Sayfalar

425 ) SON HALİFE..

   

   Sultan Abdülaziz'in oğlu Abdülmecid Efendi, 1868'de dünyaya gelmişti. Gençlik yılları Ortaköy'deki Fer'iye Saraylarının şehzadelere ayrılan dairelerinden birinde geçti. Daha sonra da Çamlıca'da inşa ettirdiği köşküne taşındı. Amcasının oğlu Sultan Vahdeddin, 4 Temmuz 1918'de tahta geçince, o da veliaht ilan edilip Dolmabahçe Sarayı veliaht dairesine geçinceye kadar, uzun yıllar entelektüel bir yaşam sürdü..
   Birkaç lisan konuşurdu. Resme ve musikiye meraklıydı.. Köşkünü sanatçıların uğrak yeri, hatta bir çeşit akademi yapmış ; İkinci Meşrutiyet sonrası kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin destekçileri arasında bulunmuştu.. 
   Türk resminin önde gelen isimlerinden kabul edilirdi ve besteleri Batı formlarında idi. İstanbul'daki bir yabancı elçilik raporuna göre, "Fes giymediği zamanlarda, iyi yetişmiş bir Fransız'ı andırırdı.."
   Abdülmecid Efendi, Sultan Vahdeddin'in 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk etmesi üzerine, iki gün sonra Millet Meclisinde yapılan bir oylamada 168 milletvekilinden 143'ünün oyunu alarak hilafet makamına getirildi. 
   Şevket Süreyya Aydemir, "Tek Adam" adlı eserinin üçüncü cildinde ; Gazi Mustafa Kemal'in, Halife adayı olan Abdülmecid Efendi'nin de hataları olduğunu, Büyük Millet Meclisi'nin zaman zaman onu da suçladığını, fakat şimdi Abdülmecid Efendi'nin hükumete güvence verdiğini ve seçiminde bir mahzur olmadığını bildirdiğini anlatır.. 
   Refet Paşa'ya hitaben verilen bu yazılı teminatın metni şudur :
"İstanbul'da, BMM Hükumeti fevkalade Memuru Refet Paşa Hazretlerine,
BMM'nin Hilafet ve Saltanat hakkında aldığı kararı, tamamen tasdik ve tasvip ediyorum.. 27 Rebiulevvel 1341 (18 Kasım 1922) Abdülmecid" 
NOT : Bu senet, Gazi'nin Refet Paşa'ya 7 Kasım 1922 tarihi ile verdiği ve 8 Kasım öğleye kadar netice alınmasını isteyen talimatı üzerine alınmıştır..
   Yeni Halife oylama sırasında ve sonrasında bazı garip hevesler göstermişti. Örneğin Fatih Sultan Mehmed kılığına girmek; bazı parlak unvanlar kullanmak istemişti. Gazi, Halifenin bu davranışlarından Ali Fuad Paşa'ya şöyle bahseder : "Ne dersin Paşam ? Halife Hazretleri Fatih'in kılığına girmek istiyormuş, yakışır ya.."
   Hilafet müessesesini, Yeni Türkiye'yi kuran ve yöneten kadro benimsemiyordu. Gazi'ye göre hilafet "zevaitten" (gereksiz fazlalıktan) ibaretti. Zaten Osmanlı tarihinde hilafet, hiçbir zaman etkin bir kuruluş olmamıştı. Aslolan padişahlıktı. Hilafet, bir sığıntı ve bir gölgeydi.. 
   Gösterişli ve eski padişahların selamlık resimlerini andıran törenler, cuma namazları, Fatih biçiminde sarık sarıp padişahlar gibi hil'at giymek istemesi, bu masraflı merakların yanı sıra sarayında çalışan ahçıların, hademelerin aylıklarını verecek kadar bile gelire sahip olmaması, Doğu'da ve bilhassa mezhebinin İmamı sayılan Ağa Han ile Emir Ali'nin "halifenin siyasi durumunun korunması için" İsmet Paşa'ya yazdıkları bir mektubun, İsmet Paşa'nın eline varmadan 24 Kasım'da bir İstanbul gazetesinde yayınlanması, Ali Han ve oğlu Ali'nin İngilizler ile olan alışılmadık yakınlıkları gibi olaylar sonucunda yönetimde hilafetin kaldırılmasının gerektiği fikri gelişti..
   Abdülmecid Efendi, Dolmabahçe Sarayında, o tarihten 3 Mart 1924'e kadar, yani hilafetin kaldırılıp hanedan üyelerinin ülke dışına çıkartılmalarına kadar geçen bir yıl üç buçuk ay boyunca "Halife" olarak kaldıktan sonra, o gece ailesi ile beraber Türkiye'den sınır dışı edildi..

 

   İstanbul'dan İsviçre'ye giden Abdülmecid Efendi, daha sonra Fransa'nın Nice kentine yerleşti. Oradan Paris'e geçti ve 23 Ağustos 1944 günü bu şehirde hayata veda etti.. Tam da Paris'in Alman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı günde..
   Naaşı Paris Camii bodrumunda bir odaya yerleştirildi. Halifenin kızı Dürrüşehvar Sultan, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli başvurularda bulunsa da, Ankara bunları reddetti. Dürrüşehvar Sultan'ın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ziyaret etmesi bile bunu değiştirmedi. On yıl boyunca Paris'te bekletilen cenaze, 1954 yılı mart ayında Suudi Arabistan'a götürülüp Medine'de toprağa verildi. 
   Son halife, sürgün sonrasındaki ilk siyasi temaslarını, Türkiye'den sınırdışı edilmesinden sonra gittiği İsviçre'nin Territet kasabasında yapmış, Ankara'yı suçlayan bir bir bildiri yayınlamıştı. Ayrıca, bir Hilafet Kongresi" toplanmasını istemiş ve bildirileri ile hilafet konusundaki diğer yazışmalarını "Yeşil Kitap" adını verdiği bir risalede yayınlamıştı..
   Bu risalede beş adet belge vardı : Ankara Meclisi tarafından halife seçilmesinden hemen sonra, 20 Kasım 1922 günü İslam alemine hitaben yayınladığı beyanname, hilafetin kaldırılacağı hakkında söylentiler çıkması üzerine Meclis Başkanlığına gönderdiği 1 Mart 1924 tarihli telgraf, sürgüne gönderilmesinden sonra Territet'de 11 Mart 1924 günü yayınladığı bir diğer beyanname, yine Territet'den Ankara'ya Meclis Başkanlığına yazdığı bir mektup ve göndermeyi Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonraya bıraktığı "İtirazname"..

 

   Murat Bardakçı, bu belgelerden birinin günümüz Türkçesi'ne nakledilmiş şeklini 25 Ağustos 2013 tarihli Haber Türk gazetesindeki köşesinde paylaştı :
   Abdülmecid Efendi, sürgüne gönderilişinden tam bir hafta sonra, 11 Mart 1924 günü İsviçre'de yayınladığı ve "Allah'ın resulü'nün Halifesi Abdülaziz Han oğlu Abdülmecid" diye imzaladığı bir bildiri ile, İslam dünyasının ileri gelenlerini hilafet konferansına çağırıyor ve Türkiye'nin artık "ladini" yani "dinsiz" olduğunu ilan ediyordu..  
   İşte, Halifenin büyük ümitlerle kaleme aldığı ama hiçbir netice getirmeyen bildirisi :
"Kutsal hilafet müessesini kaldırmış olmak iddiasında bulunan ladini Türk Cumhuriyeti'nin kararıyla aziz vatanımdan sürüldüm. İslam alemine, bu gurbet diyarında bu beyannamem ile selamlarımı gönderiyor ve hitap ediyorum. 
"Türkiye Millet Meclisi'nin üyelerinin çoğunluğunun oyları ile alınmış olan ve kutsal hilafet makamının aleyhinde bulunan bu din dışı karar, İslam aleminin yüksek menfaatlerinin de aleyhinedir ; üstelik bu Meclis'i seçmiş olan kahraman Türk Milletinin arzusuna da muhaliftir. İslam şeriatını inkar eden bu kararı tamamen reddedip yok saydığımı İslam alemine bildirmek, benim için kesin ve gerekli bir görev olmaktadır.
"İslam alemi, bundan birkaç yıl önce hilafet makamına seçilmemi bana bey'at ederek kabul ettiğini göstermişti. Ladini Türk Cumhuriyeti milletin gerçek egemenliğine tecavüz ederek itiraz hakkını ve müdahalede bulunmayı önlediği için bundan böyle bu hayati konu hakkında karar vermek görevi, artık sadece İslam dünyasına düşmektedir..
"Müslümanların, içerisinde bulunduğumuz durumun gerektirdiği kararları beraberce alabilmeleri için uygun bir zamanda ve uygun bir yerde büyük dinimiz için bir toplantıda bir araya gelmeleri gerekmektedir. İslam dünyasının en yetkili isimleri ile reislerini, bu mübarek dava uğrunda çalışmaya, gayrete ve önerilerini bana göndermeye davet ediyorum..
"İslam dünyasında bugün var olan birlik, ruhumun bir övünç kaynağıdır. Bana karşı gösterilen sevgiye ve bağlılığa dayanarak, inayeti sonsuz olan Allah'a mukaddes dinimizi bu meselede başarılı kılması için yakarıyorum.."

  

   Son Halife Abdülmecid Efendi, Fransa'nın Nice şehrinde sürgünde yaşadığı sırada, kızı Dürrüşehvar Sultan'ı 12 Kasım 1931'de,o yıllarda Hindistan'ın yarı-bağımsız devletlerinden olan, Haydarabad'ın "Nizam" denen hükümdarı Osman Han'ın oğlu Azam Cah ile evlendirmişti.  
   Haydarabad Nizamı da dünyanın en zengin kişilerinden idi ve hiçbir yerden geliri olmayan Abdülmecid Efendi, Paris'te 1944'deki vefatına kadar dünürünün gönderdiği yardımlarla yaşamış, hayatını bu sayede sıkıntısız bir şekilde sürdürebilmişti..
   Abdülmecid Efendi, Haydarabad Nizamı Osman Han'a 10 Aralık 1935 günü yazdığı mektubunda, bir yardım talebinin derhal karşılanmış olmasından dolayı teşekkürlerini gönderiyor ve Osman Han'a, "Allah senin saltanatını sonsuza kadar devam ettirsin" diye dua ediyor. 

  Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK