Sayfalar

428 ) TARİHİ BİR GEYİK MUHABBETİ !..   Geyik, kuzey yarım küre halklarında kutsal hayvandır. Geyik teması Sibirya ve Altaylar'da masklarda, işlemelerde yaygın olduğu gibi, kutsal şaman elbisesinin de motifidir. Geyik kurbanı, hayvan-ata ve ebedi yaşam simgesi olarak geyik kültürünün gücünü gösterir. 
   "Geyik" sözcüğü Eski Türkçe'de yabanıllık anlamını da içermektedir. Anadolu'da, özellikle Yörükler dağ keçisine de geyik derler.. Eskiden geyik karşılığı olarak "bugu" sözcüğünün bulunması, tarih içinde sözcükte yaşanan anlam daralmasına işaret ediyor olmalıdır. İngilizce "deer" sözcüğünün de aynı yabanıllık anlamını içermesi, geyikle doğal yaşamın özdeşleştirilmesinin evrenselliğine başka bir örnektir..
   Çin ve Hint geleneklerinden Hititlerin geyikli güneş kurslarına kadar zaman ve mekanı aşan geyik kültü Alevi Bektaşi geleneklerinde de saflığın simgesidir. Divan edebiyatında haşin dilberlere "ahu" denir. 15. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmiş olan "Geyik Destanı", acımasız, kafir avcıların eline düşen geyikle Hz. Muhammed arasında gelişen ilişkiyi konu alır. Destan, değişik ulu kahramanların rol aldığı masal biçiminde Anadolu'da çok yerde derlendiği gibi, Karaçay edebiyatından Almanya'ya kadar geniş bir saha içinde mevcuttur. Ziya Gökalp'in "Alageyik" destanı da bu sahaya girmektedir..   Osmanlı kuruluş efsanelerinde yer tutan "Geyikli Baba"nın, müritleri ve elbette geyikleriyle Bursa'nın 1326'daki fethine katıldığı öyküsü, başına geyik boynuzları takan dervişleri akla getirmektedir. 
   1404 yılında Orta Asya'ya elçilik göreviyle giden İspanyol Clavijo, Erzurum çevresindeki bir köyde (Kalenderi olması gereken) aşık denilen zahitlerin yaşadığını, gelen ziyaretçilere şifa dağıttıklarını, aşıkların saç ve sakallarını tıraş edip, çıplak dolaşıp, davul çaldıklarını anlatır. İşte bu aşıklar evlerinin kapılarına astıkları siyah bayraklara geyik, koç, teke boynuzları taktıkları gibi, sokaklarda gezerken de bu boynuzları taşırlar. Barak Baba ve Kalenderiler hakkındaki 13. yüzyıl sonlarına kadar uzanan tasvirler, boynuzlu başlıkları doğrulamaktadır. Esasen geyik boynuzu, Orta Asya şaman kıyafetinin de önemli bir öğesidir. (Jean-Paul Roux, "Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar")

   Charles Texier, yaklaşık beş yüz yıl sonra, İnönü'de, başlarında boynuz taşıyan kadınlar görür. ("Küçük Asya", 1924 Ali Said çevirisi)
"... Sabahleyin harman savurmaya mahsus çatal ağaçlarla donanmış bir takım boynuzlu yaratıkları görünce şaşırdım. Bunlar türkü söyleyerek tarlaya gidiyorlardı. Gözümün önündekilerin erkek yahut kadın olduklarından veya putperest bir grubun özel ayinlerinde bulunduğumdan şüphe ediyordum !.  Fakat sonra papaz efendinin açıklamasıyla bu İnönü sakinlerinin, Hristiyan ve Rum Kilisesine mensup olduklarını öğrendim. Bu gayet garip kıyafetin ve bu alemden hariç baş süslemelerinin esasını hiç kimse bilemez. Bunu güney denizleri vahşilerinin hayalleri bile icat edemez.."
   Texier'in verdiği bilgilere göre, yalnız evli kadınların taşıdıkları ve zenginlerinkini "daha süslü ve boynuzları ifrat derecesinde büyük", fakirlerinki "pek ufak ve üzerleri boncuksuz" olan boynuzlarla ilgili olarak, Texier, "buranın papazları o kadar cahil idi ki, her ne sordumsa 'Allah bilir'den başka bir cevap alamadım" dese de, harman savurmaya da gidildiğine bakarak, boynuzların bereket törenleriyle ilgili olması gerekir..
   Anadolu'da kapı üstlerine, oda duvarlarına geyik ve koçboynuzu asma geleneği yakın yıllara kadar yaşadığı gibi, Balkanlar'da ve Malta Adası'na kadar uzanan coğrafyada evlere boynuz asma geleneğinin sürekliliğine tanık oluyoruz..


   Çin kaynaklarından öğrenildiğine göre Türk boylarından sayılan Ye-Da'larda çokeşlilik geçerlidir ve kardeşlerin karısı ortaktır. Hiç kardeşi olmayan adamın karısı başında bir boynuz taşır. Boynuz miktarı, kardeş sayısına göre çoğaltılır. 
   Moğolistan'a Budizm'in yerleştiği dönemin ürünü olan Eski Tsaayin Biçik'te zinanın cezası Cengiz Han yasalarına göre çok hafif olduğu gibi, zina yapan kadının kocasına "boynuzlu" denildiğine de tanık oluyoruz. Böylece, ataerkilliğe geçişin gerçekleşmesiyle "geyikleşme" erkekler için alçaltıcı bir anlam kazanmaya başlıyor.

   Avrupa'da aldatılmış koca simgesi olarak geyik boynuzlu erkek, ortaçağdan itibaren simgeleşmiş ve gravürlere yansımıştır. Boynuzlamak, boynuz takmak Batı dillerinde "horn-korn" sözcüğüyle genellikle ortak köktendir ve Vikingler gibi birçok kavim miğferlerine boynuz taktığı gibi, içme kabı, haberleşme borusu olarak kullanımı uzun süre devam etmiştir. Bu boynuzların, Büyük İskender ve sözcük anlamı "iki boynuzlu" olan "Zülkarneyn" efsaneler zincirindeki gibi dünya egemenliğini, güç ve iktidarı gösterdiği ve anlamının tersine döndüğü anlaşılıyor. Çekecekler de eskiden boynuzdan yapıldığı için Eski Yunanca "keras", Yeni Yunanca "kerato" boynuz sözcüğünden "kerata" olarak adlandırılırlardı.. 
  "Kerata" sözcüğü hakaret olarak anlam aşınmasına uğramış olmakla beraber, aslında "boynuzlu" anlamına gelirdi.

  

   Şeyhülislam Ebussuud Efendi (1490-1573) "Bir cami-i şerife imam olan Zeyd'in kapısına, na-makul nesneler sürülüp ve boynuzlar ve şebek asılmak ile azli lazım olur mu ?" sorusuna ; "Olur, rey-i hakimle" diye cevap verirken, söz konusu "na-makul" nesnelerin katran olabileceğini tahmin ediyoruz. Anadolu'da kapıya katran sürmek, o hane kadınlarının ahlaksızlığına işaret eder ve ev halkı böylelikle taşınmaya mecbur edilerek mahallenin namusu kurtarılırdı. Kapıya asılacak şebeğin nereden bulunduğu muamma olarak kalırken, boynuzun bir yandan kapılara kutsallık simgesi olarak asılması adeti devam ederken, bir yandan da zinanın simgesi olması, bir anlam kargaşasına işaret ediyor. 
   Kutsal geyiğin dişi olduğu bulgusu ile "geyik muhabbeti" yapanların erkek oluşları, dönüşüm konusunda ipuçları veren, derin bir araştırma konusudur. 
   Geyik muhabbeti deyimi Türkçe'de "gevezelik ; yararsız, uzun uzun konuşma" demektir. Osmanlı okumuş sınıfı, birbirlerinin şiirlerini küçümsemek için yukarıda sözü edilen Geyik Destanı'na benzetirlerdi.  
   Örneğin 1650'lerde Gelibolulu Mustafa Ali, Molla Siyahi'den "mücellet hezelliyatı (ciltlenmiş manzumeleri) Geyik Destanı'ndan çok ün almış, bir yoldan azmış kişi idi" diye bahseder. 
   1840'larda İngilizce'de "stag party" (erkek geyik partisi) deyimi erkekler arasındaki eğlenceyi anlatırken ; 1910'larda zamanın buluşu çıplak fotoğraf çevresinde toplanan erkekleri anlatmaya başlamıştır. Deyim, "geyik yapmak" biçiminde bugün de gençlik arasında yaşıyor..

 

KUDRET EMİROĞLU'nun "Gündelik Hayatımızın Tarihi" adlı kitabından alınmıştır.

  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK