Sayfalar

579 ) İSTANBUL İLE ANADOLU ARASINDA İPLER KOPUYOR !..

   

İtilaf Devletlerinin baskısı altında akla hayale gelmedik icraata yönelen Sadrazam Damat Ferit Paşa Hükumeti'nin teşebbüs ettiği, fakat başarılı olamayarak akamete uğrayan Sivas Kongresi'ni basma girişimi hakkındaki komployu, Kuvayı Milliyeciler siyaseten değerlendirme konusunda aktif bir hareket içine girdiler.. Nitekim kolordu komutanlıklarınca İstanbul'a çekilmek üzere önemli bir telgraf metni hazırlandı. Telgrafta, "Hükumetin milli ve meşru olan Sivas Kongresi'ni basarak Müslümanlar arasında kan dökmeye yöneldiği, Kürtleri ayaklandırmak suretiyle vatanı parçalama yoluna girdiği, ancak bu cinayetleri işlemeye memur ettiği kişilerin zararsız hale getirildiği, bu hareketi planlamış olanlara artık milletin güveni kalmadığı, namuslu insanlardan mürekkep yeni bir hükumetin kurulması gerektiği, böyle bir hükumet kuruluncaya kadar Türk milletinin Merkezi Hükumet ile muhabere ve münasebette bulunmayacağı, ordunun da milletten ayrılmayacağı," açıklanıyordu..
Kolordu komutanları hazırladıkları bu metni bizzat Padişah'a takdim etmek istiyorlardı. Onun için 11 Eylül 1919'da Sadaret makamına başvurarak doğrudan doğruya Padişah'a maruzatta bulunmalarına engel olunmamasını istediler. Fakat Sadrazam buna karşı çıktı. Bunun üzerine Umumi Kongre Heyeti devreye girdi ve 11-12 Eylül gecesi sabaha karşı dörtte Sadrazama bir telgraf çekerek "Milletle Padişah arasında engel olma konusundaki tavırlarını bir saat içinde değiştirmezlerse, zaten gayrimeşru kabul ettikleri hükumetle her türlü bağlantıyı keseceklerini, İstanbul ile her türlü telgraf ve posta muhaberesini tamamen kesmeye karar vermiş olduklarını ve bundan sonra kendilerini her türlü harekat ve icraatında serbest telakki edeceklerini" ilan ettiler.
(M.TAYYİB GÖKBİLGİN, "Türk İstiklal Harbi", S.28)
Sivas Kongre Heyeti tarafından alınan bu karar vilayetlere ve kumandanlara da tebliğ edildi..
Bu durum Anadolu'nun bundan böyle Merkezi Hükumeti tanımayacağı anlamına geliyordu. Umumi Kongre Heyetince İstanbul'a tanınan bir saatlik süre dolunca, sabaha karşı saat beşte çekilen ikinci bir telgrafta, "Meşru bir hükumet iş başına gelinceye kadar İstanbul ile her türlü bağlantıyı kestiklerini" duyurdular. (NUTUK, c.1, s.100)
Ayrıca bu durum, yabancı devlet temsilciliklerine de birer muhtıra halinde duyuruldu. (BEKİR SITKI BAYKAL, "Heyet-i Temsiliye Kararları", s.3)Bu durum İstanbul'da şok etkisi yarattı. Çünkü Sadrazam Damat Ferid Paşa uzun zamandan beri Anadolu'nun İstanbul'la bağlantılarını keserek bağımsızlığını ilan etmesi olasılığından çekiniyordu. Bu konudaki endişelerini, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe (üstte) ile 23 Temmuz'da yaptığı görüşmede kendisine açıklamıştı. 
(SALAHİ  R. SONYEL, "1919 Yılı İngiliz Belgelerinin Işığında Mustafa Kemal ve Milli Mukavemet", c.1, s.108)
İyice köşeye sıkışan Sadrazam Damat Ferid Paşa, İstanbul ile Anadolu'nun bağlantısının kopması üzerine, hemen aynı gün o ana kadar kendisini yönlendiren İngiliz mümessilliğine gitti. Bu görüşmede Damat Ferid ile, İngiltere adına M.S.Francer, H.Morlan ve G.Churchill adlı İngiliz ajanları arasında "Türkiye'nin İngiliz mandasını kabul ettiğine dair" gizli bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. 
("Türk İstiklal Harbi", c.II,ks.II, s.7 ; Ömer Kürkçüoğlu, "Türk-İngiliz İlişkileri /1919-1926", s.58 ; Kazım Karabekir, "İstiklal Harbimizin Esasları", s.384 ; Afet İnan, "Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler", s.330)
Bu iddia büyük bir hızla her tarafa yayıldı. Öyle ki, Müttefiklerin kendi aralarında bile problem olacak boyuta ulaştı. Oysa ki böyle bir anlaşmanın imzalanıp imzalanmadığı bile belli değildi. Neden böyle bir yola başvurulmuş olabileceği konusu hep merak edildi. 29 Ocak 1920 tarihli bir İngiliz istihbarat raporunda yer alan görüşe göre, bu iddianın Damat Ferid'i iktidardan düşürmek için hazırlanmış sahte bir belge olduğu iddia edildi.   (Salahi R. Sonyel, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerinin Işığı Altında 1919 İngiliz Osmanlı Gizli Anlaşması", Belleten, C.XXXIV, No.135, Temmuz 1970, s.437-449)
Kaldı ki, böyle gizli bir anlaşma Türkler tarafından önerilmiş olsa bile, İngilizler tarafından asla ciddiye alınmayacaktı. Anlaşmaya dair daha sonraki belgelerin Türk kaynaklı olduğu düşünülürse İ Türkler böyle bir anlaşmayı resmen inkar etseler bile, böyle bir belgenin İngiltere ve Fransa'yı birbirine düşürmek ve aralarını açmak için kasıtlı olarak düzenlendiği veya olmadığı halde var olduğunun iddia edildiği olasılığı daha da kuvvet kazanmaktaydı.
Bu konu İtilaf Devletlerinin kendi aralarında bile öylesine konu oldu ki, böyle bir anlaşmanın doğruluk derecesi sürekli merak konusu oldu. İstanbul'da bulunan Amerikan ve Fransız yüksek askeri yetkilileri Aralık 1919'da bahsi geçen anlaşmanın özetini ele geçirdiler. Belge, Fransız gazetesi Eclair'in 11 Şubat 1920 tarihli sayısında yayınlandı. 
Anlaşmayla ilgili haberler Dışişleri Bakanlığı'nı karıştırınca, Ocak ayının son günleri derinlemesine soruşturmalarla geçirildi. Soruşturmaların sonucunda, imzalandığı söylenen bu anlaşmaya imza koyan İngilizlerin kim olduklarına dair tek satır bilgi bile yer almadığının yanı sıra, böyle bir anlaşma için kimse tarafından hiçbir şekilde yetki verilmemiş olduğu da ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı, belgenin İngiltere ile Fransa'nın arasını açmak gayesiyle gündeme getirilmiş bir sahtekarlık ürününden başka bir şey olmadığını belirtti. 
İngiltere'nin, Türklerin İstanbul'dan çıkarılması konusunda Fransızları ikna ettiği bir döneme denk gelen bu gizli Türk-İngiliz anlaşması iddiaları, konunun kimler tarafından ne amaçla gündeme getirilmiş olabileceği konusunda akıllarda hep soru işareti bırakmıştır.. (Paul Helmreich, "Sevr Entrikaları")
Sadrazam Damat Ferid Paşa böyle bir anlaşmadan cesaret alarak olmuş olacak ki, hemen ertesi gün, 13 Eylül 1919 sabahı tekrar İngiliz mümessilliğine giderek, "Kuva-yı Milliyecileri ezmek için bir Osmanlı kuvvetinin gönderilmesi konusunda izinlerini istedi veya önemli bazı noktaları işgal etmek için müttefik kuvvetinin sevk edilmesini" teklif etti. (Gotthard Jaeschke, "Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri", c.I, s.63)Damat Ferid Paşa bu görüşmeyi, Amiral Calthorpe'un yerine 11 Eylül'de İngiliz Yüksek Komiseri olarak göreve başlayan Amiral J. De Robeck (üstte) ile yaptı. 
Ertesi günü Mustafa Kemal Paşa, Sivas Kongresi Heyeti adına "Damat Ferit Paşa'nın ihanetlerini" anlatan bir yazıyı Anadolu'nun tüm vilayetlerine gönderdi. 
(Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, s.82, belge 1787)
De Robeck, göreve başladıktan bir hafta sonra Lord Curzon'a gönderdiği ilk raporlarından birinde, "İttihatçıların evladı olan Mustafa Kemal ile müzakere ümitsizdir. Hükumet ve İtilaf Devletleri kuvvetsizdir. Mustafa Kemal'in hareketi Anadolu'da bağımsız bir cumhuriyete doğru gelişiyor," diyecektir. 
(G.Jaeschke, a.g.e. ,s.64-65) Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK