Sayfalar

376 ) OSMANLI "ALTI BÜYÜKLER"E KARŞI !...

Tepede, Rus yazlık Sefareti 

   "Altı Büyükler"in İstanbul'un Beyoğlu bölgesindeki sefaret binaları, birbiriyle yarış eder gibi yapılmış görkemli binalardı. Her biri bir tepeye yerleşmişti. İngiltere'nin Tepebaşı'nda bir saray büyüklüğündeki binasının adı "Pera House" idi. Cumhuriyetle yönetilen Fransa'nın Nur-ı Ziya Sokağı'ndaki binasının ise, sadece kendisi saray gibi değildi, adı da saraydı : "Palais de France". Rus Sefareti binası bugünkü İstiklal Caddesi'nin Tünel'e yakın bölümünde, eski Rus mimarisini temsil ediyordu. Almanya bu yarışa en sonra, 1877'de katılmış, fakat Gümüşsuyu'ndaki geniş bir arazide en büyük ve yüksek binayı yaptırmıştı..
   Sefaretlerin hepsinin deniz manzaraları muhteşemdi. Fakat bir de Boğaz'da Tarabya'da, çoğu sultan tarafından hediye edilmiş araziler üzerinde yazlıkları vardı. Yaz aylarını orada geçirirlerdi. 
   Avusturya-Macaristan'ın yazlığı ise Yeniköy'de idi..  
   Cumhuriyet'ten sonra sefaretlerin Ankara'ya geçmesi, bu yüzden uzun sürmüştür. Büyükelçiler bu rahatlarını bozmaya kolay razı olmamışlardır. İstanbul'da oturup yeni başkente arada sırada gitmek gibi bir yol izlemişler, Ankara'ya tamamen yerleşmek istememişlerdir. Sonunda buna mecbur olmuşlardır ama, uzun süre direnmişlerdir..

 İngiltere Sefareti

   "Altı Büyükler"in İstanbul'daki temsilcisi büyükelçiler birbirleriyle çok sıkı bir rekabet halindeydiler. Osmanlı Devleti'ne kim daha fazla talep kabul ettirecek, devletin yönetiminde kimin etkisi daha fazla olacak diye yoğun bir kulis faaliyeti içindeydiler.
   Sonradan açıklanan diplomatik yazışmalar ve anılar da gösteriyor, bu kulis faaliyetine devletin içinden yardımcı olan Osmanlı vatandaşları da vardı. Zaten büyükelçilerin hükumet erkanını ziyaret etmelerinden çok, bazı sadrazamlar dahil, hükumet erkanının büyükelçileri ziyaret etmesi adet haline gelmişti..
   Çünkü sadrazam olmaları veya kalmaları, bazı hallerde o büyükelçilerin tutumuna bağlıydı. Şu cümleler Sultan Abdülhamid' aittir :
" (Sadrazam değiştirmelerim) kurban vermeye mecbur olduğumu hissetmeme bağlıdır. Bazen İngiltere'yi yatıştırmak için Kamil'i (Sadrazam Kamil Paşa'yı) kullanmam icap ediyor, bazen de ihtiyar kurt Küçük Said'e (Sadrazam Said Paşa'ya) ihtiyaç oluyor.."
   Bu ortam içinde Babıali'de sadrazam adayları arasında, büyükelçiliklere sadece ziyarete değil, gece yatısına gidene de rastlanmıştı !.. Sadrazamlığa birkaç defa atanan Said Paşa, bir ara padişahın kendisine kızdığı ve fena muamele edeceği kanısına vararak İngiliz Sefaretine sığınmıştı. Bu"eylem"ini anılarında anlatırken, amacının yurt dışına çıkmak olduğunu, bunun engellenmesini önlemek için bir sefarete sığınması gerektiğini yazar ; Fransa ve Rusya sefaretlerine de sığınmasının mümkün olduğunu, fakat İngiltere'yi tercih ettiğini belirtir.. 
   Orada altı gün kalmış ve en yüksek protokol uygulamasıyla misafir edilmiştir. Altı günün sonunda da ancak, padişahın gönderdiği "Feraşet Vekili" nin gelip İngilizlerin önünde Padişah adına verdiği güvence üzerine, evine dönmeyi kabul etmiştir. 
   Bu, Said Paşa'nın anlatımıyla şöyle olmuştur :
"Feraşet Vekili (Padişahın halifelik görevlerini yürüten zat) koltuğunda Kur'an-ı Kerim olduğu halde İngiltere Elçiliğine gelmiş. Baştercüman aracılığıyla bana görüşmek için haber yolladı. Başta ben görüşmeyi kabul etmek istemedim. Fakat yanında Kur'an-ı Kerim bulunduğunu düşününce, buna hürmet olarak, kabule karar verdim.. Görüşmemiz sırasında Elçilik Başkatibi Mösyö Elliot ve yine elçilik görevlilerinden bazıları da yanımızda bulundular. Feraşet Vekili Esad Efendi şöyle konuştu : 'Efendim, Padişah Hazretleri abdest alarak Kıble tarafına yöneldi, Ben de emirleri üzerine abdest tazeleyerek, onunla birlikte Kıble'ye döndüm. Padişah Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'e el basarak, evinize döndüğünüz taktirde size hiçbir zarar vermeyeceğine, zarar getirilmeyeceğine, ezada bulunulmayacağına yemin etti. Bu Kur'an-ı Kerim ki, işte burada da öpüp onu tazim yerine koyuyorum (saygı gösteriyorum, ululuyorum) . Buna el basarak Halife'nin Kıble'ye karşı yemin etmiş olduğunu, Padişah Hazretleri adına size bildiririm. '
  Esad Efendi'nin bu yeminini sefaret başkatibi, amiri olan İngiltere Elçisine bildirdi. O da arkadaşlarına ; yani Almanya, İtalya, Avusturya, Fransa ve Rusya elçilerine yazılı olarak haber verdi.."
   Said Paşa evine ancak bundan sonra döndü. Ve işin ilginç yanı şu ki, o vakitten sonra, dört defa daha sadrazamlığa getirildi !.. 
   ÖZETLE : OSMANLI DEVLETİ'NİN O ZAMANLARDAKİ DEVLET BÜYÜKLERİNİN "BÜYÜKLÜK"LERİ, ÇOĞU HALDE, PADİŞAHLARDAN ÇOK BÜYÜKELÇİLERİN GÜCÜNE DAYANIYORDU !..

 Alman Sefareti

   Büyükelçilerin taleplerini öne sürerken ellerinde tuttukları en güçlü silah, Osmanlı Devleti'ne ve devlete resmen bağlı olan özerke yönetimlerine verdikleri borçlardı. 19. yüzyılın son çeyreğinde Fransa'nın Tunus'u, İngiltere'nin Mısır'ı ellerine geçirişinde bunun doğrudan doğruya rolü vardı. Doğu Anadolu'da ve Balkanlar'daki toprak kayıplarında da, dolaylı etkisi olmuştu. 
   Bunlara karşı Osmanlı Devleti, yani devletin mutlak hakimi Sultan Abdülhamid ne yapıyordu veya yapabiliyordu ?..
   Şunu yapabiliyordu : Büyük devletlerin karşılıklı çıkarlarını birbiriyle dengeleyerek, imparatorluğunun çöküşünü olabildiğince ertelemeye çalışıyordu. 
   Abdülhamid'in dış politikasını başarılı bulanların gerekçesi, bu dengeleme ve erteleme gayretleridir. Fakat bu, hiç kimsede, bir gün gelip de o çöküşün duracağı umudunu uyandırmıyordu.
   Siyasette sessizlik vardı 1876'da Meşrutiyet'in rafa kaldırılmasıyla baslayan baskı rejimi, giderek koyulaşmış, sansür ve jurnalcilik inanılmaz boyutlara varmıştı. 
   Geçim güçlüğü ülkenin her köşesini zorluyordu. Fakat bundan şikayetler basına yansımıyordu. Gazete ve dergiler, şikayetlerden söz etmek şöyle dursun, ülkenin Abdülhamid sayesinde çok iyi durumda olduğunu öne süren ısmarlama yayınlar yapmaya devam ediyordu. 
   Tabii bunları okuyanlar da çok azdı, okuyanlar arasında bunlara inananlar da. Ama düzen, böyle bir düzendi. Başkalarıyla birlikte kendi kendini de aldatarak "durumu idare etme" düzeni idi. Veya eski deyimle, "idare-i maslahat" dönemi..
   Avrupa'nın altı büyük devleti arasındaki güçlenme yarışı, aralarındaki barışı bozmaksızın sürerken, Osmanlı Devleti böyle bir güçsüzleşme süreci içindeydi.

    

(ALTAN ÖYMEN'İN , "BİR DÖNEM BİR ÇOCUK" ADLI KİTABINDAN...) 


   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK