Sayfalar

944 ) BÜYÜK BİR LİDERİN ARDINDAN !..

atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu    atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu

Prof. Afet İnan'ın kızı ARI İNAN'ın, "Tarihe Tanıklık Edenler / Cumhuriyet'in Kurucu Kuşağıyla Söyleşiler" adlı kitabında (1997), 11 Mayıs 1975 tarihinde, ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (1890-1978) ile yaptığı röportajda Ş. Sökmensüer anlatıyor...

atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu

Atatürk rahatsızlığının son devresinde tehlikeli ve ümitsiz bir duruma düşmüştü. Celâl Bayar İstanbul'a gitmiş, durumu takip ediyordu. 
Dolmabahçe'den beni makine başına çağırdılar. Ben telgrafhaneye gidip bir direktif aldım. Celâl Bayar'ın Bakanlıklara tebliğ edilmek üzere, Atatürk'ten ümidin kesildiğini ve Allah'ın rahmetine kavuşmak üzere olduğunu bildiren, Bakanlıkların dikkatli ve tedbirli olmalarına dair bir yazı idi. (Şükrü Sökmensüer'in o tarihteki görevi Emniyet Umum Müdürlüğü idi)
Ben Bakanlıkları dolaştım. Hatırımda kaldığına göre Milli Savunma Bakanı Kâzım Özalp idi.  Onun yanına gittiğim zaman, Celâl Bayar'ın direktifini okudu ve gözlerinden yaş akarak : "Durumumuz nasıl Şükrü Bey ?" dedi. Ben de kendilerine, "siz hükümet erkânı birbirinize bağlı ve sağlam olarak durursanız memlekette hiçbir şey olmaz," dedim..
Oradan -mühim bir noktadır bu- (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya'ya gittim. Onun Anafartalar Caddesi'ndeki evini bilmiyordum. Emniyet müdürünü çağırdım, o beni götürdü. İçeriye girdim, uzun boylu birisi beni karşıladı. Dedim ki : "Ali Çetinkaya ile görüşmek mecburiyetindeyiz. Başbakan'dan bir direktif var.." Ali Çetinkaya da, benim girdiğim salonun solunda büyük bir odada arkadaşlarıyla toplanmış, konuşuyorlar.. Çetinkaya çıktı geldi, "Ben de seni arıyordum, görmek istiyordum," dedi. Beni merdivenin altında küçük bir odaya soktu. Orada dedi ki : "Şükrü Bey ! Atatürk'ün Allah'ın rahmetine kavuşması ihtimaline karşı Bakanlar Kurulu'nda cereyanlar vardır. Şükrü Kaya'nın, Mareşal'in (Fevzi Çakmak) sonra Celâl Bayar'ın reisicumhur olması konusu üzerinde böyle hususi temaslar oluyor. Fakat en son Mareşal üzerinde duruluyordu. Fakat ben sana söyleyeyim, bu devri, bu fasıla devrini, Atatürk'ten sonra yeni birisinin cumhurbaşkanı olup da, yeni durumu sağlam bir şekilde tespit edinceye kadar bu işi İnönü'den başka hiç kimse yapamaz. Beni sevmez İnönü, ama memleket meselesidir, vatanperverlik vazifesidir. Ben sana her türlü yardımı yapmaya hazırım. Sen adamlarınla memlekette ve Meclis'te gereken telkinleri yaparak, İnönü'nün reisicumhurluğa seçilmesini temin etmeye çalış"..

atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu

Ben oradan ayrıldım, İnönü'nün evine gittim. İnönü o zaman başbakan değildi, ayrılmıştı. Celâl Bayar'dı başbakan. Ona eski başyaveri olarak vicdani bir görev hissettim ve bu durumları anlatmak istedim. Beni kabul ettiler, yemek salonunda masanın bir tarafında o oturdu, yanına da ben oturdum..
Kahve getirtti. "Ne var Şükrü Bey ?" dedi. Ben olayları kısaca özetledikten sonra, Ali Çetinkaya'nın bana verdiği direktifi ve İnönü hakkındaki fikirlerini de anlattım.. 
Bir durakladı. Çünkü hakikaten Ali Çetinkaya'ya karşı öyle bir sevgisi yokmuş. Bana dedi ki, "Bunu Ali Çetinkaya'nın söylediği doğru mu ?" 
"Paşam" dedim, "ben Ali Çetinkaya'nın ne akrabasıyım, ne kimsesiyim. Bir mecburiyetim de yok. Ben bir hakikati size arz ettim," dedim. Ondan sonra bana dedi ki, "Mareşal hakkında bir fikrin var mı ?" 
"Mareşal Elazığ'dan dönüşünde Ankara istasyonuna gelir gelmez, doğruca ayağının tozu ile size geldi ve adeta size arz-ı hürmet etti," dedim ; "Binaenaleyh Mareşal hakkında benim kanaatim olumludur. O sizi tutacaktır. Ama kendi damadı Şefik Paşa onun reisicumhur olmasını ister.  Ama yine de Mareşal, böylesine, damadının sözüne aldanacak bir adam değildir," dedim ve kendisini tatmin ettim. O sırada, "Fethi Bey'in (Okyar) durumu nedir ?" diye sordu.. Dedim ki, Fethi Bey size bağlıdır ve sizin hakkınızda bir suikast konusu olduğunu bilerek, İbrahim Tali öngören ile temasında, sizin korunmanız gerektiğini, binaenaleyh sizi istemeyenlere, başka birinin reisicumhur olmasını isteyenlere, "bir suikast tertip edebilirler, bundan İnönü'yü haberdar edin" diye uyarmıştır.. 

atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu

O büyük insanı kaybettikten sonra, Celal Bayar beni Çankaya'daki evine çağırdı. Gittiğim zaman Tevfik Rüştü Bey de oradaydı. Celal Bayar, "Şükrü Bey," dedi, gayet üzgündü, "beni İnönü'nün evine götürsün birisi," dedi. Peki, dedim. Telefon ettim, Emniyet Müdürü Sadri Aka geldi. Beyefendiyi İnönü'nün evine götür, dedim. Daha sonra İnönü ve Bayar döndüler ; biz de beraber istasyona gittik. Orada karar vermişler ; Celal Bayar İstanbul'a gidecek ve Atatürk'ün cenazesini Ankara'ya getirecek. Celal Bayar bu hareketi ile devletin başına İnönü'nün geçeceğini duyurmuş oluyor...
İstasyona geldiğimiz zaman, Atatürk'ün ölüm haberini alan Şükrü Kaya, Ali Çetinkaya, salonda -büyüklere mahsus bir salon vardı Ankara istasyonunda- hüngür hüngür ağlıyorlardı. Sonra İnönü, fevkalade üzgündü. Celal Bayar'ı uğurladık. İnönü'nün reaksiyonu Atatürk'ün ölümü üzerine meşhur beyannamesidir...

atatürk'ün vefatı sonrası iktidar savaşı ile ilgili görsel sonucu

Atatürk'ün Celal Bayar ile ilişkisini biraz daha iyi anlayabilmek adına, Şükrü Sökmensüer'den son bir küçük anekdot ile bitirelim yazıyı..
Falih Rıfkı (Atay) ile aramız gayet iyi idi. Bir gün bana şöyle dedi : "Atatürk bir gün maiyetiyle beraber benim evime geldiler. Ben yoktum. Eşim karşılamış ve eşime 'kızım bana bir kahve yap' demiş. Kahveyi yapmış eşim. Onu sık sık gördükleri için, bir üzüntü içinde olduğu fikrine kapılmış. Atatürk'e sormuş : 'Paşam nedir, neye sıkılıyorsunuz ?' Atatürk de, 'Memleket işlerini, devlet işlerini Celal Bayar'a tevdi ettim. Ordu işlerini Mareşal'a tevdi ettim. Celal Bayar en küçük bir hadisede gelip benden fikir alıyor, sık sık bu teması devam edip gidiyor' demişler.." Yani bu ifadesi ile kendisinin Bayar'dan pek de hoşnut olmadığını anlatmak istiyor..     

   Tarihe Tanıklık Edenler / Cumhuriyet'in Kurucu KuÅŸağıyla SöyleÅŸiler ile ilgili görsel sonucu    Ä°lgili resim

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK