Sayfalar

937 ) OSMANLI TOPRAKLARINDA YAHUDİLER...

suskunluğun yükü ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı tarihi boyunca, bazı önemli istisnai olaylar hariç, Osmanlı-Yahudi ilişkilerinin "eğilim"i, Avrupa'daki Yahudi tecrübesiyle kıyaslandığında, görece olarak barışçıldı. Böylesi istisnai hadiselerden birisi, 17. yüzyılda , hatırı sayılır sayıda Yahudi'nin, tabiplik, iltizam, tefecilik, saray tedarikçiliği, Osmanlı ile Avrupalılar arasında aracılık gibi geleneksel işlerdeki hâkimiyetlerini yitirmeye başlamasıydı. İmparatorlukta büyük bir Yahudi katliamı olmamışsa da, 1600'de Ester Kyra ile bazı zengin Yahudilerin cinayete kurban gitmesi ve 1660'daki büyük yangından sonra Yahudilerin İstanbul'un zengin semtlerinden varoşlarına sürülmesi gibi hadiselerle, Yahudilerin emniyetsizlik hissi artmıştı. 16. yüzyılda devlet ile Yahudi cemaatleri arasında aracı bir rol oynayan Moses Hamon, Dona Gracia Mendes, Josef Nasi, Salomon Nathan Eskenazi ve Ester Kyra gibi nüfuz sahibi hayırseverler, 17. yüzyılda etkilerini kaybetmişti. Bir biçimde 16. yüzyılın "Altın Çağ"ından sonraki dönem, Osmanlı Yahudileri için giderek artan bir ekonomik, siyasal ve dinsel istikrarsızlık yüzyılına dönüşmüştü..
Bu ve benzeri zorluklar Osmanlı Yahudilerini kurtarıcı mesihçi bir bir çağrıya duyarlı hale getirdi. Daha iyi bir hayat vaat eden Sabatay'ın daveti, acı çeken bu ruhlar için tam zamanında yetişmişti..

sabetay sevi evi izmir ile ilgili görsel sonucu    Ä°lgili resim

Sabatay Sevi, yeni yeni palazlanmaya başlayan bir Osmanlı kenti olan İzmir'de, hali vakti yerinde sayılabilecek bir Yahudi ailesinin oğlu olarak, 1626'da Ağustos ortalarında bir tarihte doğdu. Kendisine, Yahudilerin dinlendiği, manevi tekâmülle uğraştığı ve Mesihçi çağı beklediği haftanın yedinci gün Şabat'da doğan bir çok Yahudi çocuk gibi, "Sabatay" adı verildi. Sabatay'ın doğduğu kent, 17. yüzyıl ortalarında küçük bir liman kentinden  büyük bir ticaret merkezine dönüşmüştü. Bu durum, Osmanlı'nın değişen iç dinamikleri ile uluslararası etkenlerin bir sonucuydu. 17. yüzyılın dönümünde Anadolu'daki Celali isyanlarını ve akabindeki isyanları bastırmaya çalışan devlet terörü nedeniyle, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar kente göç etmişti. Bu arada, İzmir giderek büyüyen İngiliz, Fransız ve Hollanda ticareti için bir cazibe merkezi oldu. 1620'lerde İpek Yolu İzmir'e kadar uzanınca, kentin gelişimi daha da hızlandı. 17. yüzyıl ortalarında çeşitli Avrupalı seyyahlar kenti zengin ve müreffeh bir ticaret merkezi ve Levant'taki en büyük ve en güzel limanı olarak betimliyorlardı..

izmir'in eski tarihinde yahudiler ile ilgili görsel sonucu  izmir'in eski tarihinde yahudiler ile ilgili görsel sonucu

Yahudiler İzmir'e, yalnızca Anadolu'daki karmaşa nedeniyle değil, Selanik, Halep ve Safed'deki geleneksel tekstil endüstrisinin gerilemesi neticesi ortaya çıkan zor şartlar nedeniyle de göç etti. 1490'larda İstanbul, İzmir ve Halep'te İngiliz Levant Şirketi'nin (English Levant Company) kuruluşundan sonra, İngiliz tüccarlar dünya pazarlarında büyük oranda düşük fiyatlarla yün satabiliyordu ve bu da, nihayette, hayatı çoğunlukla tekstil endüstrisine dayalı Yahudi cemaatleri için bir darbeydi.. Yahudiler İzmir'e daha çok Manisa, Tire, Bergama, Safed, Selanik, İstanbul, Ankara, Ege ve Akdeniz Adaları, İtalya ve Hollanda'dan göç etmişti. O yıllarda imparatorluğa yeni bir Aşkenazi göç dalgası da yaşandı. Bu göçmenler, kötüleşen şartlar ya da Türkler ile Lehler arasındaki savaşın neticesi, Doğu Avrupa'dan mülteci ya da tutuklu olarak geldi. Hahamların da aralarında bulunduğu binlerce Yahudi, imparatorluğun köle pazarlarında satıldı. Bazıları fidye ile serbest kalarak evlerine dönmüşse de çoğu imparatorlukta kalmayı tercih etti. 1650'lerde, İzmir'in Yahudi halkı yedi bine yükseldi ve kentteki on beş bin Rum ve 60 bin Müslüman ile birlikte yaşamaya başladı..
Sevi ailesi de kentin yeni göçmenlerindendi. Muhtemelen Aşkenazi ya da Romaniyot kökenli baba Mordecai, Yunanistan'dan gelmişti ve İzmir'deki  Hollanda ve İngiliz şirketlerinin mümessili olarak çalışıyordu. Kendi işlerinde çalışan kardeşleri Elijah ve Joseph'in aksine, Sabatay metafizik konulara büyük bir alaka besliyordu.. Geleneksel Yahudi Talmud-Tora eğitiminden sonra, önce Isaac de Alba ve daha sonra da Joseph Escapa gibi kentin âlimlerinden dersler aldı. Geleneksel eğitime yatkın olması hasebiyle, daha 18 yaşındayken haham olarak atandı. Bu dönem, İzmir Yahudi cemaati Kemeraltı pazarı ve Sevi'lerin evinin bulunduğu mahalle civarlarına kendi mahallelerini, sinagoglarını, okullarını ve dükkânlarını kurarak yayılmaya devam ediyordu..  
İzmir'de Yahudi cemaati büyüdükçe cemaat içi çekişmeler de hız kazandı. İmparatorluk çapına yayılan merkezi bir Yahudi otoritenin yokluğunda, her bir cemaat yeni ortaya çıkmakta olan Yahudi topluluğuna kendi dini ve toplumsal geleneğini dayatmaya çalışıyordu. Örneğin, nüfuz sahibi bir cemaat lideri olan Selanikli Haham Joshua Ashkenazi (ö. 1647), perhiz kuralları, hayvanların kesimine dair kurallar, Tapınağın yıkımının hatırlanarak yas tutulması olan "Tisha be-Av" gibi belirli Yahudi geleneklerinin uygulanması açısından, 1630'lardan sonra bütün bir Yahudi topluluğuna önderlik eden, kentin ilk hahambaşısı Selanikli Haham Joseph Escapa'yla (ö. 1662) ihtilaf halindeydi. Böyle ihtilaflar İzmir cemaatinde ciddi bir bölünmeye yol açmıştı ; ancak Osmanlı kentlerindeki bütün hahambaşıların hiyerarşik olarak üstünde yer alan İstanbullu Hahambaşı Fresco'nun müdahalesiyle cemaat içi bölünme 1665'deki Sabatay hadisesine kadar sona erdi..

izmir'in eski tarihinde yahudiler ile ilgili görsel sonucu

Osmanlı İmparatorluğu'nun inanç eksenli kutuplaşmasını ve "Sünnileşmesi"ni inceleyen Tijana Krstic ile Derin Terzioğlu, 16. yüzyıldan itibaren, özellikle ihtidaya dair kıssaların ve dini öğretiler içeren İslami kılavuz kitapların üretiminin ve yayılmasının Osmanlı emperyal Sünni kimliğinin oluşumu için merkezi olduğunu iddia eder. "Ortodoks" Kadızadeliler hareketi, bu gelişmelerin akabinde ortaya çıktı ve başka şeyler yanında, Sabataycı hareketin gidişatını da biçimlendirerek 17. yüzyılın ikinci yarısında devlet ideolojisinin bir parçası oldu..

   suskunluÄŸun yükü ile ilgili görsel sonucu  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK