Sayfalar

468 ) BİR YABANCI GÖZÜYLE TÜRKİYE'DE SAVAŞ YILLARI...

  

   Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda, sadece tarafsızlık değil, silahlı bir tarafsızlık gütmüştür. Bütün savaş boyunca ortalama yarım milyon insandan oluşan bir ordu silah altında bekletildi. Bu durum o zamanlar nüfus yönünden oldukça zayıf olan ülkeye, ekonomik ve mali zorluklar getirmiştir..
   Politik düşüncelerin yanı sıra, şüphe götürmez savunma isteğinin, memleketin savaşın yıkımından korunmasına yardımcı olduğu muhakkaktır. Bununla beraber, tartışmaya götürmeyecek bir gerçek de, muhtemelen Alman Büyükelçisi Papen'in gerek Türk gerekse Alman hükumetlerine olan tutumuyla Türklerin savaşa karışmamalarını kolaylaştırmış olmasıdır..
   Bütün bu zaman zarfında pek çok kimse, ülkenin aktif olarak savaşa katılmamayı gerçekten başarabileceğine inanmıyordu. Hali vakti yerinde olan birçok Türk ailesi, en azından belirli ve geçici bir zaman için büyük şehirlerden, özellikle İstanbul'dan kalkıp, Anadolu'ya yerleşmekteydi. Bazı Alman mülteciler de "içerilere doğru bir kaçışı" düşünüyorlardı. Ama Kültür Bakanlığı bize acilen taşraya, yani değil Doğu, Orta Anadolu'ya bile sığınmamamızı önerdi. Zira oraların halkı, Hitler tarafından kovulmuş ve takip edilen Almanlarla, belki düşman olarak savaşılacak Almanlar arasındaki farkı anlayacak durumda değildiler..
   Türk hükumetinin aldığı önlemlerin arasında, özellikle değerli müze hazinelerinin büyük şehirlerden Anadolu'ya taşınması vardı. Örneğin bazıları Konya'ya götürülüp gömülmüşlerdi..

   Ayrıca Milli Eğitim de çeşitli yönlerden yeni şartlara uyduruldu. Okullar erken tatile giriyordu ve biraz yaşı büyük okul çocuklarına gaz maskelerinin bile kullanıldığı yarı askeri bir talim terbiye uygulanmaktaydı.. 


   Ekonomik ve mali zorlukları bir kenara bırakıp, sadece dış görünüşe bakılırsa, memleketin çevresinde yıllarca kanlı savaşların yapıldığını gösteren pek az işaret fark edilmekteydi. Uzun bir zaman bir karartma bile yapılmadı. Sonunda yapılması emredildi ama, bu, oldukça gevşek bir şekilde uygulandı..Savaşın son zamanlarında bir defa İstanbul'un üzerinden savaş uçakları uçmuştu. Ve bunlardan biri Türk uçaksavarları tarafından düşürüldü. Ama önceleri sanıldığı gibi, bunun bir Alman değil de, Müttefiklerin uçakları olduğu, Romanya'da petrol kuyularını bombalayıp, geri dönerlerken rotalarından çıktıkları anlaşıldı. Daha sonraları Türk tarafı mahcup bir tavırla Türk uçaksavarlarının isabet gücünün hiç de fena olmadığına dikkati çekti..
   İlk ve tek hava gerçek hava alarmı da ayrıca bu vesile ile verilmiş oldu. Daha önce verilen alarmlar bir deneme niteliğindeydiler. Buna rağmen halka, böyle bir durumda nasıl davranacaklarına dair talimatlar verilmişti. 
   Rüstow, Isaac ve benim gibi hemen deniz kenarında oturanlar için bu talimatlara uymak kolaydı. Sadece evimizden çıkarak, birkaç metre ilerideki sahile gitmemiz yeterliydi. Ciddi bir durumun meydana gelmesi göz önüne alınarak, hayati önem taşıyan eşyalarla dolu bir bavulu daima hazır tutmak faydalıydı. Fakat ilk alarm geçtikten sonra eşimin o heyecanla bavulu birkaç yiyecek maddesi, giyim eşyası ve çocuklar için oyuncakları doldurduğu, ama içinde biriktirmiş olduğumuz birkaç altın olan keseyi yanına almayı unuttuğu meydana çıktı !..

   Tıpkı tarafsız İsviçre'de olduğu gibi Türkiye de bütün dünyadan gelen casusların ana çalışma alanı halindeydi. İstanbul ve Ankara ise bu tür faaliyetlerin merkeziydi. Ben şahsen, savaş sırasında birçok casus tanıdım veya savaştan sonra, bazılarının gerçekten casus olarak çalıştıklarını öğrendim. Birinci gruba diğerlerinden değişik, cemiyet içinde çok sempatik, çok zeki, Fankenstein görünümünde bir adam girer. Takma ismi Dragutin olan bu adamın, Yugoslav mı yoksa Çek mi olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Çoğu mimar olan birkaç genç Avusturyalı da casusluk yapıyorlardı. Ama vatanlarına döndükten sonra Alman ordusunu bölmeye teşebbüsten izleri bulunmuş ve yakalanıp idam edilmişlerdi. 

Benim diğer bir tanıdığım, Bela Wolf adlı bir Macar da İngiliz gizli servisi hesabına çalışıyordu. Kendisi büyük mali sıkıntılar içinde olmasına rağmen, ta başından beri, az da olsa para almayı reddetmişti. Kendi sağduyusuna göre sebebi şuydu : Eğer "fahri" olarak casusluk yaparsa, hem kendi vicdanı rahat olarak, hem de bu şartlar altında, işverenler kendisini centilmen olarak takdir edeceklerdi. Savaştan sonra İngilizler kendisine hizmetlerine karşılık bir saat hediye ettiler..
   Cicero'nun Almanlardan aldığı olağanüstü yüksek meblağın (tamamı 300.000 Sterlinden aşağı değildi), sahte banknotlardan olduğu anlaşıldı (İlk 20.000 Sterlin hariç) !. Bu gerçek, savaşın bitiminden bir süre sonra, zorlukla da olsa Türkiye'den dış ülkelere seyahat mümkün olabildiği zaman meydana çıktı. Olay şöyledir : Cicero Almanlardan aldığı İngiliz parasının bir bölümünü İsviçre'de bozdurmak üzere bir arkadaşına verir. Kendisinin İsviçre'ye gitmesi, fikrince çok tehlikelidir. Ancak o ve arkadaşı, İsviçre bankalarının, bilhassa yabancı parada, sahiciyi sahteden ayırt edebilme yeteneklerini küçümsemektedirler. Böylece Cicero'nun sırdaşı, daha ilk para çevirme girişiminde tevkif edilir ve İsviçre, Türk Hükumetini durumdan haberdar eder. Bunun üzerine bir mahkeme başlamış ve ahbabım olan Savcı Şerif Bey, bir gün bana aşağıdaki soru hakkında ne düşündüğümü sormuştu : İlk bakışta bir taraftan ülkeden yabancı parayı dışarı çıkarmayı şiddetle cezalandıran Türk Döviz Kanununa karşı gelme suçu söz konusuydu. Diğer taraftan ise, sahteliği kanıtlanmış banknotların, Türk hükümlerine göre "legal tender", yani döviz addedilebileceği bir başka sorun teşkil etmekteydi. 
   Ben bu soruya, mademki bu banknotlar sahtedir, öyleyse hukuki değerleri, "geçerlilikleri" yoktur diye menfi cevap vereceğim dedim.. Gerçekten de Cicero'nun arkadaşları hakkındaki döviz kaçakçılığı iddiasından vazgeçildi..
   Ne Türk-Alman, ne de Alman-İngiliz ilişkileri, bu olaylardan dolayı zedelendi.. Rus-Türk ilişkileri de aynı şekilde, 1942 başında Ankara'da sokak ortasında Papen'e yapılan suikasttan etkilenmedi. Halbuki bu suikastı Rus kökenli ve Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları gerçekleştirmişti. Ve Türk mahkemeleri tarafından yargılanıp mahkum edilmişlerdi. Bunun yanı sıra unutulmamalı ki, Türk idarecileri Nazilerin zaferinden çok Rusların yenilmesini arzu ediyorlardı..

NOT : Bu konu ile ilgili bir yazıyı, 347 No'lu, "Von Papen' Suikast Girişimi" başlıklı blog yazımda okuyabilirsiniz.. 


   
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK