Sayfalar

476 ) "BÜYÜK SAVAŞ"A GİRİŞ SÖZLEŞMESİ !..

 Birinci Dünya Savaşı arifesinde Almanya ile imzalanan ittifak anlaşması ile ilgili olarak, Cemal Paşa anılarında şunları yazar :
"Alman-Türk ittifakı,şimdiye kadar herkesin zannettiği gibi Umumi Harp sırasında düzenlenmedi. Her ne kadar imza meselesi 1914 yılının 2 Ağustos'unda gerçekleştiyse de, müzakerelere savaştan önce başlanmıştı.. Ben, görüşmelere ne zaman ve kimin girişimiyle başlanmış olduğunu anlaşmanın imzalandığı güne kadar bilmiyordum. 1914 Temmuz'unda Fransa'dan döndüğüm günlerden birinde idi, Talat Bey bana demişti ki : 'Paşa, Almanya bize şu veya bu şartlar içinde bir ittifak teklif etse ne dersin ?. Kabul eder misin ?. İşte, gönlündeki Fransa'dan hayır yok ; Fransa olmadığına göre Almanya'yı reddeder misin ?.'  Hemen cevap verdim : 'Türkiye'yi tek başına bir durumdan kurtaracak olan böyle bir ittifakı derhal kabul ederim..'
   "23 Temmuz günü, milli bayram nedeniyle Levent Çiftliği'nde yapılan büyük geçit töreninde Alman Büyükelçisi Baron von Wangenheim yanıma yaklaşarak, 'Nasıl, Cemal Paşa ! Çok kısa bir zamanda Alman subaylarının yaratmayı başardıkları harikaya benzer sonuçları gördünüz mü ? İşte size bir Türk ordusu ki, dünyanın en muazzam ordularından ayırt edilmeyecek bir görünüşe sahip. Bütün Alman subayları Türk erlerindeki manevi kuvvetin her türlü tahminin üstünde olduğunu onaylamakta aynı fikirdeler. Böyle bir orduya sahip olan bir devletin müttefiki olmak en büyük başarılardan sayılabilir..'
"Milletim ve ordusu hakkındaki takdirlerinden dolayı elçiye teşekkür ettim. Bu sırada, Alman-Türk ittifakına dair görüşmelerden zerre kadar haberim yoktu !.. Birkaç gün sonra, sanırım Cuma idi, akşam üzeri Şişli'deki evimin önünde otomobile binmek üzere iken Osmanbey Gazinosu'nun köşesinden Enver Paşa'nın konağına giden caddeye sapan bir otomobil içinde Enver, Talat ve Halil Paşaları gördüm. Otomobil Maslak tarafından geliyordu. Bunların bu vakitte nereden geldiklerini düşündüm..
"Sadrazam Paşa'nın Yeniköy'deki yalısından başka bir yerden gelemezlerdi. Arkadaşların benden gizli bazı görüşmelere teşebbüsleri olduğuna dair içime bir kuşku düştü. O zamana kadar hiç böyle bir şüphe doğurabilecek bir olay karşısında kalmamıştım. Gideceğim yere gidip döndükten sonra Enver Paşa'ya telefon ettim, geç vakit nereden geldiklerini sordum. Biraz vakit geçirmek için Sadrazam Paşa'ya uğradığını ve orada Halil ve Talat Paşalara rastlayarak birlikte döndüklerini söyledi. Fakat cevabın söyleniş şeklinden, uydurma olduğu kanaatine vardım. Şüphelerim daha da arttı. Ertesi gün Bahriye Nezareti'nde bulunuyordum. Sadrazam Paşa'nın Yeniköy'deki yalısında bir Vükela Encümeni toplandığından, oraya gelmemi rica ettiklerini yaverim haber verdi. Hemen otomobile binerek Şişli-Zincirkuyu- İstinye yolu ile hareket ettim. Ayazağa Köşkü civarında bulunduğum sırada o kadar şiddetli bir yağmura tutuldum ki, rüzgarın ve yağmurun şiddetinden otomobil ile ilerlemenin imkanı kalmamıştı. Tekrar Bahriye Nezaretine dönerek istimbot ile Yeniköy'e gittim. Sadrazam Paşa'nın yanına girer girmez, 'Nerede kaldınız Cemal Paşa ? Arkadaşlar beklediler, daha şimdi gittiler. Otomobille hareket ettiğinizi Nezaretten haber verdikleri için, yolda bir kazaya uğradığınızdan bile korktuk. Her neyse, madem geldiniz artık merak edilecek bir şey kalmadı demektir. Şimdi size çok memnun kalacağınız bir haber vereceğim. Bakalım ne olduğunu keşfedebilecek misiniz ?' dedi. Biraz düşündüm. Tabii, bir şey keşfedemedimse de şimdiye kadar gizlenmiş olan sırlara vakıf olduğumdan, anladım.. 'Geçen gün ben yokken Enver, Talat ve Halil Paşalar ile kararlaştırılmış bir şey olsa gerek. Fakat ne olduğunu tahmin edemiyorum' dedim.. 'Alman Hükumeti bize ittifak teklif etti. Biz de bunu memleket yararına uygun gördüğümüzden, bugün ittifaknameyi Elçi Wangenheim ile beraber imzaladık. Nasıl, memnun oldunuz mu ?' dedi..

"Hiç hazırlanmadığım bu haber karşısında şaşırıp kalmıştım. 'Şartları ülke yararlarına uygunsa, memnuniyet verici bir siyasi olay olabilir' dedim. 
'Karşılıklı eşit hukuk şartlarına dayanan ve her iki tarafın yararlarına kefil olan, şimdiye kadar hiçbir Osmanlı hükumetinin başaramadığı bir anlaşma' dedi. Sonra, çalışma odasına geçtik. Kilitli bir gözden, birkaç maddeden ibaret anlaşmayı çıkardı. Okudum, iki bağımsız devlet arasında eşit hukuk şartlarına dayalı çok güzel bir anlaşma olduğunu gördüm. 
'Ya Avusturya ?' dedim.
'Almanya ile imzaladığımız anlaşma maddelerini kendi hükumetinin aynen kabul etmiş olduğuna dair Elçi Pallavicini de, sizin gelişinizden yarım saat önce ; bir mektup getirdi. İşte mektup..' diyerek onu da gösterdi. 
  "Oldukça uzun bir görüşmeye muhtaç olan bu girişimi şimdiye kadar neden sakladıklarını sormadan edemedim. Bu işi bizzat kendisi idare ettiğini ve kesinleşene kadar diğer arkadaşlara da hiçbir şey açmadığını ve onların da ancak bugün haberdar olduklarını ima ederek ilave etti : 
'Hatta Cavit Bey'in hala haberi yoktur. Onu da davet ettim, şimdi yoldadır.. Bir araya gelince ona da, diğer arkadaşlara ve size olduğu gibi, anlaşmayı göstereceğim.'
"Bütün bakanların haberleri olup olmadığını sordum. Bakanlar içinde bu girişimin büyüklüğünden ürkerek, bu önemli devlet sırrının vaktinden önce duyulmasına neden olabilecek kimseler olduğundan, hepsine haber vermediğini ; yalnızca Şeyhülislam ile Halil, Talat, Cavit Beyler, Enver Paşa ve benim bildiğimi söyledi..
'Cenabı Hak memleket hakkında yararlı sonuçla etsin. Elhayr-ı fi muvakka' dedim. Başka bir şey ilave etmedim.."
Şevket Süreyya Aydemir ise, "Enver Paşa" adlı eserinin ikinci cildinde bu olayı şöyle değerlendiriyor : 
"İttifak antlaşması, 2 Ağustos 1914 gecesi, Boğaziçi'nde, Mısırlı Sadrazam Said Halim Paşa'nın yalısında imza edildi. Almanya'nın İstanbul'daki elçisi Baron von Wagenheim yalıya gelmişti ve sadrazamla baş başa konuşmalarının konusu hep bu ittifak idi..  Yalıda Dahiliye Nazırı Talat Bey, Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Meclis Başkanı Halil Bey vardı. İttifak belgesi, Sadrazamla Alman Sefiri arasında imzalandı. İmzadan önce bu arkadaşları ile görüşmelerinde Sadrazam, hiçbir itirazla ve ihtiyat kaydı ile karşılaşmadı. Hatta Halil Bey, Alman sefirini diğer bir odada bekletmenin ayıp olduğunu, sefirin sinirlenmekte olduğunu ve artık imzayı basıp işin bitirilmesi gerektiğini ısrarla söyleyip durdu !. Enver Paşa zaten sonuçtan emindi. Talat Bey uysaldı, ne olacaksa olmasını bekleyen bir hava içindeydi. Her neyse,antlaşma nihayet imzalandı. Böylece Türkiye, Almanya'nın safına katılmış oldu !.."Türk-Alman İttifakı sekiz maddedir. Metni aşağıdaki gibidir :

TÜRK-ALMAN İTTİFAK ANTLAŞMASI

İstanbul-Tarabya, 2 Ağustos 1914

1- Karşılıklı taraflar, Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında çıkması tahmin edilen anlaşmazlığa karşı kesin tarafsızlığını korumaya devam edecektir.

2- Rusya, Avusturya-Macaristan aleyhine fiili askeri önlemler alıp müdahalede bulunursa ve böylece Almanya'nın da savaşa girmesini zorunlu kılarsa, bu husus Türkiye'nin de savaşa katılması için sebep oluşturacaktır.

3- Savaş sırasında Almanya, ıslah heyetini Türkiye emrinde sürekli kılacaktır. Buna karşılık Türkiye bu heyete, Harbiye Nazırı Hazretleri ile Islah Heyeti Başkanı Hazretleri arasında kararlaştırılacak esaslara uygun olarak, ordunun yönetimi konusunda yetki paylaşımı sağlayacaktır.

4- Tehdit edilecek Osmanlı topraklarını Almanya gerekirse silahla savunmayı taahhüt eder. 

5- Her iki imparatorluğu hazırdaki ve doğabilecek anlaşmazlıklara karşı koruma amacıyla düzenlenen bu sözleşmenin, aşağıda isimleri yazılı delegeler tarafından imzalanmasından sonra, 31 Aralık 1918 tarihine kadar hükmü devam edecektir.

6- Yukarıda tayin edilmiş olan tarihten altı ay evvel taraflarca bir ihbar olmadıkça, antlaşma hükümleri yeniden beş yıl geçerli olacaktır. 

7- Bu antlaşma haşmetli Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı Hazretleri ile Osmanlı İmparatoru Hazretleri tarafından onaylanacak ve onaylı nüshalar imza tarihinden sonra bir ay içinde taraflarca birbirlerine iade edilecektir.

8- Bu antlaşma gizli tutulacak ve ancak taraflar arasında kararlaştırıldıktan sonra yayınlanacaktır...tasdiken..

Baron von WANGENHEIM                                SAID HALIM   Bu ittifak antlaşması Kabineye ancak 4 Teşrinievvel 1330 (17 Ekim 1914) tarihinde getirildi. Ve aşağıda isimleri bulunan nazırlar tarafından kabul olundu :

Sadrazam : Prens Said Halim Paşa
Şeyhülislam ve Evkafı Hümayun Nazırı : Hayri Efendi
Harbiye Nazırı : Enver Paşa
Dahiliye Nazırı : Talat Bey
Adliye ve Şurayı Devlet Reisi : İbrahim Bey
Bahriye Nazırı : Cemal Paşa
Maliye Nazırı : Cavid Bey
Nafia Nazırı : Çürüksulu Mahmut Paşa
Ticaret ve Ziraat Nazırı : Süleyman Elbistani Bey
Posta Telgraf Nazırı : Oskan Efendi
Maarif Nazırı : Şükrü Bey       

"Alman-Türk İttifakı Antlaşması işte budur.. Bu antlaşmanın imzalı orijinal metni, Türk Hariciyesinde ortaya konulamamıştır. Savaştan sonra oluşturulup Türk savaş suçlularını sorgulayan, fakat yetkileri şekilden ibaret kalan parlamento komisyonunda, bu imzanın tanık ve destekçilerinden olan Halil Bey'e antlaşmanın aslının ne olduğu sorulduğunda, alaycı bir şekilde bilmediğini söyleyip 'herhalde Hariciye Nezaretinde olacaktır' gibi sudan bir cevapla sorguyu savuşturmuştu.. 
   Özetle, antlaşmanın devlet arşivimizde aslı mevcut değildir !..
   Metnin orijinali, Bonn'da (Şu anda Berlin'de) Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi'nde bulunmaktadır. (AUSWARTIGES AMT, POLITISCHES, ARCHIV, DEUTSCHLAND 128, NO.5, Bd.4)

   Şevket Süreyya Aydemir "Enver Paşa" adlı eserinin 2.cildinde, eline geçen bir de defterden bahseder. Maliye Nazırı Cavid Bey'in kendi el yazısıyla yazdığı bu not defterinde, konu ile ilgili şunlar yazılmıştır..

"10 Temmuz (23 Temmuz) Pazar :
"Bugün Sadrazamın konağına gittim. Sadrazam acele bir şeyler yazıyordu. Enver, Talat ve Halil oradaydılar. Durumda bir fevkaladelik hissettim. Talat'a sebebini sordum, 'yemin ettik' diyerek söylemedi. Hayret ettim. Derhal kendisine, 'yoksa Almanya ile ittifak mı ediyorsunuz ?' diye sordum. 
"Biraz sonra Sadrazamın yanına girdik. Kimseye açıklama yapmayacağımıza dair yemin ettik. (...) Bunun üzerine Sadrazam bir kağıt okudu. Bu, Almanya ile Osmanlı Hükumeti arasında bir ittifak sözleşmesi idi. Tam şaşkınlık içinde dinledim (...) 
"Bunu okuduktan sonra benim fikrimi sordular. Ben o kadar şaşırmıştım ki cevap vermedim ve kararsız olduğumu, bu kadar önemli bir meseleye, bu kadar çabuk karar veremeyeceğimi söyledim. Diğer arkadaşlarda ise, sevinç ve hayret vardı !. Bir büyük devlet ile ittifak ediyormuşuz !..
"Sadrazamın yanında münakaşayı uzatmadım. Antlaşmanın Enver, Talat ve Halil arasında 4-5 gündür bilindiği ve birkaç gece, beni ve Cemal'i haberdar etmeksizin Yeniköy'deki yalıda toplanıp görüştükleri halde bizi uzakta bırakmaları fevkalade canımı sıktı. Durum nazik olmasa, derhal bir istifa ile cevap verecektim (..) "

   Defterde bir şey daha yazmaktadır.. Sonraki akşam Talat Bey ile birlikte Enver Paşa'ya giderlerken, Talat Bey bu durumla ilgili olarak Cavid Bey'e, "Ne yapalım, bu iş oldu bitti. Sadrazam imza etti.. Mukadderat !" der.
   Talat Bey'in bütün bu olup bitenleri anlatmak için bulabildiği tek kelime, "mukadderat"tır, yani "Allah'ın takdiri" !.. Bu, hazin bir görüştür. Ve devletin mukadderata bağlanan kaderi, hazin bir kaderdir. Ama ne var ki, Osmanlı İmparatorluğu, varlığının sonuna, işte bu görüşle sürüklendi !..


    
       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK