Sayfalar

424 ) BİR SİNEMACININ FİLM GİBİ ANILARI !..


   İlk Türk sinemacılarından Cemil Filmer'in 1984'de vefatından altı yıl önce yayımladığı anıların yalnızca Türk sinema tarihi açısından önemli olduğunu sanmayın sakın ; son derece akıcı ve samimi bir üslupla yazılmış anılar, siyasal ve sosyal tarih bakımından da önemli ve ilginçtir..
  1894 yılında İstanbul'da doğan Cemil Bey'in babası Ahmet Şükrü Bey (aşağıda, fesli), alaydan yetişerek Sultan Abdülhamid'in Süvari Muhafız Alayı komutanlığına dek yükselmeyi başarmış.. 

  Ünlü bombalı Yıldız suikastı sırasında Ahmet Şükrü Bey sarayda görevliymiş. Patlama o denli şiddetli olmuş ki, ta Şişli'deki evlerin camları kırılmış !..
  Cemil Bey, dönemin geleneksel eğitiminden sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne girmiş. 31 Mart Ayaklanması sırasında Rüştiye tatil edilmiş, subay adayı olan okullu gençlerin can güvenliklerinin sağlanması için, tüm öğrenciler evlerine gönderilmişler..
   

  Daha sonra Kuleli Askeri İdadisi'ne devam etmiş. Okulda öğrenci sayısı arttığı için bir yıl Edirne'de okumuş.. Son sınıfta iken, Balkan Savaşı sırasında, bir ara Harbiye'ye gönderilmiş. Burada gördüğü ağır eğitimler esnasında ciddi bir şekilde hastalanınca, ailesinin ısrarı üzerine, 1913'de askeri okuldan ve tabii askerlikten ayrılmak zorunda kalmış..


   Askerlikten ayrılmak zorunda kalan Cemil Bey, ailesinin bazı İttihatçı yakınları aracılığı ile, sivil hayatta çalışmaya başlamış.. "Kısmi Siyasi"de.. Görevi Talat Paşa'nın dosyalarına bakmakmış..
"Teşkilatın kırk fedaisi vardı. Kışın soba başında toplanır, dışarıda gördükleri vazifeden dönünce, tabancalarının namlu dumanını bize üflerlerdi. Gözlerini budaktan sakınmaz, gizli işleri gören, muhalifleri temizleyen Rumelili korkunç adamlardı.."

   Cemal Bey'in ilk görevi, lüks gazino ve eğlence yerlerini dolaşarak, buraya gelen casusları takip etmekmiş.. Kendisine bu görev dolayısıyla arzu ettiği kadar para harcama yetkisi de tanınmış.. Cemil Bey, içinde hanımların da olduğu, "tatlı bir gece hayatı"na başlamış...
   Günün birinde Talat Paşa onun Parti'ye alınmasını istemiş, fakat Cemil Bey'in babası "Oğlum, Partiye girme..Bugün biri gelir, yükselirsin ; öbür gün başkası gelir, yerinden olduğun gibi, canından da olursun, sakın ha !.." diye öğüt verdiğinden, Partiye girmemiş ve görevinden istifa etmiş..
   Kısa bir süre için bankada memurluktan sonra, ticaret hayatı daha cazip geldiği için, Edirne'de bir dükkan açmış ve ağabeyi ile birlikte ticarete başlamış.. Epey de para kazanmış.. Ne var ki bu kez de seferberlik ilan edilmiş.. Cemil Bey İstanbul'a dönmüş ve askere alınmış.. Yakacık Yedek Subay Talimgahındaki eğitim sonrası, tam Çanakkale'ye teğmen olarak gönderilecekmiş ki :
"Ben uzun boylu olduğumdan sıra başı dururdum. Komutanlar ip gibi tabur düzeninde dizili askeri teftiş ettiler. Tabur Komutanı benim önüme gelince döndü ve bana bir adım öne çıkmamı emretti. Ben, o bin kişinin içinde, bir adım öne çıkarak durdum.. Ne oluyordu ? Arkadaşlarım harbe gidiyordu, ben niye ayrılmıştım ? Diğerlerine yürümeleri için komut verildi ve gittiler. Hepsi de sonradan Çanakkale'yi kanlarıyla sulayan yiğitler oldular. Ben ise Orgeneral Waytmann'ın emir subaylığına seçilmiştim. Bu, kaderin bir cilvesidir.."
    

  

   Tesadüfen İstanbul'da kalan Cemil Bey, burada geçirdiği tatlı geceleri içtenlikle anlatmaktadır :
"Bir gün generalin yanına çıkmıştım. İçeride İsmet Bey'i (İnönü) selam vaziyetinde buldum. General fena halde öfkeliydi. Elindeki gümüş saplı kırbacı masaya vuruyor, sinirli sinirli konuşuyordu. Arkası bize dönüktü. İsmet Bey de ayaktaki durumunu bozmadan onu dinliyordu. General bana bazı emirler verecekti.. Ben orada öyle, bir elim başımda selam vaziyetinde dururken çok tuhaf bir şey oldu. Tam karşıma gelen açık pencereden bir kız gördüm. Karşıdaki evin penceresinden bana bakıyordu. Bir süre sonra bana işaretler vermeye, göğsünü açıp göstermeye başladı. O devirde bir kızın göğüslerini böyle alenen görmek müthiş bir şeydi.. Ben, bulunduğum selam vaziyetini bozmamaya çalışırken, devamlı terliyordum. Sonradan arkadaş olduğum bu kız, Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın yaverinin dostuymuş.. Paşa Şam'a gidince yaveri de tabii onunla gitmiş ve kızı yalnız bırakmış.. Babamın romatizmalarının azdığı ve bu yüzden Bursa'ya gittiği bir gün, onu Vaniköy'deki eve götürmüş ve güzel bir gece geçirmiştim.."

   Sonra, Cemil Bey'in taburunu Filistin Cephesine gönderirler. İstanbul'dan başlayan yolculuktaki bazı gözlemleri acıdır :
"Almanlar bizim müttefikimiz olmalarına rağmen, onların neferleri bile trende birinci mevkide, kadife koltuklarda seyahat ediyor ; bizler, hatta bizim subaylar bile, ikinci mevkide gidiyorduk.."

   Ancak tam Halep'e varmışlardır ki, son anda emir değişir ve Cemil Bey'in birliği Urfa-Viranşehir dolaylarında asker kaçağı eşkıyaları bastırmak ve asayişi sağlamakla görevlendirilir. Bölgede yakaladıkları eşkıya reislerinin rüşvetle nasıl serbest kaldıklarını da yana yakıla anlatmaktadır.. Bu arada, "doğuştan tüccar ruhlu" olduğundan olacak, savaş içindeyken dahi askerken ticaretle uğraştığını ve bundan da para kazandığını yazıyor..

   İzinli olarak bir süre İstanbul'da kalıp sonra yeniden cepheye hareket eder. Adana'da biraz kaldıktan sonra, Gazze Cephesine döner. Halep'e, Şam'a, Nablus'a ve Kudüs'e gelir.. İngiliz saldırısı karşısında Kudüs'te büyük bir karışıklık vardır. Kentin düşmesi an meselesidir ve Kudüs tahliye edilmektedir :
"Alman konvoyları yolu doldurmuştu. Ancak ne bir yaralı, ne de bir asker alıyorlardı. Düşmanca bir tutum sayılacak derecede, sadece kendilerini düşünüyorlardı. Kamyonların üzerinde kuş kafesleri, yiyecek, türlü eşyalar gidiyordu ama, yaralıları almıyorlardı.." 

   Cemil Bey de, canını kurtarmak için, nereye gittiğini bilmeden kaçmaya başlar. Başına neyin geleceğini bildiğinden ana yoldan ayrılır ve tarlaların arasından kaçar. Bu, isabetli bir karar olmuştur ; çünkü İngiliz ordusunun öncüleri olan Hintli süvariler, ana yollardan kaçanlara yetişmişler ve onları mızraklamışlardır. Sonunda yeniden bir askeri birliğe rastlar ve onlarla bilfiil İngilizlere karşı savaşır. Sonra, ricat halinde önce Nablus'a ve oradan da Şam'a gelir..

   Fotoğrafçılıktan anlayan bir subay olarak,İstanbul'a Ordu Film Merkezi'ne atanır. Kozlu Linyit Ocakları hakkında ilk çektikleri hareketli filmi Talat, Enver ve Said Halim Paşalar da seyretmiştir. Cemil Bey daha sonra Enver Paşa'nın Ortaköy'deki sarayında kendisinin, Naciye Sultan'ın ve çocuklarının hep birlikte fotoğraflarını çekmiş, hatta bahçede dolaşırlarken hareketli olarak filmlerini bile almış..

   Nihayet günün birinde savaş biter :
"Harbiye Müsteşarı İsmet Bey (İnönü) Bey idi. Bir gün bizi Harbiye Nezareti bahçesine topladılar. Ölmeyip, sakatlanmayıp, sağ kalan yedek subaylar.. Binlerce kişiden 90-100 kadar yedek subay kalmışız.. Bize, artık harbin bittiğini, memleketin kötü durumda olduğunu, açılan yaraları bizlerin saracağı, çok çalışmamız lazım geldiğini, ölenlere rahmet, kalanlara sıhhat dileyerek sona eren bir konuşma yapıldı.. Artık resmen görevimiz sona ermiş, terhis olmuştuk. Her birimizin cebinde 10 lira var veya yoktu !.."

   Anıların bundan sonraki bölümleri genellikle sinemacılık üzerine.. Ama yine de aralarında birkaç ilginç anekdot var..
... Cemil Bey, Sabahat Hanım ile evlendikten sonra, kayınvalidesini ziyaret etmek için evlerine gelen Mustafa Kemal Paşa ile ilk kez tanışıyor (1919)...
... İstanbul'a gelen Refet (Bele) Paşa ile Türk ordusunun Kabataş İskelesinde hareketli filmini çekiyor...
... İzmir'in kurtuluşundan sonra, Cumhuriyet ilan edilmeden önce, İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa ve yeni evlendiği Latife Hanım ile, Göztepe'de Muammer Bey'in köşkünde görüşüyor...
"Masada içki devam ediyor ve çok içenler, birer birer ayrılıyorlardı. Saat epeyce ilerlemiş ve masa tenhalaşmaya başlamıştı. Vasıf (Çınar) Bey, bir ara kalkarak zeybek oynadı. Gazi, bana da içki ikram etti. Kendi eli ile bir zeytin tanesi verdi. Ben espri olsun diye, 'Paşam, biliyorsunuz içki yasağı var. Ben buradan kalkıp eve giderken yalpalarsam, sonra komiser beni yakalar' dedim. Gazi Paşa gülerek, 'Sen iç, iç.. Ben o yasağı bu meredi ağzından içenlere değil, burnundan içenlere koydum' yanıtını verdi.."

   Bir gün de Mustafa Kemal, Latife Hanım'la birlikte, cephe filmlerini seyretmek için, Cemil Bey'in İkiçeşmelik'teki sinemasına gelmiş :
"Eğilerek alt salondaki seyircilere baktı, hepsi erkekti. Bana döndü ve 'Neden aralarında kadın yok ?' diye sordu. Ben, 'Paşam, sadece salı günleri kadınlara bir matine yapıyoruz, diğer günler yasak' yanıtını verdim. Bunu duyunca yaverine, 'Muzaffer, aşağıya in ve dışarıdaki kadınları içeriye al' dedi. Bir süre sonra sinemanın içi, çıkışta Gazi'yi görebilmek için bekleşen kadınlarla doldu. Türkiye'de ilk olarak orada, Ankara Sineması'nda, Müslüman kadınlarla erkekler bir arada, Gazi'leri ile birlikte film seyrettiler.."        
   


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK