Sayfalar

635 ) ABBAS HİLMİ PAŞA'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

    

Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa (yukarıda), yazı İstanbul'da geçirmektedir. Protokol gereği, Osmanlı sadrazamı Said Halim Paşa'(yukarıda sağda) 
25 Temmuz 1914 günü ziyaret eder.
Mısır Hıdivi, Osmanlı sadrazamının amca torunudur. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın ölümünden sonra oğulları İbrahim ve Halim Paşalar arasında saltanat kavgası başgöstermiş ve "İbrahim kolu" ile "Halim kolu" olarak ikiye ayrılmışlar, birbirlerine düşmanlık beslemeye başlamışlardır. Abbas Hilmi Paşa, "Halim kolu"nun temsilcisidir.. Said Halim Paşa ise, Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın dördüncü oğlu olan Abdülhalim Paşa'nın oğludur..
Ziyaret, protokol kuralları çerçevesinde gerçekleşir. Protokolde Sadrazam ve Şeyhülislamdan sonra, nazırlardan önce yer alan Hıdiv, Babıali'ye gelişinde askeri törenle karşılanır, giderken yine askeri törenle uğurlanır. Görüşmede Dahiliye Nazırı Talat (Paşa) Bey de hazır bulunmuştur. Abbas Hilmi Paşa şimdi de Şeyhülislamı ziyarete gitmektedir..
Arabası Babıali'den çıkarken, kendisini görmek üzere toplanmış olan kalabalık arasından birisi fırlayıp arabaya beş el ateş eder. Tabanca sesini duyunca ayağa fırlayan Abbas Hilmi Paşa iki kurşunla sağ yanağından ve sağ bileğinden yaralanır. Üçüncü ve beşinci kurşunlar, yanındaki damadı (eski sadrazamlardan Avlonyalı Ferid Paşa'nın oğlu) Celaleddin Paşa'nın (Vlora) baldırına ve kasığına saplanır.
Soğukkanlılığı elden bırakmayan Abbas Hilmi Paşa, kılıcını çekerek tören için orada bulunan süvari, jandarma ve polis birliklerine saldırganın yakalanmasını emreder. Arabacısı da atları kamçılayarak son hızla yukarıya, Cağaloğlu'na doğru ilerler..
Bir sivil polisin yaralandığı kısa çatışma sırasında saldırgan, sol memesi üzerinden ve yanağından iki kurşun yarası alarak yere düşer ; birkaç dakika sonra ölür..Resmi açıklamaya göre olay, siyasal amaçlı değildir. Öldürülen saldırgan, Mahmud Mazhar (yukarıda), Ticaret-i Bahriye Mektebi (Deniz Ticaret Okulu) öğrencilerindendir ; dört yıl önce ölen Mısırlı yargıçlardan Mazhar Efendi'nin oğludur. Sık sık sinir bunalımı geçirdiği, birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Tutuklanan kimi "şüpheli" Mısırlılar da, olayla ilişkileri bulunmadığı anlaşıldığından, salıverilmişlerdir.
Said Halim Paşa, aralarındaki düşmanlığı unutup, yaralı Hıdiv'e yakın ve sıcak ilgi gösterir. Enver Paşa da, Kolordu başhekimiyle birlikte Hıdiv'in evine giderek geçmiş olsun dileğinde bulunur. Ancak Hıdiv ailesi suikastı Said Halim Paşa'nın yaptırdığına inanmaktadır..Teşkilat-ı Mahsusa, İttihat ve Terakki tarafından kurulmuş bir örgüttür. Bugünkü MİT'in ve askeri haberalma biriminin görevlerini üstlenmiştir. Ancak, reisi Kuşçubaşı Eşref'in anlattıkları, bugün "kontrgerilla" denilen örgütün eylemlerine benzer eylemlere de yöneldiğini ortaya koymaktadır.
Eşref Sencer Kuşçubaşı'nın "Tarihe Benden Haberler" dosyalarından alındığı kaydıyla Midhat Cemal Kuntay tarafından yayımlanan yazıda şunlar açıklanıyor :

"Abbas Hilmi Paşa halife olmak arzusunda idi (...) Teşkilat-ı Mahsusa'mız, Hıdiv'in maksadını öğrenmiş, kendisini adım adım takibe başlamıştı. O günlerde Hıdiv, Asir'de ordumuzu isyanıyla meşgul eden Seyyit İdris'e, meşhur Arap ayrılıkçısı Doktor İzzet el-Cündı eliyle Arap hilafet sancağı, kılıçlar, para ve propaganda kitapçıkları göndermek üzeredir. Bu 'hediyeler', Doktor İzzet'in kardeşi eczacı Cevdet el-Cündı'nın kalmakta olduğu Kahire'deki Otel Royal'deki dairesinden Teşkilat-ı Mahsusa'nın Mısır şubesi tarafından kaçırılıyor. Ele geçen belgelerden birinde, geleceğe ait hazırlıkları da ortaya koyan geniş bir plan vardır. Bu ikiyüzlü ve tehlikeli siyaset, Teşkilat-ı Mahsusa'nın zorunlu makam sahiplerine, Abbas Hilmi Paşa'yı zararlı eylemlerinden alıkoyacak bir çare bulmalarını zorunlu kılıyor. Ne yapmak lazım ? Teşkilat-ı Mahsusa'sımızın Mısır şubesinde görevli olan ünlü bilgin ve Mısır Birliği hareketinin müstesna kişisi olan Abdülaziz Çaviş ile Doktor Ahmed Fuad, Hıdiv'in şahsen siyaset sahnesinden çektirilmesinde ısrar etmektedirler. Sonunda şöyle bir tedbir düşünülüyor : Hıdiv'e bir suikast düzenlenecektir. Hıdiv öldürülmeyecek, yaralı olarak bir süre eylemden alıkoydurulacaktır. Bunu da, o tarihte İstanbul'da sayıları çok olan Mısırlı yüksek öğrenim öğrencilerinden Mahmud Mazhar üzerine aldı. Kara ve hazırlıktan ne Said Halim Paşa'nın, ne de Teşkilat-ı Mahsusa'nın doğrudan doğruya kendisine şeklen bağlı olan Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın, ne de İttihat ve Terakki'nin nüfuzlu lideri Talat Paşa'nın bilgisi vardı. Böyle bir haber verme sonucunda işe engel olunacağını bilen Teşkilat-ı Mahsusa'nın özellikle Mısır kolu, bunu kendisine ait bir olay saymış, hazırlığını tam bir gizlilik içine tamamlamıştı.."

Bu, yalanlaması da doğrulanması da olanaksız bilgi, cevaplanması mümkün olmayan birçok soruyu da birlikte getirmektedir..

Kuşçubaşı Eşref Sencer, 1931'de Atina'da kendisini ziyaret eden, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın en yakın adamı ve mutemedi olan, Nafi Bey'e, suikast olayından, ne Said Halim Paşa'nın, ne Enver ve Talat Paşaların, ne de hükumetin haberi olmadığını güvence vererek açıklamıştır.. Bunun üzerine üzüntüye kapılan Nafi Bey, sayıklar gibi, "Vah vah.. Bir masumun kanına girildi.. Yazık oldu.. Hata ettik.." diyor. Bu itirafın içyüzünü de Eşref Bey, yıllar sonra Mısır'ın tanınmış gazetecisi ve siyaset adamı Mehmet el-Sabah'tan öğreniyor..
Said Halim Paşa, 6 Aralık 1921 günü, Roma'da, Nafi Bey'in bulduğu bir kiralık katil tarafından öldürülmüştür. Katil İtalyan uyruğuna geçmiş bir Bulgardır ve uluslararası bir örgüt olan İtalyan Carbonieri tarafından yetiştirilmiştir. Onunla değil, "menajeriyle" bağlantı kurulmuş, paranın bir bölümü Bulgaristan'da verilmiştir.    
ALPAY KABACALI'nın, "Türkiye'de Siyasal Cinayetler" adlı kitabından alıntıdır..
      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK