Sayfalar

535 ) CESUR BİR GAZETECİNİN KATLEDİLMESİ !..

Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da her eğilimde gazete çıkarılmıştı. Bunların en önemlisi "Tanin" idi. Koyu bir İttihatçı olan Hüseyin Cahit'in, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım ile birlikte çıkardığı bu gazete İttihatçıların yayın organı olarak kabul ediliyordu.. Tevfik Fikret daha sonra ayrılmış, Maliyeci Cavit ve Doktor Adnan (Adıvar) Bey de bir süre bu gazetede yazmışlardı. 
Sonraki yıllarda "Tanin" birçok kez kapatıldı ve her defasında adını değiştirerek yayın hayatına devam etti ; "Cenin", "Renin", "Senin" gibi...
İttihatçılara karşı olan, ikinci önemli gazete ise ; Cemiyete ateş püsküren Murat Bey'in "Mizan" adlı gazetesiydi. İttihatçılara muhalif gazetelerden biri de Rum Milletvekili Kozmidi Efendi'nin yayınladığı "Sada-yı Millet" gazetesiydi. 
"Şura-yı Ümmet" de "Tanin" gibi İttihatçıların yayın organı durumundaydı. "31 Mart Olayı" sırasında bu gazeteyi yağma eden gericilerin en önemli gazetesi de, Derviş Vahdeti'nin "Volkan" gazetesiydi..
Ali Kemal'in de yazdığı, Meşrutiyet'in ilk yıllarında 40 bin tiraja ulaşan "İkdam" da önemli gazetelerden idi..
İttihatçılara karşı "yaylım ateşi" açan bir başka gazete de, Mevlanzade Rıfat Bey'in çıkardığı "Hukuk-u Umumiye" gazetesi oldu. İttihatçılar bu gazeteyi kapatınca, 30 Kasım 1908'de "Serbesti" gazetesini çıkarmaya başladı. İşte bu gazetenin başında da Hasan Fehmi Bey vardı..
Basın özgürlüğünü savunan Hasan Fehmi, bir yazısında şöyle diyordu :
"İnsanlığın refahına ve güvenliğine en uygun rejim, ulusal egemenliğe dayanan rejimdir. Bunu da Meclis sağlar. Meclis'in ayakta durması için de basın özgürlüğü şarttır. Basın özgürlüğü olmayan yerde ne Meclis vardır, ne de Meşrutiyet.."
Hasan Fehmi Bey "Serbesti"de çevresine kendisi gibi düşünen, Mustafa Sermet gibi gençleri topladı. Bir gün Mustafa Sermet'e şöyle dedi :
"Bak kardeşim, Meclis millete dayanmazsa, hükumet milletin istekleri doğrultusunda bir siyaset izleyemez ve ihanet yollarına sapar. Bugünkü duruma baksana ; hükumet 33 yıl padişaha uşaklık etmiş olan insanları bugün hapisten çıkartıp yurtdışına kaçmalarına yardım ediyor. İttihatçılar dışarıya kaçırdıkları adamlardan dünyanın parasını alıyorlar. Serasker bilmem ne paşanın hapisten çıkıp İsviçre'ye giderken İttihatçılar'a 100 bin altın verdiğini duymadık mı ?.. Hala devlet hazinesinden saraya 20 bin altın verilmiyor mu ?.. Yıllar boyunca Abdülhamid'e hizmet etmiş olan Kabasakal Mehmed Paşa şimdi de Altıncı Ordunun başına getirilmedi mi ?.. 18 yıl şeyhülislamlık yapmış olan birini İttihatçılar neredeyse hürriyet kahramanı ilan edecekler.. Şimdi de kendisine 'Lekesiz Peder', 'Hürriyetin Babası' adını taktılar !..."
Hasan Fehmi Bey, ertesi gün de, "Serbesti"de şeyhülislam hazretlerinin bütün yolsuzluklarını ortaya dökerek devleti nasıl sömürdüğünü açıkladı.. Neler neler yoktu bu listede ?.. Şeyhülislam Efendi, eşine 50 bin Osmanlı Lirası değerinde bir maden ve 6 bin lira değerinde bir arazi vermişti. Oğluna İzmir'de 70 bin lira değerinde bir zımpara madeni ve 50 bin lira değerinde bir cıva madeni hediye etmişti.. Diğer oğluna, Trabzon'da 20 bin lira değerinde bir bakır madeninin mülkiyetini vermişti.. Küçük oğluna verilenlerden sadece Halep Elektrik'in imtiyazı 60 bin altındı.. Bu delikanlıya bırakılan toplam servetin değeri 330 bin altın tutuyordu !.. Şeyhülislam hazretlerinin 18 yıl içinde hazineye verdiği zararın tutarı da 726 bin Osmanlı altını idi !..
Hükumeti ele geçirenler, milleti soyarak edinilen bu servetlerin hiç üzerine gitmiyor ve tam aksine onlardan yardım alıyorlardı. Bir gün bunlardan söz edilince, İttihatçı liderlerden Doktor Nazım, "Ne yapalım, paraya ihtiyacımız var. Onların gönlünü hoş etmek zorundayız," demekle yetindi..
Hasan Fehmi bunları açıklayınca kıyametler koptu. Yönetimdekiler Sultan Abdülhamid'e bile dokunulmazlık tanıyan bir basın tasarısı hazırlayıp, Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa'nın da onayladığı bu tasarı ile basını denetim altına almaya kalktılar.
Bu olaylar karşısında Hasan Fehmi'nin kaleminden "kan damlamaya" başladı !..
"Hürriyetimizi korumak için güttüğümüz ve kuruttuğumuz damarlarımızda kalan son kan damlalarını da akıtmaya hazırız. Siz ne zannediyorsunuz ?.. O, sürgüne gidip en güzel gençlik yıllarını oralarda geçirenler bugün inandıkları ilkeler için canlarını vermekten hiç çekinir mi ?.. Bugün birbirlerine karşıymış gibi görünen bütün arkadaşlar yarın el ele vererek karşınıza dikilirler.."
Mustafa Sermet, bu son yazıdan sonra Hasan Fehmi için ciddi bir şekilde endişe duymaya başladı. Nitekim, sevgilisi Nejade, o uğursuz cinayet gününün sabahında kötü haberi verdi.. Nejade, Mustafa Sermet'in komşuları olan İttihatçı Hüdai Bey'in kızıydı.. Bir gece önce babası ve İttihatçı arkadaşlarının konuşmalarına kulak misafiri olmuştu.. Komite Hasan Fehmi hakkında idam fermanı vermişti !..
Bunu duyan Mustafa Sermet önce "Serbesti" gazetesine gitti ama Hasan Fehmi'nin odası boştu, daha gelmemişti. Bir arabaya atlayıp Soğanağa Mahallesine, arkadaşının evine gitti ; yarım saat önce evden çıktığını öğrendi !. O gün, akşama kadar, Hasan Fehmi'ye bir türlü ulaşamadı Mustafa Sermet ve ağrıyan dişi de iyice rahatsız edince, evine gitti ve yattı..
Ve ertesi sabah, evine gelen gazeteci arkadaşı Ahmet Samim ona ölüm haberini verdi !..
Bir önceki gece arkadaşlarıyla sohbet ettikleri Britanya Oteli'nden Ertuğrul Şakir ile ayrılıp yürümeye başlamışlar. Tepebaşı'nın ara sokaklarından dolanıp Tünel'e gelmişler, Yüksekkaldırım'a inmişler. Tatlı tatlı sohbet ederek köprünün ortasındaki biletçi kulübesine varmışlar. İkisi de ceplerinden birer metelik çıkartıp köprü parasını ödedikleri sırada, enselerinin dibinde birbiri ardına üç el silah patlamış. Hasan Fehmi yere yığılırken arkadan bir ses duyulmuş : 
"Al Mevlan, bu da sana !.." Ardından bir kurşun da Şakir Bey'e..
"Serbesti" gazetesinin sahibi Mevlanzade Rıfat'a benzemesi, Ertuğrul Şakir'in de hayatına mal olmuş !..Geriye, Hasan Fehmi Bey'in eline bir ay önce ulaşan, Manastır damgalı, imzasız bir mektup kalmış :
"İmzamı koymaktan çekinmemi takdir edersiniz. Hatta bu mektubu da kendi el yazımla yazmıyorum. Hükumetimizi tutan komite, zatıalinizin ve sizin peşinizden gelip de bize muhalefet eden kalem sahiplerinin idamına kesin surette karar vermiş bulunuyor. Bunu sağlam kaynaklardan öğrendim. Size bu kararı bildirmekle vicdani görevimi yaptığıma inanıyorum. Tedbirli olunuz. Cenabı Hakk'ın himayesi üzerinizden eksik olmasın, amin..."Cinayetin ertesi günündeki gazete haberleri için, aşağıdaki linke tıklayınız..

 http://www.dunyabulteni.net/haber/154790/osmanli-basininda-bugun
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK