Sayfalar

385 ) SULTAN VAHDEDDİN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR BELGE !..   İngiltere Başbakanı Lloyd George'un yakınlarından, Kabine Sekreteri Sir Maurice Hankey, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir Eyre Crowe'a 26 Temmuz 1922'de şu mektubu göndermişti :

"Birkaç gün önce, Türkiye ile ilgilenen milletvekili Albay Aubrey Herbert, benden, İngiliz ordusuna mensup olan ve son zamanlarda İstanbul bölgesindeki jandarmada görevli bulunan Yüzbaşı (Harold) Armstrong'la özel olarak görüşmek isteyip istemediğimi sordu. Onunla görüşmeyi kabul ettim ve bana anlatmış olduğu görüşleri daha sonra kısa notlar halinde bana gönderdi. Armstrong bir centilmendir ; çok hoş ve alçak gönüllü birisidir. Alenen görünmek istemiyor ve notlarını 'özel ve kişisel' olarak işaretlemiştir. Görevi sırasında, Padişahı temsil eden kişiler kendisiyle gizlice görüşmüş ve bizzat kendisi de Padişah ile kısa bir görüşme yapmış. Armstrong'un iddiasına göre, Ankara Türkleri yorgun düşmüştür.. Padişahın söylediğine göre, İngiltere kendisini korumak istiyorsa, onu bir Padişah ve Halife olarak tutmak diliyorsa, hemen, geç olmadan yardımına gitmelidir. Bunu diliyorsa, Padişaha daha küçük rütbeli birisini göndererek, onlardan (İngilizlerden) ne gibi bir yardım bekleyebileceğini ona bildirmelidir. Bu kişiye, önerilecek olan yardımla ne yapabileceğini bildirecek ve onunla birlikte ayrıntıları saptayacaklardır. Bir belirti ve kabataslak olarak, İngilizlerle müttefiklerinden, yalnız kendisinin (Padişahın) yönetimi altında birleşik bir Türkiye ile işlem yapacaklarına ; Mustafa Kemal ve Ankara ile işlem yapmayacaklarına dair bir deklarasyon yayımlamayı istiyor. Padişaha göre, bu deklarasyon, onun gücünü yüzde 75 oranında artırmış olacaktır. Ayrıca, Yunanlıların Anadolu'yu terk ederek onu kendisine devredeceklerine dair söz verilmesini istiyor. Bu denli vaat, çalışmaya başlaması için yeterli olacaktır. Başarı sağladıkça 4 milyon sterline gereksinim duyacaktır. Buna karşılık olarak da iyi ve tatmin edici ipotekler verecektir. Propaganda amaçları için bazı uçaklara ve kendisiyle adamlarını korumak için bir kruvazöre ihtiyacı olabilir. (Türkiye üzerinde) açık güdüm istemiyor, ama İngilizler diledikleri tüm etkilere sahip olabileceklerdir.."
   Padişah sözlerine şunları eklemişti :
"Bunların yardımıyla, benim ve sizin dileklerinizi yerine getirecek bir yönetimi iktidara getireceğim. Şahsen giderek ülkemi Yunanlılardan teslim alacağım. Halkımı kendime çağıracağım - bana gelmeyenleri imha edebilirim. Asilerin çoğu bana gelecektir ; para kullanarak asker bulabilirim. Halkımın çoğu, yalnız kendi evleri için değil, beni esir eden İngilizlerden kurtarmak için savaşıyor. Bu görüş, Irak,Hindistan ve Mısır'da yaygındır. Fransızlar güçlük çıkarıyorlar. Onlara, bana gösterdiğiniz usulde muamele yapacağım. Bugüne kadar sizden ümit bekledim ve onlara (Fransızlara) yüz vermedim. Onlarla da kolayca dost olabilirim. Esasen, benimle dost olmayı diliyorlar. Son zamanlarda birçok Ulusçular da bana yaklaşmışlardır."   
   Padişahın mesajı burada sona eriyordu. 

  

   Bu mesajla ilgili olarak Armstrong şu yorumu yapmıştı : 

"Yukarıda da görüleceği gibi, Padişah, Yunanlılar ülkeyi boşaltırsa, oralarının Ulusalcılara değil, kendisine devredilmesini dilemektedir. Padişah, Müttefiklerden sağlayacağı kimi koşullara göre, Ulusalcıları halletmeyi ve Türkiye'yi birleştirmeyi garanti ediyor. Faraza, Yunanlılar ülkeyi boşaltırsa, İngiltere'nin amacı bir iç kavgaya karışmak ve Türkiye'yi yönetmek değildir ; gerçekte, kendi sorumluluklarını en aza indirmek ve en erken vakitte ülkeyi terk etmektir. Ulusalcılar İngiliz çıkarlarına muhaliftir ; Padişah ise dostça davranıyor. Ulusalcılar tepkiseldir ve ülkenin en kötü elemanlarını temsil eder. Onlar, uzak bir yerde olan Ankara'da denetlenemez. İstanbul'daki hükumet ise pek az gayretle denetlenebilir. Boşaltma olursa, boşaltılacak bölgenin Padişaha devredilmesi, Mustafa Kemal'e devredilmesi kadar kolaydır. Bu da sancak sistemiyle yapılabilir. Yunanlılar sancak sancak denize kadar çekilebilirler. Saptanacak bir tarihte Padişahın resmi muhtarları, müdürleri ve mutasarrıfları bölgeyi Yunanlılardan devir alabilirler. Aynı tarihte, Müttefik subaylarının yönetimindeki jandarmalar o bölgede olabilirler. Onlar hazır olunca, Yunanlılardan sancağın batısına çekilmeleri istenmelidir. Kemalistler sancağa girerlerse, Müttefiklerin tüm desteği ve hatta yardımıyla, Yunanlıların yeniden ilerlemeye başlayacaklarına dair önceden uyarılmalıdır. Müttefik subayları, her şeyin yolunda gittiğine emin olunca, öteki sancağın boşaltılmasına geçilebilir. Böylelikle, Padişah, bölgeyi devralacak ; Mustafa Kemal'in ve Ulusalcıların var olma nedeni ortadan kalkacak ve Mustafa Kemal'in ordusundan birçok kaçaklar olacaktır."
"İngiliz çıkarları açısından Ankara çok uzaktadır ; denetlenemez, birbirine hasımdır, Hristiyan düşmanıdır ve oldukça İngiliz muhalifidir. İstanbul'daki Padişah yönetimi denetlenebilir ve dost olacaktır. Padişah, deniz sahillerine İngiliz askerleri yerleştirilmesini ve Boğazların açık olmasını kabullenmeye gönüllüdür. Böylece, Hristiyan nüfus korunacak ve Padişah, Müttefik subaylarını Jandarmayı denetlemeye çağıracaktır. Ayrıca, ticari bölgelerin kapalı olmasına karşı çıkacak ve İngiliz tüccarlarına yardımcı olacak ; Halifeliğin dinsel ve manevi gücünü İngiltere'nin yararına kullanacaktır. Bütün bunlar yapılırsa, Ankara, bu yaşlı Efendiye biat edecek midir ? Padişahın bu konuda bana yanıtı şu olmuştu : 'Yunan boşaltması Ankara'nın gücünü kıracaktır. Kemal'in gücü, Yunanlıların Anadolu'daki varlığına dayanır. Yunanlılar giderse, Türkler bir hiç için savaşırlar mı ? Sanmıyorum. Onlar çok yorulmuştur..'
   Sancak sisteminin başarılı olması, Kemalist ordusundaki askerlerin çoğunun kaçmasına neden olacak ve Kemal'in gücü sona erecektir. Ankara'nın kodamanları İstanbul'u özlüyor ; Ankara'dan ve oradaki rahatsızlıktan nefret ediyorlar. Askerler, Padişahın savaş bölgelerini devraldığını ve Yunanlıların çekilmekte olduğunu görünce, daha fazla savaşmak istemeyecektir. Onlar sadece Yunanlılara karşı savaşır. Padişah, İngiltere dilerse, hepsine af uygulayacaktır. Şimdi af çıkarılsa birçokları geri döner ; ama af olmadan geri dönmeye korkuyorlar.."   İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda ilgiyle izlenen bu noktalara ilişkin olarak şu yorumlar yapılmıştı :

Francis Osborne : "Oldukça ilginç bir rapor. Yüzbaşı Armstrong ile görüşmeyi ve ondan, Padişahın mesajı hakkında ek bilgi almayı çok dilerim. Buna itiraz var mı ? Ancak, Padişahın, küçük rütbeli bir İngiliz yetkilisiyle görüşmek istemesi anlamsız görünüyor ve bu da, yukarıdaki raporun kesinliğine gölge düşürüyor."

Lancelot Oliphant : "Kişisel olarak, Sarayın gayri resmi temsilcileri veya başkaları aracılığıyla görüşme, tartışma veya söyleşide bulunmada pek az yarar görüyorum. Padişah, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri ile gayri resmi olarak nasıl temas kurabileceğini pek iyi biliyor."

KAYNAKÇA :

Prof. Dr. Salahi R. Sonyel, "Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdeddin ve Kurtuluş Savaşı", s. 185-186-187-188 ;

İngiliz Devlet Arşivi, FO 371 / 7868 / E 7460 : Hankey'den Crowe'a yazı, Kabine Dairesi, Londra, 26.7.1922 ; Osborne ve Oliphant yorumları 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK