Sayfalar

388 ) SURİYE'DE BİR OSMANLI DİVANIHARBİ !..

   

   Osmanlı tarihinin Suriye'den bahseden son siyasi bölümü, şüphesiz Aliye Divanıharbi olacaktır. Bu Divanıharbin kararıyla Şam ve Beyrut'da 40 kadar Arap milliyetçisi öldürülmüştür. Asılanlar arasında Abdülhamit Zöhravi gibi ayandan, Şefik-el-Müeyyet gibi milletvekili, Abdülgani Ariysi gibi birinci sınıf gazeteci ve Refik Rızık Sellum gibi şair olanlar da vardır. Birçoğu menfaat ve politika adamı, bir kısmı idealist idi.
   Balkan Savaşı zamanlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dağılacağına inanarak, Suriye için yeni bir talih arayanlar tarafından Paris'te bir kongre yapılmıştı. Araplık akımının, ondan sonra, başlıca ocağı Ellamerkeziye Cemiyeti idi. Aliye'de hapsedilmiş olanlar ise merkezi Kahire'de bulunan bu cemiyetin üyeleri idi.
   Ellamerkeziye Cemiyeti'nin Birinci Dünya Savaşı başladığında, Suriye'de kalmış olanlarının bu girişimden haberleri var mıydı ? Çünkü arada bir, genel af olmuştur. Tutuklananları, sadece eskiden bu cemiyet içinde çalıştıkları için mahkum etmek doğru olmazdı. Divanıharp ise, tutukladığı kimselerin Büyük Savaştan sonra da cemiyetin emriyle hareket etmiş olduklarına inanmıştır. Bütün dava budur..
   Suriye'de esaslı bir tedhiş politikasına neden gerek görüldüğünü, Tiflis sokaklarında öldürülen Cemal Paşa bir sır olarak kara toprağa götürmüştür. 
   Hazin talih : Eşrafını öldürmüş olduğu Suriye'de Cemal Paşa'yı seven ve arayan çoktur. Cemal Paşa, Bolşevikler hesabına on binlercesine kendi eli ile hayat vermiş olduğu Ermeniler tarafından öldürülmüştür !..   Cemal Paşa bir taraftan zor, bir taraftan imar ve ıslah siyasetleri kullanılarak, Araplık akımının durdurulabileceği fikrindeydi. Devletten en yüksek rütbe ve menfaatler koparıp, Osmanlı birliğini bozmaya çalışanları bir türlü affetmemiştir. 
   İstanbul'un bu işte Cemal Paşa ile zıt gittiği yanlıştır. Enver ve Talat Paşalar esasta, onunla birlik idiler. Hiçbiri vatan hıyanetinin cezasız bırakılmasını istememiştir. Fakat, örneğin Enver Paşa, Abdülhamid Zöhravi'nin ; Talat Paşa, Şefik-el-Müeyyed'in bırakılması için aracılık ettiler. İttihat ve Terakki'den başka birtakım şahsiyetlerin de iltimas ettiği kimseler vardı. İstanbul, sonuna kadar, Aliye davasının bir defa da Harbiye Nezaretinde incelenmesinde ısrar etti.
   Büyük Savaş'ta çıkan kanunlardan biri ise, kumandanlara, eğer vatan savunması için gerekli görülürse, idam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirmek yetkisini vermiştir. Bu yetki, olsa olsa ateş hattında hemen şiddetli etki yaratılmasına gerek duyulan olaylar için çıkarılmıştır. Fakat hüküm mutlak olduğundan, Cemal Paşa, Divanıharp kararları için kanundan yararlandı. Çünkü dava dosyaları İstanbul'a giderse, işin altüst olacağından korkuyordu..
   Ve bir sabah açık telgrafla, yedi kişinin Şam'da ve gerisinin Beyrut'da idam edilmiş olduklarını İstanbul'a bildirerek meseleyi kökünden halletti !..

    

   Tutuklulardan hiçbiri öleceklerine inanmadılar. Falih Rıfkı (Atay), Abdülhamit Zöhravi'nin Şam'da Cemal Paşa'nın karşısına nasıl çıktığını "Zeytindağı" adlı kitabında anlatır : 
   Ayan üyesi olduğu için, bekleme salonunda birkaç dakika kalmak bile kibrine dokunmuştu. Dik başlı, gururlu bir adamdı. Kumandanın gösterdiği iskemleye kadar gururu devam etti. Fakat Cemal Paşa, savaştan önceki hesapları araştırdığını hissettiren bir belgeyi okuduğunda, sarardı, bir su istedi ve ilk yudum boğazına takılarak bunalır gibi oldu. Ancak, "Beni affediniz" diyebildi. Kudüs karargahına gelen Şefik-el-Müeyyed de öyle idi. Bir şeye üzülmüştüm : Acaba insanın öldüreceği kimseleri, önceden, sağ olarak, karşısında dizlerine kapatmaktan ve dik boyunlarını eğdirmekten aldığı zevk nedir ?
   Beyrut'ta asılmış olanlar da genç milliyetçilerdi. Bunlar zindandan ipe kadar, Arap marşı okuyarak, cesur ve dikbaşlı gitmişlerdi. 
   Şu iki idam öyküsü kalbimi yırtmıştır. Şefik-el-Müeyyed'in sakalı beyaz ve uzundu. Asıldığı zaman görünüşünün acıklı olacağını düşünen bir Şamlı Jandarma subayı, elleri arkasına bağlı, beyaz gömleğiyle hükumet konağı merdivenlerini inen mahkumu birdenbire tutmuş, cebinden çıkardığı makasla sakalını kırpmıştı !.
   Sinirli olan Cezayirli Ömer, idam iskemlesine çıkarken, bağırıp çağırıyordu. Aşağıdan biri "Sus, sorumlu olursun !" dedi. Ömer korkudan susmuş olduğu halde asılmıştı..
   Bir Hristiyan olan Refik Rızık Sellum, gerçek bir idealist idi. Ölümü de güleryüzle karşılamıştı. En son o idam edilecekti. Altı kişi artık soğuk birer ceset olmuşlardı. Meydanın başına geldiğinde, boş sehpaya bakmış ve, "Galiba yerim orasıdır" demişti. Sonra ciddileşerek en öndeki cesede, Abdülhamit Zöhravi'ye gözünü dikmiş ve "Ey hürriyet babası, merhaba !" diye selam vermişti. Kinsiz ve kedersiz ölüme gitmek güçtür..
   Beyrut'ta Cemal Paşa, evinin merdivenlerinden inerken, güzel ve siyahlar giymiş bir kadın, yanında çocuğu ile kendini karşılamıştı. Çocuk, elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak, "Babamı bağışlayınız," demişti. Falih Rıfkı, o gün, kumandanın gözlerinin yaşardığını ve titreyen çenesini güç tuttuğunu fark etmişti. Çünkü bu siyahlı kadın, evine dönerken, meydanın bir köşesinde, sevdiği kocasının soğumuş beyaz cesedini görecekti...

   İdamlar gününden bir hafta sonra, Falih Rıfkı, o da Tiflis'te ölmüş olan Yaver Nusret'in odasında iki genç kadın görmüştü. Üstlerinde hemen göze çarpan bir uysallık ve kırıtganlık vardı. Kapıyı Kapadı ve odasına gitti. Kim bilir kimlerdi ?
   Akşamüstü biraz şakalaştıklarında, Nusret gülerek Falih Rıfkı'ya o kadınların kimler olduğunu tahmin edip edemediğini sordu. Olumsuz yanıt alması üzerine, idam edilen bir Suriyelinin kızları olduğunu söyledi. Anneleriyle birlikte Bursa'ya sürülüyorlarmış, İstanbul'a gidemez miyiz diye neredeyse canlarını vereceklermiş !..  "Bursa gibi kapalı yerlerde nasıl yaşarız ?"  diye sızlanırlarmış !.. 
   Vay gidenin haline !.. Falih Rıfkı, "Zavallı yas !" diye yazmış..  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK