Sayfalar

59) "MUKADDES PEDER" !..(1. BÖLÜM)

   Fransa Krallığının başkenti ve 300.000'e yaklaşan nüfusuyla Hıristiyanlık dünyasının en büyük şehri olmakla övünen Paris'te, 1396 yılının soğuk bir Ocak ayında, hummalı bir hareketlilik göze çarpıyordu... Çünkü bütün Avrupa, büyük bir Haçlı seferine hazırlanıyordu..
   Fransa, bu kutsal dava için en büyük özveriyi göze alan Hıristiyan ülkelerden biriydi. Kral 6.Charles ve ona tabi olan küçük Fransız hükümdarları, birkaç yıllık bütçeleri tutarındaki meblağları bu sefer için ayırmışlardı. Diğer Avrupa ülkelerinde de büyük faaliyet vardı. Almanya İmparatorluğu, Töton Şövalyeleri, Norveç Krallığı, İskoçya Krallığı, İngiltere Krallığı, Polonya Krallığı, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri, Kıbrıs Krallığı, Kastilya Krallığı, Aragon Krallığı, Rodos Şövalyeleri, Macaristan Krallığı ve tabii ki Papalık ...
   Papa, bu sefere katılmayan bütün Hıristiyan hükümdarlarını dinden sapmakla suçluyordu..
  1. Bayezid, bu görkemli koalisyon ordusunu 25 Eylül 1396 günü Niğbolu ovasına gömdüğü zaman Papa'nın bu ilk büyük girişimi de tarihin sayfalarına gömülmüştü...
   Bu tarihten yaklaşık 56 yıl sonra, başka bir girişimin peşindeydi Papa.. Osmanlı tehdidindeki Bizans'ın yardım çağrısına bir şart ileri sürmüştü.. Ortodoks ve Katolik mezheplerinin birleşmesi ve Ortodoksların da Papa'nın ruhani şemsiyesi altına girmesini istiyordu.. Çaresiz kalan 11. Konstantin bunu kabullenmek zorunda kaldı ve 12 Aralık 1452 günü Ayasofya'da, Papa'nın gönderdiği Kardinal İsidor Katolik ayini yaptırdı. Bizans halkı da bu ayini nefretle izledi.. Bizans başbakanı Lukas Notaras tarihe geçen şu sözlerini o zaman söylemişti : "İstanbul'da Türk sarığını görmek, Latin şapkasını görmekten daha iyidir..."
   Kuşatmanın son günlerinde ise, kiliselerin birleştiği ilanından beri Ayasofya'ya uğramayan halk, bu büyük mabede doluşup kendilerini kurtaracak bir meleğin çıkmasını ve mucize göstermesini beklemeye başlamıştı !.. Yine Dukas diyor ki, "o anda gerçekten bir melek çıkıp da Katolik olup Türklerden kurtulmayı mı, Ortodoks kalıp Türk idaresinde yaşamayı mı tercih ettiklerini sorsa, Bizans halkı tereddütsüz ikinci şıkkı seçerdi.."
   Fatih Sultan Mehmed fethin hemen ertesi günü, Latin Kilisesi ile birleşmeye muhalif olanların ileri gelenlerine ihsanlarda bulundu. Büyük-Duka Lukas Notoras'ın ziyaretini iade etti, bir imparatorluk prensesi ve hasta olan eşini ziyaret edip hatırını sordu... Sonra Bizans rahiplerini toplayarak kendilerine yeni bir patrik seçmelerini emretti. Seçilen yeni "Dünya Ortodoks Patriği" Georgios Skolarios'u "Gennadios" adıyla onayladı, onunla yemek yedi, sohbet etti.. Böylece bütün Ortodoks dünyasının saygı ve sevgisini kazandı. Ortodoksluğu himayesi altına alıp Katolik dünyasının başkanı Papa'ya büyük bir darbe indirmiş oldu. Aynı zamanda da "Kayser-i Rum" (Roma İmparatoru) olduğunu göstermiş oldu.Çünkü Dünya Patriği seçtirip onaylamak, ancak Roma İmparatoru olan kişinin iktidarındaydı. Eğer Ortodoksları din değiştirmeleri için zorlasaydı, Katoliklerle birleşmelerine neden olurdu. İşte o zaman karşısına tek bir blok halinde tüm Hıristiyanları almış olurdu...
   Papa, bu durum karşısında hemen harekete geçti. 1 Şubat 1454'den itibaren Türklere karşı eline silah alan her Hıristiyanın doğrudan cennete gideceğine dair bir ferman (indulgence) yayınlandı. Papa'nın emriyle, Türklere karşı savaşta kullanılmak üzere bütün başpiskopos, piskopos, manastır ve kiliselere vergi dağıtıldı. Bunun dışında bütün Hıristiyanlara "Kutsal Savaş Vergisi" getirildi ve bunu ödemekten kaçınanların aforoz edilip cemiyetten çıkarılacağı ilan edildi. Ayrıca, herhangi bir Müslümana silah, erzak ve savaş malzemesi satan Hıristiyan, en ağır işkencelerle öldürülecekti. Bütün bu kutsal emirlere aykırı hareket eden Hıristiyan, kim olursa olsun ateşte yakılacaktı. Bir cemaat, hatta bir devlet uymayacak olursa, toptan aforoz edilecekti !..
   Doğal olarak bu emirlerin uygulanması zordu. Müslüman ve Hıristiyan dünyaları arasında çok işlek bir ticaret vardı ve durması halinde en büyük zararı Avrupalılar görecekti...
   Tüm bu uygulamalar yıllar boyunca 2. Mehmed'in başarılarını engelleyemedi ve bu arada kahırlarından iki Papa hayatını kaybetti : 5. Nıcolaus ve 2. Pıus...Boşuna ölmediklerinin kanıtı olarak da, 28 Temmuz 1480'de, Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı, İtalya'ya güneyden asker çıkardı ; Otranto işgal edildi !..
   Bu arada birçok İtalyan, Türk egemenliğini hem kaçınılmaz hem de arzuya değer bir şey olarak görüyordu. Bilhassa Anconalılar, Türkleri dört gözle bekliyorlardı. Anconalı şair Doris, "Türk Donanması Şarkısı" adlı şiirinde, şehir halkının Türk askerini getirecek donanmayı nasıl umutla beklediklerini şiire döküyordu.. Bunun sebebi Papa 10. Leo'nun, Ancona halkına büyük baskı yapmasıydı. Ravenna kenti de aynı durumdaydı. Ravenna murahhası, Papa'nın temsilcisi Kardinal Giulio Medici'ye şöyle demişti : "Hele Türkler bir gelsinler, hiç tereddüt etmeden Osmanlı tebaası olacağız.."
   İtalya'nın Türklerce istilasının belirtileri ufukta görülünce, Papa 4. Sixtus, Fransa'da kendisine ait Avignon şehrine gitti...
   Floransa devlet başkanı olan ve "Magnifico" (Muhteşem) denen Lorenzo de Medicis, daha kendi aralarında birlik sağlayamayan İtalya'da Osmanlı'yı durdurmanın güç olduğuna inanınca, Floransa'da, 2.Mehmed'in resmini taşıyan madalyonlar kestirdi. Madalyonun bir tarafında, üç imparatorluk tacı vardı.. Bunlar, Osmanlı, Doğu Roma ve Trabzon imparatorluklarının taclarıydı. Madalyonun üst kısmına boş bir imparatorluk tahtı resmedilmişti. Bu taht Batı Roma'ya aitti ve yakında 2. Mehmed tarafından elde edileceği düşünülüyordu..
   Ferrara devleti de gelecekteki imparatorlarını selamlamak üzere bir madalyon bastırdı. Madalyanın üzerinde Latince şunlar yazılıydı : "Sultani Mohammeth Ochthomani vguli bizantii Imperatorıs, 1481 / Svltanus Mohammeth Othomanvs Tvrcorvm Imperator" (Türklerin ve Doğu Roma'nın imparatoru Osmanoğlu Sultan Mehmed)..
   Bütün bu Osmanlı rüyası ; 3 Mayıs 1481'de Maltepe ile Gebze arasında, "Sultan Çayırı" denen alandaki otağında 2. Mehmed'in son nefesini vermesiyle son buldu...
   Aslında büyük hükümdarın belli bir rahatsızlığı yoktu.. Gutu vardı ve dolayısı ile ayaklarında ağrılar oluyordu. Bunun için aldığı ilaçlar sonucunda birkaç gün içinde, kan kusarak öldü. Zehirlendiği anlaşıldı...
   Padişahın özel hekim ve danışmanlarından, aslen "Maestro Iacopo" adında Venedikli bir Yahudi olan, aynı zamanda da vezir olan Yakub Paşa, bir Venedik casusu olarak padişahın en yakınına kadar sızmıştı !.. Venedik'in tam on dört kez denediği zehirleme girişimi nihayet on beşincide meyvesini vermişti. Venedik tarafından Yakub Paşa'ya vaat edilenler inanılmazdı : 35.000 duka altını, bütün yakınları için Venedik vatandaşı olma hakkı, bütün vergi ve sorumluluklardan muafiyet..
   Ama casus hekim tüm bunlara kavuşamadan, askerler tarafından anında paramparça edildi...

                                                     BİRİNCİ  BÖLÜM SONU

2 yorum:

Birsen Yıldızbaş dedi ki...

Yazınızı okudum, çok beğendim. İkinci bölüm ne zaman yayınlanacak bilgi verirseniz sevinirim.

Vedii Yukaruç dedi ki...

Teşekkür ederim.. Arşivde Temmuz ayında 60 numaralı yazıda devamını bulabilirsiniz..

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK