Sayfalar

943 ) KURBAN !..


  

Kurban, ilk varlık vergisidir !..
Dalga geçmiyorum. Eski Ahit'te (Tevrat) kurban karşılığında kullanılan sözcüklerden biri olan "minha", vergi ya da bağış anlamına geliyor. Halkbilimci / etnolog hocamız, merhum Prof. Sedat Veyis Örnek'in hâlâ aşılamamış abide eserinde "hak kurbanı" olarak kategorize edilen ve dünyanın en küçük ölçekli ("ilkel" denilen) topluluklarından en karmaşık örgütlenme düzeyine sahip ("gelişmiş" denilen) toplumlarına kadar karşımıza çıkan pratiğin özü bu.. 
Bir kimsenin elde ettiği ilk ürün, bitkisel ya da hayvansal, mesela ilk doğan kuzu ya da hasat edilmiş ilk buğday demeti, onu "göndererek" insanı yaşatan, doyuran, koruyan, kollayan, gözeten "Yüce Yaratıcı"nın hakkıdır. Öyle ki bazen bu doğa-üstü yüce "yönetici" ile doğal / dünyevi yöneticinin bağlaşıklığını da düşündürecek şekilde ilk elde edilen ürünün şef, kral, rahip ya da "rahip-kral", yani toplumda önemli bir yere sahip lider konumundaki kişilere sunulduğu da görülür. 
O halde, garibanın kendisini hükmü altında tutup yaşattığı inanç ve kanaatinde olduğu fizik ya da metafizik güce, bu yaşa(t)ma karşılığında ödediği "varlık vergisi"dir kurban..
Tabii ki bu, insan toplumsallığının en asli, temel, önemli ve aşılamaz ilkelerinden "karşılıklılık" ile güçlü titreşimler içeren bir pratik :
"Ben sana veriyorum, sen de bana ver.."
İşte bu çerçevede kurban, doğa-üstü varlıktan bir şey istemek ve verdiklerinden dolayı ona teşekkür etmek etmek ya da ona bir şeyler verip karşılık beklemek, yani bir bakıma "pazarlık" amaçlı bir ritüel olarak karşımızdadır..

    

Doğudan batıya, kuzeyden güneye irili ufaklı tüm kültür ve medeniyetlerde dünden bugüne karşımızdaki kurban ibadetinin yalnızca bir yönüdür elbette bu.. Kurban, "Yaratıcı"ya yakınlık, onunla bağ kurmak amacıyla da kesilir. İbrahim Peygamber'in gözünü kırpmadan oğlunu kesecekken gökten indirilen koçla İsmail'in "ikame edilmesi", işte böylesi "yaratıcıya yakınlaşma" amaçlı kurbana girer. Bu anlamda kurban, "Allah ile akraba" olmaktır..
Nitekim Arapça "kurban" sözcüğüne kök oluşturan "k-r-b", aynı zamanda "akraba" sözcüğüne de doğuş verir. İnanç malûm, ölen Allah'a gidecektir. O halde kendilerinden olan yahut kendilerine ait bir varlığa ölümü "tattırıp" onu Allah'a ulaştıranlar, dolaylı olarak Allah ile "akrabalık" ilişkisi kurmuş olurlar. Dahası kurban sözcüğü, "İbrahimî" üç büyük din tarafından ortaklaşa kullanılır. Yahudilikte kurban karşılığı olarak başta vurguladığımız "minha"nın yanı sıra "yaklaştıran / yakın kılan" anlamına gelen "gorban" da kullanılır..
Kurban sözcüğü Hristiyanlıkta da kullanımda ve birazdan örneklenecek. Ama önce "Kurban"la ilgili tarihsel bir başka husus üzerinde duralım.. 
Üç büyük tektanrıcı semavî dinin (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) kurban ibadetini tarihsel olarak, yukarıda mevzubahis ettiğimiz üzere İbrahim Peygamber'e kadar geriye götürdükleri söylenir. İslam'da da kurban, Cahiliye döneminde Arap kabilelerinde mevcut uygulamalardan arındırılarak İbrahim'in pratiğinden uyarlanmıştır denilebilir. Gel gelelim Tevrat, İncil ve Kur'an'ın birbiriyle "süreklilik içinde değişme" arz eden içeriklerine bakıldığında Kurban'ın bu dinlerin "insanlık hikayesi"nin ta en başına tarihlendiğini kaydetmek gerekir..

    

Kurban, yeryüzünde ilk katil ve maktulün ortaya çıkışına vesile olmuş bir pratiktir..
İnsanlık, bu üç dine göre, "kardeş katli" ile başladı. Âdem ile Havva'nın ilk iki oğlundan çiftçilik yapan Kabil, küçük kardeşi, çoban Habil'i kıskandığı için öldürdü. Ayrıca işin içinde toprak (otlak-tarla) kavgası da "kız davası" da var gibi gözükmektedir..
Mesele çok çetrefilli, alengirli, netameli olduğu için Kur'an gayet üstü örtük geçiyor, ama Tevrat'ta detaylıca anlatılmakta. Bunu özetleyelim !..
Havva Ana, ilk oğlu Kabil'i bir ikiz kız kardeş, Aklima ile birlikte doğurdu. Ardından Habil'i de yine bir ikiz kız kardeş, Lebûda ile doğurdu. Tabii insanlığın çoğalması için "evlilik" şart ve kardeşler birbiri ile evlenecek (ensest konusuna burada hiç girmeyelim, bir başka uzun ve çetrefilli hikaye !).. Sadece ikiz kardeş evliliği yasak insanlığın bu başlangıç aşamasında. O yüzden Kabil, Habil'in ikizi Lebûda ile ; Habil de Kabil'in ikizi Aklima ile evlenecek. Allah böyle emretti.. Amma velâkin Aklima güzel, Lebûda çirkin ve Kabil, "ikizimi vermem de vermem" diyor. İşte size insanlık tarihinde ilk "kız davası" !..
Âdem Baba ne yapsın, çözümü "Yukarı" havale etti ve oğullarından Allah'a birer kurban sunmalarını, hangisininki kabul olursa Aklima'yı onun almasını önerdi. Oğlanlar kabul etti. Habil bir besili koç, süt ve yağ sundu kurban olarak. Kabil de bir tutam buğday.. Ve gökten bir ateş geldi, Habil'in kurbanını yuttu, Kabil'inkine ise hiç dokunmadı..
Bu sonuç hiçbir şeyi çözmedi, Kabil nezdinde "kız davası"na bir de kıskançlık eklendi ; Allah nasıl Habil'i daha çok severdi ?..
Ötesini biliyorsunuz, uzatmayalım, yerimiz daralıyor. Kabil vurdu taşı Habil'in kafasına, onu öldürdü, Aklima'yı aldı kaçtı, lanetlenmişlerden oldu..

Ä°lgili resim     cain-abel and their girl twins ile ilgili görsel sonucu

Son olarak, bir de "kefaret", yani af dilemek ya da bağışlanmak için kesilen kurbanlar var. Buna en temel örnek de İsa'nın, insanın Tanrı'ya "İlk (atasal) Günah"ı için bir "geri ödeme" olarak kendisini kurban etmesi..
Bilindiği gibi "İlk Günah", Havva'nın (Şeytan dolayımlı) kışkırtması ile Adem'in "yasak meyve"yi yiyerek Tanrı'nın emrini çiğnemesi.. Ve Hristiyan inancına göre İsa, bu günahının kefareti olarak kendini kurban etmiştir..
O yüzden Süryanice "Kurbana", Hristiyan Komünyon (Ekmek-Şarap) ayini için kullanılan sözcüktür. Bu ayin, İsa'nın havarileri ile birlikte yediği ve kendi kanının, insanların bu doğuştan gelen günahının bağışlanması için döküldüğünü söylediği "Son Yemek"te ekmeğin onun bedenini, şarabın da kanını simgelediği inancından çıkış bulur..
Dolayısıyla İsa'nın haç üzerinde ölümü, "Tanrı-Baba"sına kavuşmak üzere kendini kurban etmesidir.
İsa, Hristiyanlıkta sadece "Mesih" değil, aynı zamanda ilk ve son "Kurban"dır da..
İşte böyle.. Kurban deyip geçmeyin, altını kazıyın bu ilahi pratiğin, "insani" olan her şey tüm çıplaklığı, zafiyeti, kiri-pası ile karşınıza çıkıyor : İSTEK, ARZU, TUTKU, HIRS, KISKANÇLIK, PAZARLIK, PİŞMANLIK, KORUNMAK, KOLLANMAK, AYRICALIK PEŞİNDE KOŞMAK, BORÇ DİLEME, AF DİLEME, VERGİ...
Hayatınızda ne varsa kurban etinin tadında, tuzunda, yağında, suyunda bulunmakta !..YARARLANILAN KAYNAKLAR :   

S.V ÖRNEK, "100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane" ; TAYFUN ATAY, "Din Hayattan Çıkar" ; TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, "Kurban" (A.Güç) ve "İslam'da Kurban" (A. Bardakoğlu) maddeleri

  
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK