Sayfalar

28 ) ELÇİYE ZEVAL OLMAZ !..( 2 )

   İnsanlık tarihinin ilk diplomatlarının Melekler olduğuna inanılır. Melekler, cennetten inerek insana Yaradan' ın kutsal mesajını ilettikleri için dokunulmazdırlar...
  "Elçiye zeval olmaz", diplomasinin özüdür ama bu, elçilerin başına hiç bir şey gelmediği anlamına gelmez...

   Hotin Antlaşması'nın bir maddesi uyarınca, 1622 yılında Zbaras Dükü üç yüz kişilik görkemli bir topluluğun başında İstanbul'a geldi. Atlarının İstanbul sokaklarında gümüş nallarını kaybettikleri söylenir. Tam da bir yeniçeri ayaklanmasının ortasında, II. Osman'ın tahttan indirilip yerine I. Mustafa'nın geçtiği bir sırada gelmişlerdi. Leh elçi, güçlükle kalacak bir yer buldu, çünkü kendisine tahsis edilen evde sipahiler oturuyordu ve çıkmayı reddediyorlardı. Bir süre sonra tayınını da alamaz oldu ve sürekli zindana atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Leh elçi, etrafında olup bitenleri kavrayamayan Sultan'ın huzuruna ancak büyük çabalardan sonra çıkabildi.
Tehditlere ve hakaretlere maruz kaldı. Yaşlı vezir, Leh Kralı'nı, "Yahudi ve hırsız" diye adlandıracak ve elçisini boynuna zincir vurmakla tehdit edecek kadar ileri gitti. Yedi yıllık barış ve ittifak talebi ile gelmiş olan Rus temsilci de Leh elçisinin bu şekilde muamele görmesine sebep olmuştu...

   Sultan İbrahim' in son günlerinde Venedik temsilcisi Ballarino sekreterleriyle birlikte zindana atılmıştı. Luigi Contari' nin olağanüstü elçi olarak İstanbul'a geleceği haberi hiçbir etki yaratmadı. Sadrazam Venedik baliosunu casus olarak görüyordu ve elinde olsa kovardı. Sonunda balioyu da tutuklattı, öfkeli bir kalabalığın arasından geçirerek Yedikule zindanlarına gönderdi, hizmetlilerini zincire vurdurdu ve birinci tercümanı Giovanni Antonio Grillo' yu astırdı. Fransız ve İngiliz elçilerin tüm çabaları sonuçsuzdu...

   12 Kasım 1712' de ise Babıali' ye gelen Rus elçisinin huzurunda III. Ahmed sadrazama Rus Çarı' nın barış şartlarını neden hala yerine getirmediğini sorduktan sonra Moskova' ya savaş ilanı gönderildi ve rehineler Yedikule zindanına atıldı..
 
   Bu üç örnek, elçilerin o devirlerde bal gibi dokunulabilir olduğuna delil !...

   Elçi ve tercüman katli, onursuz bir davranış olduğundan çok yaygın değildi ama özellikle Ortaçağ ve Yeniçağ boyunca krallar, gizli mesaj taşıyan elçi ve ulakların dokunulmazlığını garanti etmemiştir. Bu nedenle şifreli mesajlar çok yüksek bir bedelle, kaftanlarının içine dikilmek suretiyle tüccarlara taşıtılmıştır.

   17. yüzyılda sürekli diplomasiye geçilinceye kadar diplomatik ayrıcalıklar, diplomatın temsil ettiği ülkenin saygınlığına olduğu kadar, diplomatın acar karakterine de bağlıydı. İdeal diplomat, elbette dürüst, sadık ve ilkeli olmalıydı ama ; esprili, uyanık, hoşsohbet, yemek sofralarında saatlerce oturabilen ve dozunda dedikodu yapabilen biri olması da önemliydi.

   Osmanlı Devleti' nin en yüksek rütbeli memurları, pazarlıklar sırasında tamamiyle sultanlarının gücüne dayalı, dürüst bir diplomasi kullanıyorlardı. Ragusalılar (Dubrovnik) 15.yüzyılda, "Türkler önce sert davranır, sonra yumuşarlar" demişlerdi..
   Venedik ise bir seferinde bu konuda kendi acı tecrübelerini sahip Macar Kralı' na şöyle yazmıştı, "Türklerin, para için her şeyi yapma alışkanlıklarını siz de biliyorsunuz ; kim daha fazla para verirse, o kazanır.."
   Ve başka bir yazıda da, "Parasız hiçbir şey olmaz, zira Divan-ı Hümayun para istiyor, boş vaatler değil." demişler...
   Birçok yeri gezen Venedikli bir gezgin olan De La Broquiere ise şu eklemeleri yapıyor : " Türklerin doğasına göre, bir kez yüksek bir fiyat belirlendikten sonra, bu fiyattan vazgeçmeleri için çok önemli bir sebep olması gerekir..."
   Bir elçi, hazine ve vezirin kendisi için istenen meblağı getirmediği takdirde reddedilir, hatta bazı durumlarda mahpus bile tutulurdu...

   Diplomat, Cicero' nun tanımındaki gibi, "Kişisel çıkarları yerine kamu yararını gözeten, yozlaşma ve baskıya karşı çıkan ve hayattaki amaçlardan en asil olanı, yani ülkenin şeref ve zaferi için çalışan" kişiydi...
   Ama aynı zamanda, keyifli ortamları arayan, yaratan, bilgi çalan, saklayan, oyunu her zaman kurallarına göre oynamayan biriydi..

   Machiavelli' ye göre ; "Tembelin şereflisi",  Hollandalı Wicquefort' a göre, "Casusun şereflisi " idi.. Ateş üzerinde yürüyen bir cambazdı !...

   17. yüzyılda Kuzey Avrupa' da görev yapan bir diplomatın söylediği gibi ; "Yalan söylemek ve kandırmak şerefli bir insanın hamurunda yoktur ama ülkeye hizmet ederken, bazen başka bir seçenek kalmaz.."

   Machiavelli, "Raffaello'ya Öğütler" adıyla anılan ve 1522 yılında yazdığı bir mektupta, diplomatın beş görevini şöyle sıralar :
" 1. Hizmetinde olduğu hükümdarın karakterini çok iyi bilmek,  
  2. Gerektiğinde hükümdarın fevriliğini kontrol edebilmek,
  3. Oturumlarda en açık ve kolaylık sağlayacak konumu elde edecek şekilde kendini ayarlamak,
  4. Yetkin, açık görüşlü, dürüst, arkadan vurmayan, ikiyüzlü olmayan ve başka şeye inanıp başka şey      söylermiş gibi görünmeyen bir insan olduğuna dair şöhret kazanmak,
  5. Bazen bir gerçeği hükümdara karşı gizlemek gerektiğinde, gizlenen gerçeğin açığa çıkma olasılığı karşısında hazır ve çabuk bir savunma sahibi olmak..."

   Napoleon' un 1798 yılında Mısır seferine çıkacağı Paris gazetelerinde yazılmaktadır. Haberler ve yorumlar bu sefere yoğunlaşmıştır. Sadece Fransız değil, tüm Avrupa basınında bu yayınlar yapılırken, Paris' teki Osmanlı elçisi Seyyid Ali Efendi İstanbul'a tam aksini rapor ediyor. Oysa büyükelçinin bu raporu yazdığı gün Napoleon üç haftadır Mısır topraklarındadır !... Seyyid Ali Efendi ya gazete okumamaktadır, ya da gazetelere inanmamaktadır.
   Büyüelçi sadece Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand' ın "Hiç merak etmeyin, yok böyle bir şey" diye verdiği güvenceye inanmıştır.
   Bu raporu okuduğunda Sultan III. Selim kağıdın altına "Ne eşek herifmiş " diye not düşmüş !...

   Hinduların ünlü Manu Yasaları 'ndaki "Barış ve savaş elçilere kalmıştır ; zira ittifakları kuran ve bozan onlardır" kuralı, hükmünü çoktan yitirmiştir, büyük diplomatlar çağı bitmiştir.

   José Calvet de Maqalhaes ; "Diplomasinin Saf Hali" ( The Pure Concept of Diplomacy ) adlı kitabında şöyle der : ""Diplomatik uygulamaların binlerce yıldır ve bildiğimiz tüm uygarlıklarda sürmüş olması, diplomasinin dönüşüme uğrayabileceğini, yoğunluk kazanıp kaybedebileceğini, ama asla çöpe atılamayacağını gösterir."..

   Tereciye tere satılmaz .. Tüm IR mezunlarının hoşgörüsüne sığınarak, sevgiler..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK