Sayfalar

938 ) SİYASİ PROPAGANDA !..

Ä°lgili resim

Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya İngiltere'nin müttefikiydi. O yüzden İngiltere Rusya'nın dünyadaki görünümünü de iyileştirmeyi kendi siyasi menfaatleri açısından gerekli görüyordu. Oysa o sıralarda Rusya'nın 1915 yılında Almanya ile yürüttüğü savaş sırasında Yahudilere karşı yaptığı katliam nedeniyle Amerika'daki itibarı çok düşüktü. İngilizler ABD'deki Yahudi lobisinin baskısıyla ABD hükümetinin Rusya'yla aynı safta savaşa katılmayı kabul etmeyeceğinden kaygı duyuyorlardı. Böyle bir ihtimali önlemenin yolu, Türklerin Rusların yaptığından daha da vahim bir katliam yaptığı iddiasını Amerikan kamuoyuna sunmaktı. İşte İngiliz Propaganda Teşkilatı "Wellington House"un Türklerin Ermenilere karşı soykırım yaptığı iddiasını en önemli propaganda malzemelerinden biri yapmasının arkasındaki gerekçelerden biri de buydu. Üstelik o sıralarda Türklerin İslam âleminde de büyük bir itibarı vardı. İngilizler savaşta karşı kampta yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyadaki, bu arada İslam âlemindeki itibarını sarsmak için de bu soykırım iddiasını kullanacaklardı. Bir milyondan fazla insanı katleden bir imparatorluğun peşinden hangi ülke giderdi ? İngiltere böyle düşünüyordu..
Amerika'da Türkiye aleyhinde propaganda yapmak nispeten kolaydı. Zira İngiliz kamuoyundan farklı olarak Amerikan kamuoyunda zaten Türkiye aleyhinde oluşmuş olumsuz izlenimler vardı. Amerikalı misyonerlerin yıllar boyunca yazdıkları raporlarda Türkler Hristiyanlığın düşmanı gibi tanıtılıyordu. Hele şimdi, her türlü kötülüğün kaynağı olarak bilinen Almanya'yla ittifak yapmış, aynı safta yer almış bir Türkiye'yi Amerikan halkının gözünde kötülemek hiç de zor bir iş olmayacaktı.. "Wellington House" bu düşünceden yola çıkarak Amerika'da Osmanlı İmparatorluğu'na ve Türkiye'ye karşı çok yoğun bir propaganda kampanyası başlattı. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee, o sıralarda "Wellington House"un danışmanlığını yapıyordu ve propaganda stratejisinin yürütülmesinde etkili olan "politika komitesi"nin de üyesiydi. Bu komitede dönemin saygın tarihçilerinden J. W. Headley, Lewis Bernstein Namier, Edwyn Bevan gibi önemli kimseler de yer alıyordu. İşte Türkiye karşıtı propagandaların yürütülmesinde Toynbee (altta) bu sıfatıyla çok etkili bir rol oynadı..

arnold toynbee-1917 ile ilgili görsel sonucu   arnold toynbee kimdir ile ilgili görsel sonucu

"Wellington House" savaş yıllarında Türkiye'ye karşı, Türkleri kötülemeye, aşağılamaya, Türkler aleyhinde nefret duyguları uyandırmaya çalışan birçok kitap ve broşür yayınladı. Bunlardan bazılarının başlıkları şunlardı :
-ISRAEL COHEN : "Türklerin Yaptığı Kötü Muamele",
-ISRAEL COHEN : "Almanya, Türkiye ve Ermenistan ; Ermenilere Yapılan Vahşetin Belgelerinden Seçmeler",
-ARNOLD TOYNBEE : "Ermeni Katliamı, Bir Milletin Katledilmesi",  
-ARNOLD TOYNBEE : "Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere Yapılan Muamele (Mavi Kitap)",
-ARNOLD TOYNBEE : "Türkiye, Geçmiş ve Gelecek",
-ARNOLD TOYNBEE : "Türklerin Cani Tiranlığı"..

toynbee-mavi kitap ile ilgili görsel sonucu    arnold toynbee ile ilgili görsel sonucu

Liste böylece uzayıp gidiyor. Bu kitapların büyük bölümü Amerika'da Doran Yayınevi tarafından yayınlanıyor. İngiltere propaganda örgütünün Amerika'daki temsilcisi Butler, Doran Yayınevi'nin sahibi ile yakın temas ve işbirliği içindedir. Doran Yayınevi, aynı zamanda Toynbee'nin (üstte) ve Wellington House'un siparişi üzerine yazan diğer yazarların Almanları küçük düşürmeyi amaçlayan kitaplarının da yayınlayıcısıdır. Yani İngiliz propaganda teşkilatı bu karalama kampanyasının Amerikan halkını etkileyip hükümetlerini savaşa girmeye zorlaması için her çareyi düşünmüştür ve bu kampanya İngiltere açısından başarılı olmuştur...


wellington house armenian genocide ile ilgili görsel sonucu

Sadece birkaç yıl içinde gerçek dışı iddialarla bir milleti bu kadar kötüleyici, aşağılayıcı ve suçlayıcı ifadeler içeren çok sayıda kitabın yayınlanmasını savaş koşullarında bile mazur görmek mümkün değildir. Tamamen iftiralarla dolu, somut kanıtlardan yoksun olarak bugüne kadar piyasada satılan "Mavi Kitap"ı Toynbee, Viscount Bryce'la işbirliği halinde yazmıştır. Peki, bu kitapta neler yer almaktadır ? Kitap baştan sona Türklerin Ermenileri nasıl katlettiğine dair, insanı öfke ve nefret duygusuna sevk edecek öyküler içermektedir. Ama kitapta bu olaylarla ilgili somut bilgi, kanıt, hatta isim bile yoktur. Sözü geçen kişiler X, Y, Z gibi sembollerle adlandırılmaktadır. Kimdir bu semboller ? İşte bu sorunun cevabını Amerikalı araştırmacı Prof. Justin McCarthy (altta) uzun çalışmaların sonucunda büyük ölçüde ortaya çıkarmıştır. Bunların çoğu o yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve yazdıkları raporlarda Türkleri her vesileyle kötüleyen Amerikalı misyonerlerle şiddet yanlısı bazı Ermeni örgütlerinin mensuplarıdır. 150 belgenin 59'u misyonerler tarafından yazılmıştır. Geri kalanlardan 52 belge Ermeniler tarafından gönderilmiştir. Osmanlıları baş düşman sayan Ermeni Taşnak Partisi'nin raporları da kitapta yer almaktadır. Diğer belgeler de Taşnak yanlısı veya Ermeni davasını destekleyen gazetelerden alınmıştır. Yani o devirde Ermeni gazeteleri de bir propaganda silahı olarak kullanılmıştı..

Ä°lgili resim

Misyonerlerin raporlarına bakılacak olursa sadece Türkler Ermenileri öldürmüş, Ermenilerse Türklere hiçbir şey yapmamış, kimseyi öldürmemişlerdir. Oysa o tarihlerde Ermeniler çok sayıda Osmanlı subayını öldürmüş, Osmanlı ordusunun ikmal ve ulaşım yollarını kesmiş, bazı Osmanlı şehir ve kasabalarını ele geçirmeye çalışmış, Van'da Türkleri kitlesel olarak imha etmişler ve bir milyondan fazla Müslümanı göçe zorlamışlardı. Devletin arşivlerinde bütün bunların belgeleri var..
Misyonerlerin siyasi propagandalara alet olmaları çok düşündürücüdür. Bir dinin propagandasını yapmakla görevlendirilen insanlar başka dinlerin mensuplarını bu kadar haksızca ve insafsızca suçlayabiliyorlarsa, başka konularda neler yapabilecekleri kolayca tahmin edilebilir. Sadece Türklere düşmanlık etmeyi meslek haline getiren kaynaklara atıfta bulunarak, onların her söylediği doğru kabul edilerek ve aşırı ölçüde abartılarak yazılan "Mavi Kitap", hâlâ Ermeni Hükümetinin ve radikal Ermeni grupların Türkiye'ye karşı yürüttükleri soykırım kampanyalarında başlıca kaynak olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, o kitapta Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları katliam hakkında tek bir cümle yoktur. Oysa devletin resmî belgelerine göre Ermenilerin katlettikleri Türklerin sayısı 500.000'i geçmektedir..
Peki, İngiliz basını bu ölçüsüz ve gerçek dışı iddialar karşısında ne yapmıştır ? İngiliz basını, Türklere ve Almanlara karşı ileri sürülen bu dayanaksız iddiaları İngiliz ve dünya kamuoyuna naklederek bu kampanyanın bir parçası olmuşlardır..
Arnold Toynbee, Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Cumhuriyet'i öven yazılar da yazmıştır ama bugün hâlâ insanların zihninde yer edenler onun savaş yıllarında yazdıklarıdır..
İşin tuhaf tarafı, İngiliz Hükümetinin sorumluluğu altında bu insafsız saldırılarda bulunan kitapların yayınlanmasından sadece bir-iki yıl sonra İstanbul'u işgal eden İngiltere'ye o zamanki "mütareke basını"nın kucak açmasıdır. Bazı Türk gazetecilerinin yazılarını okuduğumuzda utanç duymamak mümkün değildir. Türklere bu kadar haksızlık yapan İngiltere nasıl olmuştur da o gazetecilerin muhabbetini kazanabilmiştir ?.. İşte bu sorunun cevabı basının yabancı ülkeler tarafından nasıl yönlendirildiği sorusunun da cevabı olacaktır.
Savaştan sonra İngiltere Hükümeti, aynı yıllarda Almanlara karşı yayınlattığı "Mavi Kitap"ın ve diğer kötüleyici yayınların savaş propagandasının bir ürünü olduğunu resmen itiraf etmiş, Avam Kamarası'nda bu yolda açıklamada bulunmuştu. Ama Türkiye aleyhindeki kitapların da propaganda malzemesi olduğunu açıklamamıştı !..

bir propaganda silahı olarak basın ile ilgili görsel sonucu  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK