Sayfalar

536 ) ENİŞTEMİZ IRAK KRALI !...

    

Başbakan Adnan Menderes, 1955'in Şubat ayında, beraberinde geniş bir heyetle Bağdat'a gitti. Orada, Irak Başbakanı Nuri Said Paşa ile birlikte, pakt metnini törenle imzaladı..
Irak'ın 20 yaşındaki Kralı II. Faysal, Bağdat Paktı üyesi olan devletler arasında Türkiye'yi ilk ziyaret eden devlet başkanıydı. O ziyareti yaklaşık iki ay sürdü. Bunu daha sonraki ziyaretleri izledi. Ziyaret programlarının bir kısmı resmi idi. Bir kısmı ise özel.. Resmi ziyaretlerde, çoğu defa, Irak'ın üçlü yönetim kadrosundaki Veliaht Prens Abdülilah ile Başbakan Nuri Said Paşa da bulunuyordu. Özel ziyaretler ise, adı üstünde "özel"di. O özelliğin altında ise bir sır vardı ki, Türk basını tarafından başlangıçta fark edilmedi. Sonradan anlaşıldı : 20 yaşındaki bekar Kral artık evlenmek istiyordu. Kendisine uygun bir eş arıyordu..
Kralın yakınları da o "arama" işine katılıyordu. Bir krala eş bulmak, kolay değildi tabii. Krallık geleneklerine göre, o eşin de mümkünse bir kraliyet ailesinden olması tercih ediliyor..
Gerçi Türkiye'de artık kraliyetin karşılığı olan padişahlık yoktu, ama hanedanın eski mensupları vardı. Onların da yakınları vardı. Arayış daha çok o çevrelerde oluyordu.
Kralın bir yatı vardı : "Melike Aliye".. Türkiye'ye gelişlerinde o yat da İstanbul'da oluyordu. Hatta Kral, Bağdat Paktı'nın imzasından sonraki ilk Türkiye ziyareti programının İstanbul'daki başlangıcına, Ege'de bir deniz gezisi yaptıktan sonra, o yatla geldi. Yat Haydarpaşa Limanı önünde demirledi. Başbakan Adnan Menderes ve diğer devlet erkanı, motora binip yata giderek, Kral'a "hoş geldiniz" sözünü orada söylediler..
Kral'ın, beraberindeki heyetle birlikte Haydarpaşa Rıhtımından sonra gittiği yer, Ankara idi. Bunun için ona özel bir tren tahsis edilmişti. Trene Başbakan Adnan Menderes de binmişti ve misafirlere Ankara'ya kadar refakat ediyordu..
Trenin ertesi sabah Ankara Garı'na varışında Cumhurbaşkanı Celal Bayar oradaydı. Kralı karşıladı ve resmi görüşmeler başladı. 
Ertesi gün Kral şerefine Hipodrom'da bir geçit resmi yapıldı. Sonra da ona ülkenin ağır sanayi kuruluşlarını göstermek için düzenlenen gezilere geçildi.
Türkiye'de o zamanki ağır sanayi kuruluşları denilince akla gelen ilk kuruluşlar, Karabük Demir Çelik Fabrikası ile Zonguldak'taki kömür işletmeleriydi. Kral gene özel trenle ve refakatçileriyle birlikte, oralara gitti, gördü, verilen izahatı dinledi. Sonra İstanbul'a götürüldü. Orada da gene törenlerle karşılandı..
Sonra İzmir, ardından da kıyılarımızdaki yat gezileri derken, Kralın ziyareti, bir kısmı "özel" nitelikte olmak üzere, yaklaşık iki ay sürdü.. O günlerle ilgili olarak sonradan öğrenilenler şunlardı :
20 yaşındaki Kral İstanbul'da daha çok kalıyordu. Boğaz'da sık sık motor gezisi yapıyordu. Yüzüyordu, balık avlıyordu, "Christ Craft" motoruyla hız rekorları kırmaya çalışıyordu. İstanbul'da henüz örnekleri pek görülmeyen "su kayağı" sporunu da yapıyordu. 
Akşamları ise İstanbul sosyetesinin belirli kesimlerinden, kendisine yapılan davetlere katılıyordu. Davet müzikliyse, konuklar arasındaki genç kızlarla dans ediyordu. 
Kendisine eş aramakta olduğu bilindiği için, seçimini o danslar sırasında yapması olasılığından da bahsediliyordu. Fakat sonradan anlaşılacaktı, öyle bir olasılık, kısa bir süre önceki bir gelişme sonunda, söz konusu olmaktan çıkmıştı. Kral İkinci Faysal, kendisine bir eş adayı seçmişti..
Aday Türk'tü. Osmanlı hanedanı mensubuydu. İsviçre'de oturuyordu. Kral onu bir İsviçre gezisinde görmüş ve beğenmişti. Kralın amcası, eski kral naibi ve şimdiki Veliaht Abdülilah, o gezide yanındaydı. Kızın ailesini tanıyordu. Onun da katkısıyla aileler arasında temaslar yapılmıştı. Söz kesme aşamasına gelinmişti.  Fakat biraz daha beklemek gerekiyordu. Çünkü, kızın yaşı henüz 14'tü.. 
Gerçi gerek İslami geleneklerde, gerek yasalarda o engeli aşmanın yolları vardı. Ama Irak Krallığı modern bir krallık olma iddiasındaydı. İki tarafın da aile meclisleri, söz kesilse bile nişanı biraz geciktirmeyi, nikahı da daha sonraya bırakmayı uygun buldu. "Sözlüler" ve aileler arasındaki temaslar, o vakte kadar Kralın bazen Avrupa'daki, bazen Türkiye'deki gezileri sırasında devam etti. İki yıl sonra da İstanbul'da çiftin nişan töreni yapıldı.

    

Kralın seçtiği kızın adı Fazıla idi. Annesi Hanzade Hanım'dı. İkisi de Prenses unvanını taşıyordu. Prenses Hanzade Hanım'ın annesi, son Osmanlı Sultanı Vahdeddin'in kızı Sabiha Sultan'dı. Babası da son Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi.. (üstte)
Hanzade Hanım'ın eşi de, gene bir kral ailesinin mensubuydu. Mısır'da 1952'de askeri müdahaleyle devrilen Kral Faruk'un ailesinden Mehmed Ali İbrahim'di. Kralın sözlüsü Prenses Fazıla da, Prenses Hanzade ile Mehmed Ali İbrahim'in çocuğuydu..
Kısacası, Irak Kralı II. Faysal'ın eş seçimi, krallar, padişahlar, şahlar arasındaki evlenmelerin geleneğine tamamen uygundu. 
Nişan töreni, Prenses Fazıla'nın öğrenimini Londra'da bir okulda sürdürmesinden ve 16 yaşını bitirmesinden sonra 1957 Eylülünde aşamalı olarak gerçekleştirildi.
Kral o sırada, gene bir ziyaret sonunda yaz mevsimini geçirmek üzere kaldığı İstanbul'daydı. Bebek koyunda demirli olan yatında yatıyor, gündüzleri dolaşıyor, deniz sporları yapıyordu. 
Prenses Fazıla da, babası Prens Mehmed Ali İbrahim ve annesi Prenses Hanzade ile İstanbul'daydı. O da Kralın gezilerine katılıyordu.
Nişan töreni, Mehmed Ali İbrahim'in akrabalarına ait olan, Yeniköy'deki Ebu Bekir Yalısı'nda yapıldı. Kral oraya amcası ve veliahdı Abdülilah ile birlikte geldi. Beraberinde değerli bir yüzük getirmişti. O zamanların ünlü dergisi Hayat'ın haberine göre, yüzük, Padişah Vahdeddin tarafından Faysal'ın büyükbabası Birinci Faysal'a hediye edilmiş zümrüt bir yüzüktü.. Abdülilah, nişan hediyesi olarak bunu Prenses Fazıla'ya verdi. 
Kral ertesi gün Bağdat'a döndü. Geleneğe göre, nişanlanmanın kamuoyuna resmen yansıtılması, Bağdat'da krallıkça yapılacak bir bildiriyle gerçekleşecekti. Birkaç gün sonra da o bildiri yayınlandı..
Tüm formalitelerin tamamlanması için bir şey daha gerekiyordu : Bağdat'da yayınlanan bildiri, İstanbul'daki Fazıla'ya kralın temsilcileri tarafından sözlü olarak açıklanacak ve Kralın mesajı iletilecekti. Bu iş için de Bağdat'dan İstanbul'a iki "saray bakanı" geldi. Fazıla'yı ziyaret edip o görevi yerine getirdiler. 
O iş de bittikten sonra, nişan bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Gece Hilton Oteli'nde bir davet verildi. Ertesi gün de Prenses Fazıla ve ailesi, Rakkase adlı yatla İstanbul'dan Marsilya'ya hareket etti..

         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK