Sayfalar

466 ) AZERBAYCAN'I TERK EDEN SON İTTİHATÇI...
   Muhittin Birgen, CHP'nin ilk hali olan İttihat ve Terakki'nin sol kanadı içinde yer almış bir militan ; ayrıca eğitimci, yazar, gazeteci, çevirmen ve kooperatifçi bir siyaset adamı olarak çok bilinen birisi olsa gerek. Ama öyle değil, mevcut kaynaklara bakınca adı geçmiyor, kimse yakın dönem tarihi içinde Muhittin Birgen diye bir otorite tanımıyor. Bunun iki nedeni var : Birincisi, anılarının oldukça erken bir dönemde, 1936-1937 yıllarında, Son Posta gazetesinde tefrika edildikten sonra kitap olarak basılmaması. İkinci neden ise daha derin : Birgen'in bir karşı ses, bir karşı duruş olması ve hatta partizan olduğu halde yeri geldiğinde İttihatçıları bile yerden yere vurması, doğru deyişle "nesnel bir özeleştirmen" olması. Ona göre, "Köpeği kim öldürdüyse burnu sürtmeli," yani herkes sorumluluğunu üstlenmeliydi. Eğer Zeki Arıkan diye bir arkadaş gazete sayfalarında yitmiş bu önemli belgeyi bulup da ortaya çıkarmasaydı, bir alay resmi palavra daha uzun yıllar kendini gerçek diye yutturmaya devam edecekti. 
   Birgen, bir İstanbul kalem efendisi. Bir süre demiryollarında memurluk etti. Cumhuriyet'ten önce Tanin'de, Cumhuriyet'ten sonra Hakimiyet-i Milliye, Yenigün ve Son Posta gazetelerinde çalıştı. 1914-1919 arası Osmanlı Meclisinde milletvekiliyken, 1920'de bu sıfatla Kuvvayı Milliye'ye iltica etti. Ankara'da ona Basın-Yayın ve İstihbarat Müdürlüğü görevi verildi. 1921'e kadar bu görevde kaldı. Bu sırada Elmalı Hoca, Mehmet Akif Ersoy gibi Sünni tarikatçıların Sebilürreşad dergisine yardım etmedi diye hakkında uyduruk bir gensoru verildi. Gerçi bu teklif Meclis'te reddedildi ; ama Birgen'in küsmesine yol açtı. Artık "asap ve ahlak çürütmeye mahsus bir cehennem" haline gelen, her geçen gün "diktatörlüğe" giden Ankara'da durmasına imkan yoktu. Ailesini toparlayıp Batum üzerinden Tiflis'e gitti. O sıra İttihatçıların önde gelen tüm firarileri, Moskova-Baku-Tiflis üçgeninde buluşuyordu. Hepsinin kulağı Anadolu'daydı. Milli hareketi merak içinde, heyecanla takip ediyorlardı. Ankara'dan olumlu bir sinyal gelir gelmez Kuvvayı Milliye'ye geçmeyi planlıyorlardı. Ancak Mustafa Kemal ve arkadaşları, onların gelip İttihatçılık güdeceklerinden endişe ediyorlardı..
   "Çağrılmayan Yakuplar" Ankara'dan umudu kesince, ister istemez maceraperest oldular. Bunlardan kimileri, Asya Türklerini ayaklandırma sevdasına düşen Enver Paşa'nın peşi sıra gitti, kimileriyse Azerbaycan'ın bağımsızlık savaşına destek olmak üzere, Baku'da toplaştı. Muhittin Birgen Kazım Karabekir'e yazdığı bir mektupta, Ankara'yı niçin terk ettiğini şöyle açıklar :
"Son defa Ankara'da Basın Yayın Müdürü, ondan evvel gazeteci ve mebustum. Şimdiyse bir serseri ! İstanbul'la köprüleri atmış, Ankara'nın havasıyla bir türlü barışamamış, bundan beş ay önce Anadolu'dan çıkarak buralara kadar gelmiş ve nihayet son iki ayı Moskova'da geçirdikten sonra buraya avdet etmiş bir serseri ! Ciddi bir iş, muayyen bir hedef ve muayyen bir program beni vazife başına çıkarmadıkça Ankara'ya dönmek fikrinde değilim. Çünkü bugünkü Ankara, asap ve ahlak çürütmeye mahsus bir cehennem halini almıştır."
  Gerçekten Muhittin Birgen o kadar karamsardır ki, Ankara'nın giriştiği mücadelenin başarıya ulaşacağından bile şüphelidir : "Bugünkü zahiri birliğin altında, Anadolu'da şimdiye kadar görülmedik çekişmeler, baş döndüren ve göz karartan uçurumlar halinde ayrılıklar hasıl olmaya başlamıştır. Beş aydır gördüm, dinledim ve aradım, vasıl olduğum netice şudur ki, memleketin bu kadar güçlükle verdiği mücadele bir kör dövüşünden başka bir şey değildir. Zaten beni Ankara'dan çıkmaya sevk eden sebep de, bu kanaatti.."
   Talat ve Cemal Paşalar, Ermeni intikamcılar tarafından vurulduktan ve Enver Paşa Kızıl Ordu imha edildikten sonra başsız kalan firari İttihatçılar, Azerbaycan Müsavat Partisi'ni ele geçirdi. O sıralar İttihatçılar, Azerbaycan'da çok itibar görüyordu. Müsavat Partisi, en çok taraftara sahip olan partiydi. Müsavat önde gelenleri orduyu, polis teşkilatını ve milis güçlerini İttihatçılara vermişlerdi.
   Muhittin Birgen, hatıratının tam bu noktasında Türklerin, Azeri halkına attığı "korkunç bir kazığı" gün ışığına çıkarıyor : Ülkenin güvenlik güçleri ellerine emanet edilen İttihatçılar, Müsavat Partisi'ne inanmıyorlardı. Onlar, İngiltere'nin güdümündeki bu partiyi ele geçirerek akılları sıra, Birinci Dünya Savaşı'nda baş düşmanları olan İngiltere'yi cezalandıracaktı. Rusya, artık Çarın Rusya'sı değildi. Üstelik Sovyet Rusya, Anadolu'ya maddi destek veriyordu. Öyleyse azınlıktaki Azeri Komünist Partisi desteklenmeliydi. Öyle de yaptılar, Müsavat Partisi'ni son anda "İngilizci" diye suçlayarak, Kızılordu'yu Baku'ya soktular. Yani Azeriler, bizim İttihatçı artıkları yüzünden Sovyetler'e katıldı. Eğer İttihatçı güçlerin yönettiği Azeri asker ve polisleri Kızılordu'ya teslim olmasaydı, belki de İngiltere'nin, petrol hatırına desteklediği Müsavat Hükumeti Sovyetler'e direnebilecekti. 
   Birgen'in bundan sonraki macerası arkadaşlarından biraz farklı. Sovyet Azerbaycan'ında, ilk iş milliyetçi unsurları temizlemek olur. Tüm İttihatçılar kaçar. Ancak ona dokunmazlar, çünkü o İttihatçılara katılmamıştır.  Ona, Baku Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmenlik teklif edilir. Birgen bu görevi kabul eder. Gelgelelim, bir süre sonra dönemin ruhuna Sovyetik bir paranoya musallat olur : "Komünist Partisi üyesi olmayan yerli-yabancı herkes potansiyel casus" muamelesi görmeye başlar. Ankara hesabına casusluk yaptığı, Türkçülük propagandası içinde olduğu iddialarıyla gizli polisin takibine muhatap olur. Bu yüzden, aynı tehditle karşı karşıya olan arkadaşı, sonradan ünlü öykücü olan Memduh Şevket Esendal'la birlikte yurda döner. O Azerbaycan'ı terk eden 
"son İttihatçı"dır...

     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK