Sayfalar

351 ) SANSÜRLENEN, HACZEDİLEN, HATTA HAPSEDİLEN EVLİYA ÇELEBİ !..

    

   Evliya Çelebi'nin Türk kültürüne kıymetli bir hediye olarak bıraktığı, tarih ve coğrafya alanında paha biçilemez bir hazine olan "Seyahatname"nin aslı on cilttir. Bu muazzam eserden seçilen birtakım ilginç olayların, inanılması güç peri masalı türünden hikayelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan, "Müntahabat-ı Evliya Çelebi" (Evliya Çelebi'den Seçkiler) isimli 100-150 sayfalık bir kitap daha vardır. 
   "Seyahatname" ile ilgili arşiv belgelerini ve yayınları izlediğimizde, matbu olarak basım ve yayım serüvenin gayet ilginç olduğu görülmektedir.
   Tanzimat'a kadar İstanbul'daki birkaç kütüphanede yazma nüshalar halinde mevcut olan "Evliya Çelebi Seyahatnamesi"nin matbaa baskısının yapılması ile ilgili ilk belge, 15 Aralık 1841 tarihlidir. Bu belgeye göre, "Evliya Çelebi Tarihi"nin basılması için bazı sahafların talepte bulunmaları üzerine, durumun padişaha arz edildiği ve basılmasına dair gerekli izinin alındığı anlaşılmaktadır. Bu kitap yukarıda bahsettiğimiz "Müntahabat-ı Evliya Çelebi"dir ve ancak 1843 tarihinde tamamlanarak yayımlanabilmiştir. 143 sayfadan oluşan bu ilk baskının son sayfasında, "Evliya Çelebi Tarihinden seçilmiş bu kitap 13 Haziran 1843'de tamamlanmıştır" yazmaktadır..
   1200 adet basılan ve kısa sürede tükenen bu baskının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra, aşırı talep üzerine sahaf esnafı yeni bir baskı için resmi makamlara başvurmuş ve 1846'da Tabhane-i Amire'de ikinci baskı olarak yine aynı sayıda, 1200 adet basılmıştır. Ancak kitabın yayımı için bu defa onay çıkmamış, "Müntahabat-ı Evliya Çelebi"nin, "içeriğinde bazı muzır ve uygunsuz deyimler bulunduğu" gerekçesiyle yayımın doğru olmadığına hükmedilmiştir. Bu karar üzerine basımı yapılan kitap, yakılmak üzere Takvimhane'ye gönderilmişse de yakılmayarak bir depoda kilit altına alınmıştır.
   Ancak Evliya Çelebi tarihine olan talep üzerine İstanbul'da basılamayan kitabı bazı tüccarlar, 1848'de Mısır'da 1200 adetten fazla bastırıp İstanbul'a getirtmiş, bunlar sahaf esnafı elinde alınıp satılmaya başlamıştı. 
   Mısır baskısının İstanbul'da satılması, depoda "hapsedilen" kitapların da kurtuluşuna vesile olmuştu. Maliye Nazırı, hazineden harcanan para ile bastırılan kitap depoda dururken, Mısır baskısının elden ele dolaşıp satılmasını doğru bulmayarak ve hatta bu kitabın daha önce bir baskısının yapılıp satıldığını da belirterek depoda tutulan baskının satılmasını, Hazinenin zarardan korunmasını padişaha arz etmesi, padişahın da esnek görüş bildirmesi üzerine depodaki nüshalar piyasaya sürülmüştü. Böylece "Muntahabat-ı Evliya Çelebi"nin 1846'da yapılan ikinci baskısı, dört yıl sonra 1850'de satılabilmişti. Kitap 1862'de bir kere daha basılmıştır. 

   

   Evliya Çelebi'nin on ciltlik "Seyahatname"sinin tamamının basılmasını başlatansa, 1896 yılında İkdam Gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey olmuştur. İkdam Matbaası'nda basımına başlanan kitabın editörlüğünü Necip Asım Bey üstlenmiştir. 
   1896-1902 yılları arasında "Evliya Çelebi Seyahatnamesi" adı altında ilk altı cildi yayımlanır. Bu altı cildin neşri, ülkede sıkı bir sansürün uygulandığı İkinci Abdülhamid devrine tesadüf ettiğinden, yayımcılar eserin başına bir şey gelmesin diye sansürü önce kendileri uygulamaya başlarlar !. Bunun sonucunda esas nüshadaki saltanata ve devletin idaresine dair pek çok parça matbu nüshaya alınmaz. Bundan başka, Evliya Çelebi'nin dilini günün ifadesine uydurmak endişesiyle matbu nüsha üzerinde bir hayli tasarrufta da bulunulur. 
   1902'ye kadar altı cildin baskısı yapılmıştır. Bu arada İkdam gazetesinde de seyahatnamenin tanıtımı ve reklamları çıkmaktadır. Ahmet Cevdet Bey ve ekibi her ne kadar sansüre uğramaktan kaçınarak otosansür uygulasalar da en nihayet korktukları başlarına geldi. İkinci Abdülhamid'e jurnallenen kitap, muzır bulunduğu gerekçesiyle gazetede alakalı neşriyatın engellenmesine dair padişah emri çıkar..
   Bununla da yetinilmez ; Maarif Nezareti müfettişlerince gazete matbaası basılarak daha önce basımına ruhsat verilen seyahatnamenin mevcut bütün nüshaları, İkdam Gazetesinin Vezir Hanı'ndaki kendi deposunda mühürlenerek kilit altına alınır. "Seyahatname" nüshalarının burada korunması ve başka yere nakledilmemesi sorumluluğu da bir senet karşılığında Ahmet Cevdet'e yüklenir.  Ahmet Cevdet Bey bir şey diyemez ; ancak büyük para harcayarak bastığı kitapları satamaması, üstelik depo kirasını kendisinin ödemesi yüzünden mağdur olduğunu, ya kitap üzerindeki yasağın kalmasını ya da bedelinin karşılanmasını talep eder. Sonuçta Ahmet Cevdet Bey'in zararı tazmin edilir, ancak "Seyahatname" İkinci Meşrutiyet'e kadar depoda adeta bir insan gibi hapis kalır !..
   
   

   Eserin basılamayan dört cildinden, 7. ve 8. ciltler Türk Tarih Encümeni tarafından eski harflerle 1928'de, 9. ve 10. ciltler ise yeni harflerle 1935 ve 1938'de Maarif Vekaleti tarafından hazırlanarak basılır.  Böylece Evliya Çelebi seyahatnamesinin tamamının yayımlanması 42 yılı bulur !...

( MUZAFFER ALBAYRAK'ın "NTV Tarih" dergisindeki yazısından alıntıdır. ) 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK