Sayfalar

494 ) TÜRKLER ANADOLU'DA !...

   

   Ermenilerin, altın ve gümüş madenlerinden gelen zenginlikleri, başta Gürcü eşkıyaları olmak üzere Pers, Rum ve Pontus çetelerinin de iştahlarını kabartıyordu. Aralarında Bizans'ın başıbozuklarının da yer aldığı bu zorba sürülerine karşı Ermeni beylerinin başvurabilecekleri tek seçenek vardı : Ciddi biçimde yerleşik düzene geçmemiş, yeni yeni Müslümanlığa geçtikleri için henüz taassubu tanımayan, genellikle Şaman inançlarını muhafaza eden, bozkır insanı olduğu için servet ve para hırsı bulunmayan ; mert, sadık, saf, dürüst ve cengaver Türk savaşçıları...
   Türk savaşçılara o sıralarda Diyarbakır, Urfa ve Mardin yörelerindeki tüccarlar ile Abbasi Emirleri de ihtiyaç duyuyorlardı.. Abbasi Emirleri 700 yılından itibaren Türkleri nasıl saraylarında paralı asker ve koruyucu olarak bulundurdularsa, Ermeni ve Musevi varlıklı beyler de 800'lü yıllarda aynı yola başvurdular. Önce sınırlı, sonra da yaygın bir şekilde, kişisel düzeyde kapılarını Türk cengaverlere açtılar...
   900'lü yıllardan itibaren bölgedeki Arap etkisi zayıflayınca ; o yörelerde bağımsız Ermeni Prenslikleri ortaya çıktı. Fakat bu Prenslikler, Bizans'ın merkezi ve ezici gücü karşısında tutunamadı, 970'li yıllardan sonra onların açık saldırılarına maruz kaldı..
   Böylece, gerek yerleşik ekonomik hayatı ve gerekse Asya-Avrupa ticaretini ellerinde tutan kavimler ile Türkler arasında bir yakınlaşma oldu.. 

     

   Müslüman Araplar savaş olgusunu genellikle dinsel zemine oturturken, hiçbir tutuculuğu olmayan bozkır kavimlerine mensup cengaverler salt dostluk, yiğitlik ve hüner amacıyla dövüşe girişiyordu.. "Selçukoğulları" diye adlandırılacak olan bu Türk öncüler, Anadolu'nun kapılarını bu yerel kavimler sayesinde açtılar. Bu yerel kavimlerin başında da güneydoğu Anadolu'daki Musevi tacirler geliyordu..
   Museviler, Bizans'ın sadece yağmacı saldırılarından değil, Doğu Roma Kilisesinin desteği ile, imparatorun kendilerine karşı uyguladığı ayrımcı politikalardan da bunalmış durumdaydılar..
   Bu politikaların en açık örneğini ise Bizans'ın Yahudilere uyguladığı "Musevilik vergisi" oluşturuyordu. Arap dünyasında meydana gelen olumsuz siyasal ve dinsel çatışmalardan da etkilenen Musevi tacirler, mal ve din taassubu bulunmayan Türkleri koruyucu ve kurtarıcı gibi gördüler..
   Bu arada Selçukoğullarının da Anadolu'da yerleşmek için önemli bahaneleri vardı. Öncelikle doğularında kendilerinden çok daha güçlü savaşçılar olan Moğollar bulunuyordu. Kuzeylerinde zaten onları cezbedecek bir zenginlik ve arazi yapısı yoktu. Güneydoğularında, eski bir kültürün zengin mirasçıları olan Gazneliler bulunuyordu. Gazneliler Hintliler üzerine sık sık yaptıkları yağmacı akınlarla zenginleşerek, başta Selçukoğulları olmak üzere komşularını kontrol altında bulunduruyorlardı. Selçukoğulları için bir başka tehlike de Müslüman Araplar idi. Daha şamanlık dönemlerinde, Türk kavimlere karşı çok acımasız davranan Araplar..
   Böylece, Anadolu'da bulunmak isteyen Türklerin savaşçı yeteneği ile güneydoğudaki Museviler ve kuzeydeki Ermenilerin zengin ama korunmaya muhtaç yapıları ortak bir düzeyde kesişti..  
   Üstelik hiçbir akde ve kayda dayanmayan bu siyasal ortaklık 1071 yılında Selçukoğlu Alparslan'ın Diyojen kumandasındaki 120 bin kişilik Bizans ordusunu yenmesiyle, bir bakıma tescil edildi, kesinlik kazandı.. Bu savaş sonrasında Selçukoğullarının oluşturduğu yeni siyasal güç ; Yakın Doğu, Mezopotamya ve Orta Doğu'daki Müslüman Araplarve İranlılar ile Ortodoks Bizans'ın arasına girmiş oldu.      Selçukoğulları dinsel taassuptan çok uzaktı. Bireyler arası ilişkiler gayet yalın ve dürüst bir yapı yansıtıyordu. Onların bu yalın davranışı, inançlarına da yansımıştı. Müslümanlaşmalarına rağmen, şaman adetlerini de koruyorlardı. Alparslan Malazgirt'de savaşacağı günü sadece Müslüman ulemaya danışmamış, beraberinde dolaştırdığı şaman müneccimlerin de fikrini almıştı..  
   Orta Doğu'da Müslümanların, Anadolu'da ise Selçukoğullarının güçlenerek yayılması, İslam dünyasının giderek ticaret yollarında ve özellikle de ticarette söz sahibi olmasına yol açtı..
   Siyasal bakımdan, Selçukoğulları yerel ekonomik gücü değil, yerel ekonomik güç Selçukoğullarını yönlendiriyordu !. Bu yönlendirmenin hedefi bir askeri, bürokratik ve merkeziyetçi siyasal yönetim oluşturmaktı.. 
   Roma Katolik Kilisesi, öncelikle bu yeni oluşumdan rahatsızlık duydu. Ama en önemlisi ; Bizans kiliselerine ait zengin hazineler Müslümanların eline geçmemeliydi !
   Sonuçta, çok büyük bir Hristiyan Katolik askeri gücü hazırlayıp doğuya göndermek kararı alındı.. 
   Böylece ilk Haçlı orduları 1095 yılında, toplanma yeri olan Worms, Paris ve Clermont'dan yola çıktı. Fransa'dan yola çıkan ve Filistin'e varmak üzere yürüyüşe geçen binlerce barbar Hristiyan 300-400 kilometre yürüdükten sonra yorgun bir halde Cermen topraklarına girdiler. Buralardaki Musevilerin zenginliğini gören Haçlılar "Filistin'dekiler de kafir, buradaki de kafir.. O zaman kafirleri kesmeye buradan başlayalım.." diyerek Musevileri katledip varlıklarını yağmalamaya giriştiler. Bu saldırılara kısa zamanda yerli Cermenler de bulaştı..
   Önceleri derebeyler para karşılığında zengin Musevileri malikanelerinde korudular ve gizlediler. Ancak saldırılar yoğunlaşınca, onlar da korumaktan vazgeçmek zorunda kaldılar.. Çeşitli söylenti ve iftiralarla alabildiğine kışkırtılan Musevi aleyhtarlığı sonucu, katliam dayanılmaz boyutlara ulaştı. 
   Bütün bu olaylar sonucunda Museviler, kitleler halinde, bulundukları toprakları terk ettiler ve doğuya ; önce Lehistan'a, sonraki yüzyıllarda da Rusya ve Osmanlı topraklarına göç ediyorlardı..MURAT ÇULCU'nun "Marjinal Tarih Tezleri" adlı kitabından derlenmiştir..   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK