Sayfalar

386 ) MARSHALL YARDIMI KONGRE'DEN NASIL GEÇTİ ? ..

       
   
   Truman Doktrini, Başkan Truman'ın (yukarıda solda) 1947 yılının 12 Mart gününde Kongre'de okuduğu konuşmasının adıdır. Bunun biz Türkler için anlamı, Sovyet tehlikesine karşı bize verilecek Amerikan yardımının ve desteğinin belgesi olmasıdır. ABD için anlamı ise çok daha geniş kapsamlıdır. Bu belge Amerika'nın "iki bloklu dünya" düzeniyle ilgili resmi felsefesini oluşturur. 
   Bu "oluşum"un ilk aşaması kolay değildi. Başkan Truman, Avrupa'daki Rus yayılmacılığına karşı, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ve Almanya'nın, Avusturya'nın, İtalya'nın Amerikan işgali altındaki bölgelerine bir miktar ekonomik yardım yapıyordu.Bu, ABD Kongresi'ndeki iki partinin mensuplarınca doğal karşılanıyordu. Fakat yardım edilecek ülkelerin sayısının artmasına, Kongre'deki Cumhuriyetçiler karşıydılar..
   Hele Yunanistan ve Türkiye gibi Avrupa'nın "kenar"ındaki iki ülke için özel bir yardım programı düzenlenmesini "lüks" sayıyorlardı. "Amerika'nın kendi iç sorunları var. Artık biraz da onlara bakalım. Paramız varsa onlar için harcayalım" diyorlardı..
   Ayrıca Yunanistan ve Türkiye ile ilgili şöyle bir durum vardı : Bu iki ülkenin savaş sırasındaki müttefikleri İngiltere idi. Onları Sovyet emellerine karşı koruma "görev"i de, İngiltere'ye ait sayılıyordu. Ama İngiltere'nin hali malum, savaş yorgunuydu. "Büyük devlet" iddiasında olmayı bırakmıştı. Yunanistan ve Türkiye ile ilgili olarak da ABD'ye "Ben bu ülkelere yardım edemem,sen et" diye başvuruda bulunmuştu. 
   Truman,durumu kendi iç kabinesinde değerlendirmiş, öneriyi kabul etmeyi uygun bulmuştu. Fakat bunu, Kongre'ye kabul ettirmesi kolay değildi. Sadece Cumhuriyetçiler değil, bazı Demokratlar bile, "Bu iş bizim işimiz değil, İngilizlerin işi" diyorlardı. İngilizleri klasik deyimle "Kendi kestanelerini ateşten çıkartmayı Amerikalılara yüklemek"le suçluyorlardı.
   Başkan Truman önce, lider durumundaki Kongre üyelerini ikna etmek için, Beyaz Saray'da bir toplantı düzenledi. Bu, gizli bir toplantıydı. İçeriği ancak sonraları yapılan yayınlarla öğrenilecekti.. Önce zamanın Dışişleri Bakanı, emekli general Marshall (yukarıda ortada) konuştu. Savaş sırası ve sonrasının çok önemli bir askeriydi. Politikacı olarak da -bir süre sonra- kendi adını taşıyan "Marshall Yardımı"yla tarihe geçecekti. Fakat bu gibi "ikna" toplantılarında fazla başarılı değildi. Konuşması kuru ve sıkıcıydı. Yunanistan'la Türkiye'ye yardım etmenin stratejik önemini anlatmaya çalıştı, fakat inandırıcı olamadı. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri "Artık yeter. Kendi işimize bakalım" demeye devam ediyorlardı.
   Durumu, Marshall'ın yardımcısı Dean Acheson (yukarıda sağda ) kurtardı. (Sonradan Marshall'ın yerine Dışişleri Bakanı o olacaktı.) Bakanından izin isteyip söz alarak heyecanlı bir konuşma yaptı.   Acheson 50 yaşlarındaydı. Hukukçuydu. Genel kültürü genişti. İyi yetişmiş bir politika teorisyeniydi. Giyim kuşamı yerindeydi. Saçı bıyığı bakımlıydı. Sadece konuşmasıyla değil, görünüşü ve tavırlarıyla da etkiliydi.
   Komünizm tehlikesinin giderek büyüdüğünü vurguladı. Gidiş böyle devam ederse, Rusya'nın yakın bir gelecekte tüm dünyada mutlak bir üstünlük kuracağını söyledi ve şu saptamayı yaptı :
"Dünyada yalnız iki büyük devlet kalmıştır. Antik zamanlardan beri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Roma'yla Kartaca'nın karşı karşıya geldiği günlerden beri dünyada böyle bir güç kutuplaşması görülmemiştir.."
   Roma ve Kartaca.. Birbirleriyle mücadele ederken Akdeniz bölgesinin her köşesinde defalarca karşı karşıya gelen iki devlet.. İsa'dan önce III. ve II. yüzyılın dünyası, zaten Akdeniz merkezli.. Akdeniz'e ikisinden biri egemen oluncaya kadar, o mücadele devam etmiş..
   Acheson'a göre, başka çare yok, 20. yüzyılda da öyle olacak.. Dünyaya ya Amerika hakim olacak, ya Rusya.. 
   Acheson bunu vurgularken, eski Roma'nın ünlü senatörü Cato'yu andırıyordu. Cato Roma ile Kartaca arasındaki savaşın bitmesinin tek şart olduğunu öne sürermiş. O şartı da Senato'da yaptığı-her konudaki- her konuşmasının sonunda tekrar edermiş. Ele aldığı konu ne olursa olsun, kürsüden inmeden önce :
"Ayrıca şu görüşümü de belirteyim" deyip o "şart"ı -son söz gibi kullandığı- ünlü cümlesiyle söylermiş : "Kartaca yıkılmalıdır !.."  ( Diplomatik literatüre geçen Latince'siyle, "Delenda est Carthago !" )
   Sonuçta Cato'nun dediği olmuş, Kartaca yıkılmış. Dünyanın egemeni Roma olmuş. 
   Acheson da tezini Cato gibi heyecanla savunurken, "Sovyetler Birliği yıkılmalıdır !" der gibiydi. Gerçi o dileği, ancak elli küsur yıl sonra gerçekleşecekti ama, o sırada ortada hiç de öyle işaretler yoktu !. Tam tersine, Sovyetler Birliği'nin -yıkılması bir yana- dünya üzerindeki yayılması daha da artıyordu.
   Acheson mücadeleyi Amerika'nın kazanması için şu ilkelerin benimsenmesini istedi :
1- Amerika, Sovyet saldırganlığı veya kendi içlerindeki komünizmin baskısı karşısındaki tüm ülkeleri güçlendirmelidir..
2- Bununla, sadece o ülkeleri değil, onlardan da önemli olarak Amerika'yı savunmuş olacaktır..
3- Amerika'yı savunmak da, sadece Amerikan topraklarında değil, evrensel insan hak ve hürriyetlerini savunmaktır. Çünkü onların koruyuculuğunu, en başta Amerika yapmaktadır..
  
   Dean Acheson'un önerileri, havayı değiştirdi. Beyaz Saray'a Truman'ın projesini reddetme kararıyla gelen Cumhuriyetçi senatörler, onu dinledikten sonra konuya başka türlü bakmaya başladılar. 
   Sovyet tehdidi altındaki ülkelere yardım etmek, bu anlatıma göre, "Amerika'yı savunmak"la eşanlamlı oluyor, "Amerika'nın iç sorunu" haline geliyordu. Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin "Biz iç sorunlarımıza bakalım" politikasının içine girebiliyordu.
   Cumhuriyetçiler Truman'ın projesini kabul ederlerse, bunu seçmenleri önünde "Yoksa Ruslar gelecek. Burayı da işgal edecek" gerekçesiyle savunabilirlerdi. 
   Acheson'a sorular sordular.. Aldıkları yanıtları da ikna edici buldular.. Projeyi kabul ettiler..
   Bu, işin, ABD'nin iç politikasıyla ilgili yanı... Acheson'un tezinin özgürlüklerle ilgili 3. maddesi de, tezin dış dünyaya anlatılmasını kolaylaştırıyordu. ABD'nin "kendini savunma"ya önem vermesini bencil bir içgüdü olmaktan çıkarıyor, ona biraz idealist bir anlam kazandırıyordu : "Biz kendimizi savunurken, aynı zamanda evrensel özgürlükleri savunuyoruz" anlamını..
   Yani, "Amerika = Özgürlük"... Veya, "Özgürlük = Amerika"...
   Amerikan dış politikasının temel iddiasını, artık bu denklem oluşturuyordu..
( ALTAN ÖYMEN'in "Değişim Yılları" adlı kitabından derlenmiştir .)  Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK