Sayfalar

491 ) RADYO'MUZUN DEMOKRATİKLEŞMESİ !..

    

İkinci Dünya Savaşı yıllarıyla onu takip eden çok partili hayata geçiş süreci birçok bakımdan sancılıdır. Öte yandan demokrasinin, çok partili yönetim beklentisinin çekiciliği yürekleri umutla doldurmuştur.. Umutlar boşa da gitmemiş sayılır. Çok partili yönetime geçilmiş, demokrasi kurumsal olmasa da sözcük olarak meydanları dolduranların kulaklarında yer eder hale gelmiştir. Her kesim görevli olarak, demokrasi havasından, çokseslilikten payını almıştır. Bir tek radyo hariç !.. Radyo hızla "otorite"nin ve "tek ses"in kalesi oluvermiştir..
Oysa iktidara gelmeden önce Demokrat Parti'nin kurucuları, gerek Celal Bayar, gerekse Adnan Menderes, yaptıkları konuşmalarda, yayınladıkları bildirilerde radyodan muhalefetin de yararlanması gerektiğinin altını çizmişlerdi. 
Örneğin, 24 Temmuz 1947'de Celal Bayar'ın imzasını taşıyan bildiride şöyle deniliyordu : "Partiler arasında gözetilmesi icap eden eşitlik hakları gereğince, mesela radyodan muhalefetin de iktidar gibi faydalanması hususları, bu cümleden olarak zikredilmiştir.."
Demokrat Parti genel başkan vekili de, "Demokratik prensiplere sadık olduğunu iddia eden bir hükumetin ilk yapacağı şeylerden biri, muhalefetin her türlü yayın ve propaganda araçlarından yararlanmasına imkan bırakmaktır.." diyerek taleplerinin gerekçesini şöyle açıklıyordu :
"Bugün bütün dünyada matbuat kadar, hatta belki de ondan daha mühim bir yayın, telkin ve propaganda aracı olan radyoyu kendi tekelinde tutan ve muhalefetin ondan yararlanmasına imkan bırakmayan bir hükumetin, hatta şeklen olsun, kendisinin demokratik prensiplere taraftar olduğunu iddia etmesine imkan yoktur. Bugün yeryüzünde hiçbir demokratik memleket gösterilemez ki, onun radyo istasyonlarından muhalefetin sesi yükselmesin. Çeşitli şirketler tarafından kurulmuş çeşitli radyo istasyonlarına sahip olan memleketlerde, her partinin bunlardan yararlanması pek kolaydır. Fakat bizde olduğu gibi, ancak bir tek devlet radyosu istasyonu bulunduğu taktirde, hükumetin bu en kuvvetli propaganda aracını, yalnız iktidar partisinin tekelinde tutmayarak muhalefetin de bundan yararlanmasına imkan vermesi gerekir.."

   

Bayar, siyasi havanın gerginleşmesi üzerine Cumhurbaşkanı İnönü nezaretinde, 12 Temmuz 1947'de iktidarla muhalefet arasında imzalanan ve tarihe "12 Temmuz Beyannamesi" adıyla geçen mutabakat metninin gerçekleşebilmesi için radyo mikrofonlarının muhalefete açılmasını gerekli görmüştü..
DP bu arzularının gerçekleşmesi için sadece beyanatlarda bulunmaktan öte, işi hukuki zemine de oturtmayı düşündü. Bu nedenle DP milletvekilleri TBMM'ye bu konuyla ilgili bir kanun teklifinde bulundular. Ama Bayar, bir bakıma CHP'nin buna olumlu bakacağından pek ümitli değildi. "Gazetelerde görmüşsünüzdür, bir demokrat milletvekili arkadaşımız DP'nin de radyodan yararlanabilmesini sağlamak için bir kanun teklif etmiştir. Kabul edilip edilmeyeceğini ben de bilmiyorum" diyerek endişesini ifade etmişti..
Bayar'ın da sözünü ettiği kanun teklifini DP Meclis Başkan Vekillerinden Fikri Apaydın hazırlamıştı. Apaydın, kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıklıyordu :
"Radyo cihazları yüzyılımızın en modern yayın aracıdır. Birçok ülkede şirket halinde olan bu kuruluşlardan siyasi partiler ücretli, ücretsiz yayın yapmak suretiyle fikirlerini söylemek istediklerini, halkları arasında kolayca yayabilmektedirler. Ancak radyo, ülkemizde devlet malı olup bu cihazla yapılacak yayına hükumet birtakım sınırlamalar koymuş olduğu için, CHP dışındaki siyasi partiler ülke olaylarına ait fikir ve düşüncelerini bu vasıta ile halka yaymak hakkından yoksun kalmışlardır. Demokrasinin ülkemizde esaslı bir şekilde yerleşmesi ve kökleşmesi konusunda radyo cihazlarıyla yapılacak yayının en büyük rolü oynayacağı inkarı mümkün olmayan gerçeklerin başında gelir. Gerek bu ulusal amacın gerçekleşmesi, gerekse siyasi partilerin eşit haklara sahip olmaları düsturunun fiilen belirtilmesi teklif olunan fıkranın kanuna eklenmesini zorunlu kılmıştır.."

 

Gerekçesi böyle kanun teklifi şu hükmü getiriyordu :
"Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Teşkilat Vazifesine ait 4475 Sayılı Kanun'un 20. maddesine, bu gerekçedeki mucip (gerektirici) sebepler dolayısıyla aşağıdaki fıkra ektir :
Varlıkları hükumetçe kabul ve tasdik edilmiş olan partiler, yukarıdaki fıkralarda yazılı fıkralara tabi olmaksızın, haftada ikişer saati geçmemek şartıyla, seçecekleri organları, ücretsiz olarak, devlete ait radyolarda yayın yapabilirler. Partilerin bu şekilde yapacakları yayının saatleri parti yönetimleri ile radyo yönetimi arasında kararlaştırılır. Bu yayından radyo yönetimi sorumlu değildir.."

Bu teklif yasalaşmadı. Ama artan bu tartışmalar sonucunda "24 Mayıs 1949 tarih ve 5392 Sayılı Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu" kabul edildi. Bu kanunla seçimlere katılan partilere radyo yoluyla seçim propagandası yapabilmesi hakkı verildi.

Bu kanunun getirdiği en önemli değişiklik, radyonun çok partili siyasi hayata uyarlanması sorunudur..  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK