Sayfalar

989 ) DEVRİK PADİŞAHIN KIZLARININ ÖZGÜRLÜK VE İNTİKAM AŞKI !..

5.murad ve kızları ile ilgili görsel sonucu    5.murad ve kızları ile ilgili görsel sonucu

Amcası Sultan Abdülaziz'in askerî darbe ile tahtından indirilmesi üzerine 30 Mayıs 1876'da Osmanlı tahtına çıkan V. Murad'ın akıl sağlığı, saltanatının daha ilk haftasında bozulunca, tedaviyle geçen üç ayın ardından geçici cinnet sebebi ile devlet erkânı tarafından tahttan indirilmesine karar verildi.. Veliaht Şehzade Abdülhamid Efendi'nin ısrarıyla, "cünun-ı mutbık" yani "cinnetinin asla iyileşmeyeceği" teşhisine göre verilen fetva ile, 31 Ağustos 1876'da tahttan indirilip Çırağan Sarayı'nda oturması kararlaştırıldı..
Yerine geçen kardeşi II. Abdülhamid'i devirip V. Murad'ı tekrar tahta çıkarmak isteyenlerin birkaç kaçırma teşebbüsüne engel olundu. Ali Suavi ve arkadaşlarının başarısız darbe girişimi üzerine de, V. Murad ailesiyle birlikte Çırağan'da  hapsedildi..

çırağan sarayı 1900 ile ilgili görsel sonucu

Sabık padişahın bir süre sonra sağlığının düzeldiği iddia edilir. II. Abdülhamid ; Veliaht Şehzade Reşad, Şehzade Vahdeddin, Abdülmecid ve diğer şehzadelerin, hafiyelerin dikkatli gözlemi altında serbest dolaşmalarına izin verse de, ağabeyine klasik Osmanlı çağındaki şehzadelerin maruz kaldıkları tecrit şartlarını uygun gördü. V. Murad ailesi ile birlikte saray dışını hiç görmeden 28 yıl yaşadı ve 1904'de öldü..
II. Abdülhamid, ağabeyine ve çocuklarına iyi baktığını, Çırağan'da tecrit altında yaşayan yeğenlerinin eğitimleriyle ilgilendiğini ama onların kendi aleyhine dönerek küfran-ı nimet (nankörlük) ettiklerini söyler..  
Sultan V. Murad'ın büyük kızı Hatice Sultan 1870'de, küçük kızı Fehime Sultan ise 1875'de dünyaya gelmiştir. Babalarının tahttan indirilmesi sırasında henüz altı yaşında olan Hatice ile bir yaşındaki Fehime Sultan da (altta) babalarıyla birlikte hiç dışarıya çıkmadan çocukluk ve ilk gençliklerini "Çırağan Sarayı Hapishanesi"nde geçirdiler. İki kız da Çırağan'da iyi yetişmiş, bizzat babalarından, saray kalfaları ve yabancı öğretmenlerden gayet güzel konuşup yazacak kadar Fransızca, piyano ve beste yapabilecek seviyede Batı müziği eğitimi almışlardır..

fehime sultan ile ilgili görsel sonucu

Bu zaman diliminde en önemli husus, evlilik çağı gelen hatta o devrin şartlarında geç bile kalınan Hatice ile Fehime Sultanların evlendirilmeleri meselesi olmuştur. II. Abdülhamid'in, ağabeyinin kızlarını kasten geç evlendirdiği öne sürülür. Oysa V. Murad'ın annesi Şevk-i Efsar'ın 15 Eylül 1887'de Sultan II. Abdülhamid'e yazdığı teşekkür mektubunda kızların evliliklerinin çok erken gündeme geldiği anlaşılıyor.. Babaanne Şevk-i Efsar, o tarihte vücutça zayıf olduklarından ve Hatice'nin 17, Fehime'nin 12 yaşında olmasından dolayı, padişahın yeğenlerini evlendirme niyetinin şimdilik ertelenmesini ve ileride bu merhamete yeniden nail olmalarını diliyor (Belgedeki imza Şevk-efza'dır. BOA.Y.PRK.SGE.2/19). Bu teşebbüsten sonra bir daha II. Abdülhamid'in yeğenlerini evlendirmek gibi bir niyeti olmamış ve ancak kızların ısrarlı talepleri üzerine evlilikleri gündeme gelebilmiştir..
Aradan 14 yıl geçtikten sonra, tahtından indirilmiş bir padişahın, zamanın şartlarına göre yaşları oldukça ilerlemiş kızlarına talip olmak insanları ürkütüyordu.. Sultanlar, kendilerini çocuk yaşta evlendirmeye kalkıştan sonra unutan amcaları II. Abdülhamid'e evlenmek istediklerini ısrarla ilettiler. Babalarının yanına asla dönmemek ve gelin edilmek üzere 1901'de Yıldız Sarayı'na alındıklarında 25 yıl hapis hayatı yaşayan Hatice 31, Fehime 26 yaşına gelmişti. 
Rivayete göre Fehime Sultan (altta), Çırağan'dan Yıldız'a götürüleceği sırada araba ve beygiri ilk defa görüp dehşete kapılmış !.. Yıldız'a yerleştikten sonra damat adaylarını beklerken, II. Abdülhamid yeğenlerine sonunda müjdeyi vermiş ve çeyizlerini sergilemeye başlamışlar. 

fehime sultan ile ilgili görsel sonucu    fehime sultan ile ilgili görsel sonucu


Hatice Sultan'a namzet olan Vasıf Bey, asla padişah kızlarına denk olmayan bir sosyal çevrenin mensubu, düşük rütbeli, görünüşü çirkin, kaba saba  bir sorgu yargıcıymış. 
Fehime Sultan'ın namzedi ise Posta Telgraf Nezareti Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Bey'in Mülkiye Mektebi mezunu oğlu Galip Bey olmuş. Bu iki damat adayı da padişahın tercihleriyle belirlenmiş ve damatlara verilmesi usulden olan vezirlik unvanı sadece Galip Bey'e verilmiş, Hatice Sultan'ın namzedi Vasıf Bey "emirü'l-ümera"lıkla yetinmiş..
Hatice ve Fehime Sultanların (altta, solda ve sağda) düğünleri (Abdülaziz'in kızı Emine Sultan ile birlikte) 1901 yılı Eylül'ünde Yıldız Sarayı'nda yapılmış. Kocalarını ilk gördüklerinde hiç beğenmeyen sultanlar, amcalarının kendilerini kasten küçük düşürmek için bu damat adaylarını seçtiğini düşünmüşler. Abdülhamid kendi kızlarına o zamanın en saygı duyulan askerlerinden Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yakışıklı oğullarını seçerken, kendilerine layık görülen kocaların kaba saba adamlar olmalarını padişahın hakareti olarak telakki etmişler. Damatlar uzun süre harem dairesine alınmamışlar, selamlıklarda yatırılmışlar..Had safhada mutsuz olan Hatice Sultan'ın, sarayına komşu olan Abdülhamid'in kızı ve kuzeni Naime Sultan'ın kocası Kemaleddin Paşa'yı tanımasıyla Osmanlı hanedan tarihinde bir benzeri daha olmayan olaylar zinciri başlamıştır.. Hatice Sultan Kemaleddin Paşa'ya âşık olur veya bazılarının iddiasına göre padişahtan öç almak için Naime'nin kocasını ayartır !..
Yaklaşık üç yıl süren bu yasak ilişki, giderek İstanbul halkının da diline düşer. Padişah bu olay üzerine 1904'de kızı Naime Sultan ile olan nikahını feshettiği Kemaleddin'in rütbelerini söktürüp Bursa'ya sürdürür. Hatice Sultan'a ise bir yaptırımda bulunmaz..

     

Bu arada Hatice Sultan'ın Vasıf Paşa ile olan evliliğinin bitirilmesi için amcası Şehzade Vahdeddin'in aracılığını talep ettiği anlaşılıyor. Sultan Abdülhamid henüz tahttan indirilmediği halde istibdat zamanında padişahın en güven duyduğu kardeşi olan Vahdeddin'in ağabeyi aleyhine yazdığı cümleler, II. Meşrutiyet'in sağladığı güven ortamından ileri gelir. V. Murad'ın zulme uğradığını belirterek başladığı 3 Şubat 1909 tarihli mektubunda Hatice Sultan'ın baskı ve zorlama ile arzusu hilafına hiçbir meziyeti olmayan biriyle evlendirilmesi hukuka uygun olmayacağından, mahkeme yolu açık olsa da halkın diline düşmemek için boşanma işinin sadrazam tarafından halledilmesini talep eder (BOA.YEE.KP.34/3357)..
Hatice Sultan bu mektuptan iki ay sonra Hariciye Nezareti kâtiplerinden Rauf Bey ile evlenir. Hayri ve Selma adlı iki çocuğu olduktan sonra 1918'de ondan da boşanır. Hanedanın yurtdışına sürgününde önce Beyrut'a yerleşir ve 1938'de orada vefat eder. Kızı Selma Hanımsultan, Hint mihracelerinden biriyle evlenmiştir. "Saraydan Sürgüne" adıyla ailesinin romanını yazan Kenize Murad (altta sağda), Selma Hanımsultan'ın (altta solda) kızıdır.. 

    Ä°lgili resim

SİNAN ÇULUK'UN #TARİHDERGİ'NİN TEMMUZ 2019 SAYISINDA YER ALAN AYNI BAŞLIKLI YAZISINDAN ALINMIŞTIR.. 
    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK