Sayfalar

580 ) MEHMET AKİF ERSOY ALMANYA'DA ..Birinci Dünya Savaşı'nın ilk evrelerinde, Alman kamplarındaki Müslüman savaş esirleri önemli bir propaganda değeri taşımaktaydı. Bunlardan özellikle Berlin- Wünsdorf'taki "Müslüman Savaş Esirleri Kampı", birçok İslami cenah tarafından üstünde özenle durulan bir yer haline gelmiştir. 
Avrupa'nın büyük güçleri arasında İslami topraklar üzerinde sömürge sahibi olmayan nadir devletlerden biri olan Almanya, Müslümanların güçlü sempatisini kazanabilmek için çaba harcamaktadır. Kazanılacak böylesi bir sempati ; hem İngiltere, Fransa ve Rusya'nın moral kaybına, hem de Avrupa'da savaş meydanlarında orduları içinde savaşan Müslüman güçlerinden hiçbir zaman tam anlamıyla emin olamamalarını sağlayacaktır.. Bu girişimin somut göstergesi, başta özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelenler olmak üzere birçok Müslüman savaş esirinin (ayrıcalıklı şekilde) Almanya'ya gelmesidir. Osmanlı yönetimi 1914 yılında oluşturduğu bir heyeti, kendi vekaleti altında bu kampların teftişi için Almanya'ya göndermiştir. Bunlar, aynı yıl Alman dostu olarak bilinen Harbiye Nazırı Enver Paşa kontrolü altında, savaş sırasında Müslüman olmayan unsurlar ve İtilaf Devletlerinin desteklediği İslami milliyetçi-ayrılıkçı hareketlere gözdağı verecek, yarı resmi istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdular..
Hem Türk milliyetçiliği fikirlerini benimsediği bilinen, hem de İslami bir aydın olarak tanınan şair ve vaiz Mehmet Akif (1873-1936) ; Jön Türk hükumeti tarafından İslami birliği güçlendirme fikri çerçevesinde oluşturulan ve Almanya'ya gönderilen heyetin bir üyesi olarak Berlin'e gelir. 
Mehmet Akif, kendi kişisel gezi izlenimlerini "Berlin Hatıraları" başlığıyla kaleme almıştır. Memleketindeki pis, havalandırılmamış, bit ve tahtakurusu istilasındaki yataklarla dolu otellerden sonra ; Berlin'de kaldığı otel, onun gözlerine "adeta bir saray gibi" görünür :
"Adam girer de yaşarmış içinde, mest-i huzur (huzur içinde sarhoş).
Beş altı yüz odanın her birinde pufla yatak..
Nasib olursa eğer, hiç düşünme yatmana bak !
Sokakta kar yağadursun, odanda fasl-ı bahar,
Dışarıda leyle-i Yelda (en uzun gece), içerde nısf-ı nehar (öğle) !
Hıyat-ı nurunu temdit edip (sürdürüp) her avize,
Fezada nescediyor (dokuyor) bir sabah-ı Pakize (güzel bir sabahı),
Havayı kızdırarak hissolunmıyan bir ocak ;
Ilık ılık geziyor, her tarafta aynı sıcak.
Gürül gürül akıyor çeşmeler, temiz mi temiz ;
Soğuk da isteseniz var, sıcak da isteseniz.
Gıcır gıcır ötüyor ortalık titizlikten,
Sanırsınız ki zemininde olmamış gezinen.
Ne kehle var o mübarek döşekte hiç, ne pire ;
Kaşınma hissi muattal (terk edilmiş) bu i'tibara göre !..
Unuttum ismini.. Bir sırnaşık böcek vardı..
Çıkar duvarlara, yastık budur, der atlardı.
Ezince bir koku peyda olurdu çokça iti..
Bilirsiniz a canım.. Neydi ? Neydi ? Tahtabiti !
O hemşerim, sanırım, çoktan inmemiş buraya,
Bucak bucak aradım, olsa rast gelirdim ya !.."Jena'da Napoléon'a karşı alınan mağlubiyeti bile, Almanların bir birlik yaratma zaferine dönüştürdüğünü söyleyen Mehmet Akif, Sedan'daki "müthiş başarı"yı buna bağlamaktadır. Buna karşın ; Almanlarda böylesi bir gelişme olurken, Türk milleti henüz "ortak vicdan"a sahip değildir. Bazıları bu milli yıkımdan fazlası ile mutlu olmaktadır. Mehmet Akif ; "Çalışmayanlar için yok cihanda hakk-ı hayat" dedikten sonra, çalışılsa bile Osmanlı için yeterli olmadığını, "Çalışmasak da, çalışsak da mevte (ölüme) mahkumuz !"  diyerek belirtmektedir...
Mehmet Akif İngilizleri, yırtıcı bir hayvan olarak betimler ve İslam dünyasının son egemen gücü Osmanlı'nın, İngiliz pençesi altında olduğunu belirtir. Bu kötümser yorumda, İngilizlerin sonradan İstanbul'a bayrak çekmek için Çanakkale'ye dayandığını ;diyalog tarzında yazılmış olan manzumesinde, İngilizlerin ağzından şöyle aktarır :

"Birinci hamlede bayrak diker Çanakkale'ye
İkinci hamlede Dar'ül hilafe (İstanbul'a) !  "

Ama Çanakkale'deki eşi benzeri olmayan savunma, Mehmet Akif'e ;

"Ey boğaz ki, uzattın ahenin kolunu
Zavallı yurdumu tehdit eden deniz yolunu
Cihana karşı asırlarca bağladın durdun"   mısralarını yazdıracak, böylece üzerindeki kötümserlik havası değişmeye başlayacaktır. Bu son derece siyah, umutsuz resimden sonra Çanakkale cephesi, ona büyük bir cesaret vermiştir. Mehmet Akif ; artık ateşe atılan askerler görmekte, ilk önce tam çıkaramasa da sonradan bunların muzaffer Türk askerleri olduğunu anlamaktadır. Artık onun için Türk askerleri ; "İslam için son istihkam"dırlar ve Osmanlı düşerse, İslam da düşecektir. Ve neticede kahraman Müslüman askerler, cepheyi tutmayı başarırlar :

"Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz !
Nasıl ki yarmadan afakı pare pare düşer,
Hudayı boğmak için saldıran cünun-i beşer (çıldıran insanoğlu)
Nasıl ki nur-i hakikatle çağrışan evham ;
Olur şer'are-i gayretle akıbet güm-nam (unutulmuş),
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak (toplanacak).
Yakında kurtulacaktır bu cebhe (cephe)..
- Kurtulacak ?..
Demek ki yıkılmayacak kıble-gah-ı amalim (emellerimin kıblesi)..
Demek ki ölmüyoruz..
Haydi arkadaş gidelim !" KAYNAKÇA :

Mithat Cemal (Kuntay), "Mehmet Akif Ersoy. Hayatı-Seciyesi-Sanatı" ;
Mehmet Akif Ersoy, "Berlin Hatıratı", "Safahat" ;
Gürsel Aytaç, "Mehmet Akif Ersoy'un Berlin Hatıraları" ;
Neriman Malkoç Öztürkmen, "Mehmet Akif ve Dünyası"

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK