Sayfalar

488 ) ZAFER GECESİ !..

  

   Bir gece Kuşadası'nda ve o esrarlı Ege Denizinin, masallardaki akşamları andıran esmerliğine karşı bir sahil gazinosunda dinlediğim sözleri daima hatırlarım. Konuşan, Menderes'in, hem hemşehrisi, hem de arkadaşıdır. Konuşulan, Menderes'in 1950 seçimlerini kazandığı gecedir. Seçimler güç ve yorucu geçmiştir. Hükumet elbette ki tarafsızdır. Ama bu tarafsızlık, her zaman ve her yerde, ne de olsa biraz iktidar lehine işler...
   Anlatılanlara göre, Aydın Valisi Etem Yetkiner (Sonradan D.P. İstanbul Valisi), Aydın'da Menderes'i epey yormuştur. Jandarma, hatta telgraf, telefon dairelerinden bile garip engellemelerle karşılaşılmıştır. Köyler, kasabalar arasında gidiş-geliş, araç temini, bunların serbest hareketleri üstünde de zorluk çıkarılmıştır. Menderes'e gelince, o Aydın'dan aday bile değildir. Çünkü bir insanın, kendi doğduğu ve yetiştiği yerde kahraman olabilmesi, az görülmüş bir şeydir. Zira o yer kendi çocuğunu olduğu gibi ve günlük yaşayışıyla tanır. Halbuki kahramana, bazı olağanüstü vasıfların mal edilmesi lazımdır. Bunu da, ancak, onu uzaktan tanıyan insanların muhayyilesi yaratabilir. Onun için Menderes, bu seçimde talihini başka yerden dener. Menderes, İstanbul'dan adaydır...
   Neyse, seçimler sona ermiştir. Şimdi seçimin sonuçlarının derlenme safhası başlamıştır. Hatta radyo, bazı ilk ve önemsiz neticeleri vermeye başlamıştır. Ama bunlar pek bir şey ifade etmez. Fakat sonra radyonun dili biraz kekelemeye başlar. Kuşadası'ndaki sahil gazinosunda, o geceyi anlatan Şevki Hasırcı, hikayenin buralarına geldikçe, artan bir heyecana kapılıyordu. Menderes ve Hasırcı, sonuçları Şevki Bey'in Aydın'daki evinde dinlemektedirler. Hasırcı da ilk defa milletvekili adayıdır. Menderes kadar değilse de, o da sonuçları heyecanla izler. Menderes'e gelince, o sanki kendinde değildir. Mümkün olsa, radyoyu parçalayacak ve bu duygusuz habercinin içinde ve ardında ne varsa, hepsini avuç avuç kucaklayıp ortalığa dökecek ve bakacaktır !..

    

   "Kazandık mı ?.."
   Halbuki radyo ne kadar nazlı konuşur. Araya, Menderes'i öfkeden çıldırtan müzik parçaları, göbek havaları katar. Çünkü, radyonun hiç acelesi yoktur. Ama Aydın'da bu radyonun başındakiler ?.. Hele Menderes ?.. O sanki kendinde değildir. Bazen odanın içinde bir aşağı, bir yukarı dolaşır. Bazen pencerelere koşar. Hiç görmeyen gözlerle gecenin karanlığına bakar. Ama her an bir şey beklemektedir. Bu göbek havalarıyla, dans parçaları ardında, onun her şeyi, yenilgisi veya zaferi gizlidir. Bazen ikram edilenlerden hiçbir şey almaz. Bazen ortadakileri, hiç farkına varmadan avuç avuç avuçlar, ağzına doldurur. Bu, zaten onun adetlerinden biridir. Menderes'te, hele kendi başına veya nazı geçen yerlerde, yemek disiplini yoktur. Yemek mi yer, yoksa yemeklerle boğuşur mu, bilinmez. Bir defasında, örneğin Fevzi Lütfi'nin evinde, bütün misafirler için hazırlanıp mutfak önündeki bir büfeye soğusun diye konulan bütün ve kocaman bir tabak yassı kadayıfın başına geçmiştir. Olduğu gibi de bitirmiştir !. Ama salona, hiçbir şey olmamış gibi döner. Aşçıbaşı ev sahibine : "Beyefendi bütün tatlıları yiyip bitirdi.." diye haber verince de, ev halkından kimse şaşmaz. Yalnız gülerler. Çünkü böyle şeyler onun huyudur. Hatta o sırada sorsan, belki yaptığı o vakit hatırına gelecektir. Yaptığına kendisi de şaşacaktır.    Neyse, Hasırcı'nın evinde olanlar da buna benzer. Ama radyonun haberleri gittikçe değişmektedir. CHP adı gittikçe seyrekleşir. "Demir Kırat" gittikçe önde koşmaya başlar. Ve özetle anlaşılır ki, DP çok öndedir.. Ama Menderes'in telaşı hala üstündedir. İşte tam o sırada telefon çalacaktır. Bu telefonda haber verilenleri, İstanbul'dan ve o telefonu açandan dinledim. Menderes, elbette telefona kendi koşmuştur. Haber hem güzel, hem de şakacıdır :
"Ağam ! Olanlar oldu, dik şapkanı başının üstüne ! Çık sokağa ilan et !
Seçildin ! Artık İstanbul mebususun.."
   Haber güzeldir ama yetersizdir. Ya Parti ? Fakat telefonu kapayıp daha ağzına bir şeyler doldurmaya koşarken, telefonun zili tekrar çalar. Bu defa arayan, Ankara'dır. Telefonun başında Fuat Köprülü vardır. Haberi müjdeler : 
"Adnan Bey, daha şimdiden sayılan sonuçlarla, memlekette oyların yüzde 64'ünü kazandık. Bu oran hızla artıyor. Arkadaşlar hep burada. Tebrik ederiz. Hemen bir araçla hareket et.."
   Beklenen haber işte budur. Fakat Hasırcı'ya göre, Adnan Bey'de bir durgunluk hali gözlemlenir. Gözleri bir noktaya dalar. Bu bir sükunet midir ? Hayır, heyecanın zirvesi.. Artık doruğa ulaşılmış ve dağın ardındaki yol görünmüştür..

  

   DP, kahredici bir çoğunlukla, iktidarı ele geçirmiştir :
Demokrat Parti : 408
Cumhuriyet Halk Partisi : 69
Köylü Millet Partisi : 1

   Menderes, o gece son telefon haberini alınca, daha o dakikada Ankara'ya hareket hazırlığına girişir. Sabırsızdır. Saatler bir türlü ilerlemez gibidir. Erkenden hareket edecektir. Ama artık haline bir sükunet gelmiştir. Radyo haberleri geliştikçe, bu sükunet artar. Hatta artık onları önemsizce dinleyen bir hal bile gelmiştir üstüne.. Şevki Hasırcı'ya gelince, o da seçimlerde adaydı. Ve radyo haberinde anlaşılır ki, o da kazanmıştır. Artık Aydın mebusudur. Menderes, işte bu haber üzerine konuşmaya başlar. Ve konuştukları bence, birtakım sağlam manalar taşır :
"Bak kardeş, artık mebussun. Aydın mebusu. Tebrik ederim. Partimiz de kazandı. Artık iktidardayız. 27 yıllık Halk Partisi iktidarı devrildi. İsmet Paşa düştü. Hem de yıkılırcasına.. Ama unutma, bu hem bir son, hem bir başlangıçtır. Muhalefetin sonunda ve iktidar yolunun başındayız. Bu yol, kolay bir yol değildir. Eğer yürüyüşümüzü ayarlayamazsak, halka hayal kırıklığı vermek de var..
"Sana gelince, artık bir mebussun. Ama bir tavsiyem var. Tecrübelerimden gelen bir tavsiye : Kendini hazırla !... Kendini hazırlamadan Meclis kürsüsüne çıkayım deme ! Çünkü hazırlıksız olanlar için Meclis kürsüsü, bir katildir. Hazırlıksız olarak oraya çıkanları, daha ilk çıkışta yener, siler, süpürür, öldürür, gider.."
   Menderes'in bir hatip, bir kürsü adamı olduğunda şüphe yoktur. Daha o akşamdan bellidir ki o, bu kürsüde ve bu sefer hem de önde gelen bir söz sahibi olarak bir şeyler yapacaktır. Bunlar bu sayfalarda ana gelişmeleriyle izlenecektir. Ama biz burada gene, o gecenin hikayesine devam edelim. Menderes konuşmaya devam eder :
"Mesela beni düşün ! Ben sana kendimi anlatayım : Ben, 20 yıldır ki bu Meclisin çatısı altındayım.Beni oraya gerçi millet seçmiş oldu. Ama Parti getirdi. Parti içinde ben, bir meçhulüm. Ama beni tavsiye eden Atatürk'tü. Beni oraya Atatürk uygun gördü. Ama daha ilk günden kararım ve kaygım, hem bu Meclise, hem bu güvene layık olmak için kendimi hazırlamaktı. Çünkü görüyordum ki, oraya henüz hazır değildim. Düşün ki, Meclise geldiğim zaman, bir yüksek okul diplomam bile yoktu.."
   Menderes'in dedikleri doğruydu. Öyle anlaşılıyor ki, Menderes, ilk Meclise geldiği zaman, yalnız bir milletvekili değil, sınav kapısında bir öğrenci gibiydi. Ne yaptığını da şöyle anlatır :
"20 yıldır kendimi, bugün için hazırladım demiyorum. Partime sadıktım ve muhalefetim yenidir. Sebeplidir. Ama şu doğrudur ki, kendimi 20 yıldır hazırladım. Öğrenimimi milletvekiliyken yaptım. Param vardı, safahata
heves etmedim. Dil biliyordum, yabancı ülkelere gitmedim. Parlamentolarda milletvekillerinin avantajlarından hiçbir zaman yararlanmak istemedim. Halkevleri müfettişi idim. Halkevlerine, ne yaptığımı belki anlatamam. Ama halkevlerindeki teftiş seyahatlerinde ve o mütevazı Halkevleri odalarında kaldığım geceleri, geç saatlere kadar kitap okumakla geçirdim. Bu zahmetli ve çoğu rahatsız geçen gecelerden pişman değilim. Ve bugün, yahut yarın, daha doğrusu yarından itibaren..."   Kuşadası'ndaki sahil gazinosunda dinlediklerim buralara geldiği zaman, gece artık derinleşmişti. Ay, o gerçekten esrarlı Ege Denizinin bağrına dalmak, kaybolmak üzereydi. Konuşmalarımız devam ediyordu. Ama benim kafamda artık sadece şu soru şekilleniyordu :  
"Evet, yarından itibaren ?.." 
   Ve bu yarından itibaren ne olacağı, yarının ve sonrasının neler getireceği, DP'nin iktidarı kazandığı gece, hem Parti hem Menderes için, meçhuldü, muammaydı..


  


ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in "Menderes'in Dramı ?" adlı kitabından derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK