Sayfalar

586 ) İNSANLIK TARİHİNİN KISA BİR ÖZETİ !..

    

 İnsanlık tarihini dört aşamaya ayırabiliriz.. 

 Tarım Devrimi öncesi : Toplayıcılık ve avcılık.. Dini : Totem, yapısı : Aşiretler, göçebelik..

 Tarım Devrimi : İnsanlık tarihindeki en önemli devrim.. İnsan tarımı keşfediyor, tarımı keşfedince toprağa yerleşiyor. Toprak değer kazanıyor. Toprak değer kazanınca toprağı almak ve korumak önem kazanıyor.. Bunun için ordu lazım, ordu için devlet-imparatorluk gerekli.. Dolayısıyla tarım devrimi, siyasal yapı olarak imparatorlukları getiriyor, yerleşik düzeni getiriyor ve tektanrılı dinler geliyor bu devrim ile...
 Allah, kullarına kitaplı peygamberlerini, kulları yerleşik toplumda yerleşik olarak yaşamaya başlayınca kuralları yolluyor. 
 Savaşlar toprak için yapılıyor ; ama Allah adına, din adına yapılıyor. Sınıflar, toprak ağaları ve bunlarla ittifak içinde din adamları ile köle köylüler.. Osmanlı'da da öyledir, köylü köledir. Bir yerden bir yere gidemez..Köle köylü ve toprak ağası, yönetici ve din adamı. Kimi zaman toprak ağası-yönetici-din adamı aynı kişi.. Halifelikte olduğu gibi veya Papalıkta olduğu gibi ya da VIII. Henry'de olduğu gibi.. Bütün dünyada, bütün dinlerde, bütün tektanrılı dinlerde aynı..
 Dolayısıyla tarım devrimi bütün insanlığı değiştiriyor. En büyük devrim o.. Tektanrılı dinler geliyor, imparatorluklar kuruluyor ; köle köylüler ile yönetici, toprak ağaları ve din adamları sınıfı oluşuyor ve siyaset babadan oğula geçen imparatorluklar içinde gelişiyor..
 Tektanrılı dinlerin üçü de, Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık, hemen hemen ayndır. Çünkü hepsi feodaliteye dayanır. Başlangıçtaki yöntemleri veya stratejileri farklı olmakla birlikte sonunda hepsi aynı siyasal ve toplumsal yapıya dönüşür. O da şudur : Erkek egemendir. Kadını, ya günahkar diye aşağılar, ya korkar, ya ikinci sınıf muamelesi yapar.. Bunun da Allah ile bir ilgisi yok.. Dönem o dönem.. Yani tarım kültürü erkek egemen bir kültür. Allah elçilerini yolladığı zaman, o kültüre uygun ilke koymak zorunda. Kur'an'da hala cariyeler ve köleler ile ilgili hükümler var. Çünkü toplumda köle ve cariye var..
 Dolayısıyla bunları inanca aykırı, inanca uygun diye yargılamak doğru değil ; o dönemin koşullarına göre bakmak lazım. Bütün tektanrılı dinler siyaseti de kontrol etmek istemişlerdir. İşte orada kavga çıkıyor. Bütün mezhepler, bu iktidar kavgasından doğmuşlardır.. 
 Önce Roma ikiye bölünüyor. Doğu Roma, Batı Roma.. Her iki imparator, kendi dininin, kendi mezhebinin, kendi kilisesinin başkanı olacağı için Doğu Roma Ortodoks oluyor, Batı Roma Katolik oluyor..
 Arkadan Protestanlık hikayesi.. Protestanlık, Martin Luther gidip de kilisenin kapısına bildiri çaktığı için olmuyor. Arkasında Alman prensleri var. Papa ile kavgaları var. VIII. Henry'nin boşanma davası var. Vergi meseleleri var..
 Bizim dinimiz bu konuda çok daha belirgindir. Hazreti Peygamber, hem Allah'ın elçisidir, dinin kurucusudur ; hem de İslam devletinin kurucusudur. O öldükten sonra Dört Halife Dönemi başlar. Dördüncü halife olan Hazreti Ali'ye gelindiği zaman işler karışıyor. Muaviye diye birisi çıkıyor, diyor ki, "Hazreti Ali'yi ben halife olarak kabul etmiyorum.."  Önce kavga, sonra savaş çıkıyor. Muaviye taraftarları Sünni oluyor, Hz. Ali taraftarları Şii oluyor.. Allah ya da Hz. Peygamber Kur'an'da böyle buyurdu diye değil, kim yönetecek diye çıkıyor bu iktidar kavgası..
 Dolayısıyla tektanrılı dinler, siyasal iktidarın meşruiyetinin ve kullanılmasının aracı olduğu için her siyasal hareket iktidar kavgası, yeni bir mezhep doğuruyor..

    

 Endüstri Devrimi : Bu üçüncü aşamada fabrika kuruluyor. Fabrikanın kurulması gene her şeyi değiştiriyor. İnanç olarak, tektanrılı dinlerin üstüne, milliyetçilik geliyor. Milliyetçilik, yeni bir ideoloji olarak geliyor. Eskiden insanlar sadece Müslüman-Hristiyan, Sünni-Şii, Katolik-Protestan diye ayrılırken ; şimdi Türk, İtalyan, Alman, Fransız, İngiliz diye de ayrılmaya başlıyor.. 
 Bu arada köylü, kentliye ve işçiye dönüşüyor. Toprak ağası, tüccara ve sanayiciye dönüşüyor. İki yeni sınıf doğuyor : Önce sermaye sınıfı, sonra işçi sınıfı.. Yönetim değişiyor, babadan oğula geçen hanedanlar gidiyor. Devleti kilisenin egemenliğinden kurtuluyor ve laikleşiyor. Yöneticiler seçilmeye başlanıyor ve yepyeni bir dünya ortaya çıkıyor, endüstri devrimi ile.. Artık savaşlar hammadde ve pazar için, milliyetçilik adına yapılıyor..

 Bilişim Devrimi : Şimdi, bütün dünya yeni bir devrimin, bilişim devriminin henüz başında ve de içinde.. Bugüne kadarki devlet kategorileri, sınıflar ve ideolojiler hep değişecek.. 

  Bu genel yapının içine biz, Osmanlı-Türk siyasal sistemini oturttuğumuz zaman, her şey çok açık seçik ortaya çıkıyor. Batı dünyası din-tarım toplumundan, tarım devriminden endüstri devrimine evrimleşirken, Osmanlı bunu gerçekleştiremiyor, din-tarım toplumu aşamasında kalıyor..
 Din-tarım toplumu dünyasının egemenleri belli işte. Roma en büyük egemen, arkadan Osmanlı geliyor.. Ondan sonra da endüstri devriminde, İngiltere alıyor liderliği. Osmanlı, değişimi izleyemeyince, önce o gücünü kaybediyor. Ondan sonra gücünü kaybettikçe, öbürleri tarafından sömürülmeye başlıyor. Daha hızla zayıflıyor ve en sonunda, Birinci Dünya Savaşı bütün din-tarım imparatorluklarını tasfiye ediyor. Bu arada Osmanlı'yı da yok ediyor..
 Sevr Antlaşması, tarihin doğal bir sonucudur. Tarihi tersine çeviren antlaşma ise Lozan'dır. Atatürk'ün dehası oradadır. Çünkü Atatürk, endüstrileşmeye ayak uyduramadığı için çöken bir Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde, olmayan bir endüstrileşme ve olmayan bir aydınlanma ürünü olan bir Cumhuriyet Türkiye'si inşa edebilmiştir. Bunu da bağımsızlık savaşını kazanmış olmasına borçludur.      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK