Sayfalar

682 ) AĞA HAN ÖDÜLLÜ BİR "ESKİ TÜFEK" !..

 

Edebiyat çevreleri, 1930'da Nazım Hikmet ile birlikte yayımladıkları "1+1=Bir" adlı şiir kitabında ve 1930'larda, 40'larda dergilerde çıkan şiirlerinde kullandığı adla tanıyor onu : Nail V.
Sol çevrelerde, daha doğrusu "eski tüfekler" arasında Nail Vahdeti diye biliniyor. Tam adı, Nail Vahdet Çakırhan...
Nail Vahdet Çakırhan'ın yaşamı düz bir çizgi üzerinde ilerlemiş değil. Eski deyişle söylersek, "müstesna bir kaderi var."
Yazar Alpay Kabacalı 1990 ve 1991 yılı Ağustos aylarında onunla röportaj yapar. Bu röportajda anlattıklarına göre Çakırhan, 1910'da Muğla'ya bağlı Ula'da doğar. Çocukluğu orada geçer. O günler için şunları anlatır :
"O zaman 3 bin, 3 bin 500 nüfuslu küçük bir nahiyeydi Ula. Çok da güzeldi. Dar yolları, yüksek duvarlı büyük bahçeler içinde beyaz badanalı evleriyle.. Bu evleri, bu sokakları hiç unutmadım. Pek de değişmedi Ula. Yolları Demokrat Parti iktidarının son yıllarında yapıldı. Daha önce neredeyse dünyadan soyutlanmış, içine kapanık yaşıyordu.."
Nail Vahdet, yüzyıllık kavaklarla dolu Ula çarşısını da unutamıyor :
"Esnaf, bu ulu ağaçların altında oturur. Her yan gölgeli.. Sohbet eder, şakalaşır, gülerler eğlenirler. Kendine özgü bir alem.."
Giyim kuşam da başka türlü :
"Erkekler işlemeli cepken giyerlerdi. Bir de dizkapaklarının üstüne kadar çıkan, kaput bezinden yapılma, büzülüp bağlanmış 'topdon'lar. Dize kadar da işlemeli dizlikler. Belde, büyüklü küçüklü kamalar sokulmuş trablus kuşağı.."
Birinci Dünya Savaşı sonunu hatırlıyor.. Sokaklarda perişan insanlar.. Sakalları uzamış, kiminin kolu kopmuş, kimisi topal..
"Bir gün bizim eve bir adam çıkageldi torbasıyla. Önce kimse tanıyamadı kendisini. Babammış. Çiçeğe yakalanmış, tanınmayacak hale gelmiş..
Sonradan Kuva-yı Milliye başkanı olan amcası, evde kendi çocuklarına ve Nail Vahdet'e ders verir. Sınavla, altı yıllık ilkokulun üçüncü sınıfına alınır :
"Bir de Kur'an okulları vardı. Kadınlar öğretmenlik yapardı. Erkeklerin hepsi savaşa gitmişti. O kadar ki, 9 yaşlarımdan sonra kadınlara ben imamlık yaptım ramazanlarda.."1921'de Muğla Ortaokulu'na yazılır. "İdadi" denilen ortaokullar dört sınıftır o dönemde. Muğla'daki hanlardan birinde iki arkadaşıyla kalır. Hafta sonlarında atla ya da iki buçuk saat yaya yürüyerek Ula'ya gidip gelir.. En yakın lise Konya'dadır. 1925'de Konya Lisesi'ne yazdırılır. Liseler 4 yıllıktır
"Edebiyat öğretmenleri bakımından çok şanslıydık. İlk hocamız Ahmet Hamdi (Tanpınar) idi. Onuncu sınıfta bir dergi çıkardım. Adı 'Kervan' idi.."
"Kervan" da, Faruk Nafiz'in (Çamlıbel) "Satıverin kahpelerin bir pula geçmişlerini" şiirine taklit olarak yazılmış bir şiiri yayımlanır. Yıl, 1927. Bu şiir yüzünden, kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verilir :
"Savcının karısı şikayetçi olmuş, başka kadınlar da ona katılmışlar.. Duruşmaya girdik.. Kadınlar arkada oturuyor. Kimisi başörtülü.. Önde bir sürü erkek. Sakallısı, sakalsızı, genci, yaşlısı.. Sonra öğrendim, arkada oturanlar, savcının karısı başta olmak üzere, Konya eşrafının aileleriymiş.."
"Duruşmada hakim, 'Evladım, bu şiiri neden yazdın ?' diye sordu. 'O mısra benim değil ki' dedim, 'Faruk Nafiz'in. Okul kitaplarında da var.' Savcıya 'Ne diyorsun ?' diye sordu. O da 'Mahkumiyetine, cezasının teciline...' dedi. Tecilin ne olduğunu bilmiyorum. Dinleyiciler arasında 'Tecil isteme !' diye bağıranlar oldu. Ben de 'tecil istemiyorum' dedim. Gülerek içeri çekildiler. On dakika sonra geldiler. Hakim, 'Karar verilecek, ayağa kalkın' dedi. Ben ayaktayım ama boyum kısa.. 'Ayaktayım' dedim. Dinleyiciler, avukatlar güldüler.. Mahkemenin kararı açıklandı, 'beraat ettin' dediler.."
Lisenin son sınıfında, bir arkadaşıyla birlikte "Halka Doğru" adlı dergiyi yayımlar Nail Vahdet. Orada "Alev Yağmuru" başlıklı bir şiir çıkar :
"Babam, büyükbabam Ula'da orta derecede toprak sahibiydiler. Bir de büyük toprak sahipleri, derebeyler vardı : Hasan Çavuşlar. Bizim derebeylerine müthiş tepkimiz vardı. 'Alev Yağmuru' bunlara karşı yazılmıştı
'Gidin, gidin, adalelerinizin son kudretiyle gidin
... (buraları anımsamıyor) olan müstebidin
Kafasına yumruklarınızla son darbeyi indirin
Yeter, yeter, zulmetten nura gidin..'  
"Böyle bir şey.. 'Müstebit' (diktatör) kelimesiyle Atatürk'ün kastedildiğini sanmışlar. Oysa bizim devrimiz Atatürk devri. Biz onun çağında yetiştik.."

Son sınıfta, olgunluk (bakalorya) sınavlarına gireceği sıra gözaltına alınır. Vali, "Liseyi bitirmesine engel olmayalım" der.. Sınavlara polis gözetiminde getirilir. 
"Sonunda gözaltı, sorgu bitti. 'Ben nasıl Atatürk'e bir şey diyebilirim ?' dedim. 'Biz Atatürk nesliyiz. Şiir, memleketteki derebeylik kalıntılarına karşı yazılmıştır. Müstebit dediğim onlardır. Atatürk de zaten istibdada karşıdır.' Savcı benim yanımda Ankara'ya telefon etti, bu söylediklerimi aynen iletti. Takipsizlik kararı verildi.."Liseyi bitirince İstanbul'a gider, Tıp Fakültesi'ne yazılır. Lise bitirme sınavlarında çok başarılı olduğu için parasız yatılı öğrenim olanağı sağlanmıştır. Fakat ona göre, burayı bitirince doktor olacaktır ve kazanç sağlayabilmek için insanların hasta olmasını isteyecektir. Dolayısıyla bir doktorun bir hastayı iyileştirmesinde bir anlam yoktur.. Bu doktorluk, acayip şeydir ve ve o da bunu istememektedir.. 1929 Eylül ya da Ekim ayında tanıştığı Nazım Hikmet, o sıralar, "Resimli Ay" dergisinde çalışıyor. Bu düşüncelerini anlatınca, Nazım, "Gel basında çalış" der, "Gerekirse sonra karar verirsin."
Nail Vahdet, sonunda Edebiyat Fakültesi'nin Felsefe bölümüne girer. O sırada "Cumhuriyet" gazetesine düzeltmen olarak girmiştir. Bir sonraki yıl Yunus Nadi, "Yeni Gün"ü yeniden, akşam gazetesi olarak çıkarmaya başlayınca, aynı zamanda o gazetede de çalışmaya başlar. Bir gün Mekki Sait (Esen) sekreterlik yapıyor, bir gün o..
"Bir sabah geldim, Mekki Sait ağlamaklı.. 'Ne yapacağım şimdi ben ?' diyor. Gazeteyi gösterdi. Baktım, Hariciye Vekili (Dışişleri Bakanı) Tevfik Rüştü'nün resmi var. Altına 'Tevfik Rüştü Hazretleri' yazılacak, 'R' kırılmış, 'Tevfik Puştu Hazretleri' olarak çıkmış. Gazete de dağıtılmış.. Sonradan soruşturma filan oldu.."

    

Fazla uzatmayalım.. TKP'ye giriyor.. Partinin "siyasi eğitimcisi" oluyor. İki kez tutuklanıyor. 1931'de mahkum ediliyor. 1933 affına kadar cezaevinde kalıyor.. Daha sonra Türkiye'den gizlice ayrılıp Moskova'ya gidiyor. Doğu Halkları Üniversitesi KUTV'de öğrenim görüyor. Orada evleniyor. Çocuğunun doğumundan bir ay önce Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. İnanılması güç : Oğlunu ancak 43 yıl sonra, 1979'da görebilecek !..
Dava vekilliği, muhasebecilik, gazetecilik yapıyor.. 1945'de "Tan" gazetesinin yerle bir edilmesiyle sonuçlanan olayın tanıklarından.. 1946'da Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kurucularından. 
Bundan dolayı da 4,5 yıl ceza alıyor !..
Tanınmış arkeoloji profesörü Halet Çambel ile evlenen Çakırhan, sonraki yıllarda, eşinin işine yardımcı olmak amacıyla, kimi projeleri uygulamakla başladığı mimarlık çalışmalarını sürdürüyor. Mimarlık öğrenimi görmediği, mimar olmadığı halde, tasarımını ve uygulamalarını yaptığı, geleneksel mimariyi yaşatan yapılardan biriyle 1983 "Ağa Han Mimarlık Ödülü"nü kazanıyor..
Alabildiğince renkli bir yaşam da ancak böyle olur herhalde !...

ALPAY KABACALI'nın "Yakın Tarihimizden Büyük Dönemeçler" adlı kitabından derlenmiştir..   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK