Sayfalar

568 ) OSMANLI'DA İLK SOSYALİST !..

    

Hüseyin Hilmi 1880'li yılların başlarında, orta halli bir ailenin çocuğu olarak, İzmir'de doğdu. Doğru dürüst bir eğitim göremese de, sevimliliği ve zekiliği ile kendini çevresinde sevdirdi. Türkçeyi İzmir lehçesiyle konuşan bu iriyarı ve uzun boylu genç, daha çok Rum ve Musevi gençler ve güzel kızlarla arkadaşlık ediyordu. Yirmili yaşlara gelince zaptiye yani "kanun neferi" oldu. Bu, pek sevilmeyen bir işti.. Frenk mahallesinde, Rıhtım'da tur atarken üzerine çevrilen bakışlardan anlıyordu bunu. Arkadaşları da kendisini küçümsediler, dışladılar. Bu yüzden inzibatlık işine pek ısınamadı..
İşte tam bu sıralarda Hilmi, yıllardan beri aileye küskün olan amcasının vefatını haber aldı. Tek varis oydu !.. Vasiyetname çıkmayınca Hilmi bu işin peşine düştü ve mahkemeden veraset ilamını alır almaz amcasının Karşıyaka'daki görkemli köşkünü sattı..
Bu parayı nasıl değerlendirecekti ?.. Şimdi mesele buydu.. Çeşitli olasılıkları enine boyuna düşündükten sonra siyasete atılmaya karar verdi. Bunun bir yolu da gazete çıkarmaktı.
İzmir'de Türkçe gazetelerin en önemlilerinden biri, Bıçakçızade Hakkı (Altınöz) Bey'in haftalık "İzmir" gazetesiydi. Aynı zamanda İzmir İdadisi Edebiyat ve Felsefe öğretmeni olan ve bu gazeteyi 1896'da kuran Hakkı Bey, 1907'de Kosova'ya tayini çıkınca, gazetesini de satışa çıkarmak zorunda kaldı. Hilmi, bu gazeteyi almayı aklına koymuştu. Arkadaşları karşı çıkıp, uyardılar. "Yahu Hilmi," dediler, "Sen deli misin ? Yarın hükumet gazeteyi kapatır, bütün paran yok olur gider, cascavlak ortada kalırsın. Üstelik hapislere bile düşersin."
Hilmi onları dinlemedi. Ertesi gün Hakkı Bey'in karşısındaydı. Başka alıcı da olmadığı için, üç aşağı beş yukarı anlaştılar..
"İzmir", 23 Temmuz 1907'de yenilenmiş olarak yayına başladı..
Hilmi iyi bir ekip kurdu. İzmir'deki en ünlü yazarları yanına aldı. Baha Tevfik, Hamit Suphi, Bezmi Nusret, Sabri Güney, Mahmut Nedim, Ermenaklı Hasan Rüştü, İskeçeli Sıtkı, Salih Keramet, Enis Avni, Ömer Seyfettin..
Kısa süre sonra gazetenin adı "Serbest İzmir"e dönüştü ve kara bile geçti..

Meşrutiyet'in ilanı İzmir'de de bayram şenlikleriyle karşılandı. Hilmi ise artık İstanbul'a taşınarak orada daha büyük bir gazete çıkarmayı aklına koydu ve İzmir'den ayrıldı..
İstanbul, Hilmi için yepyeni bir kentti. İzmir'den sonra buraya hemen alışması kolay olmadı ama o, burada başarılı olmayı aklına koymuştu bir kere..
Gazeteci Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi onu da rejime karşı isyan ettirdi. Bozuklukları gördükçe içinde uyanan başkaldırı duyguları vardı ama ne yapacağını bir türlü kestiremedi..
Hilmi, bu cinayetten önce, 31 Mart Olayı ertesi, 1909 yılı Nisan ayında Romanya'ya gitmişti. 1878 Temmuz'unda bağımsız olan Romanya'da bulunduğu günlerde önemli sosyal olaylar yaşanıyor, amele gösterileri ve grevler oluyordu. Toplum, üretim, emek, sömürü, artı değer, amele sınıfı ve proleterya diktatörlüğü gibi kavramlarla Hilmi ilk kez karşılaşıyordu..
İşçiler yalnız ücretlerin artırılmasını ve çalışma koşullarının düzeltilmesini değil, toplum düzeninin de değiştirilmesini istiyorlardı.  Sosyalizm ona ilginç geldi. Dünyada bütün eşitsizliklerin kaldırılması, sömürü düzenine son verilmesi, gelirlerin bölüşülmesi, herkesin emeğine göre hakkını alması Hilmi'ye çok çekici geldi. Kararını verdi, bundan sonra tüm yaşamı boyunca bu ilkelerin gerçekleşmesi için çalışacaktı.. 
"İştirak" gazetesinin adı böyle doğdu.. İştirak, yani katılım.. Yönetime katılım, ulusal gelire katılım, işverenlerin kazançlarına katılım.. Bu ilkeler halka duyurulmalıydı. Elbette bunu tek başına yapamazdı. O halde kendi gibi düşünenleri çevresine toplamalıydı ve bir parti kurmalıydı : Osmanlı Sosyalist Fırkası.. Uzun hazırlıklardan sonra "İştirak"in ilk sayısı (yukarıda) 26 Şubat 1910 günü çıktı. Gazetenin başlığının altında şu yazı yer alıyordu : "Sosyalizm Efkarının Mürevvicidir" . Yani, sosyalist düşünceleri yayar, sosyalizmin organıdır.. Bu yazının altında da şu yazı okunuyordu : "Milletim Nev'i Beşerdir, Vatanım Ruy-u Zemin". Yani, milletim tüm insanlar, vatanım da yeryüzüdür..
İmtiyaz Sahibi Hüseyin Hilmi, Sorumlu Müdürü Salih Sırrı olarak görünen gazete, 15 günde bir, Perşembeleri yayınlanacaktı.. Fiyatı da 1 Kuruştu..
İlk sayılarından birinde, başlığın altındaki yazının yerinde şu söz yer alacaktı :
"Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar"..
Yazı kadrosu gittikçe gelişen, Fransız Sosyalist Partisi lideri Jean Jaures ile temasa geçip dışarıya da seslerini duyuran "İştirak", sosyalizmin Osmanlı'daki tek organı durumundaydı..
1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da ilk kez onlar duyurdular. Hilmi artık Osmanlı'da sosyalizmin lideri durumundaydı. Ama daha yapacak çok şey vardı. Örneğin Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurulması..
İşte tam bu hazırlıklar yapılırken, gazeteci Ahmet Samim de öldürüldü !.. Bu olay bütün Osmanlı aydınları gibi, İştirakçi Hilmi'yi de perişan etmişti. Gazete yazarlarından Refik Halid ile baş başa verip bir karara vardılar : Cumartesi günü çıkacak sayıya sadece ölüm haberini koymakla yetinecekler, iki gün sonraki sayı, Ahmet Samim özel sayısı olacaktı..
13 Haziran 1910 Pazartesi günü İştirak'in Ahmet Samim özel sayısı çıktı. Gazete sabahın erken saatlerinde, baskıdan çıkar çıkmaz sokak satıcılarına teslim edildi. Sokaklar, "Yazıyor, cinayeti yazıyor.. Ahmet Samim'in öldürülmesini yazıyor !" sesleriyle çınladı.. Gazete her yerde kapışıldı, yer yerinden oynadı.. Zaptiye Nezareti toplama kararı alıncaya kadar okumayan kalmadı !..
Bekledikleri gibi, Hilmi ve Kıbrıslı Şevket tutuklandı. Bir süre Bekirağa Bölüğünde yatıp, orada da dostlar edindikten sonra salıverildiler..
1 Eylül 1910 tarihli İştirak'in 18. sayısı, Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurulacağını halka duyurdu.. Bir hafta sonra da parti kuruldu.. 
Maceralı ve yıpratıcı yıllardan sonra (onlardan da aktarırsam, çok uzayacak), 
20 Şubat 1919'da Hilmi, Türkiye Sosyalist Fırkası'nı kurdu. 28 Nisan 1919 günü de "İdrak" gazetesi yayımlandı..Gazetenin sahibi, Hüseyin Hilmi idi !..
İslamiyet'in koşullarına uygun bir İslam sosyalizmini gerçekleştirmek isteyen ama Milli Mücadele içinde hiç yer almayan Hilmi, 15 Kasım 1922 tarihli gazetelerde yine haber oldu. Ama bu defa ölüm haberi ile !.. Bozdoğan Kemeri altında, kamlar içinde cesedi bulunan Hilmi, "şüpheli" bir tetikçi tarafından öldürülmüştü. Bu bir casusluk işi miydi ? O da hiç anlaşılamadı..1912 yılında, İstanbul Pangaltı'daki İLK  "1 Mayıs" kutlaması..

KAYNAKÇA :

REFİK HALİD KARAY, "Bir Ömür Boyunca" ; MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOĞLU, "Türkiye'de Sosyalist Hareketleri ve Sosyalist Hilmi" ; METE TUNÇAY, "Türkiye'de Sol Akımlar" ; HIFZI TOPUZ, "Özgürlüğe Kurşun".

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK