Sayfalar

988 ) AT KOŞAR, BAHT NEREDE KAZANIR ?!..

veliefendi hipodromu tarihi ile ilgili görsel sonucu  

Bir ara bizdeki yarışçılığın geçmişini merak etmiştim. Veliefendi'nin tarihçesini araştırdım. Sait Akson'un "Yarışçılık Anıları" adlı nefis kitabını inceledim. Eskilerden ilgi çekici bilgiler edindim. 
Veliefendi'de ilk at yarışlarının Balkan Savaşı sıralarında koşulduğunu öğrendim. Koşuların burada yapılmasına karar veren kişi, İttihatçıların üç büyüklerinden, ünlü Enver Paşa.. Doksan yıla yakın bir zamandan beri de İstanbul'da yarışlar hep Veliefendi'de koşulmakta..  
Aslında Türkiye'de ilk at yarışları, 19. yüzyılın sonlarında İzmir'de koşulmaya başlanmış. Tabii, önceden programlı, organize ve de uluslararası kurallara uyularak yapılan yarışlar demek istiyorum.. 
İzmir'de ilk programlı at yarışları 23 Eylül 1856 günü Levantenler arasında yapılmaya başlanmış. Bu yarışlara Whittall ve Rees aileleri öncülük etmiş. İzmir'de ileri Avrupa ülkelerindeki gibi önceden bir programa bağlanmış at yarışlarını başlatan kişi, Patterson adlı bir İngiliz olmuş. Yarış meraklısı bu İngiliz, Alliotti, Rees gibi arkadaşlarıyla "Smyrna Race Club" (altta) adlı bir yarış kulübü kurmuş. Aralarında İzmir'in eşrafından, iyi bir binici, gerçek bir atsever olan Evliyazade Refik Bey (üstte sağda) adlı genç de varmış. Bunlar bir araya gelip, Buca yakınlarında "Paradiso" denen yerdeki geniş düzlükte bir yarış yeri hazırlamışlar. Ve, meraklı atseverleri ellerindeki atlarını burada amatörce yarıştırmaları için teşvik etmişler. Koşturmak için İngiltere'den yarış atları da getirtmişler, yarışlarda binmeleri için cokeyler de. Yarışlar kısa zamanda özellikle Levantenler arasında büyük ilgi toplamış. "Paradiso" yani "Cennet" denen bu yerde, bugün modern Şirinyer Hipodromu (altta) yer almakta..

ilk programlı yarışlar izmir 1856 ile ilgili görsel sonucu      buca paradiso 1880 ile ilgili görsel sonucu

Buca, kısa zamanda sakin, âsûde havası, romantik çekiciliği, güzel parkları ve şirin evleriyle sevimli bir yarışçılık köyü olup çıkmış. Çok önceleri yarış yerinin hemen yakınında, tanınmış İngiliz şair Lord Byron'ın "Childe Harold's Pilgrimage" adlı eserinin bir bölümünü kaleme aldığı ev varmış. Az ötede bir sırttaki nefis manzaralı değirmen kalıntısı da "Byron'ın Değirmeni" diye anılıyormuş..
Yukarıda sözünü ettiğimiz İzmirli atçı Refik Evliyazade Bey'in daha 1910'lu yılların başında İstanbul'a giderek orada da İzmir'deki gibi önceden programlanmış at yarışlarının yapılması için girişimlerde bulunduğu biliniyor. Refik Bey bu amaçla, Enver Paşa ile de görüşmüş..
Dönem, imparatorluğun artık iyice çökmekte olduğu yıllar.. Her alanda yaşanan yokluk, yoksulluk, ülkedeki at yetiştiriciliğini de çökertmiş. Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa da ordunun at ihtiyacının dışarıdan zaman zaman at getirterek karşılanamayacağının bilincinde. Ne zamandır yetiştiriciliği teşvik etmek için hep çareler aramakta. İşte o sıralarda ülkedeki at neslini ıslah etmek ve yetiştiriciliği teşvik etmek amacıyla "Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti" ismiyle bir dernek kurulmuş..

Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti ile ilgili görsel sonucu

Enver Paşa da attan çok iyi anlayan bir devlet büyüğü. Bu nedenle Refik Bey'in önerilerine sıcak bakarak İstanbul'da modern at yarışlarının düzenlenmesi için girişimlerde bulunmaya başlamış. Paşa, ordunun hemen her kademesine müşavir olarak Alman kumandanların getirtildiği o dönemde, Almanlardan oluşan bir heyetten, şehre en yakın yerde yarış yeri hazırlanabilecek düz bir saha arayıp bulmalarını istemiş. Uzmanlar kısa bir süre sonra buldukları yeri Paşa'ya bildirmişler : "Çırpıcı Çayırı'nın yanı başındaki Veliefendi mesiresi bizce at yarışları için en uygun yerdir," demişler..
Çok önceleri Doğu Roma askerlerinin talim yaptığı, daha sonraları Haçlı Ordularının karargâh kurduğu bu tarihî çayırın, Fatih Sultan Mehmet'in de fetihten önce kuvvetlerine savaş düzenini verdiği yer olduğu biliniyor..
Marmara'ya nâzır, manzarası güzel, yazları serin bir rüzgârın estiği çayırlık bir uçtan ötekine temizlenmiş, düzeltilmiş, sonra da üstünde biri düz, öteki engelli koşular için iç içe iki pist çizilmiş. Büyük pist 2.400 metreden biraz daha uzunmuş.. İki ahşap tribünle yine ahşap bir hakem kulesi yapılırken teknik işleri düzenlemek işi de Keçecizade İzzet Fuat Paşa ile İmrahor Miralay Şeref Bey'e verilmiş. Bunlar oturmuş, bir yarış programı hazırlamışlar..
Bu arada, koşu günleri yarış yerine gelecekler için Sirkeci'den özel bir trenin hareket ettirilmesi sağlanmış. Ayrıca Şirket-i Hayriye de denizden vapur tahsis edeceğini bildirmiş. Gelenlerin açıkta kalmamaları için yarış yerinin uygun bir yerine büyük askerî çadırlar da kurulmuş. Bütün bu çalışmalar sona erdirilince de artık iş, atların koşmasına kalmış..
Böylece Veliefendi'de ilk yarış, 1911 yılının Ağustos ayında koşulmuş. Koşan atlar arasında başta Enver Paşa'nın, ileride yarışçılığımıza büyük emeği geçecek olan Akif (Akson) Bey'in, Şehzade Abdülhalim Efendi'nin, yine şehzadelerden Hikmet Bey'in, Şeyhülislam Saip Bey'in, Şekerci Hacı Bekir Muhiddin Bey'in de atları varmış. Yabancılarla birlikte Bekir (Koşucu) ve İhsan (Atçı) gibi Türk gençleri de cokeylik yapmaya başlamış..

Ä°lgili resim  Makrikeuy's Race Syndicate ile ilgili görsel sonucu

Veliefendi çayırına adı verilen kişinin hakkında anlatılanlar, yer yer çelişkili olduğundan ne derece kesinlikle kabul edilebilir, bilemiyorum. Veliyüddin Efendi, Sultan I. Abdülhamid döneminde kadılık, kazaskerlik yapmış, iki kere de şeyhülislamlık makamına getirilmiş değerli bir zat.. Hem tanınmış bir hattat hem de zengin bir kütüphanenin sahibi. 1768'de pek yaşlıyken ölmüş, Eyüpsultan'a defnedilmiş. Hayır sahibi bir kimse imiş. Bayezit Camii'nde bir kütüphane, Silivrikapı dışında bir mesire ve çeşme bırakmış. İşte bugünkü Veliefendi Hipodromu, bu Veliyüddin Efendi'nin (altta) çiftlik arazisinin üzerinde yer almakta..
Bir de Veliefendizade diye biri daha var ki, büyük bir olasılıkla Veliyüddin Efendi'nin soyundan gelen bir kimse.. Müsrif, şakacı, dünyevi zevklerin peşinde koşan bir kişi.. Sultan Aziz döneminde yaşamış. Mevlevi şeyhi olduğunu, saray nezdindeki itibarını bir gönül macerası nedeniyle kaybedince malının, mülkünün elinden alınıp, Milas'a sürüldüğünü söyleyenler var. Sultan Aziz'in ölümünden sonra olay küllenince Sultan Hamid onu affetmiş. Affetmekle de kalmamış, İstanbul'a dönünce Çırpıcı Çayırı yakınlarında geniş bir de arazi bağışlamış..
Eski itibarına ve servetine kavuşan Veli Efendizade zevk ve eğlenceyle geçen bir hayat sürmeye başlamış. Eşe dosta verilen ziyafetler.. Türlü muzipliklerle renklendirdiği davetler.. Hatta zaman zaman çayırda heyecana heyecan katan at koşuları.. İşte bugün at yarışlarının yapıldığı geniş düzlük, onun adıyla, Veliefendi diye anılıyor..  

Ä°lgili resim 

İngiliz işgal kuvvetlerinin, 1922'de Veliefendi'ye el atarak yarış düzenlemeleri, yarışçılığımızda kısa süren ama derin izler bırakan bir dönemin yaşanmasına fırsat hazırlamış..  
İngiliz yönetimin yönlendirmesiyle, İskoçya'da hipodrom müdürlüğü yapmış olan Sir Loftus Bates'in girişimi ve Binbaşı Barker ile Yüzbaşı Goodehill'in yardımlarıyla "Makrikeuy's Race Syndicate" (Bakırköy Yarış Şirketi) adıyla bir organizasyon kurulmuş. Şirketin ilk işi, on yıl kadar önce Enver Paşa'nın yaptırmış olduğu ahşap tribünlerin yanı başına, altında bir bar ile büfesi bulunan beton bir tribün inşa ettirmek olmuş. 500 kişilik bu tribün, 1970'lere kadar hizmet etmiş olan tribündür. Ortadaki engelli koşu pisti, manialar kaldırılarak idman pisti haline getirilmiş. Ayrıca piste bir de "starting gate" denen çıkış makinesi yerleştirilmiş. Şirket, Avrupa'dan Safkan İngiliz, Mısır'dan da Arap atları getirterek yarışlar düzenlemeye başlamış. Koşu ikramiyeleri bin liradan aşağı değilmiş. Her haftanın programında mutlaka bir Safkan İngiliz atı koşusu yer almaktaymış.. 
Ne var ki İngiliz şirketinin düzenlediği bu yarışlar ancak bir yıl kadar sürmüş. İşgal ordularının İstanbul'u terk etmesiyle 1923'te de yarışların sonu gelmiş. İşlerin bozulduğunu iddia eden Makrikeuy's Race Syndicate yöneticileri yarışları yarıda keserek Veliefendi'nin kapısına kilit vurmuşlar. Şirketin Kıbrıs'taki temsilcisine üst üste mektuplar yazıldıysa da hiçbir ses çıkmamış. Çıkmayınca da atçılar eldeki anlaşmayı feshedilmiş sayarak yarış yerine el koymuşlar.. 

Makrikeuy's Race Syndicate ile ilgili görsel sonucu

Bu geçiş döneminde, atçı Âkif Bey ile yine at meraklısı dostu Hacı Bekirzâde Ali Muhiddin Bey tarihî Büyükdere Çayırı'nda yarış düzenlemek için harekete geçmişler. Burada eskiden beri ata binilirmiş, hatta yabancı diplomatlar polo da oynarlarmış. Çayıra küçük bir pist çizilmiş. Kazanacak atlara verilecek ikramiyelerin, atını koşturacak olanların ortaklaşa ortaya koyacakları paradan ödenmesi kararlaştırılmış.. Bir yıl kadar süren Büyükdere yarışlarında, gün olmuş, tırıs yarışları da yapılmış..
Ama asıl yarış yeri Veliefendi imiş. "Sipahi Ocağı" adlı binicilik kulübü 1924'de harekete geçerek Veliefendi'de yarışlar düzenlemeye başlamış. O yılın ilk yarışları ilkbaharda koşulmuş..

veliefendi hipodromu tarihi ile ilgili görsel sonucu

ESER TUTEL'İN "İSTANBUL'U YEL ÜFÜRDÜ... SU GÖTÜRDÜ" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞTİR..    

veliefendi hipodromu tarihi ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK