Sayfalar

492 ) "DEMOKRASİ ŞEHİDİ" !..

bb 

 Emre Kongar, "Herkesten Bir Şeyler Öğrendim" adlı kitabında şöyle yazıyor :"Adnan Menderes günümüz Türkiye'sinde 'demokrasi şehidi' diye anılıyor. Adı bir havaalanında, bir üniversitede ve bir sürü büyük kentte bulvarlarda yaşıyor.. 
"Demokrasi şehidi sözü, büyük bir yalan !. Toplumsal bir yalan. Adnan Menderes demokrasi şehidi değil.. Asılması yanlış bir şey, ama neden asıldı ?. Demokrasiyi geliştirdiği için değil, demokrasiyi gerilettiği için, demokrasiyi çöpe attığı için, demokrasi karşıtı anayasal sivil darbe yaptığı için.. Çok partili demokrasi adına iktidara gelmiştir ama o rejimi yok etmiştir..
"Üstelik o çok partili demokrasiyi kuran da İsmet İnönü'dür ; 'tek adam' olduğu 1940'lı yıllarda hemde !.. Kendi partisine karşı, kendisine karşı, çok partili rejime geçmiş ve seçimleri yaptırarak iktidarı da kaybetmiştir. Bu anlamda İnönü'nün siyasal yenilgisi, tarihsel anlamda en büyük zaferidir.. Dünyada da başka örneği yoktur..
"Onun uyguladığı model sayesinde iktidar olan Menderes ve arkadaşları, kendilerini iktidara getiren demokrasiyi geliştirmek yerine, Tek Parti'den daha beter bir uygulamaya gitmişlerdir. CHP'nin mallarına el koymuşlar, basın özgürlüğünü yok etmişler, gazeteciler ve muhalefet politikacılarını hapse atmışlardır.
(Cüneyt Arcayürek, "Bir İktidar Bir İhtilal" adlı kitabında, yalnızca 1954-58 yılları arasında 1161 gazeteci hakkında kovuşturma açıldığını, 238 gazetecinin hapis cezası aldığını yazıyor..) 
"Kırşehir kendilerine oy vermedi diye, il iken ilçeye çevirmişler, en sonunda da Mecliste de bir sivil darbe yaparak, rejimi değiştirerek, on beş milletvekilinden oluşan bir 'mahkeme' kurmuşlardır. Adı da Tahkikat Komisyonu..
"Ondan sonra da 28-29 Nisan'da Ankara'da ve İstanbul'da öğrenci eylemleri başlamış ve 27 Mayıs'ta da Ordu müdahalede bulunmuştur..

 

 Şevket Süreyya Aydemir ise, "Menderes'in Dramı ?" adlı kitabında,bu konuda daha ayrıntılı bilgiler verir.. 
 Dışişleri Bakanlığı'nın, Menderes'in Moskova'ya yapacağı ziyaretin tarihini temmuz ayı olarak duyurmasından bir gün sonra, 12 Nisan 1960'da, Demokrat Parti Grubu toplanır.. Daha sonra Grup şu duyuruyu yapar :
"CHP'nin yıkıcı, gayri meşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyet ve hakikatinin nelerden ibaret olduğunu tahkik ve tespit etmek üzere, bir Meclis tahkikatı açılmasına, grubumuz ittifakla karar vermiştir.."
 Bu tebliğ bile basında ve üniversitede büyük tepkiler yarattı. Bu, "Meclis tahkikatı" denilen işin, nereye varacağını, artık Meclis dışında da herkes biliyordu. Nitekim bu tebliğin hemen ardından, 15 Nisan 1960'da, Baha Akşit ve Mazlum Kayalar, Meclis Başkanlığına verilmek üzere, Gruplarına 6 madde veya paragraflık bir önerge taslağı sundular. Bu taslakta, CHP ve iktidara muhalif basın hakkında araştırmalar yapmak üzere 15 kişilik bir Meclis Tahkikat Komisyonu kurulması öneriliyordu.. Gerekçe olarak ileri sürülen maddeler arasında, CHP'nin gayri meşru hale geldiği, halkı silahlandırdığı, Orduyu siyasete alet ettiği, hücre teşkilatı kurduğu, basının da bir kısmının aynı maksatları desteklediği gibi suçlamalar vardı. Anlaşılıyordu ki gaye, Partinin kapatılmasıydı. Bu oluşum iç tüzüğün 117. maddesine dayandırılıyordu. Komisyon geçici olacak ve üç ay içinde incelemesini bitirecekti..
 18 Mayıs 1960'ta teklifin Meclis'te müzakeresi başladı. İnönü şunları dedi : 
"Eğer bir idare, insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o memlekette ihtilal olur. Böyle bir ihtilal, bizim dışımızda ve bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam !..
"Şartlar tamam olduğu zaman, milletler için ihtilal, yasal bir haktır. İhtilal, yasal bir haktır. İhtilal, yasal bir hak olarak kullanılacaktır. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Bir olağanüstü yönetim kuracaksınız. Bu yönetime verilen yetkiler gayrimeşrudur. Vatandaşların hepsine, bunun haksız olduğunu, buna direnmek gerektiğini söyleyeceğiz. Her vatandaşın hakkı budur.."
 İnönü bu konuşmalarını gürültüler, taşkınlıklar, hakaret sözleri ve bu arada, "evvela seni takip edeceğiz !." tehditleri arasında yapar..
 Artık söz, bu önergeye karar verenlerin değil, yıldırım hızıyla dönen çarkların ve fırtına hızıyla yürüyen zamanındır..
 Önerge kabul edilir. Başlarında Denizli Milletvekili ve hukukçu Ahmet Hamdi Sancar'ın bulunacağı on beş kişilik bir komisyon, Demokrat Parti oyları ile onaylanır. Fakat asıl iş, komisyonun kurulmasında değil, bu komisyona verilecek yetkilerdedir.Yetkilerin anayasal sınırların içinde olması gerekmektedir. Zaten yetkiler kanunu da hazırdır. Ama daha komisyonun oluşumuyla beraber, DP iktidarına karşı partili ya da partisiz grupların gösterileri başlar. Örneğin hemen ertesi gün Kızılay'da ilk gösteri dalgaları görüldü. Üniversitelerde kaynaşma başladı. 22 kişi tutuklandı. 
 Komisyona verilecek yetkiler kanunu ise Meclis'te 27 Nisan 1960 günü kabul edildi. 
Bu kanunla komisyona verilen yetkiler, DP iktidarını artık resmen gayri meşru kılıyordu. Bu durumda da, İnönü'nün dediği gibi, ihtilal kaçınılmaz oldu !..Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK