Sayfalar

990) KIZLAR VE DAMATLAR..

müşir mehmet ali paşa'nın kızları ile ilgili görsel sonucu

Nâzım Hikmet'in büyükannesinin babası Müşir Mehmet Ali Paşa (üstte) 1878'de Arnavutluk ayaklanmasını kontrol altına almak için gönderildiği Arnavutluk'ta şehit edildiği sıralarda görev başında vefat eden müşirlerle ilgili bir kanun yoktu.. Sultan Abdülhamid'in emriyle Mehmet Ali Paşa'nın dul eşi Ayşe Sıdıka Hanım ve dört kızı Hayriye, Leyla, Zekiye ve Adeviye'ye maaş bağlandı. Yine padişahın emriyle bu kızlar evlenme yaşına geldikçe ordunun genç subaylarıyla evlendirildi..
Babası öldüğünde 7 yaşında olan Adeviye Hanım'ın, iki evlilik yapmasına rağmen, çocuğu olmadı. Paşa'nın diğer üç kızının eşleri paşalık rütbesine kadar yükseldiler, çocukları ve torunlarının pek çoğu, Türk tarihi ve edebiyatında çok önemli isimler oldular..

Babası öldüğünde 14 yaşında olan Zekiye Hanım, İsmail Fazıl Paşa (1856-1921) ile evlendi. İsmail Fazıl Paşa'nın iki oğlu oldu : Mehmet Ali (Albay) ve Kurtuluş Savaşı'nın kumandanlarından Ali Fuat (Cebesoy, Orgeneral).. Mustafa Kemal (Atatürk) Ali Fuat Cebesoy'un Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşıdır, yakın dostluklarının sonucu olarak hafta sonları İsmail Fazıl Paşa (altta sağda) ve Zekiye Hanım'ın Kuzguncuk'taki yalısında kalır. 1914'de emekli olan İsmail Fazıl Paşa, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda milletvekilidir. Kurtuluş Savaşı başladığında Sivas Kongresi'ne İstanbul temsilcisi olarak katılır. İstanbul'daki Meclisi Mebusan kapatılınca da Ankara'ya geçer. İlk Dönem Meclis'te Bozok (Yozgat) milletvekili ve Nafia bakanıdır. 18 Nisan 1921'de hastalık neticesinde Ankara'da ölür.. 

müşir mehmet ali paşa'nın kızları ile ilgili görsel sonucu  İsmail Fazıl Paşa (1856-1921) ile ilgili görsel sonucu

Müşir Mehmet Ali Paşa'nın en büyük kızı Hayriye Hanım, babası öldüğünde 19 yaşındaydı. Subaylığının ilk yıllarında babasının yaverliğini yapmış olan Hüseyin Hüsnü Paşa (1850-1926) ile evlendi. Hüseyin Hüsnü Paşa, 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik'ten yola çıkan Hareket Ordusu'nun ilk kumandanı ve Mustafa Kemal (Atatürk) de onun kurmay subayıydı (altta, solda). Orduyu Yeşilköy'e kadar getirdikten sonra görevini Mahmut Şevket Paşa'ya devretti. Kurtuluş Savaşı başladığında ileri yaşına rağmen desteğini Ankara'ya giderek gösterdi..
Hüseyin Hüsnü Paşa ve Hayriye Hanım'ın iki oğlu ve bir kızı oldu. Kızları Nimet Hanım İttihatçıların ünlü İzmir Valisi Rahmi Bey'le evlendi. Oğullarından biri, Salâh Birsel'in "Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi" adlı kitabında anlattığı Muhsin Bey, namı diğer Nono Bey, diğeri Mehmet Ali Aybar'ın babası Yarbay Tahsin Bey'dir. Tahsin Bey, Sultan Reşad'ın ve daha sonra intihar eden Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi'nin yaverliğini yapmıştır..

hüseyin hüsnü paşa-mustafa kemal atatürk ile ilgili görsel sonucu     sergüzeşt-i nono bey ile ilgili görsel sonucu

Mehmet Ali Paşa'nın kızlarından Leyla Hanım, babası şehit olduğunda 16 yaşındaydı. Ordunun gözde subaylarından Hasan Enver'le (altta, solda) evlendirildi.
Hasan Enver 1856'da doğdu. 1875'de Mekteb-i Sultani'yi yani Galatasaray Lisesi'ni bitirdi, mühendislik tahsili için Fransa'ya gönderildi. 1876'da babası Mustafa Celâleddin Paşa'nın şehit olması üzerine İstanbul'a dönerek tahsilini tamamladı ve subay oldu. Yıldız Sarayı'nda askerî danışman, Avusturya ve İspanya'da ateşe olarak görev yaptı. Türk-Yunan Savaşı'na katıldı. Teselya'da Volos'taki Osmanlı kuvvetinin komutanlığına getirildi. 1898'de Küba'nın İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşında gözlemci olarak bulundu. Bu arada, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal'ın Hasan Enver Paşa'nın bu ziyaretinden esinlenen "Havana'da Türk Tutkusu" adlı bir romanının (Everest Yayınları, 2009) olduğunu da belirtelim..

hasan enver paşa ile ilgili görsel sonucu    hasan enver paşa küba ile ilgili görsel sonucu

1901'de Çin'de başlayan Boer ayaklanması sırasında Almanya büyükelçisinin öldürülmesi üzerine Avrupa devletleri Çin'e asker göndermeye karar verdiler. Almanya İmparatoru Kayzer Wilhelm, Sultan Abdülhamid'den de asker göndermesini istedi. Zamanın şeyhülislamı Cemalettin Efendi'nin (Çin'de yaşayan Müslüman  halk da olduğu için) buraya asker gönderilmesine karşı çıkması üzerine sadece bir nasihat heyetinin gönderilmesine karar verildi ve başkanlığına Hasan Enver Paşa getirildi..
Hasan Enver Paşa, Çin dönüşü yine padişahın maiyetinde çalıştı. Emekli olduktan sonra 1918'de, kendi adıyla, Fransızca eğitim veren bir okul açtı. Bu okul 1921'de Erenköy İstasyonu'nun yanındaki Zühtü Paşa Köşkü'ne taşındı. 1929'da Hasan Enver Paşa'nın ölümünden sonra Şişli'de bir kurs halinde bir süre daha devam etti..
Hasan Enver Paşa ve Leyla Hanım'ın önce dört çocukları oldu: Nâzım Hikmet'in tek çocuğunun annesi olan Münevver Andaç'ın babası Mustafa Celaleddin (1880-1919), Çanakkale şehidi Mehmet Ali (1892-1915) (altta), şair Oktay Rıfat'ın annesi Münevver (aşağıda ortada) (1885-1942) ve Nâzım Hikmet'in annesi Celile (aşağıda, en altta)(1879-1957)..  

http://geliboluyuanlamak.com/resimler/album_galeri/794.jpg  

oktay rıfat'ın annesi münevver ile ilgili görsel sonucu

MÜŞİR MEHMET ALİ PAŞA'NIN KIZI LEYLA ile ilgili görsel sonucu

HALUK ORAL'IN, "NÂZIM HİKMET'İN YOLCULUĞU" (TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, 2019) ADLI KİTABINDAN ALINTIDIR..
  
  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK