Sayfalar

479 ) MAKEDONYA YANIYOR !...

   

   Makedonya komitelerinin 1890'larda başlayan örgütlenmesi, 1902'de iyice güçlenmiştir. Öyle ki örneğin daha 1898'de komite kolları, Edirne-İstanbul tren yolunda Hadımköy taraflarına kadar sarkarlar. Baskınlar, yangın çıkartmalar, dağa adam kaldırmalar, hükumet kasasından ödenen kurtuluş bedelleri, tren soygunları, tahripler ve hepsinin üstünde akıtılan kan dalgaları, bütün Makedonya'yı da sarmıştır. Herkes tetikte, herkes ayaktadır..
   Hükumetten daha güçlü, daha doğrusu hükumet içinde hükumet olan çete örgütleri, artık asıl hesaplaşma günlerinin geldiğine de inanırlar. Kiliseler, manastırlar, artık silah depoları, hatta istihkamlar gibidir. Gerçi komiteciler hiç durmadan birbirlerini de yerler. Ama şimdilik artık ilk hedefte birleşmişlerdir. Evet, ne olacaksa, artık 1903 yılı içinde olmalıdır. O halde, karar saati çalmıştır. Köylerde, kasabalarda, bir kısmının yaşları yirminin bile altında olan, ama geceleri yataklarında silahları koynunda uyuyan insanları artık daha fazla zaptetmek komitenin harcı değildi.. Artık işaretin verilmesi zamanı gelmişti. Ve bu işaret ; yeni, kanlı, ama şimdiye kadar görülmemiş baskınlar olacaktı. Yakılacak, yıkılacak ve memlekette durum karıştırılacaktı. İlk hedef te seçilmişti : Selanik !..
   Son karar, 1902 yılı sonlarında hem de Selanik'te toplanan Makedonya İhtilalcileri Kongresinde verildi. Ve bu kongreye, her tipten liderler katıldı. Toplantı, 2-4 Ocak günleriydi. Karar, 3 Ocak günü ve saat 11:20'de alındı. Ve protokol, şu sözlerle ilan edildi :
"3 Ocak 1902, saat on biri yirmi geçe, mukaddes bir tarihtir. Beş yüz yıllık esaretin sonudur !"
   
   Ölümü göze alan gönüllüler, inanılmayacak kadar çoktu. Hepsinin de yaşları 18-25 arasında. Yalnız birinin yaşı 28'e varıyordu. Selanik'te öyle şeyler yapılmalıydı ki, yalnız Türkler değil, yabancılar da korkudan titresinler, ne yapacaklarını şaşırsınlar. Avrupa devletleri, ister istemez işe karışsınlar. Makedonya'nın özerkliği veya Bulgaristan'a katılması yolunda ilk aşama olan yerel idarede özellik önlemleri hemen alınsın..
   Kararlar verildi. Hazırlıklara hemen girişildi. Asıl ihtilal, kutsal bir gün olan İlyaden (İlya Günü), yani kutsal İlya Yortusu gününde olacaktı. Ama, ona daha vardı. Şimdi ve ilk önce, dağlarda çarpışmalar başlamalıydı. Selanik darbesi de hazırlanmalı idi. Öyle de oldu..
   Selanik'te toplanan teröristlerin hedefleri geniş, çeşitli ve işleri çetindir. Selanik'e bombaları, dinamitleri Boris Sarafof ve yardımcısı Kosta Delçef gönderir. Bunlar neredeyse bir şehri havaya uçuracak kadar çoktur. Tedhişçilerin ilk ve önemli işleri, Selanik Osmanlı Bankasını uçurmaktır. Böylece, yaptıkları işin yankıları, dünyada çalkalanacaktır..Bunun için banka yakınında bir sütçü dükkanı açarlar. Bu dükkandan bankanın altına bir tünel kazılacak, bombalar, dinamitler oradan bankaya yerleştirilecektir. Macera, bir roman konusu olacak kadar kritik safhalar arz eder. Ama iş yürür. Fakat Selanik'te tedhiş yalnız bununla kalmayacaktır. 
   Hazırlıklar üç ay kadar sürer. Tünelden çıkan toprakları, sütçü eşekleri, süt kapları içinde şehir dışına taşırlar. Gece gündüz çalışılır..   
   Bu arada Makedonya dağlarında, köylerinde ve kasabalarında terör hareketleri hiç durmadan devam eder. Ve gittikçe sıklaşır. Örneğin, kongrenin isyan günü olarak kararlaştırdığı Kutsal İlya Günü'ne kadar, hükumet kuvvetleriyle tam 86 önemli çarpışma olur..
   Baskınlar, suikastlar alır yürür. Çernopoyef ve Mitro Delçof çeteleri, Kokoşi tarafından girerek, Türk köylerini yakmaya başlarlar. Büyük baskınlara girişirler. 1903 baharında, hem hükumete, hem yabancılara ait işletme ve müesseselere saldırılar başlar. Selanik-Üsküp, Selanik-Manastır ve Selanik-İstanbul demiryollarına arka arkaya bombalarla saldırılır. Amaç, havayı bulandırmaktır. Hükumetin dikkatini dağıtmaktır. Yabancıları ürküterek, bir an önce müdahalelerine yol açmaktır. Hava, gerçekten bulandırılır da..
   Nihayet Nisan ortasında Selanik'teki hazırlıklar biter. 15 Nisan 1903'te Selanik'te eski ve yeni istasyon arasındaki demiryolu hatları bombalanmıştır. Bu sırada komitecilerden Kirkof, Selanik-Serez garına giderek, oradaki gaz depolarını havaya uçurmuştur. Şehir birden ışıksız kalır.. Milan Arsof, bu karanlık içinde, tiyatroyu dinamitler. Grand Otele bombalar atılır. Yorgi Bogdan, Yeni Konak Gazinosunu bombalar. Vlademir Petkof, Tophaneye saldırır. Bombalar, dinamitlerle Tophane tahrip edilir. Fakat planlanan eylem, yalnız bunlardan ibaret değildir. Asıl şaşırtıcı sahneler daha geridedir.    17 Nisan'da Kirkof, telgrafhaneye girer ama, planını tamamlayamadan öldürülür. Ortest ise, evinin balkonundan sokağa bombalar fırlatarak ortalığı karışıklığa verir. Ve son bombayla da kendini parçalar. Büyük trajedi, 28 Nisan'da sahneye koyulur ve Makedonya komitecileri aylardan beri ve yer altından tünel kazarak yaklaşmak istedikleri hedefe ulaşırlar. Osmanlı Bankası havaya uçurulur. (HEMEN ÜSTTE VE ALTTA) Daha ilginç bir sahne, Selanik Limanında geçer. Komitecilerden Pavel Şatef, o sırada rıhtımda bulunan ve kalkmak üzere olan Fransız bandıralı Guvadelgivir (Vadilkebir) vapuruna bir yolcu gibi girmiş, bir kamaraya yerleşmiştir. Ama onun bir görevi vardır. Bavulu yol eşyası değil, dinamit fitilleri, dinamit lokumları ile doludur. Bunları geminin en nazik noktalarına yerleştirmeyi becerir. Nihayet gemi, düdüklerini çalar ve rıhtımdan ayrılır. Rıhtımdaki uğurlayıcılarla gemideki yolcular el sallayarak    vedalaşırlar. Fakat koca vapur, tam rıhtımdan ayrılıp körfezin ortasına doğru açılırken, korkunç bir patlama duyulur. Gemi sarsılır ve parçalanır !. Bir kısım yolcular denize dökülürler. Sahilden kurtarma sandalları yetişirler. Kurtulabilen kurtulur. Görevini yapıp bitiren Şatef, bu kurtulanlar arasındadır. 
   Batan bu geminin bedelini tabii, Osmanlı Hazinesi ödeyecektir !..    Selanik dışındaki Makedonya şehir, kasaba ve köylerinde olup bitenleri tasavvur etmek mümkündür. Her yer yangınlar, alevler içindedir. Kanlar su gibi akar. Ve öyle sanılır ki, bu olaylardan sonra işler, bir süre durulacaktır. Çünkü hükumet de bir şeyler yapmak ister. Tevkifler, hapisler, araştırmalar, köyleri basmak, silah depoları aramaları ve bu arada tabii bazı şiddet hareketleri de birbirini kovalar. Ama asıl ihtilal henüz daha ileridedir..
   Özetle Makedonya komitesi, zayıflamış değil, güçlenmiştir. Asıl büyük kozlarını oynamak hazırlığındadır. Bu koz ise genel ihtilaldir... Zaten 1902 sonlarındaki kongreden sonra küçük, büyük toplantılar, hatta kongreler birbirini kovalar. Daha Selanik baskınlarına girilirken, 20 Nisan 1903'te, bu sefer Slimovo Manastırında bir kongre toplanmıştı. Manastıri yani dini merkez, bu işler için gene en uygun yer olarak seçilir. Çünkü manastırlar, dağlardadırlar. Ve bu kartal yuvalarına jandarma bile elini kolunu sallayarak giremez. Çünkü :
"Osmanlılar manastırları, kiliseleri basıyorlar, tahrip ediyorlar, kutsal papazları öldürüyorlar !.." feryatları, bütün Hristiyanlık alemine yayılacaktır..
   Liderler gene kongrede toplanmışlardır. Damyan Gruyef, kongreye başkanlık eder. Boris Sarafof komitenin genel müfettişi olarak gene baştadır. Üç kişilik icra komitesi seçilir : Gruyef, Sarafof ve Lozançef.. Karar, ihtilaldir.. Gün zaten önceden bellidir : Kutsal İlya Günü.. İhtilal için Manastır ve Ohri bölgeleri seçilir. 
20 Temmuz 1903'te, gece yarısı, dağlarda ve tepelerde ateşler yakılarak ihtilal başlatılacaktır. Saldırılara her tarafta birden geçilecektir. 50-60 kişilik çeteler, düşman bildikleri herkese, Osmanlı saydıkları her yere, her müesseseye insafsızca saldıracaklardır. Karakollar, ilk hedeftir tabii ki.. Müslüman köyleri yakılacak, tarlaları ve harmanları yakılacaktır. Her Türk, her Müslüman ; genç-ihtiyar, erkek-kadın, çoluk-çocuk demeden, hepsi düşmandır..
   Her şey kararlaştırıldığı gibi yürür. İhtilal, birden on bin kilometrekarelik sahaya yayılır. Su gibi kanlar akar. Ayaklanmaya 30 bin kadar silahlı komiteci ve köylü katılmıştır. 
   Tabii hükumet de sert davrandı. Bir küçük seferberlik oldu. Asker ve jandarma da insafsız davrandı. Ve isyan, ancak üç ay süren geceli gündüzlü çatışmalar, boğuşmalar içinde bastırılabildi. ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in "Enver Paşa" adlı eserinin 2. cildinden derlenmiş bir yazıdır..  
    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK