanım'dan "evlenmedi" cevabını alan Atatürk, "Hiç olmazsa şimdilik nikâh yapsak" şeklindeki arzusunu dile getirse de, bu isteği araya giren olaylar ve ayrılıklar üzerine bir türlü gerçekleşmez..

selanik-1900 ile ilgili görsel sonucu

Muhtemelen 1899 yılının yaz tatilinde Mustafa Kemal ve Emine Hanım Selanik'te yeniden görüşme olanağı elde ederler. Yine Asaf İlbay'ın anılarına göre, Mustafa Kemal muhafazakar bir aileye sahip olan Emine Hanım ile yakın olabilmek için ona ve erkek kardeşine evlerinde ders verme yolunu seçer. Ramazan ayına denk gelen bu dönemde, Mustafa Kemal iftar yemeklerini öğrencilerinin evinde yemekte ve çoğu kez sahur vaktine kadar orada kalmaktadır. Mustafa Kemal'in yüzünü haftada ancak iki gün görebilen mahalle arkadaşları onun ders programı içine sevda faslını da kattığını çok geçmeden anlarlar. Gazi'nin hazin bir kalp ağrısı çektiğini fark eden Asaf İlbay, anılarında bu ilişkinin bir tatil devresine denk gelen son demlerini şöyle anlatır :
"Bu O'nun ilk aşkıydı.. Birkaç temastan sonra işin ciddiyetini büsbütün anladık (...) Bayramın üçüncü günüydü. Mustafa Kemal'le sevgilisi olan genç hanımefendi, Telliçeşme karşısında 'Yüksek Kahve' denilen gazinonun bahçesindeki kameriyelerden birisinde buluşmak kararı almışlar (...)
"Randevuya hiç alışık olmayan ve bir erkekle ilk defa buluşacak olan genç kız, geldikten sonra orada oturmaktan çekinir ve bu heyecan içinde evine dönmek ister. Fakat Mustafa Kemal kendisini ikna eder. Kalkarlar, binek arabalarının bekleme yeri olan meydanda bir kapalı arabaya atlarlar. Sultan Hamid'in sürgünde kaldığı Alatini Köşkü civarında meşhur Floka gazinosuna giderler. Bu gazinonun zevkle döşenmiş küçük hususi odalarının birinde iki genç birlikte kalırlar.."
Mustafa Kemal birkaç gün sonra İstanbul'a, okuluna dönmek zorundadır. Gazinonun özel odasında iki saat konuşurlar. Bu, aslında uzun ayrılık öncesi son görüşmeleridir. Emine Hanım o gün ayrılmayı arzu etmediği için Mustafa Kemal'e evlenmeleri teklifinde bulunur ve ısrar eder. Mustafa Kemal, "tahsilini geri bırakamayacağını, vatanına karşı vazifeleri olduğunu, daha uygun şartlar içinde evlenebileceklerini" söyler. Mustafa Kemal'i deli gibi seven genç kız ayağa kalkar, yaşlı gözlerini son defa sevdiğine çevirerek, "Allahaısmarladık" der ve hızla Floka gazinosundan uzaklaşır..

atatürk rüştiyeye ne zaman başladı ile ilgili görsel sonucu


Atatürk ile Emine Hanım'ın yolları artık büsbütün ayrılmıştır. Aşkını yüreğinde saklamak dışında bir yol bulamayan Emine Hanım, hayatı boyunca hiçbir zaman evlenemez. Yirminci yüzyılın başlarında İstanbul'a taşınan Emine Hanım, şehre yerleştikten sonra eski komşusu ve ahbabı olan, Atatürk'ün ablası Makbule Hanım ile görüşmeyi sürdürür. Aslında Mustafa Kemal ile aynı şehirdedir. Birkaç kez Saray'dan balo daveti alsa da, heyecandan ne Saray'a ne de Atatürk'ün yanına gidebilir. Atatürk'ün hastalığı dolayısıyla Savarona yatına yattığı dönem Emine Hanım'ın en acıklı günleridir. Her gün gidip Mustafa Kemal'i seyrediyormuş gibi yatı seyreden Emine Hanım, bayrağın yarıya inmiş olduğunu gördüğü gün yıldırımla vurulmuşa döner. 
Emine Hanım, Atatürk'ün ölümünden sonra hissettiklerini tek bir cümle ile ifade eder : "Benim için hayatın tadı yok artık !.."
Gün gelir, bu "tatsız hayat" Emine Hanım için de ebediyen son bulur..

Atatürk'ün ilk aşkı Emine Hanım ile ilgili görsel sonucu

KAYNAKÇA :    

SADİ BORAK, "Atatürk'ün Özel Mektupları" VE "Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk" ; "Hakimiyet-i Milliye Gazetesi", 13 Mart 1926 ; "Cumhuriyet" gazetesi, 10 Kasım 1964 ; MÜNİR HAYRİ EGELİ, "Atatürk'ten Bilinmeyen Hatıralar" ; H. İSMAİL UYGAR, "Anılarda Atatürk"     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK