Sayfalar

377 ) NAZİ ORDUSUNDA TÜRK ASILLI MÜSLÜMANLAR !..   İkinci Dünya Savaşı'nda cephedeki konulardan biri, Almanların Rus ordusundan esir aldığı Türk asıllı Müslüman askerlerdi. Alman ordusu, onları ayrı kamplara yerleştiriyordu. Amacı, onların artık taraf değiştirip Ruslara karşı Almanların safında savaşmasıydı. Bunun için bir propaganda mekanizması kurmak istiyordu ve Türkiye'nin buna katkıda bulunmasını öneriyordu..
   Bu, savaş sırasında oluşan bir planın bir parçasıydı. Almanya, Sovyet rejimine karşı olan ne kadar halk ve kişi varsa, Sovyet ordularına karşı kullanmak istiyordu. Bunun için İspanya'dan Yugoslavya'ya kadar birçok ülkeden "gönüllü" adı altında asker toplamıştı. Yugoslavya'dan özellikle Müslüman Bosnalıların buna uygun olduğu görülmüştü.. 
(http://tarihtenanekdotlar.blogspot.com/2012/01/155-hitlerin-imami.html)

   Alman orduları Rusya içinde ilerledikçe, Ruslara karşı savaşacak insan bulmak daha da kolaylaşmıştı. Romanya'dan koparılan Moldavyalılardan Ukraynalılara kadar bağımsızlık isteyen halklardan sonra, Sovyet ordusunda iken Almanlara esir düşen Türklerden de faydalanılabileceği de görülmüştü.
   Türkiye'nin buna katkıda bulunmasını, Alman Büyükelçisi Von Papen, Ankara ve İstanbul'daki gayri resmi temaslarında öneriyordu. Bunun aynı zamanda, Sovyetler Birliği'ndeki Türk çoğunluklu cumhuriyetlerin geleceğiyle de ilgili olduğunu ima ediyordu..
   Türk hükumeti, bu gibi önerileri ve imaları resmi bir müzakere konusu yapmadı. İnönü, Von Papen'in o yoldaki zemin yoklamalarına karşı "Hele bir savaşın kesin sonucu belli olsun" cevabını vermekle yetindi..

 

   Türkiye'de Sovyetler Birliği topraklarındaki "esir Türkler" konusuyla hükumet "resmen" meşgul değildi ama, onunla "fiilen" meşgul olan özel kişiler ve gruplar vardı. Bunlardan bir kısmı, Kırım gibi, Azerbaycan gibi ülkelerden gelip Türkiye'ye yerleşmiş göçmen Türklerdi. Bir kısmı da Türkiye'nin "yerli"si olup kendilerini "Türkçü" diye niteleyen Türkler..
   Von Papen Berlin'e gönderdiği raporlarda ; bu gruplar arasında Hüseyin Hüsnü Erkilet gibi asker yazarların, Zeki Velidi Togan gibi profesörlerin de olduğunu yazıyordu.
   Almanya Büyükelçiliği'nin teşvikiyle yürütülen çalışmalarla, Türk asıllı esirlerin bulunduğu kamplara gönüllü gidenler veya gönderilenler oldu. Hükumet onları resmen bilmiyormuş gibi davrandı. Fakat yurtdışına çıkmalarını önlemedi. Hatta bir kısmınınkini kolaylaştırdı. 

 
   Almanlar, aldıkları esirler arasında Rus olmayanları kökenlerine göre ayırıp ayrı bir düzene sokmakta başarılı olamamışlardı. Başlangıçta, cephedeki bazı SS birimleri, Türkleri ( sünnetli olmalarına bakarak ) Rus Yahudileri ile karıştırmışlar ve onları ayrı yere götürmüşlerdi. Yani, bir süre tutulduktan sonra ölüme gönderilenlerin bulunduğu Yahudi toplama kamplarına.. Sadece Musevilerin değil, Müslümanların da sünnetli olduğunu neden sonra hatırlamışlardı !..
   Hatalarının farkına varıp, Türklerle öteki Müslümanları ayırarak ayrı kamplarda topladıktan sonra da, Müslümanlarla, sadece dil değil, dil ve gelenek açısından da anlaşmalarının güç olduğunu fark etmişlerdi.
   Türkiye'den gelen gönüllü Türkler, bu açıdan, önce Almanları eğitmek görevi ile karşı karşıya kalmışlardı. Onlara, "Müslümanlar domuz yemez, namaz kılana dokunulmaz, oruç tutana karışılmaz," gibi genel bilgiler veriyorlardı..
   Kamplardaki Sovyet vatandaşı Türklerin "ideolojik" eğitimine gelince.. Bunun temeli basitti. Onlara, Almanların tercümanı olarak şu söyleniyordu : 
"Siz Rus işgali altındaydınız. Kendi memleketinizde esirdiniz. Ruslara karşı savaşın, esaretten kurtulun."
   Bu "öneriyi" işitenlerin, zaten yapacak başka şeyleri yoktu !. "Hayır, biz Ruslara karşı savaşamayız" deseler, başlarına ne geleceği belliydi. Ayrıca, bir kısmı için Sovyet yönetiminden kurtulmak cazip bir seçenekti. Gerçi, Almanlar savaşı kazanırsa, Alman yönetiminden nasıl ve ne zaman kurtulacakları belli değildi ama, "ideolojik" eğitim sırasında bazen "bağımsızlık" lafı da ediliyordu. Almanlar, o kadar geniş toprakları bizzat yönetemeyeceğine göre, Türklerin bulunduğu kesimlere bağımsızlık verebilirlerdi. 
   Acaba verirler miydi ?..
   Alman-Sovyet savaşında Almanlara esir düşen Türk asıllılar gibi, Türkiye'de de bazı kişileri umutlandıran bu ihtimal ne ölçüde geçerli olabilirdi ? Eğer savaşı Almanlar kazanırsa ?..
   
 

   Savaştan sonra yayımlanan Alman belgeleri gösteriyor, Hitler'in hiç de öyle bir niyeti yoktu. Daha savaşın başlarında, 16 Temmuz 1941'de kurmaylarıyla yaptığı görüşmede saptadığı savaş hedefleri arasında şunlar da vardı : 
"Kırım bütün yabancılardan temizlenmeli ve oraya Almanlar yerleştirilmelidir. "
"Baku merkez olmak üzere etrafındaki tüm bölge 'Alman Devleti Bölgesi' olmalıdır.."
   
   Tabii, Alman Dışişleri Bakanlığı da, savaş sonrası hesaplarını, bu talimata göre geliştiriyordu. Gerçi, Türkiye'den bu konuyla ilgilenen kişilerle yapılan görüşmelerde başka şeyler söyleniyordu. Ankara'da Von Papen, Berlin'de de Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüştükleri Türklere Kırım'ın bağımsızlığından başlayıp Azerbaycan'ın Türkiye'ye verilmesine kadar birçok şeyin mümkün olduğu havasını veriyorlardı. Fakat görüşmelerini tamamladıktan sonra, gerçek hedefleriyle ilgili çalışmalarına devam ediyorlardı.

    

   Bunun tipik bir örneği, Alman arşivlerindedir. O zamanlar bu konuyla ilgili çeşitli faaliyetlerde bulunan, o arada sık sık Almanya'ya gidip gelen bir "Nuri Paşa" (Nuri Killigil) vardı. (Yukarıda) Enver Paşa'nın kardeşiydi. O da eski bir askerdi. Emekliliğinde sonra sanayicilik yapmaktaydı.
   Bu zat Almanya ziyaretlerinden birinde Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı Ernst Woerman'la görüşmüştü. Görüşmeden çok memnun olarak ayrılmıştı. Çünkü Daire Başkanı ona, Kırım ve Azerbaycan'la ilgili olarak, hoşuna gidecek sözler söylemişti. 
   Ama Nuri Paşa'nın bilmediği bir şey vardı : Savaştan sonra yayımlanan Alman belgeleriyle ortaya çıktığı gibi, Başkan, Paşa'nın odasından ayrılmasından sonra oturup bir rapor yazmıştı. Raporda şu cümleler vardı :

"Şu sıradaki taktik menfaatimiz, Turancılık fikrini teşvik etmeyi gerektirmektedir. Ama bunun gerçekleşmesine çalışılmayacaktır. Sovyetler Birliği parçalandıktan sonra, eski Rus devletinin geniş arazisi, yabancıların değil, Almanların nüfuzu altına girmelidir.."

   Buna benzer daha birçok belgenin gösterdiği gibi, Almanların Ruslara karşı kesin bir zafer kazansalar da, Sovyet topraklarındaki Türklere veya Türkiye'ye vermeyi düşündükleri bir şey yoktu..
   Türkiye'de, Almanların taktik manevralarına kanıp bunun aksine inananların beklentileri hayalden ibaretti. Türkiye saf değiştirip Almanlara tam destek verse bile, bu sonuç fazla değişmeyecekti. Kaldı ki, Almanların Ruslara karşı kesin bir zafer kazanması ihtimalinin de çok zayıf olduğu, giderek daha iyi anlaşılmaktaydı...     
   
ALTAN ÖYMEN'in "Bir Dönem Bir Çocuk" adlı kitabından derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK